WYSOKA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, STALOWA, MUROWA, LUB DREWNIANA, POSTAWIONA NAD SZYBEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŻA SZYBOWA to:

wysoka konstrukcja żelbetowa, stalowa, murowa, lub drewniana, postawiona nad szybem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, STALOWA, MUROWA, LUB DREWNIANA, POSTAWIONA NAD SZYBEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.099

TWÓR, POLEPA, NUROGĘŚ, RATYSZCZ, AMERYKANIZM, AUTOMOBIL, DZIANINA, STRONA, ŻAKARD, BLOK, BLYTH, MOTOR, PŁYWAK, DACH HEŁMOWY, WŁĄCZNIK, FALA, SARAŃSK, ESZEWERIA, WYMIANA, SEKSIZM, KREPA, MENISK, ARENA, RENER, ALIAS INTERNETOWY, WIDMO, HUCULSKI, BRYGADZISTA, DIPLOPIA, SZAŁAS, MOC ZNAMIONOWA, MEDYCYNA SPORTOWA, MŁYN PAPIERNICZY, SALSA, ŚLIZG, GLUKOMETR, FROTTE, MOHRG, GIERASIMOW, ZATOR, KARABIN AUTOMATYCZNY, HOMOGENAT, KIRPAN, KONSULTANT, POLE, TURBULENCJA, LEGOWISKO, ZBRODNIA HITLEROWSKA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, PAMIĘĆ, DRABKA, GAVLE, KULCZYBA WRONIE OKO, GRABOWIEC, BASEN, OPASKA, MYJKA, STRYJ, INTERNAT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ALLELOPATIA, ASTRAGAL, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO, BASZŁYK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, MAŁPA OGONIASTA, EMIGRACJA, POMURNIK, JACK, LOCARNO, CARL, BI, KLERODENDRON, MURARKA, KET, AEDICULA, PRZEWODNIK, KOSÓWKA, REZYDENT, KONFORMER, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BIAŁA SALA, TYMPANON, WĄŻ, PRZECIWUTLENIACZ, ŁAWNIK, WNIEBOWZIĘCIE, WELS, SATELITA, OKRĄGŁOŚĆ, OBCHÓD, MUSZTARDA, SAGA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, ŻABKA, ZADAR, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SIAD, PIEPRZ, ARCHEOLOGIA, TENRI, DRUKARKA ROZETKOWA, FIGA, PISMO IDEOGRAFICZNE, WCISTEK, MANIERKA, BIOETYK, FIZJOLOGIA, FILTR GĄBKOWY, METADANE, IZMIR, FETYSZYSTA, JAN, FARMA, PROTEKTORAT, ALAPULLA, DESKARZ, NIECZUŁOŚĆ, PRZEMYŚL, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZAĆMA POURAZOWA, PENSJA, MANEŻ, BAWOLE OKO, BOMBARDA, SKRZYDŁO, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, BRYTYJSKOŚĆ, PISMO URZĘDOWE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, TŁO, JAMRAJ, SULLANA, SYGNAŁEK, GARNEK, MOST POWIETRZNY, HALOGENOALKAN, CONCORD, HEGEMON, OKRĘT DOZOROWY, SPRYCIULA, TANDEM, KLEPISKO, PRZEKRÓJ, AKCESJA, ZMYWACZ, PROFIT, KIKS, DROŻNOŚĆ, NIEWYDAJNOŚĆ, TARYFA ULGOWA, PRZEZNACZENIE, PEŁZAK, ALLEL DOMINUJĄCY, ZAWIESZKA, CIEŃ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PENTAPTYK, BUTERSZNYT, PŁAWINA, POWIERNICTWO, GANC EGAL, OPERACJA, KARTUSZ, HARDTOP, MASŁO, WZÓR, SUPERNATANT, BYLINA, KARBONATYT, PRZEKAZIOR, MŁOT, MACIERZ TRÓJKĄTNA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KOMORA, GALAS, IMAGE, OPĘTANY, ALT, BOBOWATE WŁAŚCIWE, BORYS, ZŁOTOKAP, EKRANOPLAN, KORDYLINA, ABLACJA, PILOT, SMYCZ, KLASZTOR, NARTA, NORFOLK, PARAIBA, FALAFEL, SAMOOKALECZENIE, SAMOTNA MATKA, SZPILKA, DŻINSY, AUDIOBUS, HEBAN, SCENARIUSZ, CIAŁO, FILET, UMLAUT, TECHNICYZM, PRZEWÓD, KOPOLIMER, KRĄG, KURACJA SZOKOWA, PODWOZIE, OKULARY, GRAMOWID, BROŃ, OPOŃCZA, KSIĘŻULKO, KUDŁACZ, ODRA, KONDOMINIUM, GRUPA, KRATER METEORYTOWY, MAH JONG, MALTA, SPIKER, ALENCON, HABANERA, IKONA, SALE, WAFEL, ORBITA PARKINGOWA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ZŁĄCZE, WŁÓCZYKIJ, BLERIOT, ROZBÓJNICTWO, KUFSTEIN, BEZŚWIADOMOŚĆ, TYP, EKSPOZYCJA, APARAT, LĄDZIENIE, DOWÓD RZECZOWY, TAMBUR, MEANDER, ŁADOWARKA, SPEKTROSKOPIA, PRZEJRZYSTKA, LEBERA, AKKA, GARBNIK, CHARYZMA, KAWALER, PALTO, KLEJONKA, CHŁODNIK, NĘCISKO, PIESZCZOCH, WILK, BIAŁORUSKI, PARCIAKI, ELBRUS, POLKA, PRZENOŚNIK, TEŚCIK, OPUCHLIZNA, PANICZĄTKO, ODWZOROWANIE LINIOWE, LENIWKA, PRZYLŻEŃCE, LACJUM, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KASZKIET, GOŹDZIK, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, SER ŻÓŁTY, NADZÓR INWESTORSKI, ANTROPOZOONOZA, VENTURA, OLEJ, TRANSURANOWIEC, INDIANKA, KONIN, RZECZ NIERUCHOMA, CZAPKA TEKTONICZNA, KINO, PŁYCINA, ZWINNOŚĆ, ŚWIADEK JEHOWY, GORĄC, STRZAŁECZKA, SYMETRIA FIGURY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, FLAUSZ, ORBITA GEOSTACJONARNA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, BEAN, HIPERINFLACJA, BLISKIE SPOTKANIE, KOŁO HISTORII, ZARODEK, ?CHARTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSOKA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, STALOWA, MUROWA, LUB DREWNIANA, POSTAWIONA NAD SZYBEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, STALOWA, MUROWA, LUB DREWNIANA, POSTAWIONA NAD SZYBEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŻA SZYBOWA wysoka konstrukcja żelbetowa, stalowa, murowa, lub drewniana, postawiona nad szybem (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŻA SZYBOWA
wysoka konstrukcja żelbetowa, stalowa, murowa, lub drewniana, postawiona nad szybem (na 12 lit.).

Oprócz WYSOKA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, STALOWA, MUROWA, LUB DREWNIANA, POSTAWIONA NAD SZYBEM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WYSOKA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA, STALOWA, MUROWA, LUB DREWNIANA, POSTAWIONA NAD SZYBEM. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast