ZAKWASZONA ZUPA MĄCZNA (NIEKTÓRZY STOSUJĄ REGIONALNIE ZDETERMINOWANE ROZRÓŻNIENIE BARSZCZU BIAŁEGO OD ŻURKU, KTÓRE RZEKOMO POLEGA NA TYM, ŻE DO PRZYRZĄDZENIA TYCH ZUP UŻYWA SIĘ RÓŻNYCH RODZAJÓW MĄKI - ROZRÓŻNIENIE TO JEST JEDNAK TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA, WIELU LUDZI TAKŻE W OGÓLE GO NIE STOSUJE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARSZCZ BIAŁY to:

zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie barszczu białego od żurku, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki - rozróżnienie to jest jednak trudne do zweryfikowania, wielu ludzi także w ogóle go nie stosuje) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKWASZONA ZUPA MĄCZNA (NIEKTÓRZY STOSUJĄ REGIONALNIE ZDETERMINOWANE ROZRÓŻNIENIE BARSZCZU BIAŁEGO OD ŻURKU, KTÓRE RZEKOMO POLEGA NA TYM, ŻE DO PRZYRZĄDZENIA TYCH ZUP UŻYWA SIĘ RÓŻNYCH RODZAJÓW MĄKI - ROZRÓŻNIENIE TO JEST JEDNAK TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA, WIELU LUDZI TAKŻE W OGÓLE GO NIE STOSUJE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.241

SZYNSZYLA DUŻA, GONIOMETRIA STATYCZNA, MALINOTRUSKAWKA, DERMOKOSMETYKA, KOŁOWRÓT, POSTĘP TECHNICZNY, POTIOMKIN, WYBIELENIE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GNIAZDO, STRAŻ MIEJSKA, ZAKRĘT, KRZYŻÓWKA, WPŁYWOWOŚĆ, KONWIKCJA, KALIA, ZAPUSTY, SIATKÓWKA, DEKONTAMINACJA, NIEPOKORNOŚĆ, JEDLICA SINA, RYTMICZNOŚĆ, ŁAMAGA, CEL, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, RESPONSORIUM, IN MEDIAS RES, CASUAL, KOKON, KĄT, ZBIÓR BERNSTEINA, PRĄD ZAWIESINOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, OPERA, POZOSTAŁOŚĆ, PUSZKARSTWO, OWCA FRYZYJSKA, PRZEBIEG, UBOŻENIE, OKAZ, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, SUFFOLK PUNCH, WYCIĄG, FREGATA, KLATCHIAŃSKI, NIEPRZYZWOITOŚĆ, HOMER, PATROL, KODYFIKATOR, ZDROWIE, ŚREDNIA, ZAKŁADKA, ZASTÓJ, POŻYCZKA LOMBARDOWA, DRAPACZ, MRÓWKOWANIE, MATKA BOSKA GROMNICZNA, SITAK, LEGATARIUSZ, MOŻDŻEŃ, UPADEK, PLEBEJUSZ, CYGA, INTEGRALNOŚĆ, STROGONOW, WULKAN DRZEMIĄCY, FIGHTERKA, KULTYWAR, LOKATA, UKRAIŃSKOŚĆ, GOTOWIEC, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, BUSINESSMAN, FLASZKA, OBLECH, DŁUGOSZPON, SIEĆ, PASZTETNIK, ANTYGRAWITACJA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, UŁAMEK PROSTY, HISTORIA, NOTACJA, ODLEWARNIA, NÓW, MASELNICZKA, KUMULACJA, ANTENA DIPOLOWA, LOJALIZM, KOREAŃSKI, SEJM, LIGUSTR, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PLOTER TNĄCY, CENA, KOSZATNICA, TOWAROZNAWSTWO, ARAB, NAUKI GEOLOGICZNE, STATOCYSTA, TEST, RODZICIELSKOŚĆ, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PIEPRZ MNISI, TREND HORYZONTALNY, PORÓD OPÓŹNIONY, IZBA MORSKA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, PRZEJŚCIE, SAMURAJ, WZORNIK, DZIADZIU, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, KORNET, FONTAINE, URWANIE DUPY, SZORSTKOŚĆ, PRZEDSCENIE, RYT, MARMOLADA, LAMUCKI, WYROŚL, UBYTEK, PŁASZCZ DOLNY, APIKOMPLEKSY, HURTOWNIA, OPOCZNIK, SKRĘT, TUŁACTWO, POCIĄG POSPIESZNY, ADA, NIEWIERZĄCY, BEZWSTYDNOŚĆ, RUMIEŃ NAGŁY, TERAPENA, NIEMRAWOŚĆ, FLUIDYZACJA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, IMPREGNATOR, POROST, MORZE ADRIATYCKIE, TRYNITARYZM, CZUB, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, TEUTOŃSKI, TRANSPARENTNOŚĆ, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ŚLEPY STRZAŁ, WEKSEL NIEZUPEŁNY, GARNITUR, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, PRĘGA, BRYŁA SZTYWNA, BEZROBOCIE JAWNE, DICKENS, PADOK, WCIĄGARKA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, NIEOPANOWANIE, MIRAŻ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, POBIAŁKA, ŹREBIĘ, SYN MARNOTRAWNY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DŁOŃ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, FLORYSTA, REGENT, KONIUSZEK SERCA, ALEJA SZTYWNYCH, JEDLINA, TRZEŹWOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, OSTOJA, HUBA BIAŁAWA, GOMÓŁKA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, SZUM, PUCHLINA WODNA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, KOLOROWY, INTERNACJONAŁ, ODWRACACZ CIĄGU, KARLIK ŚREDNI, AUTOSYFON, BIAŁA DAMA, RELING, RELACJA PEŁNA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, OBRAZ, TEST KOMPLEMENTACJI, LUGER, INTERFEJS, TŁUMY, VIOLA DA BRACCIO, FAJERWERKI, TRZEŹWOŚĆ, MODEL, PUSTYNNICA KATOLICKA, TRENAŻER, PRZEMIANA POKOLEŃ, IZOMER OPTYCZNY, ZAWARTOŚĆ, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, TABLOIDYZACJA, DEDUPLIKACJA, ZŁOŻENIE URZĘDU, SKARBNICA, OGNIWO, PODKATALOG, KLAUSTROFOBIA, ARSENEK, WEJŚCIE, COURIER, FARSZ, WĘZEŁ, KONTAKT, MARSZAŁEK POLOWY, ZANIK MIĘŚNIOWY, FLASZECZKA, PARCIANKA, POBOŻNE ŻYCZENIE, MASŁO MAŚLANE, BIOLOGIA, SYMETRIA, POLECANKA, APLIKACJA, WSIUR, ETER, POEMAT HEROICZNY, WOJSKO, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, CAMORRA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, STRZYKWY, RĄBEK ROGÓWKI, SPOŻYCIE, JEDWAB OCTANOWY, KATASTROFICZNOŚĆ, PSYLOTOWE, BEZDNO, ARYTMOMETR, CZAS MIEJSCOWY, SANDBOX, KOMPAKTOWOŚĆ, ACHROMATYNA, PTERION, LOTOS, SYDERYT, LOT BALISTYCZNY, WINIETA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, HYDROFON, ZEW, MIKROFALÓWKA, DODAJNIK, UNIWERSALNOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, AMINOPENICYLINA, WIELOMIESZEK, AGAMIA, BUŁKA, NAMIOTKA, DESKA ŚNIEŻNA, OCZYSZCZACZ, HIGIENA ZWIERZĄT, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, SERIALIZM, MONARCHIANIZM, GARDZIEL, DRUMFILL, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, DRIPPER, TAKT, PIECZYNG, DRZWI WAHADŁOWE, BLEŻNIA, KOŁO, ŻÓŁTLICA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, EMBLEMAT, SASZETKA, SZMALEC, ZŁOTÓWA, WYSTAWIENNIK, KOHORTA, ZACIESZ, ŚCINACZ, KASJERKA, SKORUPIAKI, JONOFOREZA, PERFUMKI, ?WASAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.241 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKWASZONA ZUPA MĄCZNA (NIEKTÓRZY STOSUJĄ REGIONALNIE ZDETERMINOWANE ROZRÓŻNIENIE BARSZCZU BIAŁEGO OD ŻURKU, KTÓRE RZEKOMO POLEGA NA TYM, ŻE DO PRZYRZĄDZENIA TYCH ZUP UŻYWA SIĘ RÓŻNYCH RODZAJÓW MĄKI - ROZRÓŻNIENIE TO JEST JEDNAK TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA, WIELU LUDZI TAKŻE W OGÓLE GO NIE STOSUJE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKWASZONA ZUPA MĄCZNA (NIEKTÓRZY STOSUJĄ REGIONALNIE ZDETERMINOWANE ROZRÓŻNIENIE BARSZCZU BIAŁEGO OD ŻURKU, KTÓRE RZEKOMO POLEGA NA TYM, ŻE DO PRZYRZĄDZENIA TYCH ZUP UŻYWA SIĘ RÓŻNYCH RODZAJÓW MĄKI - ROZRÓŻNIENIE TO JEST JEDNAK TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA, WIELU LUDZI TAKŻE W OGÓLE GO NIE STOSUJE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARSZCZ BIAŁY zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie barszczu białego od żurku, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki - rozróżnienie to jest jednak trudne do zweryfikowania, wielu ludzi także w ogóle go nie stosuje) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARSZCZ BIAŁY
zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie barszczu białego od żurku, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki - rozróżnienie to jest jednak trudne do zweryfikowania, wielu ludzi także w ogóle go nie stosuje) (na 12 lit.).

Oprócz ZAKWASZONA ZUPA MĄCZNA (NIEKTÓRZY STOSUJĄ REGIONALNIE ZDETERMINOWANE ROZRÓŻNIENIE BARSZCZU BIAŁEGO OD ŻURKU, KTÓRE RZEKOMO POLEGA NA TYM, ŻE DO PRZYRZĄDZENIA TYCH ZUP UŻYWA SIĘ RÓŻNYCH RODZAJÓW MĄKI - ROZRÓŻNIENIE TO JEST JEDNAK TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA, WIELU LUDZI TAKŻE W OGÓLE GO NIE STOSUJE) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZAKWASZONA ZUPA MĄCZNA (NIEKTÓRZY STOSUJĄ REGIONALNIE ZDETERMINOWANE ROZRÓŻNIENIE BARSZCZU BIAŁEGO OD ŻURKU, KTÓRE RZEKOMO POLEGA NA TYM, ŻE DO PRZYRZĄDZENIA TYCH ZUP UŻYWA SIĘ RÓŻNYCH RODZAJÓW MĄKI - ROZRÓŻNIENIE TO JEST JEDNAK TRUDNE DO ZWERYFIKOWANIA, WIELU LUDZI TAKŻE W OGÓLE GO NIE STOSUJE). Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x