KAŻDA Z ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRYCH OWOCE CECHUJĄ SIĘ WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SKROBI I SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZBOŻE to:

każda z roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), których owoce cechują się wysoką zawartością skrobi i są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZBOŻE

ZBOŻE to:

ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA Z ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRYCH OWOCE CECHUJĄ SIĘ WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SKROBI I SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.517

SPADOCHRONIARKA, SZPITAL ZAKAŹNY, WOLLEMIA, NADZIEWARKA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, MOTYLEK TĘPY, NEGATYWIZM, OSA LEŚNA, CIAŁO SZTYWNE, ARAUKARIA CHILIJSKA, ZAMIANA, RIGAUDON, KANADYJSKI CUTTING HORSE, SKRAJNA PRAWICA, ŻYWOTNIKOWIEC, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, EROS, MAKÓWKA, MOGOLSKI, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, WĘGIEŁ, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ARNI, STRUNOWCE, KAJMAN CZARNY, FISZA, WAMPIRZYCA, NAJA, TYBINKA MAŁA, MAAN, KWADRAT, CEROWNIA, GRUCHOT, RICERCAR, FENETYKA, RUMIAN RUSKI, PANI DOMU, FILOTAKSJA, PRZYGOTOWALNIA, PATOLOG, SPÓŁKA CICHA, ERGOTERAPIA, GŁADNIK, UPADŁOŚĆ, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, SMUTNI PANOWIE, DZIOBAK, CHOROBA FAZIO-LONDE, TĘCZAK, KRATER BOCZNY, MODRAK, LITOSFERA KONTYNENTALNA, SĄD OPIEKUŃCZY, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, WIELOETATOWOŚĆ, FLETNIA, SSAK, CZERWONY CEDR, NARCYZ, ZŁOTOUCH BLADY, LIŚCIONOS, WILKOSZ GRUBONOGI, PRZYBYTEK, REALISTA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, PÓŁOKRĄG, BAGNICA, KRZEW HENNOWY, GRZYB ZAJĘCZY, POTRZEBA, MARSZ ŚMIERCI, HULMAN SZARY, MHOR, GORYL WSCHODNI, STRZYŻYK, OSOBA, WIELOŚCIAN FOREMNY, FUNK ART, ODKRYCIE, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, CIELĘCE LATA, ARMIA ZACIĘŻNA, MORŚWIN AZJATYCKI, NOWICJAT, KARTAGIŃSKI, VOTUM SEPARATUM, SKANER 3D, METODOLOGIA NAUK, PANDRAK, ELSEYA ZĘBATA, ZAPASY, KRZAKÓWKA SZAROLICA, PROPORCZYKOWIEC CYNAMONOWY, GĘŚ BIAŁOCZELNA, GRA MMORPG, POKÓJ LEKCYJNY, BRYŁA SZTYWNA, WILCZA JAGODA, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, TUTORIAL, RAZ, MIODACZEK BIAŁOLICY, ULOT, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, UŁAMEK ZWYKŁY, ŚWIERK SREBRNY, SAPA, BAKTERIE METANOGENNE, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, CZYŚCIEC, OWOC SZUPINKOWY, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KOLCOPIÓREK BRĄZOWY, PAPUGA MASKAREŃSKA, TRANSMISJA, WIĘZADŁO KARKOWE, ROŚLINA FIKCYJNA, GLOBULINA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, DRABIK DRZEWKOWATY, GRZYB WILCZY, BHARAL, SITARSTWO, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, PTASZNIK PIĘKNY, JEGO WYSOKOŚĆ, CENA ZAMKNIĘCIA, ŚRÓDKOŚCIE, ŻACHWA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DOWÓD APAGOGICZNY, GIBON LAR, MATERO, ASKOCHYTOZA, ALLAPRIMA, RODNIA, STARA MALUTKA, ROZDANIE, PIJAWKA RYBIA, DOOM METAL, PANIER, UMIEJSCOWIENIE, MORENA SPIĘTRZONA, PIĘĆDZIESIĄTKA, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, MARZANA BARWIERSKA, WYŻYNKA, GŁOWOCIS CHIŃSKI, STROFA ALCEJSKA, RANA WYLOTOWA, DRZEWIAK GOODFELLOWA, USPOKOJENIE, WSPÓLNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, SIEDMIOBÓJ, RZUT PROSTOKĄTNY, KĘPKA, KARCZOCH, ŻMIJA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ENDOMIKORYZA, KANDYDEMIA, SKRZYDŁO, MASZYNOWNIA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, BRZĘCZKA, PAWIAN ANUBIS, CZARNOGRZBIETKA, GALANTERIA, REKINEK PLAMISTY, SROKACZ SZARY, ORNITOLOG, RUPNIK, BEZCELOWOŚĆ, BIFURKACJA, OŚRODEK AKADEMICKI, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, ASYMILOWANIE SIĘ, KOŁO, JAŚMINOWIEC BEZWONNY, OSTRYŻYCA, KISZKA STOLCOWA, OMLET NORWESKI, SOLNISKO, NORMATYWISTA, KLEJARZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, TRWOŻNICA POSPOLITA, KWINTET FORTEPIANOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, STRASZAK KAPSZTADZKI, KILOMETR NA SEKUNDĘ, MIODÓWKA ŻABOTOWA, ODPOWIEDNIOŚĆ, PTASZNIK WIOSŁONOGI, WILGA ZIELONAWA, DYSTANS, ZATOCZKA, JAŁOWIEC ŁUSKOWATY, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, API, DYSTANS, KOPROFIL, OPOS, DUCALIA, GOSPODARKA MIESZANA, SEKSUOLOGIA, MIESZEK, NIUCHACZ, PUDU, SKROBAK ALPEJSKI, BYSTRZYK Z LORETO, PRYSZNIC, TERENOZNAWCA, MAJERANEK, RYMARSTWO, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SZAROTA LEŚNA, KORDYLINA KRZEWIASTA, WANGA CZARNOLICA, PARTIA WIEDEŃSKA, ŁATEK, MANUFAKTURA, KRUCZYNA MELANEZYJSKA, KUKABURA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, CUDZOŻYWNOŚĆ, KATEGORIA OPEN, POLETKO DOŚWIADCZALNE, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, PÓŁŚWIATEK, KANGUR RUDY, HAJS, TURZYCA ŚCIŚNIONA, SZLAMIEC, KROCIONÓG, WYPRYSK POTNICOWY, DINHEIROZAUR, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, TAPIR AZJATYCKI, JELEŃ AKSIS, MKLIK, SAMOZATRATA, PLATYPTERYG, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, STOKŁOSA BENEKENA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, NIERUCHOMOŚĆ, PALEOBIOGEOGRAFIA, NOCEK DUŻY, DIALIZOTERAPIA, ZAPITKA, KOSMOS, RYCERZ ROZBÓJNIK, NEPALI, KOREKTOR, ŻÓŁW ANNAMSKI, GROOMING, ANTROPOLOG KULTUROWY, MASTURBACJA, TRZCINA, IRGA KUTNEROWATA, DŻINGEL, LIPOATROFIA POINSULINOWA, NOGAL, URSON, WOJSKA PANCERNE, BLUSZCZ, NEOTENIA, BORÓWKA BAGIENNA, FAUNISTYKA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KOLOKOLO, KWADRAT MAGICZNY, TORFOWIEC JEDNOBOCZNY, WYGASZACZ, JEDNORAZOWOŚĆ, RYBACZEK, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, KORMORAN ROGATY, CHRABĄSZCZ, HIPOSTAZA, CZARNY FILM, BAŻANCIAK, MUTACJA DYNAMICZNA, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, TURÓWKA ROZŁOGOWA, PASKUDNIK, KONTAKT, POTŁUMEK DZIÓBKOWANY, OSTROLOT BIAŁOBREWY, RESPONSORIUM, MANIA PRZEŚLADOWCZA, EUFONIUM, ZSYPISKO, KAŁUGA, KIESZEŃ, ?PACHISI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA Z ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRYCH OWOCE CECHUJĄ SIĘ WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SKROBI I SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA Z ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRYCH OWOCE CECHUJĄ SIĘ WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SKROBI I SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZBOŻE każda z roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), których owoce cechują się wysoką zawartością skrobi i są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZBOŻE
każda z roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), których owoce cechują się wysoką zawartością skrobi i są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych (na 5 lit.).

Oprócz KAŻDA Z ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRYCH OWOCE CECHUJĄ SIĘ WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SKROBI I SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KAŻDA Z ROŚLIN UPRAWNYCH (GŁÓWNIE Z RODZINY WIECHLINOWATYCH), KTÓRYCH OWOCE CECHUJĄ SIĘ WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ SKROBI I SĄ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH, PASTEWNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x