BETTONGIA PENICILLATA - SSAK Z RODZINY KANGUROSZCZUROWATYCH WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NIETYPOWYMI DLA TORBACZY PREFERENCJAMI POKARMOWYMI; WYSTĘPOWAŁ NIEGDYŚ LICZNIE NA CAŁYM POŁUDNIU AUSTRALII, DZIŚ ZAMIESZKUJE TYLKO MAŁE REGIONY NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE AUSTRALII ZACHODNIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANGUROSZCZUR to:

Bettongia penicillata - ssak z rodziny kanguroszczurowatych wyróżniający się nietypowymi dla torbaczy preferencjami pokarmowymi; występował niegdyś licznie na całym południu Australii, dziś zamieszkuje tylko małe regiony na południowym zachodzie Australii Zachodniej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETTONGIA PENICILLATA - SSAK Z RODZINY KANGUROSZCZUROWATYCH WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NIETYPOWYMI DLA TORBACZY PREFERENCJAMI POKARMOWYMI; WYSTĘPOWAŁ NIEGDYŚ LICZNIE NA CAŁYM POŁUDNIU AUSTRALII, DZIŚ ZAMIESZKUJE TYLKO MAŁE REGIONY NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE AUSTRALII ZACHODNIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.728

KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, LEGISLATYWA, TYGRYSKA NAGOBRODA, SZCZENIACKOŚĆ, MYSZ PIGMEJSKA, ŚNIEŻYCA MAŁA, CEDR CYPRYJSKI, ROZPRAWA HABILITACYJNA, EUROPA, TARANTULA, MINIMALIZM, KUKUŁA OGNISTA, PŁOTKA, MUNGO, BRYŁA SZTYWNA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DRUCIARZ, TRYBADYZM, TOR, IMPUTOWANIE, WURŚCIK, REFLEKSOLOG, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, WAŻNIAK, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, KOKORYCZ DŁUGOOWOCKOWA, KÓŁKO, UJŚCIE, BREWIARZ, PSZCZOŁA, FAMILIANT, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, MARCÓWKA, KORONA, RAJA DŁUGONOSA, DZIURAWY WOREK, KRAWAT, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, PIĄTAK LANCETOWATY, ORLICZKA PIŁKOWANA, DUO, AUTOKAR, GRYZIEL ZACHODNI, HAJDAWERY, PŁONNIK WŁAŚCIWY, NIEMĘSKOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, JAŁOWIEC SKALNY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, KAWA ZBOŻOWA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, JĘZYK KARTWELSKI, LIRA, BIJATYKA, EMU, ECHIDNA OGNIWOWA, BIELINEK KAPUSTNIK, WYDRA, TYBETAŃSKI, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ASTER AMERYKAŃSKI, SEMAFOR, PLANETA WEWNĘTRZNA, ROTAWIRUS, WOLLEMIA, KOZAK WŁAŚCIWY, MIESIĘCZNICA, BUDOWNICTWO WODNE, STERNICZKA JAMAJSKA, DRAPACZ, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, OSIOŁ AZJATYCKI, ŚLEPOWRON WIELKOGŁOWY, FACHMAN, PARAFRAZA, SIWERT, SZRAPNEL, SENAT, CYBERPANK, ASTER WIELKOLISTNY, PLOTER GRAWERUJĄCY, FITOCENOZA, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, JEDNOKROTNOŚĆ, ROPUCHY NOSATE, CHARLES, KANGUR BENNETTA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SILNIK GAŹNIKOWY, KAMELEON FISCHERA, ELIMINACJE, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PODGORZAŁKA, RAFIA, WALEC PARABOLICZNY, GRECKI, PYTON, KALENDARZ, LIROGONY, BOCZNOTRZONOWIEC, PINGWIN ANTARKTYCZNY, EDUKATORKA, PAŁANECZKA MAŁA, BATSZEBA, DUSZA TOWARZYSTWA, LEWIZJA, TURZYCA OEDERA, KLIWIA SZLACHETNA, BANDA, PODRZEŃ, MIODOJAD CIEMNY, MAŹ PŁODOWA, INTENDENT, AKROBATKI, LAKONICZNOŚĆ, SZTURMAK, SUHAK, TAMARAW, STOSUNEK WODNY, WAKAT, SZKŁO LABORATORYJNE, POLEMIZATOR, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, RUDAWKA WIELKA, DRONT, PONIKŁO BULWIASTE, KOCHAŚ, BĄK ZWYCZAJNY, AWIACJA, AKCJA, OŚRODEK WYŻOWY, NALEŹLINA POSPOLITA, NASADA, KISIEL, WYMIENNIKOWNIA, DRYBLING, ŁAJDACTWO, SZKOCKI, ART ROCK, BATYMETRIA, WAGON, SOJA, PODUSZKA, SOSNA OŚCISTA, JESION, FRYZ, KATA, GENETYKA POPULACYJNA, KUBECZEK, TENDRZAK, FERMA, ROZPRZA, EDAFOZAUR, RĄCZNIK, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, SNYCERZ, RZEZAK, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, CHOINA RÓŻNOIGŁOWA, NEON INNESA, KURATORKA, NESODAKTYL, AMPELOZAUR, SOPLICA DAMARA, ŻMIJE WŁAŚCIWE, CZARNOMIODZIK, SZPITAL ZAKAŹNY, JEŻ, CENTURIA NADOBNA, GIĘTKOŚĆ, MAŁPA OGONIASTA, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MYŚLIWY Z TRYNIDADU, KOD OGRANICZONY, POCIĄG POSPIESZNY, CERKIEWNY, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, ŁUSKOWIACZEK, MONTAŻOWNIA, SKRZYDŁO, E, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, GAZELA GRANTA, GRUCZOŁ MLEKOWY, BEZSTRONNOŚĆ, BAGNIK DARNIOWY, MAKAK MAGOT, GŁOS, KOŃ TORYJSKI, ZWROT, WIELOPIĘTROWIEC, PETREL WYSPOWY, ŻÓŁTAKOWE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SÓL FIZJOLOGICZNA, BIPOLARNOŚĆ, OTWIERANIE SERCA, DESIGNERKA, SZCZECINIAK, MELISA, KOZA ŚRUBOROGA, CEZ, BANK KOMERCYJNY, ŁUSKIEWNIK, BORASUS WACHLARZOWATY, LUKARNA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, SOLENIK, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, SZWARCCHARAKTER, BIELIK, ŻÓŁW MIĘKKOSKÓRY, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, MIS, OSTROLOT CIEMNY, POMOC, ODCISK PALCA, GÓRNICTWO OTWOROWE, STYL RETORYCZNY, UDNICA CEBULANKA, BEZ LEKARSKI, MARKACZKA AMERYKAŃSKA, ŻAŁOBA, BROMELIA, HACKNEY, SZPARAGÓWKA, NAUKA ŚCISŁA, METALURGIA PROSZKÓW, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KOMISANT, ATRYBUCJA GLOBALNA, ANTYRELIGIA, GRZEBIENIOPALCZYK LAMPARCI, PŁAKSA, BRĄZÓWKA, KRĘGOSŁUP, MIODÓWKA GÓRSKA, MANDARYNKA, ASPIRANT, POJAZD LĄDOWY, WERWETA, PELIKAN, FAZZAN, RZEPICHA CHRZANOLISTNA, OWCA MERYNOSOWA, MALARSTWO OLEJNE, STEROWANIE KRZEPKIE, MAMUT CESARSKI, TKACZ, DZIECKO WIEKU, KAJMAN, TURZYCA MICHELA, TARANTELA, MOPEK, GROTESKA, GORYL ZACHODNI, DZIERZBOWIK, JARZMO, BOGRACZ, OZIMINA, ŻYCZLIWY, DOBRO, ZNACZNIK, JAPOK, BORÓWKA CZERNICA, DZWONECZNIK SZTYWNY, ŚWISTUNKA, TASMANIOZAUR, SOSNA ZWYCZAJNA, XHOSA, TERRARYSTA, RZEŻUSZKA, BOHEMISTYKA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, FELV, PSZCZOLINKA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, OSNUJA CZERWONOGŁOWA, KOLCZATKA, ODSTĘPSTWO, WAŻNOŚĆ, RELACJA PRZECHODNIA, KRYSZTAŁ MIESZANY, CUMULUS, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WYRAJ, BEZAN, LEMUR KATTA, CIĘŻAR DOWODU, GOŹDZIENIEC, TROGLODYTA, PŁAZY BEZOGONOWE, OKNO KROSNOWE, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PĘDZLIK JEDNOBOCZNY, ŻABKA, ?BOŻE ZIÓŁKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETTONGIA PENICILLATA - SSAK Z RODZINY KANGUROSZCZUROWATYCH WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NIETYPOWYMI DLA TORBACZY PREFERENCJAMI POKARMOWYMI; WYSTĘPOWAŁ NIEGDYŚ LICZNIE NA CAŁYM POŁUDNIU AUSTRALII, DZIŚ ZAMIESZKUJE TYLKO MAŁE REGIONY NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE AUSTRALII ZACHODNIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETTONGIA PENICILLATA - SSAK Z RODZINY KANGUROSZCZUROWATYCH WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NIETYPOWYMI DLA TORBACZY PREFERENCJAMI POKARMOWYMI; WYSTĘPOWAŁ NIEGDYŚ LICZNIE NA CAŁYM POŁUDNIU AUSTRALII, DZIŚ ZAMIESZKUJE TYLKO MAŁE REGIONY NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE AUSTRALII ZACHODNIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANGUROSZCZUR Bettongia penicillata - ssak z rodziny kanguroszczurowatych wyróżniający się nietypowymi dla torbaczy preferencjami pokarmowymi; występował niegdyś licznie na całym południu Australii, dziś zamieszkuje tylko małe regiony na południowym zachodzie Australii Zachodniej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANGUROSZCZUR
Bettongia penicillata - ssak z rodziny kanguroszczurowatych wyróżniający się nietypowymi dla torbaczy preferencjami pokarmowymi; występował niegdyś licznie na całym południu Australii, dziś zamieszkuje tylko małe regiony na południowym zachodzie Australii Zachodniej (na 13 lit.).

Oprócz BETTONGIA PENICILLATA - SSAK Z RODZINY KANGUROSZCZUROWATYCH WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NIETYPOWYMI DLA TORBACZY PREFERENCJAMI POKARMOWYMI; WYSTĘPOWAŁ NIEGDYŚ LICZNIE NA CAŁYM POŁUDNIU AUSTRALII, DZIŚ ZAMIESZKUJE TYLKO MAŁE REGIONY NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE AUSTRALII ZACHODNIEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - BETTONGIA PENICILLATA - SSAK Z RODZINY KANGUROSZCZUROWATYCH WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ NIETYPOWYMI DLA TORBACZY PREFERENCJAMI POKARMOWYMI; WYSTĘPOWAŁ NIEGDYŚ LICZNIE NA CAŁYM POŁUDNIU AUSTRALII, DZIŚ ZAMIESZKUJE TYLKO MAŁE REGIONY NA POŁUDNIOWYM ZACHODZIE AUSTRALII ZACHODNIEJ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x