JĘZYK JESZCZE UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY LUDNOŚCI, ALE RACZEJ JUŻ SIĘ NIE ROZWIJAJĄCY, NIE DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK WEGETUJĄCY to:

język jeszcze używany przez niewielkie grupy ludności, ale raczej już się nie rozwijający, nie dostosowujący się do bieżących potrzeb (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK JESZCZE UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY LUDNOŚCI, ALE RACZEJ JUŻ SIĘ NIE ROZWIJAJĄCY, NIE DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.696

SKOWYT, PANNA, WĘZEŁ CIEPLNY, CIOSNA, POLAJ, SCENA ROZBIERANA, HELIKON, REGRESJA MORZA, PORZĄDEK DORYCKI, CZARKA, ZJAWISKO FARADAYA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, NIEZALEŻNOŚĆ, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, FETOSKOPIA, BIEG PATROLOWY, KRZYŻ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ZBÓJNIKOWATE, NATARCZYWOŚĆ, STUPOR, BOREOPTERUS, SAMOJED, SPLUWACZKA, PODATEK NALEŻNY, TWORZYWO, GE'EZ, ŚMIAŁEK, LAPIS PHILOSOPHORUM, BERYL, KOMÓRKA SOMATYCZNA, KRYSTALOCHEMIA, APTAMER, REDUKCJA, ROZRABIACZ, KŁUSAK ORŁOWSKI, DZIARSKOŚĆ, WYWIJAS, GAULEITER, ERA MEZOZOICZNA, NAKAZ KWATERUNKOWY, MODRASZEK ARION, VOTUM, BREZYLKA, ORTOPEDA, PIEC KOKSOWNICZY, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, BROMEK METYLU, MUZYKA CERKIEWNA, LIST POLECONY, CELLULITIS, INICJATYWNOŚĆ, KONIEC, SWEET, BOSTON, KWAS NALIDYKSOWY, SZPILKA, SFERA NIEBIESKA, BIEGUN, WULWODYNIA, PROTETYKA, GORZELNICTWO, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, PARAMAGNETYZM, DEOKSYRYBONUKLEAZA, WERTEKS, SZUPINKA, KLUSKI, REWIZOR, WIZA, FUNDA, AMADYNA, LAKONIZM, PARCIAKI, UMLAUT, ŚWIT KALENDARZOWY, JĘZYK KARYJSKI, BRAZYLIJSKI, PIESZY, ELFICKI, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, CZARNY SZLAK, SPICIE SIĘ NA UMÓR, JĘZYK URALSKI, PAMIĘĆ BUFOROWA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, TRANSGRESJA LODOWCA, FENOMENOLOGIA, STRZAŁKA, KURTYNA WODNA, POLITYKA SOCJALNA, NIEJEDNOLITOŚĆ, PORZĄDEK, SIŁA LORENTZA, POŻYTECZNY IDIOTA, STARY WYGA, SKUFIA, LARYNGOLOGIA, SAKWA, BOGDANIEC, ŻUREK, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, NIEŻYWOTNOŚĆ, ZIARNO, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, FUJARKA, HEGLIZM, DELFIN, PORNOGRAFIA TWARDA, OSTATECZNOŚĆ, LOGIKA KIERUNKOWA, PŁETWA, FTYZJATRA, SERDUSZKA OKAZAŁE, PODŁOŻE GRUNTOWE, BODOR, SIODŁO JUCZNE, DRUGA NATURA, WŁÓCZĘGA, CHAŁUPNICA, BARWNIK, DERBY, NALEGANIE, ŚLISKOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, ZOONOZA, KWAS KARBOLOWY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OWADOPYLNOŚĆ, ROZŚWIETLACZ, MERCURY, RUSKI, NIEZASKARŻALNOŚĆ, BOŚNIA, SIEROTA, ANGINA PRINZMETALA, CENA URZĘDOWA, OBLITERACJA, CZEPIEC, PANTOMIMA, DOŁEK OSIOWY, PRZESYŁ, FLEGMA, INFLACJA JAWNA, PROCES POSZLAKOWY, LAWONICHA, BUDOWLA CENTRALNA, DŻINN, HAMULEC KLOCKOWY, PELEKANIMIM, SEN NA JAWIE, ROZBIEŻNOŚĆ, MAŹNICA, OGRZEWNIK, NIDERLANDZKI, PATELNIA, WYLEW, RZEP, LAPIS-LAZULI, PIĘKNY WIEK, ZWIĘZŁOŚĆ, ODWAPNIENIE, PAMPA, BALBO, WIEK PRZEDEMERYTALNY, TRZMIEL CIEMNOPASY, GAZ IDEALNY, TUŁACZ, DETALISTA, NOWOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, POŚCIELÓWKA, PERLICA, SKLEP WARZYWNY, APATIA, DZIADZIENIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, GOŁĄB POCZTOWY, MONTER, ŚWIST KRTANIOWY, SZACHY LOSOWE, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, JĘZYK MANX, KOMERAŻ, DOLINA RYNNOWA, SAMOCHWALCA, ROK ZWROTNIKOWY, MYKOLOGIA, PIÓRNIK, CIUCIUBABKA, KOREKTA DOMOWA, LAPTOPIK, BENCHMARKING, SPRAWA, OPENER, ZDERZACZ, STACJA KOPULACYJNA, SUCHA IGŁA, RADZISTA, GLINKA KAOLINOWA, BUTA, TAJEMNICZOŚĆ, DETENCJA SĄDOWA, ŻOŁĘDNICA, SUBRETKA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, DUJKER ZEBROWATY, PLEBEJKA, MŁOT, CHLOASMA, NACIOS, MRAŹNICA, BRYG, DOŚWIADCZENIE, STROIK PODWÓJNY, BANDEROLA, PAJĘCZYNA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, ALFABET FONETYCZNY, REAKCJA NIEODWRACALNA, EKSPLOZJA, OBÓJ MIŁOSNY, WIESZCZBIARNIA, STOPIEŃ HARCERSKI, WAHACZ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PRZYĆMIENIE, MIEDNICZKA, SZLEMIK, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, LINIE OCEANICZNE, CANZONETTA, MEDYCYNA KOSMICZNA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, MADISON, APASZKA, INTONACJA, CHOROBA CSILLAGA, AMNEZJA POURAZOWA, PROTEROZUCHIDY, URBANIZACJA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CETOLOGIA, JĘZYKI IROKESKIE, OTĘPIENIE, RESTRYKTAZA, PUNK ROCK, PREPPER, POMURNIK, DUROMER, ROZWÓJ, EWOKACJA, PRASOŁ, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, SZKATUŁA, MATECZNIK, KOMPENSACJA, BIAŁY ŚPIEW, HAFTARNIA, POLISA LOKACYJNA, CZARDASZ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, ŁADOWACZ, GODŁO PROMOCYJNE, PLIK KONFIGURACYJNY, RAK PRĘGOWANY, PRZEWLEKŁOŚĆ, ZAKOCHANA, PARASOL OCHRONNY, KRZYKACZ, ÚLAIRI, GRZECH PIERWORODNY, KUCZKA, CZARNY MAKAK CZUBATY, TAŚMA, PORFIRYNA, SCHODY RUCHOME, KROCHMAL, TOREBKA, TREP, ARYJSKOŚĆ, POEMAT HEROIKOMICZNY, MUS, OPIEKA SPOŁECZNA, NORMALIZATOR, WARAN BEZUCHY, BOHATER, BOROWIK WILCZY, JELEŃ AKSIS, PYRA, CANTUS FIRMUS, KWAS POROSTOWY, AUTYZM DZIECIĘCY, KOLORYMETRIA, ?BASILEUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.696 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK JESZCZE UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY LUDNOŚCI, ALE RACZEJ JUŻ SIĘ NIE ROZWIJAJĄCY, NIE DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK JESZCZE UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY LUDNOŚCI, ALE RACZEJ JUŻ SIĘ NIE ROZWIJAJĄCY, NIE DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK WEGETUJĄCY język jeszcze używany przez niewielkie grupy ludności, ale raczej już się nie rozwijający, nie dostosowujący się do bieżących potrzeb (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK WEGETUJĄCY
język jeszcze używany przez niewielkie grupy ludności, ale raczej już się nie rozwijający, nie dostosowujący się do bieżących potrzeb (na 15 lit.).

Oprócz JĘZYK JESZCZE UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY LUDNOŚCI, ALE RACZEJ JUŻ SIĘ NIE ROZWIJAJĄCY, NIE DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - JĘZYK JESZCZE UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY LUDNOŚCI, ALE RACZEJ JUŻ SIĘ NIE ROZWIJAJĄCY, NIE DOSTOSOWUJĄCY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x