WYSOKOPROCENTOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY (NAJCZĘŚCIEJ OD OKOŁO 40%) SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESTYLATU ALKOHOLOWEGO ROZCIEŃCZONEGO WODĄ W STOSUNKU OK. 2:3 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WÓDKA to:

wysokoprocentowy napój alkoholowy (najczęściej od około 40%) składający się z destylatu alkoholowego rozcieńczonego wodą w stosunku ok. 2:3 (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WÓDKA

WÓDKA to:

porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce) (na 5 lit.)WÓDKA to:

40-45 % napój alkoholowy wyrabiany ze spirytusu (na 5 lit.)WÓDKA to:

wyborowa lub żytnia (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKOPROCENTOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY (NAJCZĘŚCIEJ OD OKOŁO 40%) SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESTYLATU ALKOHOLOWEGO ROZCIEŃCZONEGO WODĄ W STOSUNKU OK. 2:3". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.359

PLEŚŃ, BEANIA, WARZELNICTWO, NOWOGWINEJKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, FRAKCJA, WYRWIZĄB, KENOZOIK, DOROBKIEWICZ, TERCJA, WKŁADKA, KARTON, OSTROŻNOŚĆ, PRZYĆMIENIE, LAWINA DESKOWA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, OBSZAR TRANZYTOWY, MORESKA, TREN, IBISOWATE, SĄŻNISTOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, STRZAŁKA MAŁA, KAMBUZ, GMINNOŚĆ, KLESZCZE MIĘKKIE, NIEDOROZWÓJ, MELODRAMAT, DOWÓD APAGOGICZNY, PASIBRZUCH, FAŁSZYWY ŚWIADEK, PAŹ ŻEGLARZ, INTENDENT, CEROMANCJA, KANIKUŁA, GAMA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ALMA MATER, DRABANT, PRZEBIEG, DROBINA, BIOLOGIA, PĘDZARNIA, BILANS HANDLOWY, CHŁONIAK BURKITTA, CÓRKA ŚMIECIARZA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, DRAPAK, TERMOS BUFETOWY, MÓRG, SECESJONIZM, WSPOMNIENIE, OBLAT, PISMO WĘZEŁKOWE, OKRĄGŁOŚĆ, ZEGAR ATOMOWY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, TAMTAM, ANGLISTYKA, MOST, KIKUTNICE, OZONOSFERA, GOSPODARSTWO DOMOWE, ŻUBRÓWKA, JĘZYK WIETNAMSKI, KRAV MAGA, WYSPA KONTYNENTALNA, PRZYJACIEL, AMORFIZM, SPEKTROMETRIA MAS, MIĘTA, ONTOLOGIA, WOREK SPOJÓWKOWY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, PROCES FIZJOLOGICZNY, MIEDZIOWNIK, PŁYTKA NAZĘBNA, DOGI, NALEPA, PLANTAN, POSTĘPOWANIE, PRZYLEPNOŚĆ, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ATOPINA, SAMOWOLNOŚĆ, KRZAKÓWKA, STÓŁ MONTAŻOWY, DYSKALKULIA GRAFICZNA, WEGETARIANIN, MODEL REDUKCYJNY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, TOWAR, ZĄBEK, ARYTMETYZACJA, PALATALIZACJA, KONWOKACJA, ASTRONAUTYKA, ZAĆMIENIE, WIĆ ROŚLINNA, WODOCIĄGOWNIA, ZAKŁADNIK, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, PIĘKNODUCH, MONTAŻYSTA, NEANDERTAL, RADIOWIEC, BOSTON, SZKOCKI, LIŚĆ ZARODKOWY, ZASTAWKA MITRALNA, ASZKENAZYJKA, PRZYNĘTA, DERMATOGLIFIKA, APATIA, KUPLER, PACHISI, OSIEMNASTY, LIGAWA, REALNOŚĆ, KARNIAK, GAWIALOWATE, KAUCZUKOWIEC, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, FRYCOWE, POGOTOWIE TECHNICZNE, BASENIK, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KAMPUS, FANDANGO, AGORA, TUBKA, DELIKATESOWOŚĆ, FARTUCH, DRZEWO, PUNKT KOPULACYJNY, ISKRA ELEKTRYCZNA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SZATA TYPOGRAFICZNA, SYLFIDA, JĘZYK ETIOSEMICKI, KLESZCZE, WORKOWCE, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, FILEMON CIENKODZIOBY, WYŚCIGÓWKA, KAWALERIA, SINICA, DŹWIĘCZNOŚĆ, WYSŁUGA LAT, INŻYNIER DUSZY, BIBUŁKARKA, HISTORIA SZTUKI, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, CZUSZKA, ZAPALNOŚĆ, DEWELOPER, LIŚCIENIE, AMPUŁKA, BĄK, SUROWOŚĆ, LITRÓWKA, SZOPEN, RZADKOŚĆ, KLEJARZ, JEDNOKOMÓRKOWIEC, UKŁAD ZAPŁONOWY, CUKIER LODOWY, ICHNOLOGIA, ŁATEK, STAŁA, UNTERWALDEN, GRZYB PIASKOWY, NENCKI, PĘCHERZ, PIEKARNIA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, REGRESJA MORZA, TYK, ZWIĘZŁOŚĆ, PLAŻÓWKA, MECHANIKA KWANTOWA, SPŁAWIK, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TEATR LALEK, UBYTEK, SKANER PŁASKI, ZARZUTKA, KOSTIUMERNIA, NAUKA JAZDY, SZWABSKI, WIECZORÓWKA, STYL GOTYCKI, SYSTEMATYKA, GLOSA, MIRAŻ, KOLORYT LOKALNY, MACERACJA, BUKACIARNIA, SPRZEDAŻ, OREGANO, MARSZ ŚMIERCI, DRYBLAS, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KAMELEON, WZIERNIK, PODSKAKIWACZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, ROŻEK, PŁOMYKÓWKA, HORDA, CHOROBA HALLOPEAU, OGŁOSZENIE, SOSNA MASZTOWA, DZWONEK RĘCZNY, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, WYSPA, SILNOŚĆ, ZATRACENIE, WOŁEK, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SAROS, KĘPA, FUZJA PIONOWA, SPLĄTANIE, WYRAJ, PŁYN SUROWICZY, MAŁY REALIZM, OPOZYCJA, BRAT, DUPLIKACJA, REMINISCENCJA, KĄPIEL LECZNICZA, GONIEC CZARNOPOLOWY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, JĘZYK ARGOBBA, OŚ ODCIĘTYCH, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PROST, ORBITA, ANTOCYJANIDYN, JĄDRO ŚLIMAKOWE, AWANTUROWANIE SIĘ, KAZAMATA, ŚWIT KALENDARZOWY, TEFILIM, RUSYCYSTYKA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, MĘTNOOKI, BYDLEŃ, KONWERTOROWNIA, BERGMAN, KLASTER DYSKOWY, ŹDZIEBLARZE, PIĘTNASTY, KRYZYS OTOLITOWY, EPILEPTOLOGIA, POSTAWANGARDA, RAK STRZAŁY, TRYB WARUNKOWY, CZŁOWIEK ŚNIEGU, SEGMENT SZYJNY, HELIOFIZYKA, SZENILA, CZAPKA SPORTOWA, SZKUTNIK, PRZYGODA, ALDROWANDA, SZAMERUNEK, DOWÓD NIE WPROST, PODUSZKA KURTYNOWA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, KREOLKA, MASKA, PYCHA, POBRZMIENIE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, NEKROFAG, SKRZYNIA OGNIOWA, PROTEST, TANY, SOCJETA, POPŁÓD, TRANSPARENTNOŚĆ, KLUCZ PŁASKI, ŚRODEK TRWAŁY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, DEWALUACJA, DZIEŻKA, PRZEKUPKA, UKŁAD HORMONALNY, HYDROFON, SZPARA POWIEKOWA, PASZKWILANT, APOSTOŁ, ?STYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.359 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSOKOPROCENTOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY (NAJCZĘŚCIEJ OD OKOŁO 40%) SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESTYLATU ALKOHOLOWEGO ROZCIEŃCZONEGO WODĄ W STOSUNKU OK. 2:3 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKOPROCENTOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY (NAJCZĘŚCIEJ OD OKOŁO 40%) SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESTYLATU ALKOHOLOWEGO ROZCIEŃCZONEGO WODĄ W STOSUNKU OK. 2:3
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WÓDKA wysokoprocentowy napój alkoholowy (najczęściej od około 40%) składający się z destylatu alkoholowego rozcieńczonego wodą w stosunku ok. 2:3 (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WÓDKA
wysokoprocentowy napój alkoholowy (najczęściej od około 40%) składający się z destylatu alkoholowego rozcieńczonego wodą w stosunku ok. 2:3 (na 5 lit.).

Oprócz WYSOKOPROCENTOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY (NAJCZĘŚCIEJ OD OKOŁO 40%) SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESTYLATU ALKOHOLOWEGO ROZCIEŃCZONEGO WODĄ W STOSUNKU OK. 2:3 sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - WYSOKOPROCENTOWY NAPÓJ ALKOHOLOWY (NAJCZĘŚCIEJ OD OKOŁO 40%) SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESTYLATU ALKOHOLOWEGO ROZCIEŃCZONEGO WODĄ W STOSUNKU OK. 2:3. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x