W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTAGONISTA to:

w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTAGONISTA

ANTAGONISTA to:

mięsień, który działa przeciwnie do innego mięśnia lub grupy mięśni (na 11 lit.)ANTAGONISTA to:

w farmakologii substancja blokująca normalną pracę receptora lub lek o działaniu przeciwnym do innego leku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.282

UŁOM, REWOLUCJONISTA, WULKAN EKSPLOZYWNY, PIEPRZ ZIOŁOWY, ONIRYZM, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, UKRAINISTYKA, SALA, DROGA APIJSKA, KOMBATANT, WZNIOS, PLANETA OCEANICZNA, METODA TERMICZNA, MANUFAKTURA, KOMIZM SYTUACYJNY, LIGROINA, HUMANIORA, OSTRY KURS, MINÓG UKRAIŃSKI, DYSKRYMINACJA CENOWA, PASTEWNIK, KURZOWIEC, OLFAKTOMETRIA, AEROB, SZATAN, PROSTOMYŚLNOŚĆ, OWOC WIELOKROTNY, METAKOBIETA, KULT PRZODKÓW, CELLULITIS, OŚMIORNICA, TOWARZYSTWO, TRWAŁOŚĆ, PODEJŹRZON, ANALIZA PORTFELOWA, GORZKOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, POSŁANNIK, POLIMODALNOŚĆ, HELIOFIZYKA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KASA CHORYCH, RAJFURSTWO, KONTRPOCHÓD, TYMOLOL, PODOLOGIA, POJAZD SILNIKOWY, SEKWENCJA KODUJĄCA, WĄTŁOŚĆ, ŁOWCA GŁÓW, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, NISZA, KLAMOTY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ZACHOWAWCA, QUEBECKI, PRZEDWIOŚNIE, CIEKŁOŚĆ, OŻYWIENIEC, ELIPSOIDA OBROTOWA, WSPOMNIENIE, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, STENWANTA, CHICHOT, ISKIERNIK OCHRONNY, CHOLINOLITYK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, EGZYSTENCJALISTA, RĄCZYNA, GEST KOZAKIEWICZA, SZYBKI BILL, ODDANIE, LEK ANKSJOLITYCZNY, BEZRADNOŚĆ, WLEW, KRYZA, AZOTOX, SORT MUNDUROWY, FRAG, KSIĄŻĄTKO, PANCERNIK KARŁOWATY, PASEK, ANALIZA FUNKCJONALNA, SUBRETKA, POKÓJ, PASZTET, FRAMUGA, PION, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, LOPOLIT, ROZMEMŁANIE, WEKTOR KLONUJĄCY, GRAF DOSKONAŁY, FORMA LINIOWA, PEŁNOLETNIOŚĆ, ZASILANIE, MUSZLA, SADZAK, RYGIEL, WĄSONÓG, WIEŚ, KADASTER, UNDERGROUND, SYGNAŁ ANALOGOWY, DAKTYLOGRAFIA, LOBELIA, ENERGICZNOŚĆ, KASETKA, INKWIRENT, BIOGRAFIZM, PODRÓŻNA, WAGON DOCZEPNY, CHIRURGIA URAZOWA, KALENDARZ JULIAŃSKI, PARALIZATOR, CASSOU, PRZEKŁADNIA PASOWA, ZUPAK, BASEN, OSZAST, KAMELEON ŻYWORODNY, KRUCHOŚĆ, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, RADAR DOPPLEROWSKI, NADPRZEWODNIK, TŁUSZCZ, IRREALIZM, APROBACJA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, SOS NELSOŃSKI, ŻART, TALERZ, KREOLKA, ODTLENIACZ, KARMIDŁO, SKAŁA LUŹNA, MIĘSOŻERCA, KUKLIK POSPOLITY, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, NERWIZM, ACENA ARGENTYŃSKA, SPRAWNOŚĆ, ZAPONA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, KIBOLSTWO, KRĘGOWCE, BATALION WARTOWNICZY, FORMULARZ, WULGARYZM, DAWNOŚĆ, ARENDARZ, KORYTARZ POWIETRZNY, ŁAK, KAMIENICA, MASA CZĄSTECZKOWA, KOŁNIERZYK BEBE, DELEGACYJKA, GRA W CIEMNO, ĆWICZENIA, KRWIOPIJCA, USŁUGI SPOŁECZNE, REKTYFIKATOR, PŁATKONOS CZARNY, KUC ISLANDZKI, ROZMACH, ŻABA KRZYKLIWA, KLEJÓWKA, NIELITOŚCIWOŚĆ, KOKSIARZ, KOMENDATARIUSZ, PŁÓCIENNIK, EKSHIBICJONIZM, MAPA GEOLOGICZNA, PONURY ŻNIWIARZ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SEKTOR NIEFINANSOWY, KOLONADA, BEFSZTYK, PEDAGOGIKA SPECJALNA, REWERSAŁ, WSTĘŻNIAKI, KINTE, NOMOKRACJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, APOTEOZA, POŻĄDLIWOŚĆ, FRONT POLARNY, WIKARIUSZ GENERALNY, BAGNO, WYŻERACZ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, HUBA PACHNĄCA, GIDIA, MASOWOŚĆ, FILTR CZEBYSZEWA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ZJAWA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, BADYL, GROMNICZNA, ŚLIWA, MORAŁ, ZIEMIA, SYFON, ULEPSZACZ, BERNARD, ROMBOEDR, PIEGUSEK, WYMIENNIK, OGONEK, TRANSPARENTNOŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, WYDMUSZKA, TURYSTYKA KONNA, KĄŚLIWOŚĆ, RESZTKA, FRAKCJONISTA, NAPĘD RAKIETOWY, UKŁAD NIEINERCJALNY, DIADEM, LINIA, GLIKOKORTYKOID, KUREK, NIEKONKRETNOŚĆ, FIGA, INDIAŃSKI, AKOLITA, RYNEK WSCHODZĄCY, OŁTARZYK, NULKA, ILUZJONIZM, MAJÓWKA, PREFEKT, TAPIR CZARNY, LAZANIA, WSZYSTKOWIDZĄCA, CHAM, SZORSTKOŚĆ, DŁUŻNIK SOLIDARNY, NOŚNIK, POCIĄG EKSPRESOWY, ŁUPEK ILASTY, JUFERS, GŁAGOLICA, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, MOSTEK, CIĘŻKI SEN, PREPROCESOR, SERENADA, MARCHWIANE RĘCE, KOLEŃ, NIEWYRAŹNOŚĆ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, EGZAMIN, LAKOLIT, ZAPONA, FENYLOPROPANOLAMINA, NIĆ KODUJĄCA, PRZEWODNICZKA, SADEŁKO, ATAWIZM, ASTERIX, PRZEBARWIENIE, BUREK, ZESTAWIK, KONIEC, PSALMISTA, TRÓJCA ŚWIĘTA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIA, CHOCHOŁ, BANKSTER, KARKOŁOMNOŚĆ, RZECZOWNIK, TAUKA, WSZETECZEŃSTWO, RAKIETNIK, FUNKCJONALIZM, INTERWENCJA HUMANITARNA, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, PALENISKO RETORTOWE, PRAWO, ŹRÓDŁO, BASILEUS, WIDZOWNIA, KRĘGOWCE, KATANGA, ZAKRĘT, TOSKAŃSKI, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, WIDELCZYK, BILET ULGOWY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ZGREDEK, NACHALNOŚĆ, ?CERATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTAGONISTA w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTAGONISTA
w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.).

Oprócz W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast