W ŻEGLARSTWIE - MIECZ (RUCHOMY PŁAT NOŚNY), ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OSI I KTÓREGO PODNIESIENIE NASTĘPUJE PRZEZ ODWRÓCENIE NA TEJ OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIECZ OBROTOWY to:

w żeglarstwie - miecz (ruchomy płat nośny), znajdujący się na osi i którego podniesienie następuje przez odwrócenie na tej osi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŻEGLARSTWIE - MIECZ (RUCHOMY PŁAT NOŚNY), ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OSI I KTÓREGO PODNIESIENIE NASTĘPUJE PRZEZ ODWRÓCENIE NA TEJ OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.616

MOWA, PROMIEŃ ALFA, JARMULKA, POSEŁ DIETETYCZNY, JADOWITOŚĆ, PENITENCJA, DAKKA, POLE ŹRÓDŁOWE, MIJANKA, GARBATE SZCZĘŚCIE, DZIADZIENIE, NAPROTECHNOLOGIA, REAKTOR JĄDROWY, ŻAKARD, BAŻANT, ZAGŁADA, PĘTLA, MRÓWNIK, KOMÓRKA, TRĘBACZE, KUTNER, APOZYCJA, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, HELIOFIT, OSTRONÓG, LAMINAT, SAPONINA, FURIOSO, HYDROFIL, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, CIŚNIENIE PARCJALNE, STROFA ALCEJSKA, WALEC PARABOLICZNY, OFICYNA DRUKARSKA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FOKSTROT, MUZYK, NEURON LUSTRZANY, PĘDZLIK, BLOK, KOŁONICE, TAKTYKA, PŁYTKI TALERZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, IZOZYM, NAKRYCIE, KOLOR, MONITORING, CYGARO, DIAFON, BILDUNGSROMAN, OCZYSZCZALNIK, UGÓR, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ZLECENIE PŁATNICZE, SMACZLIWKA, POKARM, OSTREK, NOC, SZYJKA UDOWA, WEKSEL CIĄGNIONY, LATIMERIA, ARTERIOGRAFIA, SPRZĄCZKA, MARSZ ŚMIERCI, TELEOLOGIZM, WYPORNOŚĆ, TORPEDA AKUSTYCZNA, PRZYGOTOWALNIA, KOLABORACJONISTA, SOCJOPSYCHOLOGIA, OLIWKOBRODAL, IRYZACJA, SPIĘCIE, HIPOPOTAMOWATE, TELEWIZORNIA, FUNT ANGIELSKI, KĘDZIERZAWOŚĆ, GNEJS OCZKOWY, INTERGLACJAŁ, KONCHYLIOLOGIA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, JĘZYK MIGOWY, GLOBIGERYNA, KONIK DULMEŃSKI, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PAPROTNICA GÓRSKA, IZOLACJONIZM, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, MODYFIKACJA, DYSK GALAKTYCZNY, PROTOLOGIA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PIERÓG KARELSKI, CNOTA, FUNK ART, STANOWISKO, KARA, KĘDZIERZAWKA, CHASERKA, OSTRONOS, SZPILKA, STARY, PODKARMIACZKA, SODOMA I GOMORA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, MOTYWIK, FRAMUGA, AREOGRAFIA, JEŁGAWA, RÓŻNOWICIOWCE, SZTYWNIAK, AKT MOWY, BAJOS, SPÓŹNIALSTWO, LAUFER CZARNOPOLOWY, CAMPUS, NIESTACJONARNOŚĆ, ADEPT, SKŁAD AWIZOWANY, NIEBO, KIBOLSTWO, SYNDROM, TEREN ZAMKNIĘTY, PRAWO CURIE-WEISSA, TEKSASY, OPŁATA PÓŁKOWA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, CZERKIESKA, PROMIENNOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, DZBANECZEK, CYNOBER, BOOT, SZENILA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, KOMPRESJA IMPULSÓW, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, PIEC TYGLOWY, PARKIET, PASIECZYSKO, PRZYRODNIK, AMPUŁA, PIĘTNASTKA, WIŚNIA, EUGENIKA, AKCENT RUCHOMY, KABINA, PAJERO, WENTYL, ZAWAŁ, STARANIE, SOLUCJA, MECHANIK POKŁADOWY, TARTALETKA, BARIATRIA, POHYBEL, POSTĘPOWANIE, SPADOCHRON, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ODPŁYW, EMPIRYZM GENETYCZNY, ILUZORYCZNOŚĆ, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KRATA VICHY, MUNSZTUK, MIECZ OBOSIECZNY, SZKLIWO, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, DZIECKO ULICY, SYMETRALNA, RYNNA SUBGLACJALNA, WYSZOGRÓD, SERIA, POLICJA OBYCZAJOWA, SOZOLOGIA, INKORPORACJA, PRZEPLOTNIA, MAPA TURYSTYCZNA, ASYMILOWANIE SIĘ, PASKUDZTWO, STRATEG, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, CIĘTOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, MUCHA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ULM, KLAUZURA, NASADA, OSIOŁ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KAMIEŃ OZDOBNY, PŁYTA GŁÓWNA, REZONANS, CICHODAJKA, JURA BRUNATNA, BABRAŁA, ATMOSFERA, PAROKSYTON, HUMOR, PRZEPOJKA, WIBRATO, CHRZĄSTKA, FLUWIOGLACJAŁ, MAGELANKA SIWOGŁOWA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, RZEMIEŚLNICZEK, CZĘSTOKÓŁ, PROKSENOS, CIS, MARSYLIOWATE, ROZŚWIETLACZ, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, BÓBR AMERYKAŃSKI, ANAFORYCZNOŚĆ, RZADKOŚĆ, BÓL DUPY, GUAWA, PŁAT, DYSKALKULIA GRAFICZNA, DIADOCHIA, OLEJ RĄCZNIKOWY, DANONEK, SEZON, SERWER WIDEO, MADŻONG, CZAKRA, EMPIRE, MANIKIURZYSTKA, OŚRODEK, DZWONEK RĘCZNY, SPRZĘŻNICE, KOMPOZYCJA, PARA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, WODORÓWKA, WYŚCIGÓWKA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, PIĘKNY WIEK, PAMIĘĆ OPERACYJNA, FUNDUSZ PŁAC, SPORT KWALIFIKOWANY, AMFIBIJNOŚĆ, PRZEWÓD JEZDNY, GEOMETRIA RZUTOWA, AUTOGIRO, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, CHŁYST, LICZBA NIEWYMIERNA, STRZĘPIEL, BROŃ WODOROWA, GRAAL, WETTER, REWIZJA NADZWYCZAJNA, NADZÓR BANKOWY, KOFAKTOR, OSIOŁ DOMOWY, ZESZYT W KRATKĘ, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ZBIÓR DYSKRETNY, ŚREŻOGA, KRZYWA ENGLA, FOSFATAZA, AMFIBIA, PRÓG WYBORCZY, METODY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, AGENEZJA NEREK, ADAPTER CUMOWNICZY, GICZ, GRZECH PIERWORODNY, PŁOTEK, MECHANIZM JEZDNY, NON-IRON, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, ARNO, NUMERANT, HIPOTEZA POMOSTOWA, SAMOWYLECZENIE, OKRUSZEK, MUSICAL, KOLUMNA MARYJNA, POJAZD KOSMICZNY, PROPLASTYD, ROPUCHA BLOMBERGA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, PSYLOFIT, MARCONI, ?SAMOWOLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŻEGLARSTWIE - MIECZ (RUCHOMY PŁAT NOŚNY), ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OSI I KTÓREGO PODNIESIENIE NASTĘPUJE PRZEZ ODWRÓCENIE NA TEJ OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ŻEGLARSTWIE - MIECZ (RUCHOMY PŁAT NOŚNY), ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OSI I KTÓREGO PODNIESIENIE NASTĘPUJE PRZEZ ODWRÓCENIE NA TEJ OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIECZ OBROTOWY w żeglarstwie - miecz (ruchomy płat nośny), znajdujący się na osi i którego podniesienie następuje przez odwrócenie na tej osi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIECZ OBROTOWY
w żeglarstwie - miecz (ruchomy płat nośny), znajdujący się na osi i którego podniesienie następuje przez odwrócenie na tej osi (na 13 lit.).

Oprócz W ŻEGLARSTWIE - MIECZ (RUCHOMY PŁAT NOŚNY), ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OSI I KTÓREGO PODNIESIENIE NASTĘPUJE PRZEZ ODWRÓCENIE NA TEJ OSI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - W ŻEGLARSTWIE - MIECZ (RUCHOMY PŁAT NOŚNY), ZNAJDUJĄCY SIĘ NA OSI I KTÓREGO PODNIESIENIE NASTĘPUJE PRZEZ ODWRÓCENIE NA TEJ OSI. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x