PRZESTRZEŃ KOŚCIOŁA PRZEZNACZONA DLA DUCHOWIEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ (M.IN. MINISTRANTÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHÓR to:

przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.)PREZBITERIUM to:

przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHÓR

CHÓR to:

grupa śpiewaków (na 4 lit.)CHÓR to:

element architektoniczny występujący w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni, czasem ciągnący się przy ścianach bocznych w stronę prezbiterium (na 4 lit.)CHÓR to:

przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.)CHÓR to:

w wielkich salach - balkon dla orkiestry (na 4 lit.)CHÓR to:

śpiew zbiorowy lub utwór do wykonywania przez chór (na 4 lit.)CHÓR to:

wiele dźwięków, głosów wykonywanych lub słyszanych naraz; wielogłos (na 4 lit.)CHÓR to:

w Grecji starożytnej: zbiorowe recytacje, głównie na Dionizjach, potem nieodłączna część tragedii greckich (na 4 lit.)CHÓR to:

w Grecji starożytnej: wykonawcy recytacji, tańców (na 4 lit.)CHÓR to:

zespół takich samych instrumentów (na 4 lit.)CHÓR to:

kaplica zakonna lub wydzielone miejsce w kościele (często odgrodzone kratą lub cienką ścianą), w którym modlą się zakonnicy albo zakonnice (na 4 lit.)CHÓR to:

struna bądź pewna liczba jednobrzmiących strun, najczęściej para, rzadziej trójka (na 4 lit.)CHÓR to:

zespół śpiewaczy wykonujący wspólnie pieśni, partie wokalne itp (na 4 lit.)CHÓR to:

śpiew zbiorowy 1 głosowy lub wielogłosowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ KOŚCIOŁA PRZEZNACZONA DLA DUCHOWIEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ (M.IN. MINISTRANTÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.770

RIGOROSUM, HEKATOMBA, E-PODPIS, ŁACINNIK, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, BALAST, KOSZTOWNOŚCI, MOSTOWNICZY, ZŁAZ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PRZESTRZEŃ KARTEZJAŃSKA, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, JAMAJSKI, POCISK PODKALIBROWY, TWIERDZENIE RAMSEYA, SALAMANDRA SYBERYJSKA, STREFA CISZY, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, GOLIZNA, OBWÓD ŁOWIECKI, BADYLARKA, WEJŚCIE, KAZARKA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, WĘŻÓWKOWATE, DWÓJECZKA, PODSTRYSZE, MECHANIKA, GRZEBACZ, PIOTR, PRZEWÓD WĄTROBOWY, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, RURA OKŁADZINOWA, LINGWISTYKA STOSOWANA, CAL, BODZIAK, BENTAL, GAZOWY OLBRZYM, KULTURA MUSTIERSKA, WOŁYNIANIN, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, PARABANK, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SEKTOR PUBLICZNY, ALGEBRA, TAPIRY, STRYJOSTWO, PERSKIE OKO, KOŃ TROJAŃSKI, WĄTROBIANKA, STRZĘPIA, ARYTMETYKA WYBORCZA, KILOFEK, MAGELANKA RUDOGŁOWA, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, CHŁODNIA KOMINOWA, PLEWY, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ANGIOLOGIA, NARZĘDNIK, KIT, LICO, TYSIĄC, SMOK, SMUŻKA LEŚNA, GŁOGOWNIK, FIZYKA WIELKICH ENERGII, NAUPLIUS, FILLO, SZARPANKA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, DOM SAMOTNEJ MATKI, DOTHRACKI, PRODUCENT, AMINOKWAS, SUSEŁ PEREŁKOWANY, SZPIK, PLAN, LNICZNIK, GAWĘDA SARMACKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ALGEBRA LINIOWA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, CHEMIA JĄDROWA, OBWÓD ELEKTRYCZNY, DRAMAT LITURGICZNY, CANAVERAL, ŻÓŁWIE, ALFA ROMEO, FIZJOLOGIA, KABINA, NORMA, BLOCZEK, BIOBIBLIOGRAFIA, PELIKAN MAŁY, SUSHI, MURŁAT, POLICENTRYZM, WZÓR PRZEMYSŁOWY, KAIMAK, UNIA CELNA, CHWOSTKA SZAFIROWA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, GALON, EDYKUŁA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, ANTYGONA INDYJSKA, ŁYŻECZKA, ANIA, JAZZ, PEKARI, WOREK SPOJÓWKOWY, POMELO, KRĄŻENIE DUŻE, SZYSZAK HUSARSKI, ELEWATOR ZBOŻOWY, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, MI, LAK, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ABSOLUTYZM, ANALIZA KOSZTÓW, SYNOD, OBWODNICA POZAMIEJSKA, RURA, ŻYWIK, WDŻ, OWODNIOWCE, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, BLOCKERS, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, SZPEKUCHA, ABAK, KOSZĘCIN, WIATKA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, MŁODOPOLSZCZYZNA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TAGER, CHÓD SPORTOWY, OŚWIĘCIM, MODUŁ, OKRĘT-BAZA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KAWERNA, SAMOGRAJ, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, CZARNY PIOTRUŚ, ORBITAL, GATUNEK ENDEMICZNY, KLESZCZOWINA, KARA KWALIFIKOWANA, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, EPISTOLOGRAFIA, OKRĘT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, DICYNODON, SKRYBA, KOMPANIA HONOROWA, OFIARA, BARWA, CYNKOTYPIA, PRYSIUDY, SKAFOGNATY, IROKEZKA, PAS, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, UDAJPUR, TABOR, OBRĘB, ABSORPCJA KRAJOWA, SCHRON, DRZEWCÓWKA, ZIOMKOSTWO, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, LEBERWURST, DEKADENCKOŚĆ, PRZEMIANA POLITROPOWA, AGAR, TRYGONOMETRIA, AUTOTRANSFUZJA, CHOROBA ZAWODOWA, WIEK POPRODUKCYJNY, BAŁWAN, JAPOŃSZCZYZNA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, OSZCZEP, AGREST, KERO, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, ORGAN RENTOWY, SUPEL, INKWIZYCJA, RAMIA, PODRYWKA, MARONITA, KOTERYJNOŚĆ, SENIORAT, LOGIKA FILOZOFICZNA, WYPAŁ, ACAN, URLOP SZKOLENIOWY, BÓR WRZOSOWY, TAKTYKA, SHITSTORM, PASJA, LAKONIZM, BOKS, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, OSNOWA MATEMATYCZNA, TYBET, STERNICZKA, NÓŻ MYŚLIWSKI, OFIAKODON, BIONIKA, BARION, MYSZ MAŁOOKA, SERWITUT, PODYPLOMÓWKA, ZŁOŻE KOPALINY, KUNAFA, KOSZAR, ŚPIEW, STADIONIK, SSAKOPODOBNE, OTWOREK, RÓG MGŁOWY, FREELANCERKA, SADZ, BUDŻET ZADANIOWY, ANTAGONIZM, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, UPRAWA ROLI, KIESZEŃ, OBCIĄŻENIE, CZAGRA SENEGALSKA, TECHNIKA OPERACYJNA, BRONIOZNAWSTWO, LANGUR WSPANIAŁY, TABLICA CAYLEYA, PIECZARNIK WŁOSKI, TORTURA, WZIERNIK, DRAPACZ, KOŚCIÓŁ UNICKI, GEOGRAFIA, LAWENDA, MANIERYZM, BRAHA, ORTOPEDIA, MYRMEKOLOGIA, KAPILARNOŚĆ, SERAJ, ROŚLINA OLEJKODAJNA, AMATOR, FAZA, MIT, REUMATOLOGIA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JAKOŚĆ ŻYCIA, ŻABA DALMATYŃSKA, COMBER, KUTER RYBACKI, SYSTEM FINANSOWY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ROKOKO, KOLIMACJA, DYFTERIA, WYKŁAD, CHOMIK EVERSMANNA, RAJA DWUPLAMA, POGO, GORCZYCA, KOCZKODANOWATE, POWIEŚĆ RZEKA, OBIBOK, KISIEL MLECZNY, PODOBRAZIE, DREWNO TEKOWE, HORECA, SŁOWIKI, GRUPA INTERESU, RETOROMAŃSKI, RYJOSKOCZKI, ROZKAZ DZIENNY, MESZ, UBRANIE OCHRONNE, JASŁO, BREWIARZ, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, WETERYNARIA, KARUK, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, BUNKIER, ?INDYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ KOŚCIOŁA PRZEZNACZONA DLA DUCHOWIEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ (M.IN. MINISTRANTÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ KOŚCIOŁA PRZEZNACZONA DLA DUCHOWIEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ (M.IN. MINISTRANTÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHÓR przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.)
PREZBITERIUM przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHÓR
przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 4 lit.).
PREZBITERIUM
przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów) (na 12 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ KOŚCIOŁA PRZEZNACZONA DLA DUCHOWIEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ (M.IN. MINISTRANTÓW) sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - PRZESTRZEŃ KOŚCIOŁA PRZEZNACZONA DLA DUCHOWIEŃSTWA ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ (M.IN. MINISTRANTÓW). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast