JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK BRETOŃSKI to:

język z grupy brytańskiej (p-celtyckiej) języków celtyckich; posługują się nim Bretończycy w dolnej Bretanii; uznany przez państwo francuskie za tzw. język regionalny (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.814

OTOLOGIA, OPERA, FIZJONOMIKA, PORTRECISTKA, ŚRYŻ, PARANOJA PIENIACZA, ANIMATOR, JĘZYK, OBIBOK, SKARB PAŃSTWA, ŻELE, ZAPARZACZKA, JELEŃ MILU, MAILOWANIE, JEDNORAZOWOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, PŁYWACTWO, ŁUPEK OSADOWY, SKRUPULANT, RICERCAR, START ZATRZYMANY, ŁAWICA SKALNA, MALARSTWO OLEJNE, LUZYTANOZAUR, GALASY, KADZIELNICZKA, RDZA ZBOŻOWA, KANAPKA, PLATYNOGŁÓWKA, OBIEG, ELASMOZAURY, IGLICA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, WOŁOCH, CZEPIEC, KASZKIET, METRONIDAZOL, KORONIARZ SERCATY, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WODY ŚRÓDLĄDOWE, KROTNOŚĆ, PATOMORFOLOGIA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, UKROP, FILOGENIA, STAROPERSKI, MELODRAMAT, DEOKSYNUKLEOTYD, DOBRO FINALNE, DOWÓD, ŻYWIENIE, IRISH DRAFT, FANATYZM, RÓŻNICOWANIE SIĘ, WIECZOREK POETYCKI, INTENSJONALNOŚĆ, RYT, OMLET, TRZĘŚLIKOWCE, NALEPA, WZÓR, WZORZEC MYŚLOWY, CZYRACZNOŚĆ, PRZEWRÓT, FEDERACYJNA REPUBLIKA NIGERII, JĘZYK BASKIJSKI, GLISSANDO, RYCINA, ZAMIANA, GRAF PŁASKI, MEDYCYNA PERSONALNA, GIMBAZA, LATARNIK, FIZJOPATOLOGIA, KLUSKI, MUSZLA KLOZETOWA, ROKIETA, STYL CASUALOWY, IMPERIUM GHISCARI, JĘZYK OGUZYJSKI, PROMINENT, SENIOR, TUALETA, FONETYKA AKUSTYCZNA, STOJAK, MŁYNOWY, GRZEBIEŃ, POŁUDNIK STRUVEGO, DUŃSKI, PAPIER TOALETOWY, RURECZNIK, HORMON, ASTROLOGIA, TENIS, AMADYNA, GUL, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, OBYWATEL ŚWIATA, NIENIEC, ORNITOZUCH, SPICCATO, DRAWIDA, JĘZYK SANSKRYCKI, SIARCZAN(VI) BARU, MERZYK OBRZEŻONY, KICZUA, POLE WIDZENIA, ENERGETYKA WODNA, AKTYWNOŚĆ, POPYCHADŁO, NUTACJA, SPRAWNOŚĆ, GBUR, BONITAZAURA, KOSZÓWKOWATE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, WIDZENIE SENNE, CZAS GRAMATYCZNY, NERWICA SPOŁECZNA, SMURF, KONIK DULMEŃSKI, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, NIEMCY ZACHODNIE, WAGON, DEKORATORKA WNĘTRZ, WASZA WYSOKOŚĆ, SIERMIĘGA, TRANSWESTYTKA, TRZMIEL PARKOWY, BOURDICHON, RYBA ŁAWICOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WAŻNIAK, GNIAZDO, DEZYPRAMINA, SZAROELFICKI, AWANTAŻ, KONIUSZEK SERCA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ALBIGENSI, KONSTYTUCJA, SZPULA, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, TRĘBACZE, APLEGIER, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, SYNTAKTYK, TEMPERATURA NÉELA, MAK NIEBIESKI, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, OCHOTNIK, MATEMA, BAJKOWOŚĆ, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, ZOROASTER, BINDOWNICA, KONGO, KOŃ DOMOWY, YGGDRASIL, LEŃ, ELAM, WAŁKOŃ, INUITA, PADACZKA AUDIOGENNA, MIASTECZKO, SZRANKI, RUMIEŃ NAGŁY, RĄBEK ROGÓWKI, REZUS, WRAŻENIE, EKONOMISTA, NÓŻ, OBERLANDER, REDOWA, KONWERTOR, DEPOZYCJA, KWAS METAFOSFOROWY, POŁUDNICOWATE, ODPŁYW, MECH JAWAJSKI, GWIAZDARZ, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, TALK, LIPOATROFIA POINSULINOWA, DZIANINA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MAŁOŚĆ, BABA JĘDZA, LUFKA, CIŚNIENIE KRWI, ZAWARTOŚĆ, DENTYSTA, GRAFICIARZ, JĘZYK INDOIRAŃSKI, SENIORAT, SPRAWIEDLIWOŚĆ, TONAŻ, KISZKA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, BIOENERGOTERAPIA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, TRANSPOZYCJA, LUTNIA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, ZWOJEK, WEŁNA, GARDEROBA, GRZYWNA, INŻYNIERIA WIEDZY, WYŚCIGI, OURANOZAUR, KONSULTANTKA, RUNDA HONOROWA, HEGEMON, APARAT WOLCOTTA, SAKSOFON, HERBACIARKA, UDRY, TETRAPTYK, PROLIFERACJA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SAS, INFLACJA KONSUMENCKA, CIĄG, LEADER, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, PAŁANKA MIODOJAD, ENERGIA, NOMINAŁ, POKÓJ, JASZCZURKA KRYMSKA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, LORETANKA, PAPRYKARZ, ARKADA, KONTRAKT REGIONALNY, ŚWIADECTWO, ALARM SZALUPOWY, DOLINA LODOWCOWA, TWARDZINA, TARGANIEC, DYFUZJA, ZANOKCICOWATE, MIGLANC, ŚLIZGAWKA, LUKSEMBURSKI, WOŁGA, SIŁA PŁYWOWA, NIEWIERNOŚĆ, DYMEK, GRACKA, BEZSZPARKOWCE, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, FILM WOJENNY, PLAC MANEWROWY, PALATALIZACJA, KNAJPA, SONDAŻ, KALKA KREŚLARSKA, ADWEKCJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, SPEKTAKL, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, POWIJAKI, PIDŻYN, DRUGA BRODA, OSKIJSKI, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, PROTOZUCH, ROSZCZENIE ZWROTNE, ŚCIĘGNO ACHILLESA, LASOWIAK, BARSZCZ BIAŁY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, CHRABĄSZCZ, GNIAZDKO, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, MAGIERA, KOŃ TROJAŃSKI, OKTAEDRYT, LUMINESCENCJA, PARASZKA, BON VIVANT, DEMOBILIZACJA, PIERWOWIJE, WIKARIUSZ GENERALNY, ŚWINKA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, STOS ATOMOWY, NASZYWANIE, ZAPOŻYCZENIE, AGRESOR, NIESTAŁOŚĆ, FULANI, UPRAWIACZ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, KLEKOTKA, ?GARNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.814 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK BRETOŃSKI język z grupy brytańskiej (p-celtyckiej) języków celtyckich; posługują się nim Bretończycy w dolnej Bretanii; uznany przez państwo francuskie za tzw. język regionalny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK BRETOŃSKI
język z grupy brytańskiej (p-celtyckiej) języków celtyckich; posługują się nim Bretończycy w dolnej Bretanii; uznany przez państwo francuskie za tzw. język regionalny (na 14 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY BRYTAŃSKIEJ (P-CELTYCKIEJ) JĘZYKÓW CELTYCKICH; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM BRETOŃCZYCY W DOLNEJ BRETANII; UZNANY PRZEZ PAŃSTWO FRANCUSKIE ZA TZW. JĘZYK REGIONALNY. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x