DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I WYJAŚNIANIEM STRUKTURY I WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH CZĄSTECZEK, NATURY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ORAZ ICH FUNKCJI I ROLI W UKŁADACH FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIZYKA MOLEKULARNA to:

dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I WYJAŚNIANIEM STRUKTURY I WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH CZĄSTECZEK, NATURY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ORAZ ICH FUNKCJI I ROLI W UKŁADACH FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.181

ZNAK KOREKTORSKI, BUT, SEKWENCJA CHI, JEDNOSTKA INFORMACJI, DYWESTYCJA, SĄD KOŚCIELNY, GHOUL, WYŁOŻENIE SIĘ, PALARNIA, SCENARIUSZ, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, BIJATYKA, CHAŁUPNICA, OFIAKODONTY, SALAM, KÓŁKO, EV, KANTYLENA, ANALIZA KONKURENCJI, KAMIKADZE, ROZWAŻNOŚĆ, JODEŁKA, CHOROBA VELPEAUA, ZAWIĄZEK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, PODSYP, DOM WCZASOWY, WŁÓKNO WĘGLOWE, KOZA, KRAJOBRAZ, PIRAMIDA ELTONA, PYTAJNIK, ARCUS SINUS, REGUŁA MINIMAKSU, PARTER OGRODOWY, PRAWO ATOMOWE, GRANICA, ORZEŁ, NEKROLOGIA, KUMOTER, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, MISIO, KĘDZIERZYN-KOŹLE, GAPA, KUMULACJA, MADRASA, KATOLICKOŚĆ, PRAWO FIZYKI, KOŁEK, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MONARCHIA STANOWA, IMMUNOGENETYKA, BINDA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KARTUZJA, TEKSTYLNY, EKWILIBRYSTYKA, PERKOZ, PRZEBITKA, ETOLOGIA, CHAMEOFIT, LIŚĆ ZŁOŻONY, WĘŻOJAD, CHARLESTON, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, FRANCA, ŻABI SKOK, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, ZAPLOT, EGZEKUTORKA, TRANSLATORYKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PLATFORMA SERWEROWA, ODPŁYW, SKÓRZAK, WETERYNARKA, KĄKOL, OBEJMA, SYSTEMIK, UCINKA, SROMOTA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, POLAROGRAFIA, SZEWCZYNA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, TINTA, TARAS WIDOKOWY, WYLEW, SZWEDZKI, SYNDROM, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, AGATIS, KORKOCIĄG, ZAPOJKA, FARMAKOKINETYKA, CZAPKA NIEWIDKA, MARABUT, MIKROCZĄSTKA, LAMPA CROOKESA, SUBWOOFER PASYWNY, TRIAL ROWEROWY, MONILOFITY, CHAM, DOM POSELSKI, ELEMENT GRZEJNY, FALKONKA, SPACJA, AGROPROMOCJA, ZMARŹLAK, SZTUKA, DEKORATORKA WNĘTRZ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, WIRTUOZOSTWO, MOWA WIĄZANA, KRYSZTAŁ, ZIELONE PŁUCA, GRAF, SUPERMOCARSTWO, INFILTRACJA, ZBIEG, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, KAZARKA EGIPSKA, TAKSONOMIA, WYKOŃCZALNICTWO, BIKINIARZ, KRATKA ODPŁYWOWA, PROZIAK, GONIOMETRIA, APOLOGETYK, ZIMNO, SLIP, JATKA, PHISHER, BÓL, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, NEGATYWIZM, PERLATOR, SZAROTA HOPPEGO, FTYZJOLOGIA, KONSOLETA, RZEŹNIK, NULKA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, EKONOMIA POZYTYWNA, PĄCZKOWCE, SZCZĘKA, TELEFON ZAUFANIA, ŁACIŃSKOŚĆ, REGENERATOR, UKRAINISTYKA, OPOZYCJONISTA, TOCZYSKO, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, OSOBISTOŚĆ, INTENSJONALNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, ŚMIGŁO, ŻYWNOŚĆ, NIEPOJĘTOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ZDATNOŚĆ, NEANDERTAL, WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, DOM WIELORODZINNY, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, PENITENCJARYSTYKA, OSIEMDZIESIĄTKA, WĘZEŁ ZARODKOWY, INWENTURA, TERCJA, KOKTAJL KRABOWY, LAWINA PIROKLASTYCZNA, ASZKENAZYJKA, AGREGAT, DZIECKO NATURY, ŻAKARD, KRAKER, CHAMEFIT, CAMORRA, OBRONA HOLENDERSKA, ROCKOWIEC, GALINSTAN, ANTYGENOWOŚĆ, WRAK, PADEMELON, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, SYSTEM WBUDOWANY, DZIWUSZKA PURPUROWA, DETEKTYW, WĘZEŁ CIEPLNY, MICHAŁ, PALIWO CIEKŁE, BROŃ ARTYLERYJSKA, CD-R, RÓG, BEZBRONNOŚĆ, KWARTALNIK, ALEGORYCZNOŚĆ, UPAŁ, MISTRZOSTWO, KRĄŻENIE OGÓLNE, MORION, HIPOTEZA PERMANENCJI, CHRZEST, ZERWA KŁOSOWA, WSTRZYMANIE, ARCHIWOZNAWSTWO, DOMINANTA, NIEZNAJOMY, GRZEBIEŃ, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ŻYŁA JĘZYKOWA, GORE-TEX, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, USZTYWNIACZ, ZIEMNIAK SKROBIOWY, WYSPIARSKOŚĆ, GRUBA RYBA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, RELIGIA, UNIWEREK, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, CZYRAK MNOGI, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, KOMUNIKACJA, BIERNY OPÓR, TRYGONOMETRIA, RADIOLOGIA, MATERIAŁ SIEWNY, PROWENTOWY, NIMFA, PROGNOSTYK, WALKA, KLAUZULA DUALNA, NAPŁYW, SIEDZENIE, SOLICYTACJA, ŚWIADECTWO, STOKES, SAMOCHÓD OSOBOWY, KIRYS, BĄK, ZŁÓG WAPNIOWY, ŁAPACZKA RUMOWISKA, WIRULENCJA, NARNIA, HISTOLOGIA, SIDLISZ PIWNICZNY, TUBULOPATIA, KASZUBSKI, RAZ, TAŚMA, OLEJE ŚWIĘTE, WYGIĘCIE, RECEPTA PUNKTOWA, GLIZA, FRYGIJCZYCY, KOSZT SPRZEDAŻY, ŚLISKOŚĆ, KEKSÓWKA, BEETHOVEN, ANTROPOCENTRYZM, RONDO, KONKURS, CHORIAMB, KOTYLION, PERYPATETYK, ZWIĄZANIE SIĘ, POŁAWIACZ, LITRÓWKA, WOODSTOCK, STATEK, PANSEKSUALIZM, DZIAŁ OSOBOWY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, MIKROCHIRURGIA, DUOLA, WARMIŃSKI, NIENOWOCZESNOŚĆ, MISKA, CEREMONIA, DANE BIOMETRYCZNE, CHWYTNIK, DAGLEZJA SINA, DEISTA, HERBATKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SEJMIK GENERALNY, HISTORYZM, BIAŁY ROSJANIN, MORFOLOGIA, SYSTEM NICEJSKI, GALLIKANIZM, KWASZARNIA, LUMP, ?NOWA TWARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.181 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I WYJAŚNIANIEM STRUKTURY I WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH CZĄSTECZEK, NATURY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ORAZ ICH FUNKCJI I ROLI W UKŁADACH FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I WYJAŚNIANIEM STRUKTURY I WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH CZĄSTECZEK, NATURY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ORAZ ICH FUNKCJI I ROLI W UKŁADACH FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIZYKA MOLEKULARNA dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIZYKA MOLEKULARNA
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych (na 17 lit.).

Oprócz DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I WYJAŚNIANIEM STRUKTURY I WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH CZĄSTECZEK, NATURY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ORAZ ICH FUNKCJI I ROLI W UKŁADACH FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM I WYJAŚNIANIEM STRUKTURY I WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH CZĄSTECZEK, NATURY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH ORAZ ICH FUNKCJI I ROLI W UKŁADACH FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x