DESEŃ, KTÓRY PRZYPOMINA POWIELONY UKŁAD IGIEŁ NA GAŁĄZCE Z DRZEWA IGLASTEGO; KRÓTKIE KRESKI UKŁADAJĄCE SIĘ UKOŚNIE, STYKAJĄCE SIĘ KOŃCAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JODEŁKA to:

deseń, który przypomina powielony układ igieł na gałązce z drzewa iglastego; krótkie kreski układające się ukośnie, stykające się końcami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JODEŁKA

JODEŁKA to:

zdrobniale: jodła - pospolite drzewo iglaste (na 7 lit.)JODEŁKA to:

tkanina z deseniem w jodełkę (na 7 lit.)JODEŁKA to:

'Drzewko' na marynarce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DESEŃ, KTÓRY PRZYPOMINA POWIELONY UKŁAD IGIEŁ NA GAŁĄZCE Z DRZEWA IGLASTEGO; KRÓTKIE KRESKI UKŁADAJĄCE SIĘ UKOŚNIE, STYKAJĄCE SIĘ KOŃCAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.148

OLCHY, TEREN OTWARTY, KOŁNIERZ, LIBELLA, CZUŁEK, SKRYTOBÓJCA, CIASTO SKALNE, EFEKT LENSE-THIRRINGA, FAHRENHEIT, WŁÓCZNIA, PREPER, ROMANISTYKA, BERA, HIPOSTAZA, JONOFOREZA, ORZECH, PARASOLNIK, STYL KOLONIALNY, KOLKA, TEMPERATURA ROSY, PRZYRODA, GROSZKI, BOTULIZM PRZYRANNY, ROMANTYZM, OSYPISKO, RASZKA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, PISMO DEMOTYCZNE, SŁODOWNIK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PRYZMAT PENTAGONALNY, ŁUPEK OSADOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PIES MYŚLIWSKI, SSAK, IZOENZYM, ADHEZJA, NERWIAK OSŁONKOWY, NADSCENIE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, DOBRO PUBLICZNE, JONAGOLD, IRGA POZIOMA, PAREMIOGRAF, PRZEZIERNIK, POŻAR, POGROBOWIEC, ANEROID, WAMPIR, TUBA, WARSTWA PODSTAWNA, ŁAPCE, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, SZLAM, DWUPRZODOZĘBOWCE, NERWICA NIEDZIELNA, POTENCJAŁ, MROZIK, REGION STREFOWY, CZÓŁNO, NARCYZ, DEWOCJONALIA, NAPAŚĆ, WLANIE SIĘ, PRZEGRANA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, MECHOWCE, NEOREALIZM, BRZYDAL, DWUSTER, BARANEK, PRZEWALENIE SIĘ, ROMANISTYKA, TAPIR CZARNY, BUDYŃ, CZOŁO LODOWCA, POCIĄG SZPITALNY, DAWCA, OBÓZ WĘDROWNY, KOGUT GALIJSKI, BLEDZIUCH, FURUNKULOZA, RELAKSACJA, BANOWINA, PATENT, WAMPIR, ETERYCZNOŚĆ, FERNAMBUK, KONWOJER, WSPÓŁBRZMIENIE, FOWIZM, DIECEZJA, WYSIĘK, USZKO, IZOMER, SYNEKURZYSTA, AKCELERATOR LINIOWY, OPONENT, KOLOKWIALIZM, GORĄCZKA DUM-DUM, ODPŁATA, ZESPÓŁ USHERA, OBŁĘD UDZIELONY, ÓSEMNIK, GUANABANA, SOSNA BANKSA, WĄŻ, PIĘTNASTKA, TRENT, POMOWIEC, HANDLARZ, WERSOLOGIA, OGRANICZNIK, WATA, OPIEKA TERMINALNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SENTYMENT INWESTYCYJNY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, FRUWANIE, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, JABŁKO ADAMA, FREZARKA, OXFORD, BRONCHOGRAFIA, NATARCZYWOŚĆ, ODCIEŃ, DYM, FILM SAMURAJSKI, ZMARŹLAK, ŻABKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, DYFUZJA, KOSMOFIZYKA, MIOTEŁKA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, BREZYLKA, ZAPALCZYWOŚĆ, USTĘPLIWOŚĆ, KLERYK, SEJM ELEKCYJNY, NARYS KWIATOWY, DEPOZYCJA, ERA AFITYCZNA, BUCHTA, GEN RECESYWNY, METEOR, KOLORYT LOKALNY, EPIKUREJCZYK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SANIE, GRAFOLOGIA, JODŁA NADOBNA, UKŁAD SCALONY, PAROKSYZM, KURZEJ, SSAK, UCHO, OBRONA CARO-KANN, PRZYLEPA, KAUCZUKOWIEC, WYWROTNOŚĆ, KARETKA REANIMACYJNA, LODOWIEC KAROWY, CHALLENGER, KONIK, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, BALANSJER, ADLER, NABIEG KORZENIOWY, ŁAŻENIE, GNOJÓWKA, MŁYNEK DO ODPADÓW, HODOSKOP, DEOKSYNUKLEOTYD, IZOLACJONIZM, OSTROGA PIĘTOWA, KANAŁ, NIESPRAWNOŚĆ, PLEŚNIAWKA, RABARBAR, BLOK STARTOWY, KOPUŁA GEODEZYJNA, CZARNA DZIURA, DŻEZ, KATEGORIA OPEN, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, CZARNY FILM, SKRÓT SYLABOWY, INTERNACJONAŁ, GATUNEK INWAZYJNY, MELDUNEK CZASOWY, ROPOMACICZE, POSYŁKA, ALTER EGO, MIEDNICZKA, TORNADO SATELICKIE, PROSZEK DOVERA, PLANKTON WIRÓWKOWY, KAWA ROZPUSZCZALNA, POCIĄG MARSZRUTOWY, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, OKSOKWAS, ANALIZA FUNDAMENTALNA, WEST COAST SWING, ŚWIERK SREBRZYSTY, SŁUŻBA, SELSYN, MOZARAB, POZBYCIE SIĘ, STARUNEK, OSPALSTWO, ZDZIADZIENIE, YOUTUBE, WIELKI PIEC, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, MISTRZU, WACHLARZ, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, FACET, UKŁAD ZAPŁONOWY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SZANKIER, TUPANDAKTYL, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOZERA, SETKA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, AKWIZYTOR, FEMINISTA, PALEOPATOLOGIA, WIELOCUKIER, GLIKOGENOZA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, UMOWA KONTRAKCYJNA, ZDATNOŚĆ, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, GARNITUR, ZAKON SZPITALNY, ULICA, CYKL POETYCKI, BEZPARDONOWOŚĆ, ŻÓŁTACZKA, PARWENIUSZ, WDOWI GROSZ, JĘZYK DUŃSKI, AGENT, OBÓZ KONDYCYJNY, EUTANAZJA, NAKŁADKA, GRANICA, WEKA, PRZEŚLIZG, TORBACZE, TRANSPOZYCJA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, TWIERDZENIE PASCALA, HIPERTONIA, UKŁAD PIASECKIEGO, DOWÓD POŚREDNI, KOTWA, BIURO MATRYMONIALNE, DROGI RODNE, AWANGARDA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, SUPERTOSKAN, ŻÓŁTOSKÓRY, KORKOWIEC AMURSKI, DOM LETNISKOWY, DIZAJNER, ORYNNOWANIE, BODZIEC PROGOWY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DOJŚCIE, SIATKA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, JAPOŃSKI, PATRYCJAT, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ALERGEN WZIEWNY, MIKROFON DYNAMICZNY, NADWZROCZNOŚĆ, KLIKOWOŚĆ, NAWÓJ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ZAWIKŁANIE SIĘ, GAWRON, ANTYKWA, KWIAT LOTOSU, CHRYSTOLOGIA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, LANSJER, DZIELNIK NAPIĘCIA, BODZIEC WARUNKOWY, STREFA CZASOWA, SYSTEM FINANSOWY, SOSNA JEFFREYA, ?RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DESEŃ, KTÓRY PRZYPOMINA POWIELONY UKŁAD IGIEŁ NA GAŁĄZCE Z DRZEWA IGLASTEGO; KRÓTKIE KRESKI UKŁADAJĄCE SIĘ UKOŚNIE, STYKAJĄCE SIĘ KOŃCAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DESEŃ, KTÓRY PRZYPOMINA POWIELONY UKŁAD IGIEŁ NA GAŁĄZCE Z DRZEWA IGLASTEGO; KRÓTKIE KRESKI UKŁADAJĄCE SIĘ UKOŚNIE, STYKAJĄCE SIĘ KOŃCAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JODEŁKA deseń, który przypomina powielony układ igieł na gałązce z drzewa iglastego; krótkie kreski układające się ukośnie, stykające się końcami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JODEŁKA
deseń, który przypomina powielony układ igieł na gałązce z drzewa iglastego; krótkie kreski układające się ukośnie, stykające się końcami (na 7 lit.).

Oprócz DESEŃ, KTÓRY PRZYPOMINA POWIELONY UKŁAD IGIEŁ NA GAŁĄZCE Z DRZEWA IGLASTEGO; KRÓTKIE KRESKI UKŁADAJĄCE SIĘ UKOŚNIE, STYKAJĄCE SIĘ KOŃCAMI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DESEŃ, KTÓRY PRZYPOMINA POWIELONY UKŁAD IGIEŁ NA GAŁĄZCE Z DRZEWA IGLASTEGO; KRÓTKIE KRESKI UKŁADAJĄCE SIĘ UKOŚNIE, STYKAJĄCE SIĘ KOŃCAMI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast