CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI to:

choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.509

PROPILEJE, LIMO, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, MIESZANKA STUDENCKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, GRÓD, PODZIAŁ METRYCZNY, FUNDUSZ ZASOBOWY, RĘKAWICZNIK, NADZIENIE, ŻURFIKS, WYCIERACZKA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, SIATKOWIEC, PŁYWACZOWATE, TREŚĆ, KACZKA NOROWA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, MOWA WIĄZANA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, TERAPIA ODRUCHOWA, KSYLOGRAFIA, GAWRON, DUJKER JENTINKA, CHRONOMETR, NIMB, JUMPER, KAPITAŁ WŁASNY, BAR TLENOWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, ATRAKTANT, KURNIK, KANAPA, PORÓD OPÓŹNIONY, BIEŻNIK, KRYSTALOFIZYKA, NERW OBWODOWY, PREZBITERIUM, CHWOSTKA SZAFIROWA, TELEMEDYCYNA, OSKARŻENIE, SR, DELIRIANT, KARTAGIŃSKI, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, SEMINARIUM, MELINA, ARACHNOLOGIA, TROSKA, CZUBATKA, LEMNID, BOSS, INSTYTUCJA PROCESOWA, DAMULKA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, LIŚĆ ZŁOŻONY, STRĄGA, TRANSFORMACJA FALKOWA, KOMORA MINOWA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ELEKTRORADIOLOGIA, ZROST, EROZJA ŚNIEŻNA, PUB, KSIĘGA LITURGICZNA, DOBROĆ, ALARM OZONOWY, POZYCJA BALETOWA, NIERZĄDNICA, MIKROSATELITA, PRZEPOJKA, SPRAWNOŚĆ, RISOTTO, STADIALNOŚĆ, SEKTOR PUBLICZNY, KONWOKACJA, PIĘKNO, ZOROASTER, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, COCKTAIL, ZBROJA NIEMIECKA, BEŁKACZEK POSPOLITY, GARBNIK, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, TORT DOBOSA, TAYLOR, RYNEK WŁAŚCIWY, TENDENCJA, SIKWIAKI, ODCIEK, SNOWIDZ, START, RÓŻDŻKARZ, DZIWONOS SZAROBOCZNY, WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA, SFERA BIOTYCZNA, WYMIENNIKOWNIA, JANSENIZM, BÓBR RZECZNY, MARSZ, MATERIAŁ SIEWNY, WILKI WORKOWATE, ŁUK DZIENNY, GRZYBICA CZARNA, LAICKOŚĆ, AZOTYN AMYLU, ŁBISKO, PROKARBAZYNA, ESPRESSO, IRONIA ROMANTYCZNA, WELUR, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, JAKOŚĆ, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, HOLENDER, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, OKUPOWANIE, KONFISKATA, FLACHA, OTĘŻAŁKOWATE, OMLET NORWESKI, PEPLOS, POŚWIĘCENIE, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ESKORTA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, KOVACIĆ, ZAPALENIE OSKRZELI, MIMETYZM, DEZERTER, TERRARYSTYKA, BIDET, SIEĆ KOLEJOWA, DWOINKA ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH, JESIOTROKSZTAŁTNE, OSNUJA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, STYLIZACJA, ROK, ACHROMATYNA, BEZPARDONOWOŚĆ, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, KRĄŻENIE OBOCZNE, KRONIKARZ, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, FUNKCJA JEDNORODNA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KROTNOŚĆ, PAMIĘĆ RUCHOWA, ZUPA ŚMIECIOWA, OOLITYT, JĘZYK TAMILSKI, PRANKO, LOTNICTWO, CIŚNIENIE, SUPERMOCARSTWO, PARUZJA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, SKUPYWACZ, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, CZERWONKA, PAPILOTEK, PRACA INTERWENCYJNA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ZAKON SZPITALNY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, WYGLĄD, POLIMER FLUOROWY, GWARANCJA PROCESOWA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, BECZKA BEZ DNA, FALOCHRON, PADEMELON CZERWONONOGI, NARZĄD LIMFOIDALNY, DOBRO FINALNE, DYSKALKULIA GRAFICZNA, SUBTERRANEOTERAPIA, ZAPRUCIE SIĘ, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, TON, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, TAŚMA MONATAŻOWA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TWIERDZENIE STOKESA, RONDO, MUZYKA PROGRAMOWA, DEIZM, BIOSFERA, BETONOSKOP, ZASIEDZIAŁOŚĆ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, KOSTIUMERNIA, SKIBKA, WEKTOR EKSPRESYJNY, CZOŁO, DŻINGEL, MROCZEK POZŁOCISTY, PNEUMONIA, JĘZYK KREOLSKI, FARMACJA STOSOWANA, RAJD, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, BIOTRANSFORMACJA, BARBARIA, JEZIORO EUTROFICZNE, KREDYT KONSUMENCKI, TURANIZM, MISZNA, WALENTYNKA, DIAGNOZA, GWAJAKOWIEC, TEMAT, HEPATOLOGIA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ANGLOSASKI, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, DZIWONOS SZAROBOCZNY, WORKOWCE, GĄSIOR, GRUSZKA ZIEMNA, IMPLEMENTACJA, DRAPIEŻNIK, ORANT, GRANICA PAŃSTWA, KREDYT ROLOWANY, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, PROCES POZNAWCZY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, AFERA ROZPORKOWA, THINK TANK, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, PISMO KLINOWE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, IRRADIACJA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BURACTWO, RYBA DRAPIEŻNA, USTNIK, POŻYTECZNY IDIOTA, DWUKĄT SFERYCZNY, REFORMATOR, WIELOETATOWOŚĆ, KOCIEŁ, KATOLIK, DEMENCJA, ZWYCZAJOWOŚĆ, ALLOFONIA, USKOK, REAKCJA ORIENTACYJNA, MIKROFON CEWKOWY, DWUWIERSZ, DRAGONADA, BRĄZOWNIK, DŁUGI RÓG, AGAR, SZCZEBIOT, LINIA ŚNIEGU, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, PARTIA, SONDA MOLEKULARNA, IDEALISTKA, GESTALT, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, ŚMICHY CHICHY, POSAG, KOLEJ ŻELAZNA, ORĘŻ, SZYFR, PRZETWÓR, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ZYGMUNTÓWKA, ŁAMANIEC, OKO OPATRZNOŚCI, WIOŚNIANKA, NAUKI KOGNITYWNE, ŚWINKA, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, RÓŻYCZKA, MISIO, ANON, BINOKLE, PSYCHOTANATOLOGIA, INTERLINGWISTYKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ASTER GAWĘDKA, DIABELSKI MŁYN, PALATOGRAM, TYK, KOLIZJA, PRZECZENIE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, DRIBLING, ŚWIERK CZERWONY, ?KŁĄB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI
choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką (na 27 lit.).

Oprócz CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast