ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POŻARNICTWIE - BUDYNEK ALBO JEGO CZĘŚĆ ODDZIELONA OD INNYCH BUDYNKÓW LUB INNYCH CZĘŚCI BUDYNKU ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, BĄDŹ TEŻ PASAMI WOLNEGO TERENU O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI OD INNYCH BUDYNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA POŻAROWA to:

zgodnie z przepisami o pożarnictwie - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POŻARNICTWIE - BUDYNEK ALBO JEGO CZĘŚĆ ODDZIELONA OD INNYCH BUDYNKÓW LUB INNYCH CZĘŚCI BUDYNKU ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, BĄDŹ TEŻ PASAMI WOLNEGO TERENU O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI OD INNYCH BUDYNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.096

TELEFON, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PANDUR, MSZA GREGORIAŃSKA, MINERAŁ, PISZCZAŁKA, SCHEDA SPADKOWA, OKRĘT, AKROPOL, D, CYGANKA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, METASTRONA, ZŁOŻENIE, PODZIEMIE, CZYSTA ALEKSJA, OTWOREK, WODA TERMALNA, ZAMEK, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, FIGURA, ANSAMBL, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OSCYLACJA LODOWCA, MASKOWANIE, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, RESORT SIŁOWY, SUPERNOWA TYPU IB, MODULARNOŚĆ, DZWONNICA, ZDARZENIE PRAWNE, GŁUCHOŚĆ, ZESPOLENIE, KLUSKI ŚLĄSKIE, INWESTOR, KRZEW RYCYNOWY, KREWETKA BAŁTYCKA, POMOC, KOMPETYCJA, PAROWIEC, FRONTON, ABANDON, EKSPANDOR, GRA KOMPUTEROWA, SERWETECZKA, POZWOLENIE EMISYJNE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, LĘDŹWIE, SKUPINA, MAPA NUMERYCZNA, SKRZYDŁO, SKIPASS, STRUNA ŚCIĘGNISTA, JAJECZNICA, IRANIZACJA, SMALAND, ZNAK PRZESTANKOWY, SADZ, PATRON, ADMINISTRACJA, RAGOUT, ŁONO, INNA PARA KALOSZY, BAŁWOCHWALSTWO, KÓŁECZKO, WIDŁAK, CHOCHOŁEK, RECYTATYW, LOK, SZCZURAS, CIOS PONIŻEJ PASA, ŻONGLERKA, SZACHT, WCIĄGACZ, DWUDZIESTY CZWARTY, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, KOLACJA, STEROWANIE WIELOKROTNE, J.A, KONSEKRACJA, ODWAL, TAUROVO, WEKSEL NIEZUPEŁNY, ESKORTA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, JERYCHO, KOPROFIL, WYDZIELINA, TON, NADBUDÓWKA, BERET, AQUAFABA, CYFRA, OBSADA, RAJA BIAŁOPLAMA, KROPKA, CZUANDONGOCELUR, CZAS TERAŹNIEJSZY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, INLET, DIAKRYT, TAFELKA, PROFIL LIPIDOWY, FILM SCIENCE-FICTION, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, TRAP, NUROGĘŚ, BUTELKA MIAROWA, KAONAR, CHOROBA ZARAŹLIWA, KSIĄŻĘ, PODSUFITKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PRZYŚPIEW, CIĄGACZ, TORS, TEMPO, SIECIÓWKA, BRAMKA, OFENSYWA, ENTOMOFAUNA, PIEGUSEK, ARKADA, SPRYCIULA, DWUDZIESTY SIÓDMY, OSTATNI SAKRAMENT, KIEROWCA, USTRÓJ NOŚNY, KORZEŃ, TERMOLOKATOR, KOMANCZ, ARSENIAN(III), FETYSZYZM, FIŃSKI, KOZUBEK, GICZ, STAROLUTERANIN, ZAMOŚĆ, SKUTEK PRAWNY, ALTANNIK LŚNIĄCY, SPENCERA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WYWOŁYWACZ, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, MOHER, WIESZAK, KARYKATURALNOŚĆ, E, DZIEWCZYNKA, WRZECIENNIK, DRZEWO KAKAOWE, ASESOR SĄDOWY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, PROSTOŚĆ, USZYSKO, ODRUCH BEZWARUNKOWY, STRATEGIA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, TERMOS BUFETOWY, WYRAZ ZŁOŻONY, RADA, KLIPA, KOMORA GORĄCA, FARMAKOKINETYKA, DOROBKIEWICZ, FREATOKSEN, EGIDA, HIPOTEZA, PŁOMIEŃ, PORA, SPÓD, ROMANS, FORUM, LODÓWKA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, JEDWAB, PERYPATETYK, ASPEKT, EUROPOCENTRYZM, KLASTER DYSKOWY, WIENIEC, SZERYF, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, EWANGELIA, RAJZA, ANTABA, PRZERYWACZ, SKRZYDŁO, KARLIK ŚREDNI, WĄSONÓG, MCHY WŁAŚCIWE, PTASIE MLECZKO, ŁOWISKO, OKRĘT DOZOROWY, EKONOMIK, NIENOWOCZESNOŚĆ, TAPINOCEFAL, INSTRUMENT SMYCZKOWY, CARMAUX, CAMPUS, PRZECIER, AMBASADORKA, KLAWIATURA, WEREŻKA, MAGIERKA, NIEUMARŁY, MARRAN, DAMAST SKUWANY, CZARNOSECINIEC, SKRZYPOWE, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WODOPÓJKI, ABSYDA, PORCIĘTA, PIROGRAFIA, WITKACY, INKORPORACJA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MROZOODPORNOŚĆ, PUDŁO, INTROIT, GRABIEŻCA, ANITA, LINIA CZYSTA, ŚWIERK POSPOLITY, SZAMBELAN, KULTURA ŁUŻYCKA, RUSKI, ALTERNAT, REPRODUKCJA, KUBRAK, RISOTTO, SZCZYT, ŁEBEK, OSTROWIANKA, ANIOŁEK CHARLIEGO, EFEKT MNOŻNIKOWY, SALA, OKULARY, BINARKA, LOFIX, WYKŁADOWCA, ALIDADA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, WOTUM ZAUFANIA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, MILANEZ, LIKTOR, WRAŻLIWOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONU, BULANŻERIA, SZPONA, MOTYLEK, PRZYCZYNEK, WAŁKOŃ, KASA, EGZEKWIE, ŁÓŻECZKO, LÓD WŁÓKNISTY, TWORZYWO SZTUCZNE, ŚLĄSKI, PIENIĄŻEK, KRWAWNIK PANNOŃSKI, POKŁOSIE, BANDAMKA, SAKWA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, ABAKUS, KAPUŚNIAK, GÓWNOZJAD, HEIMAT, BATERIA, MĄKA RAZOWA, MAGNETYZM, PANŚWINIZM, BAR, NEFROSTOMIA, PRESTOZUCH, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, LORAN, EMPORA, CORO, SWOBODA, STYL ARCHITEKTONICZNY, SADŹ, POZABIBLIJNOŚĆ, KARAFKA, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, PRZYKWIATEK, KOPYTO, ROŚLINA, RDZA ZBOŻOWA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, BATIAL, DZIANINA, DELFIN PÓŁNOCNY, ?ANNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POŻARNICTWIE - BUDYNEK ALBO JEGO CZĘŚĆ ODDZIELONA OD INNYCH BUDYNKÓW LUB INNYCH CZĘŚCI BUDYNKU ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, BĄDŹ TEŻ PASAMI WOLNEGO TERENU O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI OD INNYCH BUDYNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POŻARNICTWIE - BUDYNEK ALBO JEGO CZĘŚĆ ODDZIELONA OD INNYCH BUDYNKÓW LUB INNYCH CZĘŚCI BUDYNKU ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, BĄDŹ TEŻ PASAMI WOLNEGO TERENU O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI OD INNYCH BUDYNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA POŻAROWA zgodnie z przepisami o pożarnictwie - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA POŻAROWA
zgodnie z przepisami o pożarnictwie - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków (na 14 lit.).

Oprócz ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POŻARNICTWIE - BUDYNEK ALBO JEGO CZĘŚĆ ODDZIELONA OD INNYCH BUDYNKÓW LUB INNYCH CZĘŚCI BUDYNKU ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, BĄDŹ TEŻ PASAMI WOLNEGO TERENU O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI OD INNYCH BUDYNKÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZGODNIE Z PRZEPISAMI O POŻARNICTWIE - BUDYNEK ALBO JEGO CZĘŚĆ ODDZIELONA OD INNYCH BUDYNKÓW LUB INNYCH CZĘŚCI BUDYNKU ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, BĄDŹ TEŻ PASAMI WOLNEGO TERENU O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI OD INNYCH BUDYNKÓW. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x