OBIEKT HOTELARSKI ZLOKALIZOWANY POZA OBSZARAMI ZABUDOWANYMI, PRZY SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCY MINIMALNY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POBYTEM KLIENTÓW: PRZEZNACZONY DLA POTRZEB OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE ODPOCZYNKU, SCHRONIENIA PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCHRONISKO TURYSTYCZNE to:

obiekt hotelarski zlokalizowany poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów: przeznaczony dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego, zapewniający miejsce odpoczynku, schronienia przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT HOTELARSKI ZLOKALIZOWANY POZA OBSZARAMI ZABUDOWANYMI, PRZY SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCY MINIMALNY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POBYTEM KLIENTÓW: PRZEZNACZONY DLA POTRZEB OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE ODPOCZYNKU, SCHRONIENIA PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.336

OŚ KOSMICZNA, BANTUSTAN, UBÓSTWO, PRZYNĘTA, OCZKO W GŁOWIE, ACENA NOWOZELANDZKA, WSPOMNIENIE, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, BAŁAMUTKA, TIERTUCH, ŁASKAWCA, ALBERT, STENOBIONT, PARALIPSA, POPYT GLOBALNY, WACHTA, NORMALKA, EPIZOD, NEGOCJACJE AKCESYJNE, WRZÓD DWUNASTNICY, IDOL, FOTOGRAM, JEZIORO EUTROFICZNE, NIEREZYDENT, KWARTET, BRONCHOFIBEROSKOPIA, MIEJSCE, DOSTĘP WARUNKOWY, KOLCZATKA, MAGNETOSTRYKCJA, KIEŁKOWNIK, JASIR ARAFAT, POLE, ANTYMILITARYSTA, MAGLOWNICA, RÓG, JAWNOŚĆ, PORCYJKA, PARAMETR, BECZKOWÓZ, BABIA DUPA, GŁOWIK, ORBITOWANIE, BLOKADA, PAJACYK, WZORNIK, ŚCIANA WSPINACZKOWA, RACHATŁUKUM, FRYCOWE, TEKST POBOCZNY, BASENIK, MSZAKI, SZLIF BRYLANTOWY, SAD, ROBOTA, AGREGATOR TREŚCI, FORUM, MIEJSCE POSTOJOWE, RAJ PODATKOWY, ZAWŁASZCZENIE, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, DZIOBACZ, KARMA, PASZA, NIEBIOSY, POJAZD KONNY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KOSMETYK SAMOCHODOWY, KORONA, ZADAR, STREFA RELAKSACYJNA, KRYJÓWKA, ROKOKO, SYN, AMPLITUDA, STACJA POSTOJOWA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, AMORFIK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, POPRĘG, PUNKT OGNIOWY, KOPERTA, OBUSIECZNOŚĆ, BAR TLENOWY, POMINIĘCIE, KAPLICA PRZYCMENTARNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, MELODIA, LAWOWANIE, SOŚNICOWATE, IMPULS TELEFONICZNY, TRYBUNA, PRAWO HOOKE’A, KOŃ DYSZLOWY, CZAKRAM, PRZYCZEPNOŚĆ, DEPTAK, MUSZKA, PODEST, KLATKA, PERON, LOGAN, KLAUZURA, ZATYŁ, PLIK, ZEGAR ŚCIENNY, NATURALIZM, ENOL, KONINA, WZÓR BINETA, ZACHODNIOŚĆ, ULICA, PANIER, KUC, RADIOBIOLOGIA, GESTIA TRANSPORTOWA, UWYPUKLENIE, KAPOT, UCHWYT, DOKER, ABAŻUR, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, EUTEKTYK, PRE-PAID, GODŁO PROMOCYJNE, STRYCHULEC, WODA DESZCZOWA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, JONOFOREZA, BOTNET, KANADA, RABARBAR, CENTRALA TELEFONICZNA, DZIEŃ DOBRY, TRAŁOWIEC, MAŁPIATKI, NOPKI, NEUROPATIA, POJEMNIK, MURŁATA, WYPRAWKA, KONGREGACJA, ŻYCIE PRYWATNE, ŚWIATEŁKO W TUNELU, TRYMOWANIE, MOSHING, MAKIAWELISTA, PODZAMCZE, BISIOR, OBORA, HARLEKIN, HIGH LIFE, ROZGAŁĘZIACZ, PĘDZARNIA, OPŁATEK, TECHNOFOBIA, BOHEMA, KASZKIET, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PĘK, WAPIENNIK, LIMUZYNA, NIEUWAŻNOŚĆ, PODATEK OBROTOWY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, DEKOMPRESJOMETR, NAPIERANIE, OKRĘT ESKORTOWY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, OKAP, ROZPRZA, KONSOLACJA, PREZBITERIAT, NIEWYBUCH, ADAPTACJA, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, ALIENISTA, ŻEGLUGA POWIETRZNA, MIRAŻ, SIŁOWNIA JĄDROWA, ZŁAZ, PODMIOT LOGICZNY, ELEATA, GONZALEZ, KRYPTOGRAFIA, POZYCJA, DROGÓWKA, PUSZKA, KITEKAT, TEMPERATURA NÉELA, PASJA, SITNISKO, SIEĆ NIWELACYJNA, PĘCHERZ PŁODOWY, KUNA, IGLOO, CZOP ŚLUZOWY, BOLERO, GARDA, ŻŁÓB, WEKTOR, SZPARNICOWATE, WINDSOR, NOTOWANIE JEDNOLITE, MROCZEK POSREBRZANY, TAPIR KORDYLERYJSKI, STREFA, SUPRESJA, ROMBOUTS, TOWARZYSTWO, MÓWNICA, WYCHÓD, SZTURMAK, KOLANO, KĄT, POKÓJ KĄPIELOWY, SYGNIFIKATOR, ZESTAWIK, WODOPÓJ, LATACZ, PLAC, EROS, PRZEMYT, KLAUZURA, ZWARCIE, DRUGI PLAN, OFIARA, KOMORA WULKANICZNA, ADAMITA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BARIERA, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, BUK, STEROWNOŚĆ, USYTUOWANIE, DZIĘCIOŁ, MASKA, RUGBY, BUKSA, ŚPIEW, CURTIS, ORBITA PARKINGOWA, TEK, RUSTYKA, E, ROZKŁAD POISSONA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, SZARPANKA, WOREK, KNOT, PODKÓWECZKA, ZAŚLEPIENIE, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, TORTURA, TERAPIA PRENATALNA, WODZIK, STORYBOARD, SŁUPOŁAZ, STARA, ARESZT PREWENCYJNY, ŹRENICA, RZEPY, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, AUT, KOMISJA MAJĄTKOWA, CYKL OWULACYJNY, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, TRÓJNIAK, PULPIT, OLEJ OPAŁOWY, STACJA, MALECHOWO, SKRYTKA, AKLIMATYZACJA, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MANGO, ETAP, DROGA DWUPASMOWA, KOKPIT, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, PREIMPLANTACJA, SADEŁKO, KANGUROSZCZUR, FIGA, BETONOWÓZ, STRASBURG, POWÓDŹ, LÓD BRZEGOWY, RADA, GRUPA WAROWNA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, KAPA, OLEJ TALOWY, KOSMOBIOLOGIA, RAMA CHRONOLOGICZNA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, ?RYGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT HOTELARSKI ZLOKALIZOWANY POZA OBSZARAMI ZABUDOWANYMI, PRZY SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCY MINIMALNY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POBYTEM KLIENTÓW: PRZEZNACZONY DLA POTRZEB OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE ODPOCZYNKU, SCHRONIENIA PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT HOTELARSKI ZLOKALIZOWANY POZA OBSZARAMI ZABUDOWANYMI, PRZY SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCY MINIMALNY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POBYTEM KLIENTÓW: PRZEZNACZONY DLA POTRZEB OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE ODPOCZYNKU, SCHRONIENIA PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCHRONISKO TURYSTYCZNE obiekt hotelarski zlokalizowany poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów: przeznaczony dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego, zapewniający miejsce odpoczynku, schronienia przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCHRONISKO TURYSTYCZNE
obiekt hotelarski zlokalizowany poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów: przeznaczony dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego, zapewniający miejsce odpoczynku, schronienia przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (na 21 lit.).

Oprócz OBIEKT HOTELARSKI ZLOKALIZOWANY POZA OBSZARAMI ZABUDOWANYMI, PRZY SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCY MINIMALNY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POBYTEM KLIENTÓW: PRZEZNACZONY DLA POTRZEB OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE ODPOCZYNKU, SCHRONIENIA PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - OBIEKT HOTELARSKI ZLOKALIZOWANY POZA OBSZARAMI ZABUDOWANYMI, PRZY SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCY MINIMALNY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POBYTEM KLIENTÓW: PRZEZNACZONY DLA POTRZEB OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCE ODPOCZYNKU, SCHRONIENIA PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x