DZIAŁ MEDYCYNY ZAJMUJĄCY SIĘ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB I URAZÓW NARZĄDU RUCHU: SZKIELETU (Z WYJĄTKIEM KOŚCI CZASZKI), UKŁADU WIĘZADŁOWO-STAWOWEGO ORAZ USZKODZEŃ MIĘŚNI, NERWÓW I NACZYŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORTOPEDIA to:

dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ MEDYCYNY ZAJMUJĄCY SIĘ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB I URAZÓW NARZĄDU RUCHU: SZKIELETU (Z WYJĄTKIEM KOŚCI CZASZKI), UKŁADU WIĘZADŁOWO-STAWOWEGO ORAZ USZKODZEŃ MIĘŚNI, NERWÓW I NACZYŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.011

ODĘCIE, KOSTIUM, OMNIBUS, ZASTAWKA AORTALNA, CHOROBA DEGOSA, PIĘTKA, STOPNIOWALNOŚĆ, GĄSIOR, TEMPERATURA CURIE, PŁOMIENIE, KOLPOSKOP, TŁOCZARNIA, KORHOGO, MIODOJAD, GADACZ, ANALITYK, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KOŚĆ PROMIENIOWA, KRYTYKA, RYTOWNIK, PRZEMYSŁ SIARKOWY, PACHISI, NUMER KIERUNKOWY, ZAWARTOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, BOCIAN BIAŁOSZYI, PRZEDNÓWEK, FUNGICYD, PRZERABIACZ, AUTOMAT KOMÓRKOWY, SHAKER, CHIP, SŁOWACKI, CHOROBA WRZODOWA, SZATANIZM, LANDTAG, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, SZCZĘKA, FELLINI, HUBA, LABORANT, PUNKT RÓWNONOCNY, BRUDNA ROBOTA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, SZAFUNEK, OSA ŚREDNIA, KORPUS, MĘŻCZYZNA, KIESA, INDYGOWIEC, SEKWENCJA TATA, NADSCENIE, KARPOLOGIA, ŚMIEĆ, CHOROBA CSILLAGA, GESTALT, DROGA, DOCHÓD WŁASNY, LIKWIDACJA, CZEKAN, SROM, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, SERBISTYKA, ACHALAZJA, KURTYNA WODNA, PERYPATETYK, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, ZESTAWIK, PRĘGA, OBLITERACJA, GOLONECZKA, PENIS, NIEZRĘCZNOŚĆ, IMMUNOCHEMIA, HAMULEC OBROTOWY, KROKIEW, AUTOBUS PRZEGUBOWY, MIĘSOŻERCA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, KARALNOŚĆ, KAPITULACJA, PREZYDENCJALIZM, KAFETERIA OTWARTA, RYBACZKA, KASZUBSKOŚĆ, HIPEROSTOZA KOROWA, CHOROBA RUBARTHA, ODLEWNIA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, PARAMENTY, SIEDMIOBÓJ, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, CEPISKO, SZKOŁA WYŻSZA, NIEMIEC, ATLAS, SCHIZOFRENIA, DWUCUKIER, BANKRUCTWO, MAPA SZTABOWA, TOBOGAN, WYWÓZKA, CZYNNIK ONKOGENNY, OFICER NAWIGACYJNY, LICZEBNIK ZBIOROWY, HEPATOLOGIA, LEUMAFIT, POCHYLNIA, CYTRYNADA, RELACJA SYMETRYCZNA, SZARA MYSZ, KANAPKA, GABINET LUSTER, MONOTELETA, SZPARNICOWATE, GAWĘDA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, BIONIKA, CERTACJA, ONE-STEP, AMBYSTOMA KRECIA, AUTOBUS CZŁONOWY, BURMISTRZYNA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, PRZYKWIATEK, ROZROST, DROGA, NEANDERTAL, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KONCERT, CIĄGUTKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ŻUCHWA, CHŁODNICOWIEC, MUSZLA KONCERTOWA, PRZEMYTNIK, WYSPA KONTYNENTALNA, SIEDZENIE, NIEUCHWYTNOŚĆ, TATARKA, TRÓJBÓJ, BASEN, POWAGA, PANORAMA, LEK ANTYDEPRESYJNY, HALOTRON, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KOSZYKARSTWO, WURST, UŁAŃSKA FANTAZJA, TUŁACTWO, NIEJEDNORODNOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ANTYSZTUKA, JOGACZARA, DAROCHA, WÓDKA, IDIOM, JĘZYK ŻYWY, LITEWSZCZYZNA, MAGENTA, ŚLUZICE, DŻINGIEL, PANTOMIMA, WALKA, FIGURA, ZASIEK, ABHENR, WOKALIZA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, RONDO, SATANIZM, SIATKA, WIKTYMOLOGIA, PRZESTĘPCA, OPAD, PRZYCZYNA MATERIALNA, ANAMNEZA, ULOTKARZ, BALONET, PASKÓWKI, GNETOWE, ROZBUDOWA, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, HOŁDOWNIK, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, JASZCZURKA WĘŻOWATA, KURA DOMOWA, PIĘĆSETKA, KOKARDKA, TAŚMA PRODUKCYJNA, KULOMB, ROZNOSICIEL, DZIENNIK, HOMARY, KŁOBUK, KALKULATOR NAWIGACYJNY, ROŚLINA AKWARIOWA, SILNIK INDUKCYJNY, KOŻUCH, KOR, RETARDACJA, STREETWORKER, WŁÓKNO WĘGLOWE, PELIKAN MAŁY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KOŁO, CZAPLA MALGASKA, GRUCZOŁ LIMFATYCZNY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, KOMPENSACJA WERBALNA, MEDYCYNA PRACY, PRĘDKOŚĆ, KONWEJER, PIRAMIDA, SILNIK TŁOKOWY, RUPNIK, SPADOCHRONIARZ, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, PARALAKSA, MIASTO OGRÓD, SNYCERZ, LICHWIARSTWO, WEDYZM, TOMASZEWSKI, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, DOJŚCIE, PUNKT KATECHETYCZNY, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, ZANUSSI, CZĘŚĆ, APLIKACJA ADWOKACKA, SOLNICZKA, KONCEPT, FURAŻER, HOMEOPATIA, GLOBIGERYNA, SZCZUPAK, REUMATYZM, CHOROBA WOLMANA, PORZĄDEK DORYCKI, OŚWIETLENIOWIEC, PRZEPITA, KOŃ ARABSKI, LX, JEZIORO SUBGLACJALNE, HAFLINGER, PODKŁAD KOLEJOWY, NIENIEC, PAPROĆ, ORGIA, TELEMARK, TSE, SYFON, UBRANIE OCHRONNE, TELEKOPIA, PRZEKUPKA, ODNÓŻA, PARA, SUPERNOWE, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, BUTELKA, AKUMULATORY, GRAFICZKA, DOMEK, SMALEC, TRENING AUTOGENICZNY, DOMINACJA ZUPEŁNA, WYTAPIALNIA, STYL GOTYCKI, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, ANDROPAUZA, KROPKA, HOLENDER, PRINSEPIA CHIŃSKA, NATARCZYWOŚĆ, JATKA, SYNDROM WILKOŁAKA, TERMINAL PROMOWY, SŁAWIANIN, BANTENG, JĘZYKI MUNDA, JĘZYK WIETNAMSKI, GRZYB PODSTAWKOWY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, SOPLICA DAMARA, DOPPELGANGER, RÓJ, PIKIEL, CEDET, KANAŁ PÓŁKULISTY, POWIEŚĆ SF, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, MYDLARNIA, ŁĄCZNOŚĆ, MONSTRUM, PREORIENTACJA, ?GRANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ MEDYCYNY ZAJMUJĄCY SIĘ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB I URAZÓW NARZĄDU RUCHU: SZKIELETU (Z WYJĄTKIEM KOŚCI CZASZKI), UKŁADU WIĘZADŁOWO-STAWOWEGO ORAZ USZKODZEŃ MIĘŚNI, NERWÓW I NACZYŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ MEDYCYNY ZAJMUJĄCY SIĘ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB I URAZÓW NARZĄDU RUCHU: SZKIELETU (Z WYJĄTKIEM KOŚCI CZASZKI), UKŁADU WIĘZADŁOWO-STAWOWEGO ORAZ USZKODZEŃ MIĘŚNI, NERWÓW I NACZYŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORTOPEDIA dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORTOPEDIA
dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń (na 9 lit.).

Oprócz DZIAŁ MEDYCYNY ZAJMUJĄCY SIĘ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB I URAZÓW NARZĄDU RUCHU: SZKIELETU (Z WYJĄTKIEM KOŚCI CZASZKI), UKŁADU WIĘZADŁOWO-STAWOWEGO ORAZ USZKODZEŃ MIĘŚNI, NERWÓW I NACZYŃ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DZIAŁ MEDYCYNY ZAJMUJĄCY SIĘ DIAGNOSTYKĄ I LECZENIEM CHORÓB I URAZÓW NARZĄDU RUCHU: SZKIELETU (Z WYJĄTKIEM KOŚCI CZASZKI), UKŁADU WIĘZADŁOWO-STAWOWEGO ORAZ USZKODZEŃ MIĘŚNI, NERWÓW I NACZYŃ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast