ZESTAWIENIE NUMERÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH OZNACZA SIĘ WARTOŚCI ZMIENNYCH ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDZIOM UDZIELONYM PRZEZ RESPONDENTÓW WPROWADZANYCH DO PROGRAMU STATYSTYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLUCZ KODOWY to:

zestawienie numerów, za pomocą których oznacza się wartości zmiennych odpowiadających odpowiedziom udzielonym przez respondentów wprowadzanych do programu statystycznego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAWIENIE NUMERÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH OZNACZA SIĘ WARTOŚCI ZMIENNYCH ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDZIOM UDZIELONYM PRZEZ RESPONDENTÓW WPROWADZANYCH DO PROGRAMU STATYSTYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.952

KLESZCZ, PADOK, KADŹ ZALEWNA, PENSJA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ODTWÓRCA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ZESPÓŁ USHERA, WYŚCIGÓWKA, MIGRACJA PLANETARNA, HUBA, PRZECIWNIK, MORA, POTOP, CIAŁO MIGDAŁOWATE, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, KULTURA AZYLSKA, FUZJA POZIOMA, KOMENDATARIUSZ, GROTESKA, ZATOPIONA DEPRESJA, NIEDOŁĘSTWO, GALAKTYKA, FIRMA ZWROTOWA, TERMOMETR CIECZOWY, SENSUALNOŚĆ, POJNIK, ŁACINA, CHODZĄCA POWAGA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KUŚNIERCZYK, NAŚLADOWCZOŚĆ, POST, CERATOFYLLID, JANOWIEC, UDERZENIE, BRODAWCZYCA KONI, DOMINANTA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, PRINT, GAR, AMPUŁKA, GAULEITER, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ROMANISTYKA, LINIA EMISYJNA, DYWIZJON RAKIETOWY, FUNT, SZCZUR PIŻMOWY, TRUFLA, KSIĘGOWOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, KOSMOLOT, AMORFICZNOŚĆ, POLONEZ, PIJALNIA, MEDGYES, CZŁON OKREŚLAJĄCY, JUMPER, WYSPA, SEPARATYZM, WARTOŚĆ NOMINALNA, DZIDZIA PIERNIK, HAMULEC RĘCZNY, ZAPASY, WSPÓŁBRZMIENIE, BON OŚWIATOWY, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, UCINKA, STREFA PODMIEJSKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, SKARGA KASACYJNA, BACYTRACYNA, TYP TURAŃSKI, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KORPUS DYPLOMATYCZNY, DRUK ROZSTRZELONY, RÓWNIK, OBWÓD AUTONOMICZNY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ŁĘG OLSZOWY, POSTRZELENIEC, PARADOKSOGRAF, GOŁĄBECZEK, PODKARMIACZKA, NASKÓREK, DRZWI PRZESUWNE, LINIA TRAMWAJOWA, MOMENT ZWYKŁY, CYWIL, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ZAPAŁKA, PROPOLIS, SYBIRSKI, NIZINNOŚĆ, TEST, POMROK, MODEL POINCARÉGO, FUZJA WERTYKALNA, ANEROID, ŚWIATOWOŚĆ, NORBERTANIA, KWASORYT, RYSUNEK, STYL GRZBIETOWY, DWUMECZ, AWARYJNOŚĆ, RUSKI, ZABUDOWA, MORENA, USTAWKA, DOGADZANIE SOBIE, DIPLOTOMODON, KONIDIUM, HALON, GAŁKA BLADA, WIDEŁKI HERETYKÓW, KATECHEZA, IKOS, FLAWONOID, NUMERACJA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CENA ZBYTU, HARAD, TWIERDZENIE KRULLA, OKOT, MENISK, INGRES, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, PRZERABIACZ, VERTIKAL, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, BYDLEŃ, SZLAGIER, OPĘTANIE, MYKOHETEROTROF, PRZEMYSŁ, EPOKA GIERKOWSKA, ALTERNAT, MOC WYTWÓRCZA, ŁUPIEŻ PSTRY, PROZODIA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, REAGINA, CHOROBA KENNEDY'EGO, PRÓBA ŻELAZA, BACHMAT, CHOROBA GÓRNIKÓW, TEMPLUM, NIESUBORDYNACJA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, GRUCZOŁ COWPERA, ŻYŁA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ZATKANIE DZIURY, CIOS PROSTY, IMPRESYJNOŚĆ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, SŁOIK, JELITO CZCZE, KUCHNIA, MANIKIURZYSTKA, ZAPALENIE, CAYLEY, ELITARYSTA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, PRĄD ZAWIESINOWY, PEDAŁÓWKA, ETER, OKRES INTERGLACJALNY, PLATYNOGŁÓWKA, IMIGRANT, SAMSON, AERODYNAMIK, PRZESZCZEP KOSTNY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PYLICA TALKOWA, SPRAWA, DEKANAT, POJAZD NIEKOŁOWY, PRĘGA, WYRAZISTOŚĆ, KLUCZ, PAPACHA, WĄŻ OSTROGŁOWY, UPADŁOŚĆ, HEBRA, PROKSEMIKA, GRUPA, HETMAN NAKAŹNY, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BIEGUN POTYLICZNY, OPŁATA STOSUNKOWA, NISZCZUKA KROKODYLA, RZEP, ŚCIGAŁKA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, WAGA SZALKOWA, KONTAKT, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, TRANSPOZYCJA, SYFEK, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, DAGLEZJA SINA, BLEŻNIA, SKRUPULANT, KOMIK, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, LENIUCHOWANIE, KOZACY, TELEGRAFIA, WYRAZ OBCY, BĄK, LARYNGOLOGIA, HEPTAPTYK, PACHYPLEUROZAUR, WAGA SZALOWA, WODOROST, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, FIZYKA PLAZMY, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, CHAŁUPNICA, MORESKA, RADA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, SAKSONIA, BROMELIA, PARAFIA, KWIZ, SYGNAŁ CYFROWY, TERAPIA STRUKTURALNA, RADIOMECHANIK, REKOMPILACJA, MASTYKS ASFALTOWY, MALUCZKOŚĆ, DIENIEŻKA, PUŁK, OKRES, WYKRĘTAS, BANK INWESTYCYJNY, METODY, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, ORLOG, BEZBRZEŻ, ARCHEOLOGIA PODWODNA, TABLOIDYZACJA, KORBACZ, OPISTORCHOZA, ARMILA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, POCIĄG METRA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, CIASNOTA, POLEMIZATOR, SZKARŁUPNIE, FUTURYSTYCZNOŚĆ, EKSTRALIGA, SEZONOWIEC, PRZYCZYNA MATERIALNA, KOKARDKA, RODAN, WYRAŹNOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KROWIENTA, STAROHISZPAŃSKI, KTOŚ, SAPROFAG, JĘZYK BEMBA, ALKOHOLAN, RYBA AKWARIOWA, CZEŁKOWSKA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KRESKA, ŚNIEĆ, CHOROBA DAVIDSONA, DWUDZIESTKA, EMPIRE, KLĘSKA URODZAJU, STAN PODSTAWOWY, HIPOTEZA POMOSTOWA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, FAKT NAUKOWY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CENTRALA RYBNA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, SPICIE SIĘ NA UMÓR, WARZELNICTWO, ICHNOLOGIA, KECZUOWIE, ŁYDKA, ?STRZELNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.952 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAWIENIE NUMERÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH OZNACZA SIĘ WARTOŚCI ZMIENNYCH ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDZIOM UDZIELONYM PRZEZ RESPONDENTÓW WPROWADZANYCH DO PROGRAMU STATYSTYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAWIENIE NUMERÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH OZNACZA SIĘ WARTOŚCI ZMIENNYCH ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDZIOM UDZIELONYM PRZEZ RESPONDENTÓW WPROWADZANYCH DO PROGRAMU STATYSTYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUCZ KODOWY zestawienie numerów, za pomocą których oznacza się wartości zmiennych odpowiadających odpowiedziom udzielonym przez respondentów wprowadzanych do programu statystycznego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLUCZ KODOWY
zestawienie numerów, za pomocą których oznacza się wartości zmiennych odpowiadających odpowiedziom udzielonym przez respondentów wprowadzanych do programu statystycznego (na 11 lit.).

Oprócz ZESTAWIENIE NUMERÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH OZNACZA SIĘ WARTOŚCI ZMIENNYCH ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDZIOM UDZIELONYM PRZEZ RESPONDENTÓW WPROWADZANYCH DO PROGRAMU STATYSTYCZNEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZESTAWIENIE NUMERÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH OZNACZA SIĘ WARTOŚCI ZMIENNYCH ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDZIOM UDZIELONYM PRZEZ RESPONDENTÓW WPROWADZANYCH DO PROGRAMU STATYSTYCZNEGO. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x