DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPARATYSTYKA to:

dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.247

KORMORAN CZUBATY, OPUSZCZENIE, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, JĘZYK JAPOŃSKI, ZAKOPCENIE, KRĘGOWIEC, WEHIKUŁ, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, SYSTEM KOMPUTEROWY, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, PŁETWA, REGENERATOR, BACIK, MIĘSO RYBY, ANTYCYPACJA, MECHANIKA NIEBA, KOMPRESJA IMPULSÓW, BEZPŁCIOWIEC, ILUZJONIZM, MALARSTWO ŚCIENNE, WYWIAD, PROFUNDAL, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ŁAŃCUSZEK, KUC MERENS, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PERSONALNIK, GIERKA, SROMOTNIK WOALKOWY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, JASTRZĘBIE OKO, KAMELEON ŻYWORODNY, METABOLIT WTÓRNY, JEDNOSTKA CZASU, CHORDOFON, BALANSJER, SUWNICA, OSET, MELODIA, GĄGOŁ KRZYKLIWY, KONIECZNOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, EKSPRES, LAUFER CZARNOPOLOWY, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, KĄPIEL GAZOWA, CHOMIKOWATE, PISARZ POLNY, LAWA TRZEWIOWA, POTENTAT, BIAŁA ŚMIERĆ, OPOZYCJA, TRÓJDŹWIĘK, KARKOŁOMNOŚĆ, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, BIODYNAMIKA, RZUT STEREOGRAFICZNY, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, WŚCIEK DUPY, METODYKA, NIWELOWANIE, BUDOWNICTWO WODNE, AGREGATY MONETARNE, KONIEC ŚWIATA, ROZBIERANKA, CENA ZAMKNIĘCIA, ASTROCHEMIA, ZAPUSTY, GASTRONOM, MAZUR, PROWOKACYJNOŚĆ, ASTROGRAFIA, PORTUGALSKI, PIASEK KWARCOWY, INFILTRACJA, AFRODYZJE, ANDERSON, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, CIĄŻA JAJOWODOWA, GRUPA ACETYLOWA, ROZRZUTNIK, CZEPIAKOWATE, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, JABŁKO ADAMA, TRÓJKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, PROSIACZEK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ZAGRANIE, RUMUŃSKOŚĆ, DZIKI LOKATOR, BAJT, ZRZĄDZENIE, GARDZIEL, JEŻOWIEC JADALNY, JAZ ZASTAWKOWY, OGNIWO GALWANICZNE, DOWÓD WPROST, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GROMADA, TWIERDZENIE WILSONA, BONOŃCZYK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, NOSTRYFIKACJA, STEP, ATLANTYDA, POŁOZ ZIELONY, ELOPSOPODOBNE, PRĄTEK, JĘZYK BERTA, KUC DARTMOOR, KONGREGACJA, SPARTANIN, SZTUKA MYKEŃSKA, PLOTER PŁASKI, OGÓREK, WYSYP, HABECK, SKARBNIK, TOR, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, FLASZECZKA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, TURBINA AKCYJNA, PIAST, ZWIERCIADŁO, ŁÓŻKO PIĘTROWE, TKANINA, KULTURA ŁUŻYCKA, NAJDUCH, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BOLSZEWIK, SEGMENT, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PODCIŚNIENIE, KRETYŃSKOŚĆ, ŁUPEK, PRZYZWOITOŚĆ, BEZLOTKI, WIECZORÓWKA, JESIOTROKSZTAŁTNE, LEWITA, PRZECZULICA SKÓRNA, PÓŁROCZNIK, FRYWOLNOŚĆ, PSYLOTY, OSŁONOWOŚĆ, KROKIET, REAKCYJNA PRAWICA, GAZELA, MALARSTWO OLEJNE, KSIĄŻĘ Z BAJKI, WSZETECZNOŚĆ, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, HIPIS, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, AGREGATOR, LOGIKA TEMPORALNA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, SAMOZAPALENIE SIĘ, AKTOR KOMICZNY, MELUZYNA, GOOGLE, WICEHRABIA, SADOWNICTWO, FAKTORYZACJA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, WSPÓŁBRZMIENIE, GOFR, KLASTER DYSKOWY, FAŁSZYWIEC, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MEDYCYNA KOSMICZNA, OWOC RZEKOMY, SZUPINKA, OBRZEŻKOWATE, CHOROBA CAROLEGO, KIEPURA, RUBASZNOŚĆ, ORIENTACJA, FORMAT, MONTANISTA, MAKARON, MODRASZEK ORION, ŻAGIEW, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, SARDANA, REPETYCYJNOŚĆ, DARVAS, BEZLITOSNOŚĆ, CŁO OCHRONNE, ZASŁUŻONY, IMAGE, OBIBOK, ROTATOR, ODROŚL, SIEROTA NATURALNY, NIEWZAJEMNOŚĆ, KABOTAŻ WIELKI, LORDOSTWO, BRAT, BURGER, MIASTO UMARŁYCH, FUZJA POZIOMA, BLEDZIUCH, NASYCALNIA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KORONIARZ KOŃCATY, KWASOWOŚĆ, NIEROZEZNANIE, RONDELA, ŻABIENIEC, OOLITYT, PRAŻONKA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, GALERIA, ZŁY CZŁOWIEK, JĘDZA, JĘZYK DUNGAŃSKI, ESPERANTYSTA, FIZYKA ATOMOWA, JATKA, WYSPA WULKANICZNA, REFREN, FRANCA, SYSTEM WALUTOWY, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, CIAPATY, SZURPEK ODRĘBNY, BIOSELENOLOGIA, WIETRZNOŚĆ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DERYWACJA FLEKSYJNA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, CHMURNOŚĆ, ŚWIECA, OLEANDER, GRAF PŁASKI, ŚPIĄCZKA, PRZEŻYCIE, KAUCZUKOWIEC, KICZUA, ŁUK ODRUCHOWY, WEŁNA KAMIENNA, EPIKUREIZM, EGZYSTENCJALIZM, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, WETERYNARKA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, SZLARA, AKSAMITNOŚĆ, CENOBIORCA, SZTURMAK, ANTENA HELIKALNA, GEOLOGIA DYNAMICZNA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, TOALETA, CZYNNIK ONKOGENNY, MALARSTWO KATAKUMBOWE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, DIORAMA, SOSNA POSPOLITA, UCZUCIE, FORNALKA, OLEJEK ABSOLUTNY, DIEREZA, KWADRANS AKADEMICKI, SPÓJNIK, AKINEZJA, FILM WOJENNY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, KAGU, JĘZYK ALBAŃSKI, KETOZA, SZPIK KOSTNY, KONTAKT, STUHR, POLIMORFIZM, TUBULOPATIA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, TRUST, ŻYCIAN, POWIEŚĆ CYKLICZNA, OLEJEK KAMFOROWY, KONSEKWENTNOŚĆ, LASKA, MOBIL, SAROS, DOMEK LETNISKOWY, IMPREGNAT, TARTAK, WŚCIK DUPY, AUSTRONEZYJCZYK, POGODNOŚĆ, BONET, ?AMIDYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPARATYSTYKA dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPARATYSTYKA
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast