Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI to:

choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.255

CYPRZYK, DRUMFILL, EPKA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, SZTUCZNY LÓD, KĄT DOPISANY, FROTKA, DRAMA, MARUDA, WIESZCZBIARNIA, GRUPETTO, ATMOSFERA, SYNTETYZATOR, GRUBY ZWIERZ, OGRANICZENIE, SĘPNIK PSTROGŁOWY, CHOROBA FRANCUSKA, FERRARI, ŚNIEĆ, ALGEBRA, ŚMIECISKO, MENINGOKOK, EKSTRUZJA, TELEROTAMETR, ŻUŻEL, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, ARTYSTKA, JOGURT, ŚMIECIARZ, STADIUM LARWALNE, EKOSFERA, DROGA KRAJOWA, ŚMIECIUCH, SYSTEM WALUTOWY, NACZYNIE CHŁONNE, TASIEMIEC, FAMA, BRYDŻ SPORTOWY, GOTÓWKOMAT, AGRAFA, SKRZYNIA BIEGÓW, MIESIARKA, GIZARMA, TEFILIM, WĘDRÓWKA, WYŻ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, LIEBERMANN, NAUKI POLITYCZNE, POLNIK PÓŁNOCNY, OPŁATA SKARBOWA, LEGAR, FILOLOGIA ORIENTALNA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, SKUPYWACZ, ŻUK, ADIUWANT, FILTR KALMANA, ZNACZENIE, DIVA, HOLENDER, PUŁK, WIELOETATOWOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, PIORUN KULISTY, TELECENTRUM, KUBEŁ, NIEPOKALANEK, HESS, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, MOPS, PUNKT KARNY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, TRIADA, SZPECIELOWATE, OOLITYT, KRYTERIUM KALMANA, WRZAWA, KUFA, JARMUŁKA, CHOROBA PROMIENNA, PUB, HARD CORE, AGNOZJA CZUCIOWA, PROBIERNIA, RELIGIA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, ŚMIEĆ, GEOTECHNIKA, SYBIRSKI, KRYSZNAIZM, SERBSKOCHORWACKI, OWADOPYLNOŚĆ, STARA, FILTR OLEJU, SKIBOB, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, KACZKA DOMOWA, ZBÓJNIKOWATE, CHAŁUPNICA, ŁAMAGA, STEROL ROŚLINNY, MIŁOŚĆ, WARUNEK LOKALOWY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BŁONA MIĘŚNIOWA, UNIWEREK, RAK, RODZINA JĘZYKOWA, RUNO, SZTUKI PLASTYCZNE, STYL WIKTORIAŃSKI, JUFERS, MOLESTACJA, CHOROBA STRÜMPLLA, MIASTO OTWARTE, RZADKOŚĆ, MĄCZNIAK RZEKOMY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, NORNIK ŚNIEŻNY, HOŁDOWNIK, PROSTAK, RUPNIK, KOMEDIANT, BEGINKI, NIEZADOWOLENIE, KWIATECZEK, WIELKOGŁOWOWATE, PROFESJA ZAKONNA, PAJĘCZYNÓWKA, SZYBKI PANCERNIK, CHOROBA D'ACOSTY, KRAINA NEOTROPIKALNA, DZIKI ZACHÓD, LICZBA ATOMOWA, SOFISTA, PRZESYŁKA LISTOWA, MARSZ, OBRONA BAŁTYCKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KOMORA WILSONA, STACJA TELEWIZYJNA, POCHŁANIACZ, SPUST, PILATES, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, PISTOLET, GALERIA, INWALIDA WOJENNY, SYSTEM BANKOWY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ALEGORYCZNOŚĆ, BAZA NAMIOTOWA, WILCZAR, BARIERA ODŁAMKOWA, CYKL MIESIĄCZKOWY, PRODUKCJA, TRÓJZĄB, TOPIALNIA, IKROWIEC, ALTOSTRATUS, JEDLICA SINA, KOTEWKA, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, TABLICA CAYLEYA, MOC WYTWÓRCZA, METODA PORÓWNAŃ, FENEK, OBEJMA, JAZZÓWKA, GETTO, DZIWUSZKA PURPUROWA, RODNIK, GRAFIKA KOMPUTEROWA, KOREANKA, CEWKA, JABŁKO DESEROWE, SAMOZAPŁON, CZUSZKA, KOMPLEKS GLEBOWY, WAŁ, ETNOLINGWISTYKA, PARK SZTYWNYCH, POWRÓZEK NASIENNY, BAZA MONETARNA, ŚWISTUŁA, OKRES PÓŁTRWANIA, APTAMER, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, IMPAS, NANDORIŃSKI, STOPOFUNT, ADWENTYZM, ANATOMIA ROZWOJOWA, AFRYKANISTYKA, FONIATRIA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, KOSZT FINANSOWY, KSIĘGA AKCYJNA, ŁOPATKA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, CENA URZĘDOWA, KLIPA, SKŁAD CELNY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, KOŚĆ NIEZGODY, CZAPRAK, DORATORHYNCHUS, WRZĘCHY, JESIOTROKSZTAŁTNE, SAMOZAPALENIE, WAŻNOŚĆ, FILOLOGIA SERBSKA, PIAST, TEKST, ANTYSYJONISTA, KACAPSKI, ZIARNICA, KOSZATNICA, KLUCZ KODOWY, JEZIORO POLJOWE, UŚMIECH, LAS DRĄGOWY, JĘZYKI MUNDAJSKIE, POŻYTEK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ZŁOTY DESZCZ, FERMENTACJA METANOWA, DUSZNOŚCI, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, MATERIAŁ SKALNY, ALBAŃSKI, MINIALBUM, SZMALCÓWKA, POJAWIENIE SIĘ, CIERNIOGŁOWY, JODEŁKA, MAKIJAŻYSTA, KORBACZ, KOLEBKA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, BONGOSY, PUZZLE, PAWIAN GWINEJSKI, PIJAŃSTWO, KARYNTIA, FONIATRIA, MAŁPI GAJ, MIŁORZĄB, POKÓJ, CZASZA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, INFILTRACJA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, LAMBADZIARA, NIEUCHWYTNOŚĆ, POLISACHARYD, RADIOTA, CASSINI, KOSZT KONTROLI, OKOP, WITELLARIUM, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, CZARNUSZKA, MIKROFON WĘGLOWY, ŚNIEGOWIEC, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, SZPRYCA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, RENTGENOLOGIA, OPASKA, WYCHOWANICA, CHOROBA FORBESA, BERBERYJSKI, FENYLOBUTAZON, MISTERIUM, ENTOMOLOGIA, WILK PSZCZELI, PEPTYD, UDZIAŁ, OZÓR, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, DROGA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, BIAŁA HERBATA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, SUPORT, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, CHOROBA GRZYBICZA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, SEANS, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, STROIK PODWÓJNY, NIEWZRUSZALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.255 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁYWANA PRZEZ INFEKCJĘ WIRUSOWĄ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADZĄCĄ DO UTRUDNIAJĄCĄ ODDYCHANIE OPUCHLIZNY GARDŁA, OBJAWIAJĄCA SIĘ KASZLEM, ŚWISTEM KRTANIOWYM (WYSOKI ŚWISZCZĄCY DŹWIĘK), ORAZ CHRYPKĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
podgłośniowe zapalenie krtani, choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI
choroba układu oddechowego wywoływana przez infekcję wirusową górnych dróg oddechowych, prowadzącą do utrudniającą oddychanie opuchlizny gardła, objawiająca się kaszlem, świstem krtaniowym (wysoki świszczący dźwięk), oraz chrypką (na 27 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x