Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WSPÓŁCZYNNIK OBLICZANY WG WZORU: LICZBA URODZIN MINUS LICZBA ZGONÓW DZIELONA PRZEZ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW MIEJSCA, DLA KTÓREGO ROBIMY OBLICZENIA, PODAWANA W PROMILACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO to:

współczynnik obliczany wg wzoru: liczba urodzin minus liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców miejsca, dla którego robimy obliczenia, podawana w promilach (na 32 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓŁCZYNNIK OBLICZANY WG WZORU: LICZBA URODZIN MINUS LICZBA ZGONÓW DZIELONA PRZEZ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW MIEJSCA, DLA KTÓREGO ROBIMY OBLICZENIA, PODAWANA W PROMILACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.172

ŚWIECA JABŁOCZKOWA, PINTA AMERYKAŃSKA, ASYMILACJA, OSAD EOLICZNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, LICZNOŚĆ, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, PROFANATORKA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, STAROIRLANDZKI, PUNKROCK, HEADHUNTER, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, BAJECZKA, KUMOTERSTWO, HALOGENOALKAN, OŚMIORAK, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, DOBRO FINALNE, AUTOTOMIA, BRECHTANIE KIZIORA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, SELEKCJA NEGATYWNA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, CHOROBA D'ACOSTY, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, ADAPTACJA, CYKANIE, REGENERAT, PREMIA GWARANCYJNA, KWIATON, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, PROWINCJA, FUKS, SUKNIA ŚLUBNA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, MODEL, DWORNOŚĆ, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, AGAMIA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, OSPA KRWOTOCZNA, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, TEREN ZAMKNIĘTY, ZAPIEKANKA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, BAZA MONETARNA, TEREN ZAKRYTY, KASKADA REZONANSOWA, UKŁAD LOMBARDZKI, STANDING FINANSOWY, PILŚŃ NERWOWA, ARABSZCZYZNA, GRUZOBETON, GETTO PRZEJŚCIOWE, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, KWAŚNOŚĆ, LEPTOSPIROZA, APARAT GOLGIEGO, ANTECEDENCJA, PRODUKCJA, SOCZEWKA FRENSELA, LUDY TURAŃSKIE, ŁEMKOWSZCZYZNA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, GALWEOZAUR, HEAVY METAL, QUENDI, LICZBA ATOMOWA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, KOZIOŁ, CWAJNOS, LIMBUS, SZYBKOZŁĄCZKA, MIEJSCE STOJĄCE, KOMORA PŁYWAKOWA, MASOŃSTWO, PIELGRZYM, POŁUDNIK ZEROWY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ODZYSK, BOOROOLA, KOREKTA DOMOWA, OBSZAR METROPOLITALNY, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, BOĆWINA, KANAŁ NADGARSTKA, AMULET, KRYPTODEPRESJA, STANZA, ZOOFAGI, LIKORYN, WODNICA, BÓBR AMERYKAŃSKI, EDYKUŁ, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, TRAWERS, VALAR, NORMA, WŁÓCZYKIJ, FIRMA ZWROTOWA, BURGER, LERNA, EWOKACJA, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, MAŁA OJCZYZNA, ASTROWIEŻYCZKA, KOMPARATYSTYKA, OGNISKO, MAKROPIERWIASTEK, KORPUS NAWOWY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, HURDYCJA, FAKT PRASOWY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, IPHONE, MANEWROWY, TRASA KONCERTOWA, OKRES OCHRONNY, FAMUŁA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, PANEL, SKÓROSKRZYDŁE, BOZA, WYRWANY, REFLUKS, JAŚ WĘDROWNICZEK, WARSZTAT STRATEGICZNY, DZO, ESTRADOWOŚĆ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, OPIEKA SPOŁECZNA, UKŁAD DYNAMICZNY, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, BANDA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, SIEROTA, TYGRYSIE OKO, JEDYNY, BACHMAT, KASAK, LIST PASTERSKI, ODKURZACZ CENTRALNY, ŁOŻNICZY, TERAPIA ODRUCHOWA, LEMIESZKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TUNEL MORRISA-THORNE'A, MAKROSKŁADNIK, LAMPA, CARAT, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, RODZINA ADOPCYJNA, TRABANT, DUET, HENRYK VIII, WYDZIELINA, KWAS GLUKONOWY, OSTANIEC, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, CIAŁO SZTYWNE, KONTO, NAPROMIENNIK, KOSZTOWNOŚCI, WEKTOR WŁASNY, RUTYNA, BULLA, TELETUBIŚ, COMBER, PASJA, ZAMSZ, REPASAZ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PALOS, MIĘSIARZ, TECHNIKA CIEPLNA, KAZUISTA, NUMER KIERUNKOWY, OPACTWO, REFORMA ROLNA, JORDAN, WARTOŚCIOWOŚĆ, IZBA CZELADNA, SZCZMIEL, SYROPEK, UBEZWŁASNOWOLNIONY, DESZCZÓWKA, KRĘTKOWICA, GERBEREK, BONITO, MINISIATKÓWKA, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, ŻAGIEL SKOŚNY, WIELKI BRAT, GLIKOLIPID, UŁAMEK ZWYKŁY, KĄTNIK DOMOWY, FILTR CYFROWY, EKSPOZYCJA, BENCHMARKING, STYL, MONS, GRUPA ALGEBRAICZNA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, MWERU, CYTOWALNOŚĆ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, JENIEC, BŁONNIK, PRZYPADEK, MONOTELETA, USŁUGA INTERNETOWA, TELEMARK, SILNIK SKOKOWY, GAJAL, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, OSPA PRAWDZIWA, KĄT DEPRESJI, DYSPOZYTYWNOŚĆ, TANGO, ZRZĄDZENIE LOSU, SPRAWA, ZASOBNOŚĆ GLEBY, MISJA STABILIZACYJNA, KWASOTA, REMIZA, SALUMAE, KOREKTA DRUGOSTRONNA, LIST PRZEWODNI, OBERLANDER, SZARE KLUSKI, PUDŁO, PLAC ZABAW, ZASADA HUYGENSA, WOLNY RYNEK, POCHODNA FRÉCHETA, FIZJOLOGIA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, KAMERALNOŚĆ, KORDEGARDA, PAMFLETOWOŚĆ, PRACA SEZONOWA, KWAS NIEORGANICZNY, UJŚCIE, RAK AMERYKAŃSKI, APLEGIER, BIEL, INDYNAWIR, TEATRZYK CIENI, DROGA PUBLICZNA, WEKTOR ZACZEPIONY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, APOSTOŁ, USYPIACZ, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, LOGAN, MATERIAŁ SKALNY, BUG, INDUKTYWNOŚĆ, BIPAK, IZOTROPOWOŚĆ, GUJOT, PSZCZOŁA INDYJSKA, INTERAKTYWNOŚĆ, ELEKTORAT, SŁOMA TARGANA, DUR RZEKOMY, SZLUFKA, ODWZOROWANIE LINIOWE, INFLACJA PIENIĘŻNA, ARMILLA, TRISKWELIŃSKI, ŻYDOWSKOŚĆ, PIES PRZECIWPANCERNY, KLUCZ KODOWY, HAMULEC NOŻNY, SCHRONISKO, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, GAULEITER, PRAKULTURA, INKORPORACJA, LEGANZA, ŁOWCA GŁÓW, OSIOŁ ASINARA, BOKS, TERCJA, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, STARONORDYCKI, AS WYWIADU, PARKIETNIK, KREDYCIK, METODA SHEPARDA, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, AMERYKANKA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, LAMPA DAVY'EGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: współczynnik obliczany wg wzoru: liczba urodzin minus liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców miejsca, dla którego robimy obliczenia, podawana w promilach, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓŁCZYNNIK OBLICZANY WG WZORU: LICZBA URODZIN MINUS LICZBA ZGONÓW DZIELONA PRZEZ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW MIEJSCA, DLA KTÓREGO ROBIMY OBLICZENIA, PODAWANA W PROMILACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik obliczany wg wzoru: liczba urodzin minus liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców miejsca, dla którego robimy obliczenia, podawana w promilach (na 32 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO
współczynnik obliczany wg wzoru: liczba urodzin minus liczba zgonów dzielona przez liczbę mieszkańców miejsca, dla którego robimy obliczenia, podawana w promilach (na 32 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x