W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTAGONISTA to:

w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTAGONISTA

ANTAGONISTA to:

mięsień, który działa przeciwnie do innego mięśnia lub grupy mięśni (na 11 lit.)ANTAGONISTA to:

w farmakologii substancja blokująca normalną pracę receptora lub lek o działaniu przeciwnym do innego leku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.282

POWÓDZTWO WZAJEMNE, OSNOWA GEODEZYJNA, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, PLEŚNIAWKA, OWCA CZTEROROGA, JAŁMUŻNIK, WYDERKA, MATEMATYKA STOSOWANA, SPÓŁKA PUBLICZNA, KONKURENT, MARSZ PATROLOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, POTOCYZM, MORENA DENNA, GUŁAG, BIURO, WIEWIÓRKA RUDA, CZAS, TERAZ, LEJ POLARNY, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, STAWARKA, ZDRAJCA, SZCZEBIOT, ROZMACH, BIAŁORUTENISTYKA, PROSCENIUM, IKRA, ANALIZA PORTFELOWA, NOSICIEL, OSTRY DYŻUR, NIEZWARTOŚĆ, CYFRONIK, TIMER, RYZYKO, ZAKRĘT, SZCZOTKARZ, ANGORA, KYNOTERAPIA, MIESZEK, PŁEĆ, KOT DOMOWY, TRADER, GARDZIEL, PUCHAR, KÓŁKORODEK, MŁOTKOWY, KLIOCHINOL, MIODOJAD ZŁOTOLICY, GRZECZNOŚĆ, KULT PRZODKÓW, LAUDATOR, NOOSFERA, GOŚCINIEC, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, NERW BŁĘDNY, SUCHY ŚNIEG, HIPOSTYL, WSPORNIK, PROEPIDEMICZKA, DUŃSKI, DOMINO, STARORUSKI, EGZEMPLARZ SYGNALNY, CHŁYST, MINIWAN, ELITARNOŚĆ, PRZYSTAWANIE, SEKUNDOGENITURA, KLUCZ WIOLINOWY, ŁÓDŹ PILOTA, PAPROTNIKI, ŁAZANKI, MÓŻDŻEK, GLOSA, NIECZYNNOŚĆ, BIOGEN, SUPERKLIENT, ALKALOID, BUDOWLANY, EMBLEMAT, OMIEG KOZŁOWIEC, DRĘTWOTA, AKUMULATORY, KURWIARZ, TAN, CELOWOŚĆ, THRILLER, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, JAZZÓWKA, ASTER, SEKSISTOWSKOŚĆ, SZEWRON, INTERMEZZO, LICZBA RZECZYWISTA, WYSZYWANKA, GRZYB WOLAK, OPRYCHÓWKA, HEDONIZM, STROK, SĄCZEK, OBIBOK, NAMIASTKA TABAKI, HISTORIA, NICPOŃ, KWAŚNOŚĆ, MAJĄTEK OSOBISTY, LOTNIARZ, DERMOKOSMETYKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, SPAMER, SPORT EKSTREMALNY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, FALE ETERU, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, SZUM, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WSIUR, TUCUXI, TIOTEPA, MINISTER, AKTOR, LIK, BEZIDEOWOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WIDZENIE, JASZCZUR, POŻERACZ SERC, KONSERWATORNIA, JODEK, CZYTANKA, TRZEBIENIEC, ŚWIADEK KORONNY, BIEDACZKA, BOROWIK WILCZY, PROTEZA, SZORSTKOŚĆ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, DON KICHOT, FIZYKA STATYSTYCZNA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, GENOMIKA TEORETYCZNA, KARAWANSERAJ, DAMAN, SALSA, ODPRAWA WARUNKOWA, MARIO, PATRYCJUSZ, DROPS, PRZEKRYCIE, FRYWOLNOŚĆ, NAROŻNIK, BIURO SPISOWE, FIGHTER, RÓWNIAK, BERNARD, SYLFIDA, PAŁKA, UPOJNOŚĆ, DETEKTYW, BATERIA, DZIAŁANIE, HENNA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, POZIOM, SSAK ŁOŻYSKOWY, WPIERDZIEL, CYGARO, FUNDUSZ MIESZANY, KEYBORD, MAŁPA WĄSKONOSA, KAPSYD, ABOLICJONISTA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, LOB, FAKTYCZNOŚĆ, NERKA, STYLISTYKA, UKRZYWDZONY, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, G-AKTYNA, KOZOJEBCA, OBLEŚNOŚĆ, AKT MOWY, LATAJĄCY DYWAN, KUPON PODARUNKOWY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, NERCZYŁUSK, NIEJEDNORODNOŚĆ, ŁYCZAK MUSZLOWY, CHLEB PYTLOWY, STATYSTYKA, PRZEWÓD, BEJT, DOCIEPLENIE, ARCHIWOLTA, REZONATOR KWARCOWY, LAWA TRZEWIOWA, PODRYDZYK OSTRY, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, ZAKOPCENIE, NOZDRZAKI, NAZWA RZETELNA, OPIESZALSTWO, NAPADZIOR, PRYMITYWIZM, GEOMETRIA WYKREŚLNA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, KOLUGO, WIRYDARZ, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, DOJEŻDŻACZ, STOŻEK NAPŁYWOWY, KALEKA ŻYCIOWY, CEP, SPIRYTUS SKAŻONY, PORZĄDEK, PODATEK ROLNY, ROZDZIAŁEK, BRYŁOWATOŚĆ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, OKRĘT ESKORTOWY, OSIEDLENIEC, EGOCENTRYCZNOŚĆ, CIERŃ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KWASOTA, OKRĄG APOLONIUSZA, PRZEWODNICA, PROCH, MOTYW, NIEGUSTOWNOŚĆ, PIERNIK, ŻYWOTOPIS, CYRKUMFLEKS, FLINTA, BIEGŁOŚĆ, WOLNY CHŁOP, GREJ, ŁOMOTANIE, KLEĆ, RÓW TEKTONICZNY, DZIECINNOŚĆ, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, KOPROSTANOL, PLAZMA, KRĘGOWCE, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ZACHYŁKA, KRYTERIUM STEROWANIA, KATASTROFA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, INFOMAT, ELEKTRODA SZKLANA, WYLECZENIE, AKORD NONOWY, ZŁOTOGŁÓW, SIEMIĘ LNIANE, HIPIS, GOŁĘBIĄTKO, PRZEDSZKOLANEK, POKÓJ, FENOLAN, PRZYMIOTNIK, GNOJÓWKA, TENIS, KUKLIK SZKARŁATNY, KORONKARZ, JARZĄB GRECKI, SZALKA, OPOŁEK, KRAWĘŻNICA, MARAL, AMPUTACJA, UKOŚNIK, RUTYNIARZ, ORZESZEK ARACHIDOWY, WZORNIK, PRZYSŁÓWEK, FILOGENIA, FIORENTINA, KLIMAT STEPOWY, MINIVAN, OBRAZOWOŚĆ, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, KARŁOWATOŚĆ, HŁADYSZA, CZARNY CHLEB, FANFARZYSTA, HERETYK, DZIEWANNA, ZASADNOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, POLONEZ, NERWICA, WIELOKROTNOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, ?RELING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTAGONISTA w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTAGONISTA
w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.).

Oprócz W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - W FILMIE, TEATRZE, LITERATURZE - BOHATER, KTÓRY JEST PRZECIWNIKIEM INNEGO (ZWYKLE GÓWNEGO) BOHATERA; CZĘSTO PRZESTAWIANY JAKO POSTAĆ NEGATYWNA. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x