URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU CIĄGU SILNIKA SAMOLOTU, TAK ŻE JEST ON SKIEROWANY PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODWRACACZ CIĄGU to:

urządzenie służące do zmiany kierunku ciągu silnika samolotu, tak że jest on skierowany przeciwnie do kierunku ruchu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU CIĄGU SILNIKA SAMOLOTU, TAK ŻE JEST ON SKIEROWANY PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.683

INTERMEZZO, BEZUCZUCIOWOŚĆ, CENTRALNE, PASZTET, NEBIWOLOL, DZIAŁANIE, UNIFIKACJA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ŻACHWA, SILNIK PRZEWIETRZANY, WENESEKCJA, RZUT STEREOGRAFICZNY, EKSŻONA, JĘDZA, PARCIANKA, MESA, AZJATYCKI TYGRYS, OPASANIE, CZUBEK, KARTER, MŁODY, SKANDYNAWSKOŚĆ, GIPSORYT, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WIDEOMAGNETOFON, ATOMOWOŚĆ, DOMNIEMANIE, TO COŚ, PONCZ, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WIMPERGA, GEOMETRYCZNOŚĆ, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, WYRAZ PODSTAWOWY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, KADŁUB SAMOLOTU, KONŻUKATOR, PLANETARIUM, WYŚMIENITOŚĆ, GATUNEK BLIŹNIACZY, ZAWÓR, INTENCJONALIZM, ŚRODEK ZASKARŻENIA, BUTYRKI, PARALAKSA, PERLICA CZUBATA, HUBA BIAŁAWA, SIODŁO, OGNIWO JĄDROWE, DŹWIGACZ DACHOWY, PRZYLEPNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, PRAWO TOŻSAMOŚCI, DEINSTALACJA, GAZ OBOJĘTNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, CZUB, POLIMODALNOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ATRAKCJA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, BECZKA ŚMIECHU, MANEŻ, TRÓJCA ŚWIĘTA, TWARDY OŁÓWEK, ŁUK KLASYCZNY, PŁASZCZKA NAGA, BADANY, STREAMING, LATAJĄCE SKRZYDŁO, CZERWONA STREFA, REZONATOR KWARCOWY, WSTĘŻNIAKI, DOBOSZKA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, RUCH KRZYWOLINIOWY, RONNE, SSAK ŁOŻYSKOWY, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, POKRĘTKA, ANGIOTENSYNA, ZNANOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, OSCHŁOŚĆ, KOŃCOWOŚĆ, SIŁA, RUBASZNOŚĆ, KOMA, ZWODNICZOŚĆ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, ŻOŁĘDNICA, KUPA, SYMULATOR, KOZA, HAMULEC POMIAROWY, NAZWA POZORNA, PROTEST SONG, DIALIZA OTRZEWNOWA, KALKA TECHNICZNA, FILM AUTORSKI, PODŁOTA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, USTRÓJ NIEWOLNICZY, EKLIPTYKA, AZYL DYPLOMATYCZNY, PASJONAT, GŁADKOŚĆ, PŁACA ZASADNICZA, PŁAWA, KLISZKA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, GÓWNOZJAD, PRZEWODNICZKA, CHRUPKOŚĆ, DRUK OFFSETOWY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, SUBSKRYBENT, ŻYCIE WIECZNE, CHOROBA CYWILIZACYJNA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ANIOŁEK, SONAR, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, GRABKI, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KAZAMATY, HARTOWNOŚĆ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OCTAN, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, BORMASZYNA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ANILANA, GLINIASTOŚĆ, TORFOWISKO NISKIE, SROGOŚĆ, PŁAT, WIATROWNICA, MAKRON, KLESZCZE, PORZĄDNOŚĆ, ZAPAŚĆ, METAL PÓŁSZLACHETNY, FRAMUGA, SPÓJNIK, GRUCZOŁ MLEKOWY, KORBA, GAZA, TEREN ODKRYTY, BOBREK TRÓJLISTKOWY, GLOBALNOŚĆ, POWIETRZNIA, PATELNIA, PRZESTARZAŁOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, PODIUM, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, CHOROBA REFSUMA, LIDAR, PODSTAWA POTĘGI, PIJAK, SPRZĘG, OKRUTNOŚĆ, ROLNIK, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, POPULACJA STACJONARNA, SZATAN, DZIEŁO ROGOWE, CECHA RUCHU, WYBITNOŚĆ, GAMBIR, ZAWODOWO CZYNNY, ŻOŁNIERZ WYKLĘTY, RAJFURKA, PROSTOWÓD, OSPAŁOŚĆ, TKAŃCOWATE, WEKTOR, OSTATNIA, KOŚĆ MIEDNICZNA, PĘDNIA, HEGEMONICZNOŚĆ, BOEING, PRZEGLĄDARKA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ORYGINALNOŚĆ, POPIELNICZKA, SILNIK PAROWY, GORZKOŚĆ, LAMPA OBRAZOWA, WITAMINA B6, ZASIĘG DYSJUNKTYWNY, PUNK, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, OKTAEDRYT, SPIROMETR, WARTOWNIA, POTAJEMNOŚĆ, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, KSIĄŻKOWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, MAŚLANY RYNEK, PRAWO HOOKE’A, RATING, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, DOMINATOR, FAJKA WODNA, GATUNEK PARASOLOWY, WAŻNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, PEREŁKA, WALEC PARABOLICZNY, METODA NAWIASÓW LIEGO, UROSTOMIA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, NIEMOŻEBNOŚĆ, MAKROELEMENT, FASOLKA MUNG, ARCHETYPOWOŚĆ, PAPILOTEK, CHUDOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, TANINA, CENTRALKA TELEFONICZNA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, MANIERYSTA, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, DERYWATYWA, PĘDNIK AZYMUTALNY, WIĘZIEŃ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, WĘGORZOKSZTAŁTNE, WNIOSKOWANIE W TYŁ, PARTYKUŁA, NIEUNIKNIONOŚĆ, SMOK, OBUDOWA, OPONA RADIALNA, DRYBLING, PISMO GRECKIE, MONOTEMATYCZNOŚĆ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, KOLEKTOR, POBIAŁKA, POPĘDLIWOŚĆ, CELOSTAT, SILNIK PRZELOTOWY, PASYWISTA, ŻAŁOBA, BOCZEK, MODEL, NATURYSTKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SŁODYCZ, ANTENA DOOKÓLNA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, FREDRO, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, STEP, TWIERDZENIE SINUSÓW, ELIPSOIDA OBROTOWA, CHUDOPACHOŁEK, SNIFFER, KONWERSJA, BATALION RADIOTECHNICZNY, NIENORMATYWNOŚĆ, REFULER, KOLIDAR, STERYLIZATOR, SKURCZLIWOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ŚMIERDZIEL, SZOK TERMICZNY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, TWARDE LĄDOWANIE, AKTOR, PORZĄDEK, TOPOLA CZARNA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, FILOLOGIA POLSKA, ORNITOPTER, SUPERVISOR, JĘZYK ŻYWY, RĘBNIA ZUPEŁNA, PASMO PRZEPUSTOWE, ŻÓŁW NOROWY, METANOGENY, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, ELEKTROENCEFALOGRAF, ?WERSJA KINOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.683 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU CIĄGU SILNIKA SAMOLOTU, TAK ŻE JEST ON SKIEROWANY PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU CIĄGU SILNIKA SAMOLOTU, TAK ŻE JEST ON SKIEROWANY PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODWRACACZ CIĄGU urządzenie służące do zmiany kierunku ciągu silnika samolotu, tak że jest on skierowany przeciwnie do kierunku ruchu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODWRACACZ CIĄGU
urządzenie służące do zmiany kierunku ciągu silnika samolotu, tak że jest on skierowany przeciwnie do kierunku ruchu (na 14 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU CIĄGU SILNIKA SAMOLOTU, TAK ŻE JEST ON SKIEROWANY PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ZMIANY KIERUNKU CIĄGU SILNIKA SAMOLOTU, TAK ŻE JEST ON SKIEROWANY PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x