DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM OPERACYJNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHIRURGIA OGÓLNA to:

dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem operacyjnym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM OPERACYJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.470

FRIK, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, KAPELUSZ PANAMSKI, MIELINA, OBUCH, CHOROBA FAZIO-LONDE, MAFIA PALIWOWA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, PRZYBYTEK, PRZYWODZICIEL DŁUGI, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, PYLICA TALKOWA, NERWOWOŚĆ, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SONDAŻOWNIA, SAMOJEDZI, KORYTO, MAGMA, DROGA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, TUNDRA, KTOŚ, DYSK KOMPAKTOWY, WYWIAD SKARBOWY, ARTYSTKA, OBRÓT PUBLICZNY, VOLLEY, ORTODONCJA, SEN, OBSUWISKO, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, GWIAZDARZ, MITSUBISHI, PARNOŚĆ, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, SZYP, DOMINACJA NIEPEŁNA, WIECHA, FISZBINOWCE, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KRIOKOMORA, MARZENIE SENNE, ANTROPOLOG KULTURY, WIECZORÓWKA, TOPSPIN, SZTUBA, ŻAKARD, OBRZEŻEK, FRENULOPLASTYKA, MASZT, UBOŻENIE, ODPŁATA, SZKARADZTWO, STARY WYŻERACZ, TEREN, UCIECZKA, LUSTERKO, WIERSZ LEONIŃSKI, ŚRODEK TRWAŁY, ZBIORNIK, MOTYL DZIENNY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, BORSUK, UPRAWIACZ, GARDEROBIANA, RUCHLIWOŚĆ, CHIRURGIA OGÓLNA, ADMINISTRATYWISTA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, LASKA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SEANS, EGZOSZKIELET, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, FILOZOFIA NAUKI, OBIBOK, AMEN, WYKRAWACZ, POMPA, ROZPIERACZ, PAULINIA, KREWETKA ELEGANCKA, PAN, PAJACYK, SZKIELET OSIOWY, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, JELEŃ, PARTER, PODKOWIEC MAŁY, DZIEŻKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, PODSKAKIWACZ, BANAT, SZTYWNIAK, WSZOŁY, SUFFOLK PUNCH, NIEOCZYWISTOŚĆ, ZŁOŚLIWOŚĆ, MRÓWNIK, NARZĄD RODNY, CUKIER ZŁOŻONY, LANGUR WSPANIAŁY, ACHAJA, MATRYCA LOGICZNA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, ŚMIAŁOŚĆ, WOK, DOM AUKCYJNY, DYSFONIA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, BEZSTRONNOŚĆ, WIĘZIENIE, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, JĘZYK EZOPOWY, TECHNIKA CYFROWA, SZESNASTKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, ŚMIETANKA, GRZYB NIEJADALNY, LICZBA NIEWYMIERNA, OPENER, ZATRACENIE, BINDA, PRZEPOCZWARZENIE, OCZKO POLODOWCOWE, ASFALT, KRÓTKI RÓG, CYTADELA, BUKAT, ROŚLINA ZARODNIKOWA, TRYWIALIZM, KONKURY, KONKURENCJA, ODWYKÓWKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, EKOLOGIA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, BETON, CZŁOWIEK ŚNIEGU, BUŁGARSKI, CZOŁO, PORUSZENIE, SAMOGRAJ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KOŚĆ NIEZGODY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, DYWESTYCJA, SKROMNOŚĆ, TAŚMA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, DZIEWCZYNA ULICZNA, BALZAK, FIZJOPATOLOGIA, KANGUROSZCZUR, TEFILIM, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, CHOROLOG, SZCZĘŚLIWOŚĆ, KOTERIA, SONDAŻ, SUCHA IGŁA, IZOENZYM, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WIDZOWNIA, KOŃCZYNA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŚMIETNIK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, PIEC WAPIENNY, ŻÓŁW MALOWANY, GEKON PASKOWANY, DOMEK, MISIO, EP, PLURALISTA, ŁĘG JESIONOWY, NIECUŁKA, BARWINEK, KARTUSZ, DIAMAGNETYZM, DOMENA, KOMPETYCJA, POLARYZACJA, GALLIKANIZM, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, RELA, BUJANIE, PETREL, TEFILIN, CIAŁO AMORFICZNE, ODPÓR, RĘKOSKRZYDŁE, ODKUPICIEL, GINEKOLOGIA, HARMONIKA, SZPITAL ZAKAŹNY, SOSNA MASZTOWA, EKSPAT, CZŁOWIEK GUMA, POLEROWNIK, OBRZEŻKOWATE, ADRES FIZYCZNY, DYSKRECJA, SPRZĘŻNICE, ZAKRYSTIA, AŁMA-ATA, SYSTEM AUTONOMICZNY, PRZEPRAWA, METAMERIA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PUNKT, OŚLA CZAPKA, STREFA PODMIEJSKA, PIASEK BĄBLOWCOWY, PRZEDNÓWEK, CIEŚŃ NADGARSTKA, BETONOSKOP, UPADŁY ANIOŁ, PRZEDPOLE, TER, POWINOWATY, SAMOGŁOSKA, WALIDACJA KRZYŻOWA, LICZEBNIK ZBIOROWY, POLEWANIE SIĘ, RESPONDENT, SHIMMY, CZARTER, NOZDRZE TYLNE, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, PUCHLINA WODNA, ARTYSTA, STRATEGIK, GAWĘDA SZLACHECKA, FREEGANIN, KOREKTOR, SZPECIELOWATE, WYPITEK, OMNIBUS, DOJŚCIE, KOMBATANCKOŚĆ, UBYTEK, WIECZÓR KAWALERSKI, DRZEWO MAMUTOWE, SALADA, KRYSZNAIZM, CHOROBA CAROLEGO, UPADŁOŚĆ, CHLOASMA, KOMUNA, CHIRURGIA URAZOWA, OPIEKA TERMINALNA, ZAKRES REAKCJI, SZERMIERZ, WODOCIĄGOWNIA, JAMA GARDŁOWA, PREPPER, KOMISJA SKRUTACYJNA, ŁOMOTANIE, MEDYCYNA, OUTSIDER, KINEZYTERAPEUTA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, WIDZIADŁO, CIĄŻA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ZAPUSTY, DRAG, ZAOPATRZENIE, SONDA MOLEKULARNA, WŚCIEKŁY PIES, BATON, SADZAK, KOBIETA SPOD LATARNI, ABORDAŻ, BOBIK, OSTRONOS WORKOWATY, GĄSKA WIOSENNA, ZŁOŻENIE UKŁONU, BOROWIEC, HARD ROCK, OBRONA, MALOWANIE, CZŁON POŚREDNI, KONIEC, KISZKA STOLCOWA, BĄK, CIĄGUTKA, RADIOKABINA, OKRASA, ELEMENT TOCZNY, PRZEBITKA, ŚLIMAK, SYSTEM PRZYPOROWY, CHIROPTEROLOG, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, ?LAUFER BIAŁOPOLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.470 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM OPERACYJNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM OPERACYJNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHIRURGIA OGÓLNA dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem operacyjnym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHIRURGIA OGÓLNA
dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem operacyjnym (na 15 lit.).

Oprócz DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM OPERACYJNYM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ ROZPOZNAWANIEM I LECZENIEM OPERACYJNYM. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast