ZWIĄZEK FLAWONOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ROŚLINACH, SPEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ BARWNIKA, PRZECIWUTLENIACZA I NATURALNEGO INSEKTYCYDA ORAZ FUNGICYDA, CHRONIĄCYCH PRZED ATAKIEM ZE STRONY OWADÓW I GRZYBÓW; JEST BARWNIKIEM ZNAJDUJĄCYCM SIĘ W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH TKANEK ROŚLINNYCH, NADAJĄCYM IM INTENSYWNY KOLOR I OGRANICZAJĄCYM SZKODLIWY WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLAWONOID to:

związek flawonowy - organiczny związek chemiczny występujący w roślinach, spełniający funkcję barwnika, przeciwutleniacza i naturalnego insektycyda oraz fungicyda, chroniących przed atakiem ze strony owadów i grzybów; jest barwnikiem znajdującycm się w powierzchniowych warstwach tkanek roślinnych, nadającym im intensywny kolor i ograniczającym szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK FLAWONOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ROŚLINACH, SPEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ BARWNIKA, PRZECIWUTLENIACZA I NATURALNEGO INSEKTYCYDA ORAZ FUNGICYDA, CHRONIĄCYCH PRZED ATAKIEM ZE STRONY OWADÓW I GRZYBÓW; JEST BARWNIKIEM ZNAJDUJĄCYCM SIĘ W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH TKANEK ROŚLINNYCH, NADAJĄCYM IM INTENSYWNY KOLOR I OGRANICZAJĄCYM SZKODLIWY WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.978

INDIAŃSKI, KAWA ZBOŻOWA, ARENGA PIERZASTA, ROZDZIELCZOŚĆ, POZBYCIE SIĘ, WYPRAWKA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, OCHRONA REZERWATOWA, PARAPETÓWKA, NAWÓJ, NAPÓR, MUCHOMOR BULWIASTY, OBRONA HOLENDERSKA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, KRZYŻÓWKA, BOROWIK SINIEJĄCY, DZIURKA, BORSUK, ROŚLINA OKRYWOWA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, NOCEK ORZĘSIONY, CHRONOMETR, MDŁOŚĆ, CYTRONELOL, BYŁA, ANGIELSKA FLEGMA, KANCLERZ, SZORSTKOŚĆ, DIETA, CZERWONE, TELEROBOTYKA, POST, ROZGWIAZDA, SZERSZEŃ WSCHODNI, SZTUKA MINOJSKA, PRZYBUDOWA, ZAJĄKNIĘCIE, NAKRYCIE, EKLIPTYKA, SKOCZNIA, SUSEŁ RICHARDSONA, CUKRZYK, EPITLENEK, CHORDOFON, WATA, SKÓRZAK, ROMANS, CZASZA, KWINTESENCJA, LAUR, GOT, KUBECZEK, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, KNAJPA, STYKÓWKA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, CZERWIEŃ, SZPACHLARZ, PŁYTA GŁÓWNA, KORONIARZ KOŃCATY, REPLIKATOR, SOPEL, CHOROBA DARIERA, KARMIN, GAPA, NAMYSŁ, OBJAWIENIE, KONIUSZEK SERCA, ZWARCIE, WYLEW, ACHAJA, HALUCYNACJA, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, DŻINGIEL, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PIEPRZ MNISI, KAPITAŁ SPOŁECZNY, WYKRZYKNIENIE, PIERWSZOROCZNY, EMALIA, CZASOWNIK, SKWAPLIWOŚĆ, CENTRUM KONFERENCYJNE, OBSESYJNOŚĆ, KOLOKWIUM, PŁOMIEŃ, DEKOMPENSACJA, ABA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, DOMEK NA DRZEWIE, KLAUSTROFOBIA, PRZEDNÓWEK, WOLUNTARYZM, SILNIK REPULSYJNY, RURA, OUROBOROS, GRZYB, GOŁĘBIE SERCE, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, BIBUŁKARZ, POZYTYWNOŚĆ, HOŁDOWNIK, INTEGRACJA SPOŁECZNA, TĘGA GŁOWA, TURGOR, NEUTRALNOŚĆ, STARY MALUTKI, SKŁADNIK ODŻYWCZY, REPUBLIKA BURUNDI, ŻUBR AMERYKAŃSKI, ELEKTRYCZNY PASTUCH, SYSTEM KRAKOWSKI, UREID, OBSYPISKO, BROGSY, JEŻOWCE, ALBUMINA, UŁAMEK PIĘTROWY, KOŁOWANIE, DASZEK, 2-FENYLOETYLOAMINA, GATUNEK KATADROMOWY, BAJKOWOŚĆ, EPIFIT, BECZKA BEZ DNA, FEDERACJA, CIĄG GŁÓWNY, BRANSOLETA KRZYWICZA, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, OPOS WEŁNISTY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, ELIZJA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, VOLLEY, ŻYŁA, THRILLER, SMOK, BRACTWO RYCERSKIE, ZWROTNOŚĆ, FLEGMA, BACKGROUND, KOMORA NABOJOWA, LOMUSTYNA, TUALETA, UKŁAD ODNIESIENIA, ZEW, OPINIA, NACZYNIA LIMFATYCZNE, ĆAKRA, WIECZNA ZMARZLINA, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, RECYTATOR, WOLNA AMERYKANKA, SEKS ORALNY, ANTYCYPACJA, MANDRYL, PIASEK MOCZOWY, USTĘPLIWOŚĆ, STADIONIK, SKRZYP, ARPEGGIO, MAGICZNA GÓRKA, PRZECHOWALNICTWO, FUNDUSZ SOŁECKI, KOSZT NIEZGODNOŚCI, MUZYKA TŁA, FIRMA ZWROTOWA, BUNKIER, AMONIT, CHODZĄCY SZKIELET, RZYGI, PRECYPITAT, MROŹNIA, FUGU, KUROPATWA, SALA, FARERCZYK, SZCZEP, PREPAID, PĄK, PISTOLET, TRZECIE OKO, TRAMADOL, HENR, ZABAWKA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KLEJOWNIA, HEDONIZM ETYCZNY, UDRY, MONTANISTA, MANAT RZECZNY, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, OTWÓR KIERUNKOWY, NAUSZNIK, KIERZNIA, TOLERASTA, NAWAŁNIK BURY, JEZIORO SUBGLACJALNE, MUCHOMOR BULWIASTY, IZBA OBRACHUNKOWA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SYNTAKTYKA, BLANKI, NITINOL, FELLINI, BIAŁORUTENISTYKA, PRAWICA, EPIDEMIOLOGIA, BETON JAMISTY, KRĘG SZYJNY, BALAST, MONOCENTRYZM, ODRZUT, KLAPA, LATIMERIA, SOSNA MASSONA, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, STOPKA, JEDNOKLASÓWKA, KONWERTOR, NIEDOKŁADNOŚĆ, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, SINGIEL, OPOZYCJA, ZBROJÓWKA, EKSKLUZYWIZM, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, KOKSOWNIA, SZKOŁA, WKŁAD, CZUWAK, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, KOŁOWY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SUCHY PROWIANT, ŚRODKI TRWAŁE, FILOLOGIA CHORWACKA, LODOWIEC DOLINNY, WZROST, NERWOWOŚĆ, PSZCZOŁA KARŁOWATA, DIALER, NIECKA, SAMOUCZEK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, STYL KOLONIALNY, PIERWIASTEK RODZIMY, OSZAST, NIESZLACHECTWO, AFEKT PATOLOGICZNY, ROMANISTYKA, KOT, KONFIGURACJA, JĘZYK ŻYWY, ANGLOSAS, RESPONDENT, PARKIETNIK, AUTOTEMATYZM, WESZ MORSKA, DZISIEJSZOŚĆ, OBSERWACJA, CZEPIAKI, ASOCJALNOŚĆ, MONTAŻYSTA, SMOLUCH, KORAL, GRA RÓŻNICZKOWA, ZAGĘSZCZACZ, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, STANOWISKO, DITLENEK WĘGLA, MIECZ DŁUGI, BABIE LATO, GALAKTYKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, STRONA CZYNNA, IMMUNOGENETYKA, FOTORECEPTOR, MONOTEMATYCZNOŚĆ, KAJMAN CZARNY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SPŁUKIWANIE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, STAN ŚREDNI, WIZAŻYSTKA, WYSIĘK, CHOROBA ZAKAŹNA, TARTAK, GRZECZNOŚĆ, CYKLOALKAN, CZARNUSZKA, AGREGATY MONETARNE, OFIARA, INFLACJA JAWNA, ?KANALIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK FLAWONOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ROŚLINACH, SPEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ BARWNIKA, PRZECIWUTLENIACZA I NATURALNEGO INSEKTYCYDA ORAZ FUNGICYDA, CHRONIĄCYCH PRZED ATAKIEM ZE STRONY OWADÓW I GRZYBÓW; JEST BARWNIKIEM ZNAJDUJĄCYCM SIĘ W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH TKANEK ROŚLINNYCH, NADAJĄCYM IM INTENSYWNY KOLOR I OGRANICZAJĄCYM SZKODLIWY WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK FLAWONOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ROŚLINACH, SPEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ BARWNIKA, PRZECIWUTLENIACZA I NATURALNEGO INSEKTYCYDA ORAZ FUNGICYDA, CHRONIĄCYCH PRZED ATAKIEM ZE STRONY OWADÓW I GRZYBÓW; JEST BARWNIKIEM ZNAJDUJĄCYCM SIĘ W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH TKANEK ROŚLINNYCH, NADAJĄCYM IM INTENSYWNY KOLOR I OGRANICZAJĄCYM SZKODLIWY WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLAWONOID związek flawonowy - organiczny związek chemiczny występujący w roślinach, spełniający funkcję barwnika, przeciwutleniacza i naturalnego insektycyda oraz fungicyda, chroniących przed atakiem ze strony owadów i grzybów; jest barwnikiem znajdującycm się w powierzchniowych warstwach tkanek roślinnych, nadającym im intensywny kolor i ograniczającym szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLAWONOID
związek flawonowy - organiczny związek chemiczny występujący w roślinach, spełniający funkcję barwnika, przeciwutleniacza i naturalnego insektycyda oraz fungicyda, chroniących przed atakiem ze strony owadów i grzybów; jest barwnikiem znajdującycm się w powierzchniowych warstwach tkanek roślinnych, nadającym im intensywny kolor i ograniczającym szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego (na 9 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK FLAWONOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ROŚLINACH, SPEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ BARWNIKA, PRZECIWUTLENIACZA I NATURALNEGO INSEKTYCYDA ORAZ FUNGICYDA, CHRONIĄCYCH PRZED ATAKIEM ZE STRONY OWADÓW I GRZYBÓW; JEST BARWNIKIEM ZNAJDUJĄCYCM SIĘ W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH TKANEK ROŚLINNYCH, NADAJĄCYM IM INTENSYWNY KOLOR I OGRANICZAJĄCYM SZKODLIWY WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZWIĄZEK FLAWONOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W ROŚLINACH, SPEŁNIAJĄCY FUNKCJĘ BARWNIKA, PRZECIWUTLENIACZA I NATURALNEGO INSEKTYCYDA ORAZ FUNGICYDA, CHRONIĄCYCH PRZED ATAKIEM ZE STRONY OWADÓW I GRZYBÓW; JEST BARWNIKIEM ZNAJDUJĄCYCM SIĘ W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH TKANEK ROŚLINNYCH, NADAJĄCYM IM INTENSYWNY KOLOR I OGRANICZAJĄCYM SZKODLIWY WPŁYW PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x