DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRACY LUB SŁUŻBY W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z TYMI ORGANAMI W OKRESIE OD 22 LIPCA 1944 DO 10 MAJA 1990 ROKU SKŁADANA PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE LUB KANDYDUJĄCE NA STANOWISKA PUBLICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE to:

deklaracja dotycząca pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990 roku składana przez osoby pełniące funkcje publiczne lub kandydujące na stanowiska publiczne (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRACY LUB SŁUŻBY W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z TYMI ORGANAMI W OKRESIE OD 22 LIPCA 1944 DO 10 MAJA 1990 ROKU SKŁADANA PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE LUB KANDYDUJĄCE NA STANOWISKA PUBLICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.505

NEKTARNIK, TRAJEKTORIA, POGROMCA, OKRĘT DOZOROWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, LIRA TURECKA, KUBEK, KONKURENCJA, KOLORY PAŃSTWOWE, KWARTET, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, ZASTRZALIN, KAPOTAŻ, KARAKUŁY, KALKA JĘZYKOWA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, KRUSZYNA, RÓŻOKRZYŻ, KONFRONTACJA, RETRANSLACJA, WOLEMIA SZLACHETNA, POLIKRYSZTAŁ, DEPRYWACJA POLITYCZNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MORENA DENNA, SKRZELOTCHAWKI, SZTUCIEC, NAZWA OPISOWA, PIEGUS, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, WINO, PRZEWRÓT, KANAŁ PACHWINOWY, WIERNOŚĆ, NORIKER, UBÓJ, OGNISKO, ILOCZYN MIESZANY, GŁOS, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, WIATR KATABATYCZNY, CYSTA BAKERA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, WYŁAPYWACZ, MAKRO, PIERWSZY ŚWIAT, TOPIELISKO, SZLUFKA, LUBASZKA, NOSICIEL, TRANSURAN, PRAŻMO, PASYWISTA, MAŁY RUCH GRANICZNY, EGZEKUCJA, SER ŻÓŁTY, MOHER, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, GNIOTOWE, MIĘTÓWKA, OBIEG, PRZYWŁASZCZENIE, CYBORIUM, OGNIWO BUNSENA, STACJA PRZELOTOWA, PALCÓWKA, BULION, MEGATSUNAMI, ZEBRULA, SKALA RÉAUMURA, WEŁNA, TEMBR, SOBOTA PRACUJĄCA, PODSTAWKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, HEKSAMETR, AUTOMAT, POSTRACH, UPADEK, ŁUB, RYT, BEFKA, RYGOR, ORDA, MARZEC, SCYT, DEKLARACJA PODATKOWA, ABLACJA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, PIÓROSZ PIERZASTY, WIELKI SZLEM, MASA KAJMAKOWA, ROZEJM, PODYPLOMÓWKA, MANIERYZM, SĄCZEK, PRZEKRÓJ, ZENIT, STOPKA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, TURANOWIE, OKSACYLINA, WAREG, BALON, LIGATURA, OŚNIK, ROZGRZESZENIE, MASŁO, IPERYT, RZUT WOLNY, OWOC POZORNY, ZNAK PISARSKI, MOC ZNAMIONOWA, EKSYKATOR, IMMUNOGLOBULINA, TERMOMETR RNA, HIPOTEKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, OFIARA ZAKŁADZINOWA, KOŃ, SESJA, KRAŚNIKOWATE, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, GORĄCA KREW, SKONIA, PRZYSTAŃ MORSKA, STÓŁ, KREACJONIZM, MORESKA, PRZEPLOTNIA, KATAFRAKTA, HORA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, RZECZ PRZYSZŁA, PREZENTACJA, AMORTYZACJA PODATKOWA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PIĘTNASTY, TOP, REKRUTACJA, ZGINIĘCIE, RICHELIEU, TAJNE NAUCZANIE, SIERPIEŃ, CZARODZIEJKA, LAMPA ŁUKOWA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, SEJMIK RELACYJNY, KASZA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, PANI, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, PLIK GRAFICZNY, EKSPOZYCJA, BASKINA, SEGMENTACJA, ZNAMIĘ, KWIT DEPOZYTOWY, KOPIA, SERBO-CHORWACKI, WELIN, RELIKWIE, SIERMIĘGA, CHÓR, INTERWAŁ, SYFON, CIENNIK, MÓR, SAMOUPROWADZENIE, ZAOPATRZENIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, UZYSK, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, AGAMA, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, BRAHE, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, SKALA RANKINE'A, SUWNICA, PESTO, KOMISJA MAJĄTKOWA, DZIELNICA HISTORYCZNA, KOMBINAT, CZWORAK, RZYMSKI, KRÓTKOSZ SZORSTKI, MROK, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, MODYFIKACJA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, DZIURAWKA, FESTMETR, GERMANIZACJA, ROZPRUWACZ, KAMIENNE SŁOŃCE, TKANINA, POMOC SPOŁECZNA, NIBYPESTKOWIEC, TROMPA, TŁUK PIĘŚCIOWY, ORGAN PODATKOWY, NEURON CZUCIOWY, ZAŁOŻENIE, KOCIOŁ EWORSYJNY, IDEAŁ GŁÓWNY, DOM, PRZEPĘD, KOMPLIKACJA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, HACZYK, AGREGAT POMPOWY, KURCZATOW, AZYDEK, POJAZD SPECJALNY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, INA, BOK, METAPLAN, WYCINEK, WIRUSY SSDNA, ŁASKA, DOBA, PRADZIADEK, OLIWKOBRODAL, KREDKA, SSAK MORSKI, RIKETSJOZA, MARAZM, DIRCIK, PAROBEK, ZRĄB TEKTONICZNY, PRZECIER, SPIRYTUS, OKRES, PRZEPIS KOŃCOWY, KEYBOARD, OSA, EKSPRES, ŻALE, RZECZ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, RAY-BANY, JEŻOWCE, NUCZA, KIERAT, SPRZĄGLE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ŚPIEW, WOKALIZA, ANALIZA FRAZOWA, PAMIĘĆ OPERACYJNA, SSANIE, WALKA, KAFETERIA, DWUDZIESTY PIĄTY, CORSA, FRAZEOLOGIZM, MAŁPOLUD, GRÓDŹ, DZIÓB, APARAT WOLCOTTA, PORA, FLIGELADIUTANT, LICZARKA BANKNOTÓW, TECHNIKA GRAFICZNA, WYPRAWKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KIWI, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, GATUNEK PARASOLOWY, DZIEWCZYNIĄTKO, ANAPLAZMOZA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KINDER NIESPODZIANKA, SFIGMOMANOMETR, GENIUSZEK, UKORONOWANIE, PÓŁCIEŃ, ASPIRANT, SIOSTRZYCZKA, KSIĄŻĘ, ZNACZENIE, JIVE, STYL ARCHITEKTONICZNY, MARENGO, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KRAKERULA, SPÓŁKA POWIĄZANA, CYGANKA, KOŁO MŁYŃSKIE, OKRĘT, KĄPIEL OŁOWIANA, TERAFLOP, OSTRY DYŻUR, IKAT, NIEBIOSA, ZWIĄZEK ZAWODOWY, PRZEWÓD, ?WSPÓLNY CZYNNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRACY LUB SŁUŻBY W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z TYMI ORGANAMI W OKRESIE OD 22 LIPCA 1944 DO 10 MAJA 1990 ROKU SKŁADANA PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE LUB KANDYDUJĄCE NA STANOWISKA PUBLICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRACY LUB SŁUŻBY W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z TYMI ORGANAMI W OKRESIE OD 22 LIPCA 1944 DO 10 MAJA 1990 ROKU SKŁADANA PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE LUB KANDYDUJĄCE NA STANOWISKA PUBLICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE deklaracja dotycząca pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990 roku składana przez osoby pełniące funkcje publiczne lub kandydujące na stanowiska publiczne (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
deklaracja dotycząca pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 10 maja 1990 roku składana przez osoby pełniące funkcje publiczne lub kandydujące na stanowiska publiczne (na 23 lit.).

Oprócz DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRACY LUB SŁUŻBY W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z TYMI ORGANAMI W OKRESIE OD 22 LIPCA 1944 DO 10 MAJA 1990 ROKU SKŁADANA PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE LUB KANDYDUJĄCE NA STANOWISKA PUBLICZNE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRACY LUB SŁUŻBY W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z TYMI ORGANAMI W OKRESIE OD 22 LIPCA 1944 DO 10 MAJA 1990 ROKU SKŁADANA PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE LUB KANDYDUJĄCE NA STANOWISKA PUBLICZNE. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast