FORMA UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH), W KTÓREJ INDYWIDUALNY USŁUGOBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI (NP. MUSI ZAŁOŻYĆ KONTO); TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOSTĘP WARUNKOWY to:

forma udostępniania niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności programów telewizyjnych), w której indywidualny usługobiorca jest zobowiązany do spełnienia pewnych warunków technicznych przed skorzystaniem z usługi (np. musi założyć konto); termin prawny (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH), W KTÓREJ INDYWIDUALNY USŁUGOBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI (NP. MUSI ZAŁOŻYĆ KONTO); TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.792

PROGRAM TELEWIZYJNY, SZCZUR, LICENCJA OTWARTA, SPRAWNOŚĆ, SZEŚCIAN, MINISIATKÓWKA, MATKA, KSIĘGA WIECZYSTA, IGŁA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, CHUDOŚĆ, PAŁĄK, KOŁO SEGNERA, GUGLE, TEMPERATURA MROZU, PILON, CHOROBA REFSUMA, SREBRNY EKRAN, ATMORADIOGRAF, KOŃCÓWKA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ŁÓW, STANOWISKO OGNIOWE, ZWROTNOŚĆ, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, GŁOS, WYNIKANIE LOGICZNE, POZEW, KWAS HUMUSOWY, TYBETAŃCZYK, ZGNIŁOŚĆ, SZCZĘKA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, NIEOSTROŻNOŚĆ, SZKOŁA ŚREDNIA, WOAL, CHOCHOŁEK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MIEJSCE SIEDZĄCE, COMBER, ZOBOJĘTNIANIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, TEREN ZIELENI, FORMA, UKŁON, PATROCHY, WARCHOŁ, OPOŁEK, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, WYSOKOŚĆ, PARANOJA, KOMISARZ, OPERATOR UNITARNY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, JEDENASTA MUZA, POPRZEDNIK, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, PIEZOELEKTRYK, LEASING OPERACYJNY, ZASTAWKA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, QUEBECKI, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, OCHRONA KONSERWATORSKA, NIEKULTURALNOŚĆ, WPIS OSTATECZNY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, FORMA, KREMOGEN, RYBA, MIEDZIORYTNICTWO, HYMENOFOR, SENSACJA, ODSADKA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, MUŁ, BICIE CZOŁEM, INTERVIEW, STROGONOW, RETORTA, KRATOWNICA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, ŁÓDŹ PILOTA, IZBICA, KUSICIEL, MROK, MAKABRYCZNOŚĆ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, KREDYT KONSORCJALNY, BAZA, VOLLEY, FORGURT, PIERWOMSZAKOWCE, ASPOŁECZNOŚĆ, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, RELING, HANIEBNOŚĆ, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, KOLOKATOR, ZASTAW REJESTROWY, WYRAZ, KLOSZ, BEREK KUCANY, EUGLENA ZIELONA, GRZYB TRUJĄCY, ANGIOLOGIA, JELEŃ WIRGINIJSKI, NAPIĘCIE, TRANSSEKSUALISTKA, METAMER, DYSTANS, WYBUCHOWA ATMOSFERA, OSKARŻENIE PRYWATNE, AGNOSTYK, ROZMIAR, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, EROTYZACJA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, WYSPA KONTYNENTALNA, HAFTARNIA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PUSTY DŹWIĘK, DZIEŁA, POWTARZALNOŚĆ, AVIZO, LIMIT, MYSZOWATE, ATESTAT, KOMANDOR, PROTOZUCH, LICYTACJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, DROGA KRAJOWA, MŁODA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, SERNIK, ZMOWA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, WŁÓKNO, MENUET, POKRACZKA, EKONOMICZNOŚĆ, DOM, SPÓŁGŁOSKA USTNA, STYGON, KOSZT BEZPOŚREDNI, TRYNITARYZM, NATURYSTKA, SUTEK, TŁUSTY DRUK, AKT USTAWODAWCZY, GÓWNOZJAD, FUNKCJA SCHODKOWA, STACJA OBSŁUGIWANA, RADIACJA ADAPTACYJNA, PRZESZKADZAJKA, CZEREMCHA, WENEROLOGIA, PROMIENNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, GRUPA ELIMINACYJNA, RASOWOŚĆ, ECCHI, CIEŃ, UBOGI, CYFRONIKA, KŁĄB, BŁONICA KRTANI, SNOWIDZ, CIĘGI, SZMELC, GÓWNOZJADZTWO, OUTSIDER, OPARCIE, GUARANA, NIEMODNOŚĆ, TOPIK, MATNIA, PRACOHOLICZKA, MASTYKS, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CZAS MIEJSCOWY, WIEK PROKREACYJNY, OPŁAKANA NOC, CHWYTAK, KECZ, SYSTEM OBRONNY, GROŹBA KARALNA, POPRZEDNICA, MASŁO, SAMORODNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, ŁATKA, PROFIL, ALPAKA, SUROWOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KAMELEON LIŚCIOWATY, PIEŃ TRZEWNY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ŹREBAK, POZIOM, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, RUCHOMOŚĆ, RAK, OLIMPIADA, JASZCZURKA SARGANTANA, WESTERN, SKAFANDER, MINISTER, NADAJNIK TELEWIZYJNY, GALAKTOLIPID, HELIOCENTRYZM, BLOKADA, BAROTROPIA, NACZYNIE WIEŃCOWE, KOMODOR, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, DYNAMICZNOŚĆ, SKALA KELVINA, NIEGRZECZNOŚĆ, WIMPERGA, SESZELKOWATE, GALISYJSKI, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MEDIEWAL, DYNAMIZM, INKA, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, WĄS CZUCIOWY, ZERO BEZWZGLĘDNE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, FUNKCJONALIZM, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, MINA, PLIK KONFIGURACYJNY, HERMETYCZNOŚĆ, WOAL, GWIAZDA, HASŁO, ORDYNAT, BIAŁY PUCH, ORDYNARNOŚĆ, OBRÓT, AFIRMACJA, MUCHOMOR BULWIASTY, PODKÓWKA, KIRYS, PRZETARG OGRANICZONY, TYLCZAK, KAPOT, SALA CHORYCH, SZCZENIĘ, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, UKŁAD RĄBKOWY, INICJATYWA PRYWATNA, STRZAŁ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, BYTOMKOWIEC, D, WINNICKI, BROŃ, PĘD, SZPICA, FAWORYT, MONUMENT, LEGALIZM, NIPA, MAKROOTOCZENIE, MONOFOBIA, STENWANTA, GRODZA, TRÓJNÓG, RUDA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, FUNKCJONAŁ LINIOWY, HALLOWEEN, ŁÓDŹ LATAJĄCA, ŚLEPA KISZKA, MAŁGORZATKA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MLECZAN, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, MOSH, DROGA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŁĘKOTKA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, RZEŹBA, KONIUNKTIWUS, HUMAN, OLIGOPOL, OLSZÓWKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ?OPOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH), W KTÓREJ INDYWIDUALNY USŁUGOBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI (NP. MUSI ZAŁOŻYĆ KONTO); TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH), W KTÓREJ INDYWIDUALNY USŁUGOBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI (NP. MUSI ZAŁOŻYĆ KONTO); TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOSTĘP WARUNKOWY forma udostępniania niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności programów telewizyjnych), w której indywidualny usługobiorca jest zobowiązany do spełnienia pewnych warunków technicznych przed skorzystaniem z usługi (np. musi założyć konto); termin prawny (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOSTĘP WARUNKOWY
forma udostępniania niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności programów telewizyjnych), w której indywidualny usługobiorca jest zobowiązany do spełnienia pewnych warunków technicznych przed skorzystaniem z usługi (np. musi założyć konto); termin prawny (na 15 lit.).

Oprócz FORMA UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH), W KTÓREJ INDYWIDUALNY USŁUGOBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI (NP. MUSI ZAŁOŻYĆ KONTO); TERMIN PRAWNY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - FORMA UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH), W KTÓREJ INDYWIDUALNY USŁUGOBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA PEWNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUGI (NP. MUSI ZAŁOŻYĆ KONTO); TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x