ROZCHODZĄCE SIĘ W OŚRODKU ZABURZENIE GĘSTOŚCI (I CIŚNIENIA) W POSTACI FALI PODŁUŻNEJ, KTÓREMU TOWARZYSZĄ DRGANIA CZĄSTECZEK OŚRODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALA AKUSTYCZNA to:

rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości (i ciśnienia) w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka (na 14 lit.)FALA DŹWIĘKOWA to:

rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości (i ciśnienia) w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZCHODZĄCE SIĘ W OŚRODKU ZABURZENIE GĘSTOŚCI (I CIŚNIENIA) W POSTACI FALI PODŁUŻNEJ, KTÓREMU TOWARZYSZĄ DRGANIA CZĄSTECZEK OŚRODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.452

DENDROMETRIA, OSTRYGOJAD, SPÓR, PARKINGOWY, PISMO DEMOTYCZNE, ŚLIZGAWICA, NEKROFAG, PLAC MANEWROWY, EMPORA, SARKOIDOZA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, KARTA WIRTUALNA, DELAWIRDYNA, SZKŁO MĄCONE, PEREŁKA, PAS WŁĄCZENIOWY, ERGASTULUM, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, BOLIMUSZKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ROMANSOPISARZ, SZCZUR POLINEZYJSKI, GRABIE, ŻÓŁW PROMIENISTY, KONWERSJA, OKRĘT FLAGOWY, ANON, PERLATOR, HEKSAMETR, ŻAŁOBA, SCHWANNOMA, KERALCZYK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, REKLAMIARZ, TORNADO SATELICKIE, INDYKATOR, WYRZUTNIA, JĘZYK, STORCZYKARNIA, DOROSŁOŚĆ, MISKA SOCZEWICY, GAWĘDA SZLACHECKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, SYMILOGRAFIA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, TABU MILCZENIA, BOMBRAMREJA, BROSZA, DESIGNERKA, KONTYNGENT CELNY, STYL GOTYCKI, CIĄŻENIE POWSZECHNE, DROGA, KATAFALK, FLASZECZKA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KUPER, METODA AGLOMERACYJNA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, INTEGRACJA SPOŁECZNA, POKAL, MACHNIĘCIE RĘKĄ, DOJŚCIE, HIPOMANIA, MOHORYCZ, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, WDROŻENIOWIEC, MAGDALENKA, BIAŁORUTENISTYKA, WAGON DOCZEPNY, BUCHTA, MONTER, OBSZAR ALIMENTACYJNY, ALUZJA LITERACKA, RUGBY, ESENCJALIZM, SILNIK WIATROWY, DOMOFON, PÓŁNOC, KONTRAPUNKT, ALIENISTA, SZCZUDLARZ, PEGMATYT, SIŁA ODŚRODKOWA, POWTARZALNOŚĆ, FATAMORGANA, TERMINAL NAFTOWY, SKRZYNIA, OSPALSTWO, CHOROBA BRUGADÓW, KNAJPA, PSYCHOHIGIENA, HURTOWNIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, LOS, KASZA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, SIATKA, INFORMATYKA KWANTOWA, TUŁACZ, FONIATRIA, LODOWIEC ALPEJSKI, MAG, WGŁOBIENIE, DWUSTUMETROWIEC, ZRAZ, CZAKRAM, CNOTA, CUG, NIESPRAWNOŚĆ, RĄBEK ROGÓWKI, STARUNEK, PCHLI TARG, ZWAPNIENIE, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ZIMNE NÓŻKI, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PŁOZA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, RADIOWIEC, LIŚCIEŃ, SZTUBA, STROJNICA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FRAMUGA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, REGENERATOR, PIKIEL, FALA PRZYBOJOWA, CHEMIA, MIAZMAT, KOŚCIÓŁ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KATA, AKLIMATYZACJA, CHOROBA GOODPASTURE'A, JEZIORO RAMIENICOWE, ORGANISTKA, SŁUPEK STARTOWY, JEŻ MORSKI, WSZY, DJ, WYMOWNOŚĆ, KARAKOL, CUDA NA KIJU, HUBA SINIAK, KOMEDIALNIA, GRUCZOŁ COWPERA, DIAGRAM KWIATOWY, BRÓDKA, NASTRÓJ ROJOWY, OFTALMOLOG, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KONTRGAMBIT GIANUTIO, OKRUTNIK, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, DEGRADACJA, KUFEL, ŚMIGŁO, NERECZNICA VILLARA, ZSYPISKO, DACH NAMIOTOWY, GONIOMETRIA, UROLOGIA, ROZMNOŻA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, DINGO, PRZYLEPNOŚĆ, AMFIBIA, KRYSZTAŁ, DESZCZ, MOZZARELLA, ZSTĘPNICA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ANARCHISTKA, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, HIGIENISTKA, NIEWYDOLNOŚĆ, BICZ SZKOCKI, CHOROBA ROŚLINNA, BUCZYNA NIŻOWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, PROTETYKA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, ŚLUZAK, ROZBRATEL, DYPTYK, SKORPIONY, FILOZOFIA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, OBRZYD, GIMBAZA, LEADER, PRZETARG NIEOGRANICZONY, OMASTA, CENTRUM KONFERENCYJNE, KRYZA, NIERUCHAWOŚĆ, PAŁĄK, KONWERGENCJA, DROBNICA, SZWADRON ŚMIERCI, PALEOTERIOLOGIA, DUR POWROTNY, LICZBA WYMIERNA, MIEDNICZKA NERKOWA, DÉJA VU, ULM, KOSTUR, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, OLEJ SMAROWY, CZERKIESKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, KOMEDIANTKA, FARMAKOEKONOMIKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, RAMIENISKO, ŚLIZG, GALARETA, BANK ZRZESZAJĄCY, RACHUNEK WEKTOROWY, BOREWICZ, BETON JAMISTY, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, NEPALSKI, WĘŻOWIDŁA, INWOLUCJA, INTERKALACJA, DYSTYCH, DERMATOGLIFIKA, BOCIAN, DYSKALKULIA GRAFICZNA, NACZYNIAK GRONIASTY, BEARS, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PŁOTKA, NATARCZYWOŚĆ, ALFABET GRECKI, ŁĄCZNIK RUROWY, STAROŻYTNIK, ROZDRABNIACZ, AZTREONAM, TERMOOBIEG, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, KRASNOLUDZKI, DOMEK NA DRZEWIE, BAHAMY, CIĄŻA, TEKST, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, FIGURA DZIOBOWA, WYCZYSTKA, AWANS, PREPPER, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SIŁA LORENTZA, AKUSTYKA, PYŁ DYMNICOWY, SZPULA, AKWAWITA, ODRUCH KOLANOWY, OPŁYW, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, SUWNICA BRAMOWA, BAR, PRALUDZIE, HELMINTOLOGIA, ZGORZEL GAZOWA, ZATYCZKA DO USZU, BOREWICZ, DRĄŻEK POGO, ROŚLINY NASIENNE, KURIER PODHALAŃSKI, MĘKI TANTALA, TRAPEZ, WĘDROWNOŚĆ, SZRON, JAJKO W KOSZULCE, IŁOWIEC, WYGŁAD TEKTONICZNY, TRUPOJAD, KAMIEŃ, MIMETYZM, MADŻONG, FELOPLASTYKA, POJNIK, ŚWIATOWOŚĆ, POLIPTYK, KRASNOLUDEK, EURYBIONT, OSADY DENNE, FLUWIOGLACJAŁ, ZASADA PODCZEPIENIA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ?PRZYCZYNKARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZCHODZĄCE SIĘ W OŚRODKU ZABURZENIE GĘSTOŚCI (I CIŚNIENIA) W POSTACI FALI PODŁUŻNEJ, KTÓREMU TOWARZYSZĄ DRGANIA CZĄSTECZEK OŚRODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ROZCHODZĄCE SIĘ W OŚRODKU ZABURZENIE GĘSTOŚCI (I CIŚNIENIA) W POSTACI FALI PODŁUŻNEJ, KTÓREMU TOWARZYSZĄ DRGANIA CZĄSTECZEK OŚRODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALA AKUSTYCZNA rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości (i ciśnienia) w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka (na 14 lit.)
FALA DŹWIĘKOWA rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości (i ciśnienia) w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALA AKUSTYCZNA
rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości (i ciśnienia) w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka (na 14 lit.).
FALA DŹWIĘKOWA
rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości (i ciśnienia) w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka (na 13 lit.).

Oprócz ROZCHODZĄCE SIĘ W OŚRODKU ZABURZENIE GĘSTOŚCI (I CIŚNIENIA) W POSTACI FALI PODŁUŻNEJ, KTÓREMU TOWARZYSZĄ DRGANIA CZĄSTECZEK OŚRODKA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ROZCHODZĄCE SIĘ W OŚRODKU ZABURZENIE GĘSTOŚCI (I CIŚNIENIA) W POSTACI FALI PODŁUŻNEJ, KTÓREMU TOWARZYSZĄ DRGANIA CZĄSTECZEK OŚRODKA. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x