NAJMNIEJSZA ILOŚĆ INFORMACJI POTRZEBNA DO OKREŚLENIA, KTÓRY Z N RÓŻNYCH STANÓW PRZYJĄŁ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI to:

najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z n różnych stanów przyjął układ będący podstawą danego systemu mierzenia ilości informacji; jednostka, którą specjaliści posługują się w opisie ilości informacji (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMNIEJSZA ILOŚĆ INFORMACJI POTRZEBNA DO OKREŚLENIA, KTÓRY Z N RÓŻNYCH STANÓW PRZYJĄŁ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.876

LOFOROTON, SENIOR, ORIJA, MLECZARZ, PIRUETKA, SAMOCHWALSTWO, POŻAREK, EMBARGO, STER, OGNISKO, STACJA SANITARNA, WRAŻENIE, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, POJAZD KOŁOWY, OSIOWIEC, HURTNICA ZWYCZAJNA, POGOTOWIE GAZOWE, MARONOWIE, METAMORFIZACJA, DRZEWO KAUCZUKOWE, STRZELNICA, POWIJAK, KLAWISZ, MASTOLOGIA, BIMBROWNIA, NIKOLAITA, DŻINGIEL, ŁĄCZNOŚĆ, SŁOWO, POŁUDNIK ZEROWY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, GŁUPTAK, PANNUS, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ANTYROMANTYZM, BICZ SZKOCKI, NAPŁYW KORZENIOWY, MONILOFITY, OPOZYCJA, KROPLÓWKA, BUKIET, POWTÓRZENIE, RODELA, KWARTA, NAWAŁA, TERCJA, PILŚŃ NERWOWA, BŁĄD FORMALNY, INWESTYCJA, ŻYWOTOPISARZ, DOZA, GÓGLE, MILIWOLT, KROKIET, NÓŻ, MARKA NIEMIECKA, APLEGIER, ROBUSTA, KWARTA ANGIELSKA, OCHRONA ZDROWIA, NADWYŻKA, TAŚMA MONATAŻOWA, SAMOWOLNOŚĆ, IMIGRACJA ZAROBKOWA, TRYSKAWKA, HARD CORE, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, STÓŁ, STADION, GEOGRAF, POSIADŁOŚĆ, ŻALE, MONOGENEZA, GRUNT POROLNY, KANAŁ BURZOWY, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, RĘKOSKRZYDŁE, ANALIZA RYZYKA, ŻAKARD, ZAZDROŚĆ, KĄTOMIERZ, INLET, CHOROBA TAYA-SACHSA, GETTO, PORCJA, POWTÓRZENIE, SZKODNIK, ŁASZT, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, LAKTOWEGETARIANIN, MATERIALISTA, BREZYLKA, JĘZYK SOGDYJSKI, PODAŻ, WNIEBOWSTĄPIENIE, ANTYCYPACJA, KARATE TRADYCYJNE, KURECZKA, PRODUKT LECZNICZY, DAMA DO TOWARZYSTWA, KETOKSYM, FORUM, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, CYBERPANK, SINGEL, AWANTUROWANIE SIĘ, ÓSMY CUD ŚWIATA, APOSTILB, KONFIGURACJA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PODSYP, UKŁAD ODNIESIENIA, FUZJA JĄDROWA, METKA, KOŁNIERZ SZALOWY, PŁUCZKA, PACHOLĘ, DYNAMIZM, JĘZYK IZOLUJĄCY, KOFAKTOR, KOSS, REHABILITANT, PRZYRZĄD MIERNICZY, BEZPIEŃKA, ROCKOWIEC, KANDYZ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PUDŁO, ZAPISYWACZ, SAMOUCZEK, CIASTO DROŻDŻOWE, BELA, RESTAURATOR, GODZINA MILICYJNA, MEM, ODRUCH KOLANOWY, WOLT, DŁAWIDUDA, BURSZTYNKA, KABOTAŻ WIELKI, MUSZLA KLOZETOWA, POBLISKOŚĆ, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, APOSELENIUM, PŁOTEK, METALOCERAMIKA, BAJRONISTA, GRUPOWOŚĆ, PRZEPLOTKA, MBIRA, DZIEŻA, ŁAZĘGA, TRANSFUZJOLOGIA, BAJKOWOŚĆ, INKASKA, KONIK, ESENCJA, SPOWINOWACONY, TRZY KRÓLE, STOLIK, GRAFIKA, PEDAGOG SPECJALNY, REMAT, BUŁKA WROCŁAWSKA, MISTRZOSTWO, CHOROBA HERSA, UKŁAD PIASECKIEGO, KOLIBER, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PRIORYTET, RĄBEK, FORMA PÓŁTORALINIOWA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, WSPÓŁUCZENNICA, SŁODKA BUŁKA, KATAFALK, PARSEK, UKŁAD, ŁAN, PODATEK BASENOWY, DISACHARYD, ANALIZA TRANSAKCYJNA, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, TAEL, POTWORKOWATOŚĆ, DESZYFRAŻ, FAŁSZYWIEC, GULDEN, PRZYRODA, D, TALENT, UKŁAD DYSKRETNY, ROZKŁAD, WIDOWNIA, DESKRYPTOR, SKARBNIK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, MALARZ, YGGDRASIL, UNCJA OBJĘTOŚCI, KOPROFAGI, KOMEDIA DELL'ARTE, SMRODEK, ZASIĄG, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SOLISTA, BIBIMBAP, KREDKA OŁÓWKOWA, PERYGEUM, CZUWAK, NASADA, ORZESZEK PINIOWY, HEKTOWAT, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, POSŁUCH, KOLANO, POPRAWNOŚĆ, IMIĘ, PORZĄDEK DORYCKI, OKRES ZALICZALNY, UCZELNIA, ANTIFA, TUŁACZ, HELMINTOLOGIA, SKRZYDŁO, HARMONIA, NÓŻKA, INFLACJA TŁUMIONA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, LAWENDA, ZJAWISKO KERRA, POGONIEC, ZAŚWIATY, HUFIEC, NIUCHACZ, HELIOFIZYKA, PRZEWÓD JEZDNY, AKCJA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, EPICYKL, ANTENA DIPOLOWA, TARAS, LODOWIEC REGENEROWANY, PROTOLOGIA, PRAWNICTWO, PARADYGMAT, FAZA ROZKWITU, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, FOKSTROT, KUC KASPIJSKI, PINGWIN BIAŁOBREWY, UKŁAD WIELOFAZOWY, WĘZEŁ, STILB, POCZĄTKUJĄCY, KONFORMACJA, ROTA, MELINA, OKNO KROSNOWE, PRYZMA AKRECYJNA, DYLATACJA, PAREMIOGRAF, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, AKREDYTACJA, RYNEK HURTOWY, DYSZA WYLOTOWA, LOOP, KWADRANT, PŁUG KOLEŚNY, CHŁYST, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, NAJEM OKAZJONALNY, ZABURZENIE NASTROJU, PLASTYKA, WĄCHACZ, KURATOR SZTUKI, TEMPERATURA ZAPŁONU, CIŚNIENIE TĘTNICZE, KURZ, BECZKA, WYŁAWIACZ, SKAUT, KASZANKA, AWIATYKA, PEWNOŚĆ, PĘCHERZYCA, NAMOLNOŚĆ, PEPTON, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, SUROWOŚĆ, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WIDŁOGONEK, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KREWETKA NAKRAPIANA, OPIEKA TERMINALNA, JEDNOIZBOWOŚĆ, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, ?LAMPA NERNSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.876 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMNIEJSZA ILOŚĆ INFORMACJI POTRZEBNA DO OKREŚLENIA, KTÓRY Z N RÓŻNYCH STANÓW PRZYJĄŁ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMNIEJSZA ILOŚĆ INFORMACJI POTRZEBNA DO OKREŚLENIA, KTÓRY Z N RÓŻNYCH STANÓW PRZYJĄŁ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z n różnych stanów przyjął układ będący podstawą danego systemu mierzenia ilości informacji; jednostka, którą specjaliści posługują się w opisie ilości informacji (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI
najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z n różnych stanów przyjął układ będący podstawą danego systemu mierzenia ilości informacji; jednostka, którą specjaliści posługują się w opisie ilości informacji (na 25 lit.).

Oprócz NAJMNIEJSZA ILOŚĆ INFORMACJI POTRZEBNA DO OKREŚLENIA, KTÓRY Z N RÓŻNYCH STANÓW PRZYJĄŁ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - NAJMNIEJSZA ILOŚĆ INFORMACJI POTRZEBNA DO OKREŚLENIA, KTÓRY Z N RÓŻNYCH STANÓW PRZYJĄŁ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x