OSOBA, KTÓREJ SIĘ NIE POWIODŁO W ŻYCIU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZBITEK to:

osoba, której się nie powiodło w życiu, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓREJ SIĘ NIE POWIODŁO W ŻYCIU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.577

PSYCHOLOGIA NAUKOWA, TEORIA MODELI, FINAŁ, SPEŁNIENIE, PŁUCZKA, CELTYJKA, ZAUWAŻALNOŚĆ, KREDKA WOSKOWA, WOLNY SŁUCHACZ, ANTROPOZOONOZA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PAPROĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, STRÓŻKA, OBSZAR WIEJSKI, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, RÓŻDŻKARZ, OBRÓT PODATKOWY, ZGORZEL GAZOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DESZCZOCHRON, OBLĘŻENIEC, SZAŁWIA, FELOPLASTYKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, UFNOŚĆ, NAPŁYW, JĘZYK ROSYJSKI, EPONIM, DOMENA PUBLICZNA, CIĘŻAREK, DOBOSZKA, SKAŁA MACIERZYSTA, KATEGORIA OPEN, ROGATNIK, FALA WZROSTOWA, WOLA, GEODETA, TREN, ANATOMIA ROZWOJOWA, HABANERA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PILARZ, NEOGOTYK, KORYTARZOWY, INWENTARZ ŻYWY, RODZICIELKA, BROŃ BIAŁA, WINDA, ATAK, DRAGA, PRZESTĘPCA, FILM NOIR, BOSSA NOVA, APLIKACJA, TYGIEL, PENITENCJA, ORIJA, ELASTYCZNOŚĆ, HAGIOGRAFIA, STRUKTURA DECYZYJNA, CHOROBA VERNEUILA, PARASOLNIK, KOLEJE, ARAUKARIA WYNIOSŁA, RDZEŃ, REAKCJA BEZWARUNKOWA, LABIRYNT, ARCHEOLOGIA, USTALENIE, FISZA, PISMO FONETYCZNE, DZIEŃ REKTORSKI, FILOGENETYKA, MORFOTROPIA, PATOLOG, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, KORNIJSKI, GEOFIT KŁĄCZOWY, ROZCHÓD, WĘGLÓWKA, GAZ PRZEWODOWY, PODMIOT LOGICZNY, BOHEMISTYKA, PNEUMATOLIZA, JEŻYNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, NORIKER, OKRES, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, FARMAKOKINETYKA, TEOZOF, ATTACHÉ WOJSKOWY, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ADIAFORA, KLEKOTKA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, SKOCZKOWE, PLASTIK, ŁUCZNIK, KONSERWARNIA, PÓŁGŁUPEK, WODOROSIARCZEK, RYBA WĘDROWNA, CHWAŁA, CZYSTOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, JEZIORO DRUMLINOWE, UKŁAD ZAPŁONOWY, SAMOTNA MATKA, TERMOLUMINESCENCJA, WNĘKA WĄTROBY, MATE, HANKO, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, WRZENIE, PAŃSTWO AUTORYTARNE, FREGATA, PIÓRNIK, KOŃ KLADRUBSKI, PŁOMYKÓWKA, LANGUR KSIĄŻĘCY, GNOJAK, ETER, PRAWO RUSKIE, ABISAL, ZŁOŻENIE BRONI, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, POSZKODOWANA, AKTORKA, DRZEWOŁAZOWATE, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PORTRECISTKA, DZIEKAN, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, MECENASKA, FARERCZYK, MONOGENIZM, NADŚWIADOMOŚĆ, SEGREGACJA RASOWA, ONDYNA, DROGA, PARNIK, MIESIĘCZNIK, TRAGICZNOŚĆ, EKSPRES, KRENAL, SAMOWŁADCA, SIEDZISKO, DROGA LOKALNA, WOLANT, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PIES OGRODNIKA, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, LUNETA, POKAL, GAR, BIOPOLIMER, SKAUT, FOTOINTERWENCJA, SZCZEGÓŁ, SIEĆ, AUDYTORIUM, FIKNIĘCIE, TRZYNASTKA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, SHONEN-AI, MANTYKA, UŚMIECH SARDONICZNY, LEGWAN GŁUCHY, GNIOTOWCE, ALLEL DOMINUJĄCY, LODOWIEC GRUZOWY, FALABELLA, ZATYCZKA DO USZU, WICEHRABIA, METAFIZYCZNOŚĆ, KAMORA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, EPIC TRANCE, DOWÓD NIE WPROST, TRÓJDŹWIĘK, GRUPA ADDYTYWNA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, PADÓŁ, KOLOKWINTA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PRE-PAID, KĄPIEL, HISTORYZM MASKI, SZYK ANTENOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, SZTUKA KONCEPTUALNA, ANTOWIE, EFEKT LOTOSU, HUBA SINIAK, PALEOBOTANIKA, BALANS, SŁONECZNOŚĆ, PISTACJA TERPENTYNOWA, GUBERNATOR GENERALNY, HEKTAR PRZELICZENIOWY, B, ZIEMIA, WYPŁYW, KMINEK INDYJSKI, ŚMIERDZĄCE JAJO, ILLOKUCJA, PÓŁROCZNIK, MASA, BILARD FRANCUSKI, STADION, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, PAPIER GAZETOWY, FILOZOFIA ANALITYCZNA, SZABAŚNIK, POJAZD ZABYTKOWY, OBSADKA, GOMÓŁA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KORKOWE, UKRAIŃSKI, INFOBOKS, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, FILOZOF PRZYRODY, TERMOOBIEG, CYRKUMSTANCJA, PORTUGALSKI, SUWNICA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, SNYCERZ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, BECZKA, SUBSTANCJA CZYNNA, MISKA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, LAMPA WYŁADOWCZA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SAPROFAG, PODATEK BASENOWY, CYGAN, CZYSTOŚĆ, UBYCIE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, MURZYN, KAMORRA, SPRZECIW, PODLIZYWACZ, PASZTET, CYBUCH, NARCIARSTWO NORWESKIE, PRZEGUBOWIEC, JEDNOSTRONNOŚĆ, SPRINTER, WENEROLOGIA, LIEBERMANN, MINERALOGIA, NIELOTNOŚĆ, WITEZIE, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, DOGMAT, WYRÓB, TRANSPARENTNOŚĆ, OBRONA HOLENDERSKA, NIESŁUSZNOŚĆ, AGENT, CASTING, KĄPIEL LECZNICZA, DARMOZJAD, ASOCJACJA, JĘZYK STAROEGIPSKI, WIDOWNIA, JASZCZUR, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, EDUKATORKA, PRAZYNOFITY, KUPON, OSIEDLENIEC, RYTM ASYMETRYCZNY, SAWANTERIA, NAZWA INDYWIDUALNA, ZUPKA CHIŃSKA, CUDA NA KIJU, ZASTRZYK, APASZ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, METEOROID, FIGURA, ASTMA, NIEWYBUCH, WODOROST, NOWA, AMINOKWAS BIOGENNY, REALIZM, ?ZMYWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓREJ SIĘ NIE POWIODŁO W ŻYCIU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓREJ SIĘ NIE POWIODŁO W ŻYCIU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZBITEK osoba, której się nie powiodło w życiu, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZBITEK
osoba, której się nie powiodło w życiu, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓREJ SIĘ NIE POWIODŁO W ŻYCIU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - OSOBA, KTÓREJ SIĘ NIE POWIODŁO W ŻYCIU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x