ROŚLINA (LUB JEJ CZĘŚĆ), KTÓRA ŁATWO PRZYCZEPIA SIĘ DO INNYCH OBIEKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZEP to:

roślina (lub jej część), która łatwo przyczepia się do innych obiektów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZEP

CZEP to:

'macka' rośliny (na 4 lit.)CZEP to:

rzep łopianu (na 4 lit.)CZEP to:

wąs powoju (na 4 lit.)CZEP to:

chwytna część łopianu (na 4 lit.)CZEP to:

chwytna część powoju (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA (LUB JEJ CZĘŚĆ), KTÓRA ŁATWO PRZYCZEPIA SIĘ DO INNYCH OBIEKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.688

MINERAŁ, KRUSZYNKOWATE, TELEFON, MIESZANINA, FUTERKO, ANTENA YAGI, STATUS, JĘZYK POLSKI, RANA, FALA, PIRACTWO, ŁYK, MUNICYPIUM, TRAKEN, BULION, WIZA WYJAZDOWA, KONKURENCJA, BUDOWNICTWO, KRYL, ORLĘ, ZAŚPIEW, PUNKT TYPOGRAFICZNY, SYNDROM, CHRZEST, BIAŁY ŚPIEW, TŁOCZEK, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, SIŁA ODŚRODKOWA, NACZYNIE, PLASTYKA, CUDACZEK, TOALETA, SER, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, PŁYWACZEK, POJEDYNKA, KOMBAJN, PANOWANIE, TWIERDZENIE KRULLA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, KREDYT PREFERENCYJNY, KOSTKA, SZPULA, RZECZOWNIK, SĄCZEK, SZARPANINA, DENUNCJACJA, LUDOBÓJSTWO, GRZYB PLEŚNIOWY, KARABIN PLAZMOWY, LÓD FIRNOWY, KIEŁZNO, INOKULACJA, ALKOHOLIZM, CYKL WYDAWNICZY, KONSTRUKCJA NOŚNA, PIŁOKSZTAŁTNE, SKAŁA WULKANICZNA, POKŁAD STATKU, STROIK, ANTYSZTUKA, WIELOETAPOWOŚĆ, PIERWIOSNEK, TURZYCA, DUCHOWY OJCIEC, LICO, MEDALIK, LÓD MARTWY, FILM ANIMOWANY, LITEWSKI, PRZEKAŹNIK, GOFR, MISKA SEDESOWA, BRĄZOWNIK, OSOWIAŁOŚĆ, KUPIEC, S/Y, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, GALARETA, ZABAWA, POCHLEBNIK, DILERKA, OKNO, AGREGAT POMPOWY, DYSKRETKA, LASKA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, SOLICYTACJA, PACHOLĘ, KLAPKA, BRIK, DENUNCJANT, WYKA, KOMBINACJA ALPEJSKA, CHWYTAK, ROZMIĘKANIE, ŁAPA, PRZYGASZENIE, PODKŁADKA, SAMOTNICZOŚĆ, DOWÓD NIE WPROST, ANALIZA WARIANCYJNA, IMMUNOPATOLOGIA, PLIK DŹWIĘKOWY, ORGAN, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, POLEPA, KULCZYBA WRONIE OKO, KAMIENICA, BARIATRIA, WRZUTA, AROMAT, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ŁAWKA REZERWOWYCH, GANGLIOZYDOZA GM2, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MONOCHORD, ORNAMENT, SHONEN-AI, DORYCKI, OWSIANKA, CIEMNIA OPTYCZNA, TRYTYLODONTY, OBWÓJ, ŚMICHY CHICHY, SZESNASTKA, WERYSTA, EMENTALER, METR, FRYSZTAT, TEOLOGIA NATURALNA, WARSZTAT, TĘTNICA OCZNA, MIZOPEDIA, UKŁAD HAMULCOWY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, DRZEWO OWOCOWE, ADWEKCJA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, FAJKA, DROGI MOCZOWE, PŁAST BRZOZOWIEC, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, KOLORY PAŃSTWOWE, RUMBA, UDRĘCZENIE, TARCZA, SINICA OBWODOWA, FAZA, EUROPOCENTRYZM, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ULOTNOŚĆ, MELISA, REPUBLIKA ADYGEI, HUNCWOT, SELENOGRAFIA, ASTER NOWOANGIELSKI, PRZEWRÓT, KARAKUŁ, OKLUZJA, KARTUSZ HERBOWY, BASISTA, LEPCZYCA, BURSZTYNNIK, MOZART, DIAGONAL, TEOLOGIA MORALNA, ŁYKACZ, HIPERWENTYLACJA, TARCZKA OPACHOWA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PROTESTANTYZM, MOSTEK, MIĘTÓWKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, WAŁ, WILK, DEGRADACJA, NASZYWKA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, CZARTER, JUTLAND, ANTIDOTUM, ŻABA NILOWA, BOMBIARZ, ROZDZIELCZOŚĆ, BRUKSELKA, RESTAURATOR, OWIJARKA, KAMIEŃ BUDOWLANY, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, SERIALIZM, PŁATKI ZBOŻOWE, AUTOGIEŁDA, RZEPKA KOLANOWA, PRANIE PIENIĘDZY, BOREWICZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, SIEDLISKO, KLAUZURA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, MEMFIS, LONDYN, CHEMIA OBLICZENIOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ARSYNA, TĘSKLIWOŚĆ, STAGNACJA GOSPODARCZA, BEZAN MASZT, MANIAK, BERNIKLA BIAŁOLICA, PAŁKA, SZPICAK, MARSZ, LEŚNIK, AWANTURNIK, NUMEREK, KWINOA, POSTERUNEK, PRZECIWCIAŁO, NEONTOLOGIA, SZKARADA, WAFEL, TASIEMIEC UZBROJONY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BATON, REDUTA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, CZARNY SZLAK, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, SKRZYDEŁKO, BRODZIK, MANIPULATOR, LITWAK, KUSKUS, PACHNOTKA, HANIEBNOŚĆ, MAKINTOSZ, ZGNICIE, DELACJA, SAKRAMENT, DROBIAZG, EWANGELIZATORKA, GLORIA, ODGŁOS, BLOK, FILTR POLARYZACYJNY, DRĄŻEK, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, CIS POSPOLITY, RATY, ANTYKONCEPCJA, UKŁAD INERCJALNY, PORT, MAZER, CENTRUM, LAUR, LODÓWKA, FALSZKIL, PŁAT, LABORANT, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, TŁUSZCZYK, ZARAZA MOROWA, CECHOWNIA, KRAWAT, KULT, POPIELICA, GRANICA PAŃSTWA, KOCIOŁEK, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, IMPROWIZATOR, OBIEKT, KROK, KARKAS, INTENSJA, PODOBRAZIE, BEK, ŚWIECOWANIE USZU, BLASZKA, CZUJKA, POCZUCIE WINY, DEGRENGOLADA, HIPOTERAPEUTA, WARMIŃSKI, REGRES, TERMIN PREKLUZYJNY, JON CENTRALNY, GLORIETA, SZKANDELA, ANTYMONARCHISTA, KRYPTOREKLAMA, BAKTERIA ŚLUZOWA, GĄBKA, CYGANKA, PAPRYKARZ, ABSYDA, LYCRA, ?NARZĄD RODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.688 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA (LUB JEJ CZĘŚĆ), KTÓRA ŁATWO PRZYCZEPIA SIĘ DO INNYCH OBIEKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA (LUB JEJ CZĘŚĆ), KTÓRA ŁATWO PRZYCZEPIA SIĘ DO INNYCH OBIEKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZEP roślina (lub jej część), która łatwo przyczepia się do innych obiektów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZEP
roślina (lub jej część), która łatwo przyczepia się do innych obiektów (na 4 lit.).

Oprócz ROŚLINA (LUB JEJ CZĘŚĆ), KTÓRA ŁATWO PRZYCZEPIA SIĘ DO INNYCH OBIEKTÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ROŚLINA (LUB JEJ CZĘŚĆ), KTÓRA ŁATWO PRZYCZEPIA SIĘ DO INNYCH OBIEKTÓW. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x