NARZĘDZIE TORTUR ZAKŁADANE NA SZYJĘ, DŁONIE I MIEJSCE TUŻ NAD STOPAMI OFIARY, CO MIAŁO NA CELU CAŁKOWITE SKRĘPOWANIE CIAŁA, O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM SYLWETKĘ BOCIANA LUB KOBIETĘ UBRANĄ W SUKNIĘ ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ KU DOŁOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CÓRKA ŚMIECIARZA to:

narzędzie tortur zakładane na szyję, dłonie i miejsce tuż nad stopami ofiary, co miało na celu całkowite skrępowanie ciała, o kształcie przypominającym sylwetkę bociana lub kobietę ubraną w suknię rozszerzającą się ku dołowi (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE TORTUR ZAKŁADANE NA SZYJĘ, DŁONIE I MIEJSCE TUŻ NAD STOPAMI OFIARY, CO MIAŁO NA CELU CAŁKOWITE SKRĘPOWANIE CIAŁA, O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM SYLWETKĘ BOCIANA LUB KOBIETĘ UBRANĄ W SUKNIĘ ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ KU DOŁOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.809

LODOŁAM, WIATR SŁONECZNY, RAKIETKA, SERCÓWKA, SIEDZENIE, CZTERNASTY, CZEKADEŁKO, ELANA, MANDARYŃSKI, HANSUEZJA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, OPATRUNEK OSOBISTY, PRAWORĘKI, HONGSZANOZAUR, SKUPYWACZ, ŻÓŁW SŁONIOWY, SYDERYT, NADSUBSKRYPCJA, ŚWINIA, SZEWNICA BZÓWKA, POWINOWACTWO, PŁATNIK, SZKLANY SUFIT, ZWYŻKA, SKURCZ, ADADŻIO, KASTYLIJSKI, ONE-STEP, GEODYNAMIKA, PRZEZNACZENIE, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, SOLANKOWIEC, HIERARCHIA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, RELIKWIE, KOŚCIÓŁ, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, SPEŁNIENIE, INTERESOWNOŚĆ, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, PODZIAŁ, MDK, WIERNOŚĆ, CZERWONA GWARDIA, CYNGIEL, HERMA, KULT ŚWIĄTYNNY, PRECESJA, JEDENASTY, FALA WODNA, WAŁ, MATURA, POZIOM MORZA, TERMINAL PROMOWY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, JAGIELLON, DYDAKTYKA OGÓLNA, MAJĄTEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, BUJDA NA RESORACH, SZLACHAR, ABDERA, ELEW, POLARNA CZAPA LODOWA, PARKIET, ANTYCYPACJA, SIEKIERA, ŻAGIEW, SEKSUOLOGIA, KOKTAJL MOŁOTOWA, CZASZA, BEZBRZEŻE, WYCIERACZKA, EKSPOZYCJA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, SUBTELNOŚĆ, GŁOGOWIEC, SOLARZ, WIEŻA, BAJKOPIS, WARSTWA OZONOWA, WROŚNIAK, WIESZAK, KNIAZIÓWNA, TERMINAL, LASONOGI, MŁOT, KASZA PERŁOWA, PRZESTĘPNOŚĆ, KOSTKA, FALA AKUSTYCZNA, TREPY, TOPIELISKO, PRZYDAWKA, NIEBO, SYSTEM JĘZYKOWY, RYGIEL, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, ATONALNOŚĆ, EWOKACJA, RYBAŁT, BIEŻNIK, EKLER, ORGAN, ODROŚL, HEROD, WIETRZENIE TERMICZNE, ANGE, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, KOMÓRKA MATECZNA, DZIEŃ POLARNY, POWIERZCHNIA WALCOWA, AUTOCASCO, NASTURAN, FILTR POLARYZACYJNY, SPRAWUNEK, ANTHEM TRANCE, STATUS, MARKGRAF, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, POLONIZATOR, GUTTA, DWUWARSTWOWOŚĆ, NABYTEK, PODKOWIEC MAŁY, NASTAWA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, BAGIENNIK OBŁY, BAEHR, WINOGRODNIK, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, DEKANTER, ZŁOTY BLOK, FATIMA, UZBECKI, ZEGAR WIEŻOWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PRZYROST, SUTKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, LEGOWISKO, NIERUCHOMOŚĆ, PINGLE, TAŚMA, AWANS, JĘZYK PENDŻABSKI, BORZEŚLAD ZWISŁY, OBRONA SKANDYNAWSKA, NARZĄD LIMFATYCZNY, RING, ALUZJA, NICEA, STREAMING, SKRÓT, UKŁAD ADAPTACYJNY, PIERWSZY PLAN, BROŃ WODOROWA, OKRES WEGETACYJNY, TELEFONIA STACJONARNA, RUG, MURCJA, S.Y, KWIATEK, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, PARAMEDYK, KOMPOTIERA, KWADRAT, ZIMOWISKO, PASIERB, ANIMATORKA, LIDER, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ALERGIA PYŁKOWA, ARGENTYŃSKOŚĆ, KOSZ, BOCIAN, GAWORZENIE, CZARCIE NASIENIE, PĘK, SEKCJA, JAN, DZIEWCZYNA, GARDEROBIANA, METAMORFIZM, CUGANT, INSTRUMENT DŁUŻNY, SKARBNICA, MASKULINIZM, ABAKUS, INTUICYJNOŚĆ, COŚ, DEPORTOWANY, DOBRY DUCH, LEGOWISKO, WEJŚCIE, UKONTENTOWANIE, MANIERA, OBYWATEL, DANIE ARBUZA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KORA, BRIAŃSK, PIJAR, WIEDŹMA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TABLICA, ROZWIERAK, BACHMISTRZ, OPIESZAŁOŚĆ, LAVABO, PATNA, KOPROFAG, KLAMOTY, DRAMA, ŁACIŃSKI, UNDERGROUND, SPIRALA ARCHIMEDESA, GARDEROBA, WROTA, SHOUNENAI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, LOFOROTON, ZAŁOM, SZCZENIACZEK, PEŁZAK, APLA, PATRONKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, TIOMERSAL, SHANTOU, ŁAWICA SKALNA, NORKA, ZŁĄCZENIE, ZUBOŻENIE, DAKTYLOGRAFIA, WSKAZ, GONDOLA, PAŃSZCZYŹNIAK, CASTING, SUWNICA BRAMOWA, PAWILON, SYSTEM AUTONOMICZNY, FORT, SUPERWAJZOR, PUNKT ROSY, PATYCZAK, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PRZEBITKA, RUNA, PLAZMA, DEMÓWKA, PĘDZARNIA, BEKON, DRŻĄCZKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, BAZA LOTNICZA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, BUKAT, DETALISTA, OSPALSTWO, ŚPIEW, TWER, KUPER, CZOPEK, KOLCZATKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PONCZ, DERESZOWATY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, DZIDZIA PIERNIK, PRZYJEZDNY, NOWINY, KADAŃ, SOLE, SUKMANA, NAPPA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, OSADA, ADIDAS, DOMINATOR, DAR ZIEMI, ZESZYT, SZPETOTA, PIES DO TOWARZYSTWA, POLE, TAŚMA, NIEPOPULARNOŚĆ, AMERYKANIZM, PARZONKA, POPULACJA MENDLOWSKA, PAMIĘĆ GÓRNA, CYGANECZKA, PRAWO MAJĄTKOWE, MARAN, FARBIARSTWO, NIEWYPARZONA GĘBA, FALC, WIRTUOZOSTWO, ?GEOMETRIA ANALITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE TORTUR ZAKŁADANE NA SZYJĘ, DŁONIE I MIEJSCE TUŻ NAD STOPAMI OFIARY, CO MIAŁO NA CELU CAŁKOWITE SKRĘPOWANIE CIAŁA, O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM SYLWETKĘ BOCIANA LUB KOBIETĘ UBRANĄ W SUKNIĘ ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ KU DOŁOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE TORTUR ZAKŁADANE NA SZYJĘ, DŁONIE I MIEJSCE TUŻ NAD STOPAMI OFIARY, CO MIAŁO NA CELU CAŁKOWITE SKRĘPOWANIE CIAŁA, O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM SYLWETKĘ BOCIANA LUB KOBIETĘ UBRANĄ W SUKNIĘ ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ KU DOŁOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CÓRKA ŚMIECIARZA narzędzie tortur zakładane na szyję, dłonie i miejsce tuż nad stopami ofiary, co miało na celu całkowite skrępowanie ciała, o kształcie przypominającym sylwetkę bociana lub kobietę ubraną w suknię rozszerzającą się ku dołowi (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CÓRKA ŚMIECIARZA
narzędzie tortur zakładane na szyję, dłonie i miejsce tuż nad stopami ofiary, co miało na celu całkowite skrępowanie ciała, o kształcie przypominającym sylwetkę bociana lub kobietę ubraną w suknię rozszerzającą się ku dołowi (na 15 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE TORTUR ZAKŁADANE NA SZYJĘ, DŁONIE I MIEJSCE TUŻ NAD STOPAMI OFIARY, CO MIAŁO NA CELU CAŁKOWITE SKRĘPOWANIE CIAŁA, O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM SYLWETKĘ BOCIANA LUB KOBIETĘ UBRANĄ W SUKNIĘ ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ KU DOŁOWI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - NARZĘDZIE TORTUR ZAKŁADANE NA SZYJĘ, DŁONIE I MIEJSCE TUŻ NAD STOPAMI OFIARY, CO MIAŁO NA CELU CAŁKOWITE SKRĘPOWANIE CIAŁA, O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM SYLWETKĘ BOCIANA LUB KOBIETĘ UBRANĄ W SUKNIĘ ROZSZERZAJĄCĄ SIĘ KU DOŁOWI. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x