ORGANIZACJA POWSTAŁA I DZIAŁAJĄCA W RAMACH JAKIEGOŚ PROGRAMU, JEJ CELEM JEST ZDOBYCIE I UTRZYMANIE WŁADZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTIA to:

organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 6 lit.)STRONNICTWO to:

organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARTIA

PARTIA to:

organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 6 lit.)PARTIA to:

wydzielona część lub ilość, np. tekstu, towaru (na 6 lit.)PARTIA to:

ludzie tworzący organizację partyjną (na 6 lit.)PARTIA to:

część utworu wykonywana przez jedną osobę lub określoną grupę, może to być część roli w dramacie lub operze (na 6 lit.)PARTIA to:

zamknięta część gry towarzyskiej lub sportowej (na 6 lit.)PARTIA to:

partia rządząca w państwach o ustroju socjalistycznym lub totalitarnym; w Polsce komunistycznej nazywano tak PZPR (na 6 lit.)PARTIA to:

wyodrębniona w pewnym celu grupa ludzi (na 6 lit.)PARTIA to:

kandydat na męża lub kandydatka na żonę (na 6 lit.)PARTIA to:

rola śpiewana w operze (na 6 lit.)PARTIA to:

jej odłam - to frakcja (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZACJA POWSTAŁA I DZIAŁAJĄCA W RAMACH JAKIEGOŚ PROGRAMU, JEJ CELEM JEST ZDOBYCIE I UTRZYMANIE WŁADZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.501

NIEOBEZNANIE, ZARYSOWANIE, NIESKWAPLIWOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, PARAMETR, NOSICIEL, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, BŁYSK, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, NIEREALNOŚĆ, KATECHEZA, DREWNO PIERWOTNE, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SYMULACJONIZM, ANONIM, OBIEGNIK, ZASIŁEK OKRESOWY, MONOGENIZM, NAKTUZ, PŁYWACZEK, PIRAT, SZYBKOZŁĄCZKA, GWIAZDA ZMIENNA, AUTOMAT, REEDUKATOR, TRANSLACJA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, TEATYN, NIEKROPIEŃ, OPIS, KOŁOWROTEK, FALA, TROCINIARKOWATE, ZIOMEK, ALTANNIK FIOLETOWY, ORGANIZACJA, INSTYNKTOWNOŚĆ, TEINA, FIRMÓWKA, BIAŁORUTENISTYKA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PILA, MAGOT, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ŚWINIA WISAJSKA, INŻYNIER DUSZY, ENERGIA, STAWIDŁO, GLINIASTOŚĆ, CZUB, ZACHÓD, WIĄŚL, ŚLĄSKOŚĆ, ŁUG, DERYWAT, CZARNI JEŹDŹCY, GARDZIEL, MIEDZIORYTNICTWO, OBROTNICA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, KREWETKA NAKRAPIANA, SIATKA, STYGOKSEN, POKOJOWOŚĆ, SUSEŁ WASHINGTONA, FLEBOGRAFIA, ZACHOWAWCZOŚĆ, GRECKI, KURZYSKO, DYREKTORIAT, MARTWICA, SPÓD, WSTAWKA, BATALION RADIOTECHNICZNY, GRA NIESKOŃCZONA, NOOB, ODWRACACZ CIĄGU, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, TANINA, WIKIPEDIA, PARASYMPATYKOLITYK, EPISKOPALIZM, TELEOLOGIZM, PREMIA OPCYJNA, DROGA PUBLICZNA, PRZEWODNICA, MASZT, NOŚNIK NARZĘDZI, GUZ ŁAGODNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ŁOPATA, WARSTWOWANIE, NUNCJUSZ, OGRZEWANIE KAFLOWE, POLITYKA, AGREGATOR, AUTSAJDER, SOŁECTWO, POSŁUCH, TRANSLATOR, RELACJA ODWROTNA, PUCHAR, PISCHINGER, REPUBLIKA ADYGEI, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, STARY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, EKSPERT, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, GROMADKARZ, KRWIOBIEG PŁUCNY, KONWENT, PISMO OKÓLNE, ODWAŻNIK, NIEJASNOŚĆ, MONILOFITY, PROJEKCYJNOŚĆ, FATALIZM, MĘTNOŚĆ, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, FILOLOGIA ORIENTALNA, LEKARZ DOMOWY, PINGWINY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KOMORA PŁYWAKOWA, WŁADZA, KOMPARATYSTYKA, OLFAKTOMETRIA, PURPURA, TAG, ULUBIENIEC, ANGORA, NATURA, TEMPERATURA, MIKROWENTYLACJA, OMIEG KAUKASKI, WEKTOR JEDNOSTKOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, CHLOROHEKSYDYNA, KLINKIER, POSZKODOWANY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, NIEKOMERCYJNOŚĆ, AKCESJA, JUNKIER, JASNOŚĆ, PRZEŁAWICENIE, MUMIA, PISARZ, PRACUŚ, DEPOZYT SĄDOWY, WIELENOWATE, BULLETIN BOARD SYSTEM, NORMALKA, SAMORZĄDNOŚĆ, NEK, SMAK, SATELITA, KONIEC ŚWIATA, KOEDUKACYJNOŚĆ, HISTORYZM, ARGUMENT, SOK, RYNEK NIEFORMALNY, KOTERIA, BLADZIUCH, PIŁA, URODYNAMIKA, KĄT UJEMNY, SUCHAR, BRZEMIĘ, STARTER, SHERGOTTYT, GABLOTA, AUTOTELICZNOŚĆ, KLUSKI ŚLĄSKIE, KREACJONIZM, POWIŚLANIN, SELENEK, SZARPAK, FILOZOFIA PRZYRODY, OKAZ, BUŁAWA, EPIKA, PRZEWÓD, KRAJOWIEC, ZIN, LYGODIUM PALMIASTE, WAŁECZEK, BUŃCZUK, WIRUS GRYPY TYPU A, FISZBINOWCE, GAZA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, PRZYCZYNA CELOWA, PODDAŃCZOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, ZATOR PŁUCNY, UCHAL, DURNOŚĆ, CYWILNOŚĆ, SIŁA, SINUS, DŻUNGLA, SALONOWIEC, SZMAT, TWIERDZENIE MENELAOSA, PROSIACZEK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, DUCHOWOŚĆ, SYNTEZA, SZTUBACKOŚĆ, MADŻONG, NIEWYRAŹNOŚĆ, LICZBA ALGEBRAICZNA, ANARCHIZM, HOMERYDA, LITERATURA, ZBOŻE, KOPERSZTYCH, KOMIŚNIAK, PISANINA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PLACEK PO WĘGIERSKU, KAFEJKARZ, TĘSKNOTA, LODÓWKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, MIKROFILAMENT, GÓWNIANOŚĆ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, INSTYTUCJA PRAWNA, APOSTOŁ, FENKAMFAMINA, SPRZEDAWCA, NIESAMOISTNOŚĆ, IKEBANA, REGIONALISTYKA, FILOZOFIA POLITYCZNA, NIEKONKRETNOŚĆ, PARA, KLIK, KOZA, JĘZYK, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ANAEROBIOZA, CZARNA OWCA, GRATISIK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ROMBOŚCIAN, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, SEKSTA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, STOPIWO, OPERATOR UNITARNY, ŁOTEWSKI, EUROPEJSKOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, NERW BŁĘDNY, ŚRODKI TRWAŁE, HIP HOP, WESOŁOŚĆ, SEKSTET, JEDNOLITOŚĆ, UCIECZKA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ROMANS GOTYCKI, BEZROBOCIE UKRYTE, RODZINA PATCHWORKOWA, GRUPA ALGEBRAICZNA, KWINTESENCJA, BYŁA, POSTĘPOWANIE KARNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZUCHWAŁOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, ZAWARTOŚĆ, PROCH, SŁOWO MASZYNOWE, BUDOWA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, HIGHLAND, PIORUN KULISTY, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, STRONA, PISTOLET, CHOROBA ZASADOWA, DZIELNA, KOLAMINA, FAZA, RODZINA KATYŃSKA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, ?OBLEŚNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZACJA POWSTAŁA I DZIAŁAJĄCA W RAMACH JAKIEGOŚ PROGRAMU, JEJ CELEM JEST ZDOBYCIE I UTRZYMANIE WŁADZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANIZACJA POWSTAŁA I DZIAŁAJĄCA W RAMACH JAKIEGOŚ PROGRAMU, JEJ CELEM JEST ZDOBYCIE I UTRZYMANIE WŁADZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTIA organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 6 lit.)
STRONNICTWO organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTIA
organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 6 lit.).
STRONNICTWO
organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, jej celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 11 lit.).

Oprócz ORGANIZACJA POWSTAŁA I DZIAŁAJĄCA W RAMACH JAKIEGOŚ PROGRAMU, JEJ CELEM JEST ZDOBYCIE I UTRZYMANIE WŁADZY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ORGANIZACJA POWSTAŁA I DZIAŁAJĄCA W RAMACH JAKIEGOŚ PROGRAMU, JEJ CELEM JEST ZDOBYCIE I UTRZYMANIE WŁADZY. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x