Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UKŁAD ATOMÓW LUB GRUP ATOMÓW W CZĄSTECZCE, KTÓRY MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ POPRZEZ ROZRYWANIE I TWORZENIE WIĄZAŃ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFIGURACJA to:

układ atomów lub grup atomów w cząsteczce, który może się zmieniać poprzez rozrywanie i tworzenie wiązań (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONFIGURACJA

KONFIGURACJA to:

całość złożona z elementów, które do siebie pasują (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

położenie ciał niebieskich na niebie względem siebie (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

układy i relacje między ludźmi powiązanymi jakimiś stosunkami, funkcjonującymi w określonej grupie (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

zestaw parametrów, ustawień, posiadanych przez określony program komputerowy lub urządzenie związane z komputerem (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

taki układ punktów i prostych, który charakteryzuje się tym, że każda prosta przechodzi przez tę samą liczbę punktów, a przez każdy punkt przechodzi taka sama liczba prostych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD ATOMÓW LUB GRUP ATOMÓW W CZĄSTECZCE, KTÓRY MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ POPRZEZ ROZRYWANIE I TWORZENIE WIĄZAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.286

PODWYMIAR, HYDRIA, ETER, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KASZTEL, GRZYB NADRZEWNY, MASZYNA TŁOKOWA, AUTOMOBILKLUB, TWORZYWO SZTUCZNE, ALIENISTA, ANARCHIA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, BOLA, CZYTNIK, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SKARPETKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TRYL, WYDAWNICTWO ZWARTE, KOREGENT, BAZYLIKA KATEDRALNA, PYSZOTA, REKTOR, KSIĘGA, ZAWIESIE, NIECHLUJA, INTERNACJONAŁ, KONTAKCIK, UJŚCIE GARDŁOWE, CZARKA, SPRAWDZIAN, ŚLIWKA, JARZENIÓWKA, NOOB, CHILLI, MAHAJUGA, NIERÓB, POZIOM, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, KOMPARYCJA, GRUPA ETNICZNA, LESZCZ, FĄFEL, KAJMAN KROKODYLOWY, KONWENCJONALIZM, ZAKOPCENIE, KONWERTOR, SZACHOWNICA PUNNETTA, TEMAT FLEKSYJNY, STOPIEŃ ETATOWY, UZDATNIACZ, SIWERT, RYBAŁT, ARENDA, FURGON, UNISTA, MAJÓWKA, LÓD, STACJA REDUKCYJNA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ROZJAZD, PRZYBLIŻENIE, PAMIĘTNIK, PIANKA, ŚWIETLIK, OSMOZA, OKRUCH SKALNY, SUBSTRAT, MANAGER, GAJ, STRACH BIERNY, KMIOT, PRĄD ZAWIESINOWY, EKSMĄŻ, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, PRYSZCZARKI, MIEJSKOŚĆ, UKRES, SOLIDARYZM, STEMPEL, SEKS, OBCIĄŻNIK, OPOKA, ASYNCHRONIZM, KOSTIUM, MONK, POŻERACZ SERC, FILOLOGIA ROSYJSKA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, STREFA RYFTU, PŁYTA, KOMPLIKACJA, SUBSKRYBENTKA, ZMORA, MALAKOLOGIA, SPRAWDZIAN, NAWYK RUCHOWY, MAMAŁYGA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SZTYLPA, BIBUŁKARZ, ZANOKCICA CIEMNA, GĘSIAREK, FIRMÓWKA, ORGANKI, PANGSZURA INDYJSKA, WĄTPLIWOŚĆ, PODZIAŁKA, ZASTAWKA MITRALNA, PAS, LUK ŁADUNKOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, MŁODZIAK, PIĘKNODUCH, PRZYDZIAŁ, ROBEREK, RUCH PROSTOLINIOWY, KRÓLIK, PALEOPATOLOGIA, MIKROFON KWASOWY, POGROBOWIEC, IGŁA, FUTRO, RZUT BERETEM, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, GODNOŚĆ, ADAPTER, KRET, SZUPINKA, ALTERNARIOZA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ASTERIX, GRZYWA FALI, UŻYŁKOWANIE, KONFIGURACJA ABSOLUTNA, STORCZYKARNIA, PŁYTKA CHODNIKOWA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, ADAM SŁODOWY, KLASA, FANPEJDŻ, KENOZOIK, POŁOŻNICTWO, WĘŻYK, CHARLES, BRAMKA SAMOBÓJCZA, BROŃ, SYLWETKA, PROFIT, GENDER, PTASZEK, TERMINAL, WSZOŁY, CZUBEK, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, BABCIA CIOTECZNA, RODELA, KOŁTRYNA, CIŚNIENIE, NATURYZM, ODTWÓRCA, KRUŻ, ERA KENOZOICZNA, DIASTOLE, MELILIT, HIPERMETROPIA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, HELISA, OLEJ JADALNY, PARA 0, KONTRETYKIETA, NAWALENIE SIĘ, JABŁKO, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, SYTA, SAMOTNA MATKA, AKROPOL, CHĘTNY, OBRĘCZ, POMOWIEC, TRANSURANOWIEC, WYŁAPYWACZ, WYŁUDZACZ, ANTAŁ, ZAKON KLERYCKI, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KURONIÓWKA, OMNIBUS, OBIEG PIENIĄDZA, WARTOŚCIOWOŚĆ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GALISYJCZYK, AKROBATYKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, MIĘTA KĘDZIERZAWA, JĘZYCZEK, BAKSZTAG, KACZKA KRAKWA, PRZYCISK DZWONKA, DŻINGIEL, TERCJA, STARA, CZWOROLIST, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, MAŁA OJCZYZNA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, CHIRURGIA URAZOWA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, SĄŻNISTOŚĆ, TAMARYND, EPIZOOTIOLOGIA, ZAKRZTUSZENIE, PORFIRYNA, KOGNITYWIZM, OWOC POZORNY, WIELKI PORZĄDEK, GETTO, PODBIERACZ, FATAMORGANA, CZIROKEZKA, GRA HAZARDOWA, OBLIGACJA ZAMIENNA, MEADE, GAŁĘZATKA, DŻET, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KRIONIKA, UKŁAD RZECZOWY, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, REGENERACJA, KOZŁOWANIE, KARŁOWATOŚĆ, KAWALKADA, PRZECIWNIK, POBOŻNOŚĆ, OSIEDLE, PRZEDMIOT, FARMAKOTERAPIA, STARA MALEŃKA, IZOMER KONFIGURACYJNY, WIBROAKUSTYK, KWARTALNIK, NIERUCHLIWOŚĆ, ELDAR, BARWA OCHRONNA, CHOROBA GAMSTORP, FRYZ ARKADOWY, ELEKTROIZOLACJA, ZAWIŁOŚĆ, UKŁAD ODDECHOWY, TROMPA, DOJRZAŁOŚĆ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, TRAIL, ZWYCZAJ LUDOWY, GORĄCY PIENIĄDZ, CZYNELE, KOPUŁA LODOWA, NOWOWIERCA, GEOMETRIA CZYSTA, LEWICA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, RYCERZYK, GROSZKI, CERKIEW, WĘGRZYNEK, PAJĘCZYNA, SUTERYNA, SKAŁA PLUTONICZNA, TROLL, PACHOŁEK, MINOGOWATE, MASA KAŁOWA, LORI, SZYNA, KURKA ŻÓŁTA, PROTEID, NIEŻYCIOWOŚĆ, ENTOMOLOGIA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, PLEBEJKA, FILET, PLOMBOWIEC, KOŁNIERZ SZALOWY, SEROKONWERSJA, GRA RPG, DZIERŻAWCZOŚĆ, KARA, PIESZEK, AKT, ODPŁYW, ZABIEG KOSMETYCZNY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, OWCA ROMANOWSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: układ atomów lub grup atomów w cząsteczce, który może się zmieniać poprzez rozrywanie i tworzenie wiązań, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD ATOMÓW LUB GRUP ATOMÓW W CZĄSTECZCE, KTÓRY MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ POPRZEZ ROZRYWANIE I TWORZENIE WIĄZAŃ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
konfiguracja, układ atomów lub grup atomów w cząsteczce, który może się zmieniać poprzez rozrywanie i tworzenie wiązań (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFIGURACJA
układ atomów lub grup atomów w cząsteczce, który może się zmieniać poprzez rozrywanie i tworzenie wiązań (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x