Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPARATYSTYKA to:

dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.094

ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, MITCHELL, EKA-PIERWIASTEK, STRUMIEŃ, SEN, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ZROBIENIE MIEJSCA, KNEBEL, ŁASICA, GRENADIER PANCERNY, CHMURA NISKA, ANTYREALIZM, DRUGI OFICER, OWCA JACOBA, WYCHOWAWCA, GROTIUS, RUBATO, STAWKA AMORTYZACYJNA, EPIDEMIOLOGIA, ELIMINACJA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ŚNIEG, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, EKONOMIA DOBROBYTU, PIESZCZOTA, EWEŃSKI, DISC JOCKEY, RAJTUZY, DOBRO POZYCJONALNE, PERGAMIN, GULASZ, KOSZYKÓWKA, POŚLIZGI, GALLIZACJA, WEKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, SŁODYCZ, KRYMINALISTYKA, SKRZYNKA, KWIAT, GEN KUMULATYWNY, SŁONOROŚL, PIES PRZECIWPANCERNY, LAWSON, CYBORGIZACJA, DŻUNGLA, KOKILARZ, GAZPACHO, ZMIENNA ZALEŻNA, TERCJA, CYKORIA KORZENIOWA, KSYLOGRAFIA, AWERSJA DO RYZYKA, MENISK, POPYT INWESTYCYJNY, AKTUALIZOWANIE SIĘ, CHORY NA GŁOWĘ, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, MAMMOLOGIA, ODŻYWIANIE, BATERIA, DISNEY, KOLEŃ, ZŁOŚLIWOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, MASIELNICZKA, GOŁĄBECZEK, LEŻNIK, RELING, POCHYLNIA, SIEDLISKO, TĘTNICA JĘZYKOWA, TOŃ, OPŁATEK, KOMUNIKACJA, SINUS, TUŁACTWO, LILIPUTKA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, WIDOWISKO, PROSCENIUM, POPYCHADŁO, HIPIS, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, OPŁATA, HAGIOGRAF, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ANARCHIZM, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, SZKOŁA SPECJALNA, ENKODER PRZYROSTOWY, POROŚLE, CHROMOSOM X, CIENNIK, GIBANIE, NIESPEŁNIALNOŚĆ, FOLIARZ, PIÓRO, KARACENA, GOWARDHAN, HURYTA, ŻAGIEL SKOŚNY, SŁONOROŚLE, ACHONDRYT, POSTĘPACTWO, UKŁAD HORMONALNY, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, ŁONO, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, STACJE ZLEWNE, EGZEMPLARZ SYGNALNY, CETOLOGIA, ANAPTYKSA, PERKOZ OLBRZYMI, UPOJENIE SENNE, SKOK, PLEUSTOFIT, INGRESJA MORZA, MANATOWATE, AKOMPANIAMENT, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, OPONENT, ROZEDMA PŁUC, MIETLORZ, KOMPLEKS GLEBOWY, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PROCES ODWRACALNY, OFIARA, HEIMAT, WSZYSTKOŻERCA, FILOZOFIA POZNANIA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, STRZAŁKA, FOTOGRAFIKA, PODŁOGA, CHOROBA THOMSENA, WYTWÓRCZOŚĆ, CZUWAK, BOSTON, RAKI, REFREN, SHERGOTTYT, MOŻLIWOŚĆ, WIATROWNICA, GALIARDA, NIESTAŁOŚĆ, GĄSKA WIOSENNA, PRZYBYTEK, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, MALARSTWO RODZAJOWE, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, JEDENASTKA, SEWELE, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PRZYBŁĘDA, PRZEŚLADOWANIE, KŁOCHTUN, SERDECZNIK, WILCZE STADO, GŁOWIK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, OGIEŃ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ANGELOLOGIA, GRUPA ARYLOWA, ALGRAFIA, ODCHYŁ, MIKROKLIMAT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, KOMA, TOKARKA KARUZELOWA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, SZCZUR PACYFICZNY, KOLO, ORGANOLOGIA, ŁĄCZNIK, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, KONTRGAMBIT WINAWERA, RAMIENICA KRUCHA, KOMPLEKS, OSTRONOS, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KROK SKRZYŻNY, SASZETKA, POPYT ELASTYCZNY, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, KUCHTA, ANALOGICZNOŚĆ, CHEMIA NIEORGANICZNA, POSTAĆ, OGNIWO WODOROWE, WYTŁACZANKA, WŚCIEK DUPY, OKRĄG CARLYLE'A, EKS-KOMUNISTKA, PADEMELON CZERWONONOGI, KOŁO HERMENEUTYCZNE, SKORPION CESARSKI, NARZUT, DALIA, KOPARKA POPRZECZNA, PRĘT, MAŁY EKRAN, REZUREKCJONIŚCI, DYFUZOR, HERMETYCZNOŚĆ, BAJT, PRZYCZYNEK, METAMORFIZACJA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, BUŁKA BAROWA, ROLADA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, WSKAŹNIK UBÓSTWA, ZIOMKOSTWO, BRAZYLIJSKI, SPEAKER, JEŻOWCE, OSET NASTROSZONY, JAŚMINOWIEC WONNY, SERBSKI, PILATES, UCHWYT ZACISKOWY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, PODSIEĆ, KWARTET SMYCZKOWY, URZĄD, OGRANICZONOŚĆ, METAMORFIZM REGIONALNY, KISZKA PODGARDLANA, CIAŁKO KIERUNKOWE, STADION OLIMPIJSKI, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, DONARYT, E-MAIL, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ABEL, WIRTUOZERIA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, RPG, POJEDYNEK, MANELE, ODWAGA CYWILNA, HACJENDER, SAŁO, SUMA WEKSLOWA, IRYZACJA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, STAROHISZPAŃSKI, ODEST, OGNISKOWA, PIKANIE, DOWÓD ONTOLOGICZNY, WIKSA, RUSZT, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PROBLEMISTYKA, GENIALNOŚĆ, CUMULUS, HAMSIN, DROBNICA, WSOBNOŚĆ, SMOLUCH, BANK KOMERCYJNY, REMONT BIEŻĄCY, LITERATURA PRODUKCYJNA, KRÓLEWICZĄTKO, DIALIZOTERAPIA, ADMINISTRACJA MORSKA, KONNICA, ŁAPADŁO, TAPIR MALAJSKI, ANGLOSASKA, DZIESIĘCIONOGI, IMPRESARIAT, SZWEDZKI, KLIPER, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ŻYŁA JĘZYKOWA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ENTEROWIRUS, SIANO, WYGIB, PROSIACZEK, TEORIA KOLEJEK, ETRUSKI, DZIECINNA IGRASZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.094 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM, A TAKŻE PRZEKŁADAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komparatystyka, dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPARATYSTYKA
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x