W GEOLOGII: FRAGMENT ZBOCZA GÓRSKIEGO, CZĘSTO PIONOWY LUB BARDZO STROMY; WE WSPINACZCE: STROMY TEREN SKALNY LUB LODOWY O W MIARĘ JEDNOLITEJ WYSTAWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA to:

w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA

ŚCIANA to:

pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przenośnie przeszkoda, coś, co dzieli (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: długie wyrobisko (na 6 lit.)ŚCIANA to:

wall - profil kogoś/czegoś na facebooku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w biologii: u żywych organizmów najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 6 lit.)ŚCIANA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

konstrukcja ograniczająca z boku wnętrze budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: przodek wybierkowy znacznej długości (na 6 lit.)ŚCIANA to:

za nią sąsiad (na 6 lit.)ŚCIANA to:

dzieli pokoje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOLOGII: FRAGMENT ZBOCZA GÓRSKIEGO, CZĘSTO PIONOWY LUB BARDZO STROMY; WE WSPINACZCE: STROMY TEREN SKALNY LUB LODOWY O W MIARĘ JEDNOLITEJ WYSTAWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.527

CHLAJNA, REDAKTOR NACZELNY, DWÓJKA, KARABINIER, JACHT, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, OKSYTAŃSKI, PROTETYKA, KRYMINAŁ, WĘGAREK, PĘDRAK, SZAŁ, MADZIARSKI, TYTOŃ, INIEKCJA, PRZYZNAWALNOŚĆ, ÓSEMKA, MIKROCHEMIA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KOSZULKA, WŁÓKNO, OKAP, AWANTURA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, POSTERUNEK, SERIAL TELEWIZYJNY, WYCINEK, ŁAŃCUCH POLIPEPTYDOWY, SZYDLARZ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, SITEK, MONETA OBIEGOWA, RZUT WOLNY, PRZĘSŁO, WSPARCIE, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, TONAŻ, HALA MASZYN, PRZĘSŁO, JAGODZISKO, GRADACJA, HRABINA, BEZMIERNOŚĆ, LEKKOZBROJNY, DOMENA PUBLICZNA, KURTYNA, TARAS, PRZODOWNIK, WISIELCZY HUMOR, CYBORIUM, REFLEKS, BULION, KLASTER, PODCAST, MROŻONKA, ZASMARKANIEC, CHUDEUSZ, WĘZEŁ, CIAŁO OBCE, ROZTOCZE, ŚWIŃSKI TRUCHT, WELON, MASZYNOWNIA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KOPUŁA PANCERNA, ABSYDA, STOJAK, LAMA, ANALIZA, PODŁOŚĆ, WYLEW, KOCIOŁ, LODOWIEC NORWESKI, PRZYCZÓŁEK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PŁATEK, SŁUŻKA, KOPROFIL, GARMAŻERIA, DZBANEK, KSIĄŻKA ADRESOWA, LEJ KRASOWY, MĄKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, KONCENTRAT, LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZEPITA, MONOGAMIA, KIFOZA, PRZEPIS, SZCZOTECZKA, ECHOLOKACJA, JEDNOSTKA ALOKACJI, WYBLINKA, SYNAPIZM, CÓRKA ŚMIECIARZA, DOROBEK, FUNKCJA ZDANIOWA, ARCHIKONFRATERNIA, SUBSTRAT, ŁONO, OPŁATA STOSUNKOWA, OŁADKA, OBRÓBKA, BARETKA, SZRAF, OBIONE, ŻÓŁW TORNIERA, BEZCZELNOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, RUMUN, CHRONOMETR MORSKI, MACZANKA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FRYWOLITKI, FIGURACJA MELODYCZNA, CZYREŃ, PRZÓD, MIMEOGRAF, KAPITALISTKA, BIEG, CZERWONY, MOTYL, HELLEŃSKOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, ŁOWCA, OWAD, KSIĘGA, KONSOLIDACJA, KISZKA PODGARDLANA, BENEDYKCJA, WSPÓŁKATEDRA, SKANER, TREPY, ZANIECZYSZCZENIE, BERCEUSE, SZMACIARZ, REOGRAF, FASOLKA MUNG, TOR, PROGRAM, ELASTOMER, KRZYŻOWA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, HAJDUK, DROGI RODNE, KOŃ ARABSKI, PĘCHERZYK, KULCZYBA, PLAMICA, TANGO, ŚMIETANKA, RUTYNIARZ, BASEN ARTEZYJSKI, DEKIELEK, KONCHYLIOLOGIA, NASZELNIK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, GATUNEK ZAWLECZONY, RUCHANKA, WAŁ MORENOWY, IZOTERMIA, PIÓRO, WYCIERACZKA, FUCHA, SOBÓR, SZCZERBA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, DZIELNOŚĆ MORSKA, WATA, POSADZKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KOREK, KLAUZULA, SESJA, TWARDE LĄDOWANIE, DYFERENCJA, ŚWIETLISTOŚĆ, PRZESTWORZE, POLE, GROBLA, RAMA, STREFA RYFTU, IMITATOR, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KARTUSZ HERBOWY, ŁAPA, MASZKARA, DŁUGI WEEKEND, KOSMATOŚĆ, WAGNER, AGENDA, JON KOMPLEKSOWY, LASKA, PRÓG RZECZNY, RÓWNONOGI, POTOP, SZARPANKA, BRONA, WAGONIK, NANSUK, ŁADUNEK, PROCES ODWRACALNY, JAMA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ODBÓJ, KADŁUB, STYL, PRZEKŁADKA, PRZYCHYLNOŚĆ, LUZAK, PRAWO ZATRZYMANIA, KONNICA, FRYWOLITKA, DWUCYFRÓWKA, DOŻYWOTNOŚĆ, EDYKUŁA, BLOK, SIAD, KOLEŻANKA PO FACHU, STATYKA, BOHATER POZYTYWNY, CHOREG, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, KOCIA WIARA, AKOMODACJA, AULA, WĘZEŁ KOLEJOWY, ANNA, ALIT, CUMULONIMBUS, AFISZOWANIE SIĘ, AMBASADOR, DOBRO POZYCJONALNE, ZABYTEK NIERUCHOMY, POCISK ODŁAMKOWY, KAPKA, PŁACA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, NIETZSCHEANISTA, NIEPOKALANEK MNISI, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, REMIKS, KOLORYSTYKA, ZNAKI, GARNEK, TRÓJKĄT, SPOTKANIE MODLITEWNE, WŁOSKOWATOŚĆ, EWALUACJA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, JALAPENO, KRAJ NORDYCKI, GŁOŻYNA, PASZTETÓWKA, ALBULOWATE, ŻABKA OZDOBNA, STRAPONTEN, POGODNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, USTNIK, PEAN, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, STAŁOŚĆ, TRANSURANOWIEC, JESIOTROWATE, MARK, KAMIKADZE, KONTROLA, NOWELIZACJA, PODSTAWA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ŻYŁA, PIDGIN, TERMINAL PASAŻERSKI, PARA MINIMALNA, KAMYCZEK USZNY, BUŁKA WROCŁAWSKA, LINIA ŚREDNICOWA, CIĄG, JER PRZEDNI, ŁADOWNICA, CHŁODNIK, AEROZOL, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, MIESZEK, USTRÓJ, NIECHLUJNOŚĆ, PANI, DEPORTOWANY, KONFISKATA, PLAGIAT, ŚLIZG, SZPILECZKA, DYSKALKULIA, MASZKARON, REGRES, INWALIDA WOJSKOWY, ?HIACYNT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOLOGII: FRAGMENT ZBOCZA GÓRSKIEGO, CZĘSTO PIONOWY LUB BARDZO STROMY; WE WSPINACZCE: STROMY TEREN SKALNY LUB LODOWY O W MIARĘ JEDNOLITEJ WYSTAWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOLOGII: FRAGMENT ZBOCZA GÓRSKIEGO, CZĘSTO PIONOWY LUB BARDZO STROMY; WE WSPINACZCE: STROMY TEREN SKALNY LUB LODOWY O W MIARĘ JEDNOLITEJ WYSTAWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA
w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.).

Oprócz W GEOLOGII: FRAGMENT ZBOCZA GÓRSKIEGO, CZĘSTO PIONOWY LUB BARDZO STROMY; WE WSPINACZCE: STROMY TEREN SKALNY LUB LODOWY O W MIARĘ JEDNOLITEJ WYSTAWIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W GEOLOGII: FRAGMENT ZBOCZA GÓRSKIEGO, CZĘSTO PIONOWY LUB BARDZO STROMY; WE WSPINACZCE: STROMY TEREN SKALNY LUB LODOWY O W MIARĘ JEDNOLITEJ WYSTAWIE. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x