PREKURSOR LEKU, SUBSTANCJA NIEAKTYWNA LUB SŁABO AKTYWNA BIOLOGICZNIE, KTÓRA PO PRZEMIANACH METABOLICZNYCH IN VIVO PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRODUKTY O DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROLEK to:

prekursor leku, substancja nieaktywna lub słabo aktywna biologicznie, która po przemianach metabolicznych in vivo przekształca się w produkty o działaniu farmakologicznym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PREKURSOR LEKU, SUBSTANCJA NIEAKTYWNA LUB SŁABO AKTYWNA BIOLOGICZNIE, KTÓRA PO PRZEMIANACH METABOLICZNYCH IN VIVO PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRODUKTY O DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.910

PRZYRZĄD, FURAŻER, ANEGDOTA, MODUŁ MIESZKALNY, ŻALE, FORMALNOŚĆ, ZIELONE, ZENDRA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, KINO DROGI, HUMANISTKA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, NIEROZEZNANIE, ASCETA, INDOEUROPEJCZYK, PIANKA, CIOTECZNY DZIADEK, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, ANTYPATRIOTYZM, MAZIÓWKA, WATERPOLISTKA, ROZROST, PAPIERZAK, PRZEMIANA POKOLEŃ, PIERÓG, RATOWNIK MEDYCZNY, PRZETARG OGRANICZONY, ABANDON, EKSPANDOR, POMNIK, DZBANEK DO ŚMIETANY, KĄT, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, AZJATA, STARA MALUTKA, ALGI, SKANDYNAWSKOŚĆ, PIES RODZINNY, ŚNIOT, WYŁOM, LAS OCHRONNY, ZWARCIE, PRZECIER, POPRAWA, SZANTA, WODOCIĄGOWNIA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, POMORZE ŚRODKOWE, GIMBOPATRIOTA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, KĄT, NATRYSK, BOJKA, SŁAWIANIN, PRINCESSA, RUCH KRZYWOLINIOWY, DWA OGNIE, LAK, CHOROBA VELPEAUA, NOC, GRYPS, LUGER, ZWIERZĘ, DOROTA, BURZA PIASKOWA, LEKTURKA, UCHWYT ZACISKOWY, CUKIER WANILIOWY, MORDOBICIE, SQUAW, LAKIER, BŁĘDNOŚĆ, GRAFIKA RASTROWA, KOKSOWNIA, ROZKAZ PERSONALNY, UPOKORZENIE, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DWUNASTKA, MATKA, ROŚLINA WYMARŁA, KEM, ANTYNOMIA, GRAD, BARIERA JĘZYKOWA, TRIO, ZLEW, TIERIESZKOWA, OZDOBNICA WIĘKSZA, IZOMER KONFIGURACYJNY, SIŁACZKA, AKWAWITA, CIĄGUTKA, FANEROFIT, PRZEPŁYW, ORNITOLOGIA, NARKOTYZER, DIAMENT, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PRĘGA, TOWOT, BĘBEN TAKTOWY, BACHANTKA, SZKOLARSTWO, ROBOTY PRZYMUSOWE, KLASA, TURBULENCJA, FILIŻANKA, METAFRAZA, HUTA, REWOLWER, ZASTRZAŁ, PODSTAWA, CZTERDZIESTKA, SZALEŃSTWO, ROZKŁAD, TŁUMACZ, PATRON, TONAŻ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, WENUSJANKA, FILECIK, OCTOWNIA, ROZKRUSZ, NARÓD, PAPROTNICA GÓRSKA, SYLWETKA, PODWÓJNY TROCHEJ, ŁOWCA , PUMPERNIKIEL, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, EGOCENTRYZM, RZYMSKI, MILLET, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZEW, DZIANINA, ARMIA, RAMFORYNCHOWCE, KUSAK, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, GERYLASI, KANAŁ, BERET, KOLUMNA, ABSORBAT, KURANT, ŻMIJA, POCHŁANIACZ GAZÓW, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, SZMATA, GALANTYNA, CUKRÓWKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, SUBSTANCJA OBCA, MAKAK, KĄT DEPRESJI, KOMBINACJA, RONDO, CZOPEK, SECIK, DEZERTER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KOREK, EKSPRES, WYPRAWA, EKONOMIA NORMATYWNA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, PUŁAP, EDAMMER, ALASKAN HUSKY, CZUBEK, ZWARTOŚĆ, SAMIEC, HAMERNIA, KIJ, KAMPUS, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, KOLEUS, TUNEZYJSKI, KONIEC, PRZYCZEPNOŚĆ, AUGUR, SZRAPNEL, TARAS WIDOKOWY, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, OSZCZERSTWO, NOKAUT TECHNICZNY, MAILOWANIE, MINERAŁ AUTOGENICZNY, SUBSKRYBENTKA, BANKRUCTWO, ZŁOŻE GNIAZDOWE, GOTOWIEC, GRZEBIEŃ, PRZODEK, ŻOŁDAK, MEDALION, BASISTA, NAOS, KUREK NA KOŚCIELE, GRUBA LINIA, LAMPA WYŁADOWCZA, SYNGIEL, GREKA, LODY, SIŁA, ISTOTA ŻYWA, PROFESOR, PÓŁKOLONIE, KONOTACJA, EPONIM, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WALKA, GLINIANE RĘCE, GRA WSTĘPNA, ŻEGLUGA, ŁAZIENKI, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ODBOJNIK, TARANTELLA, TRZYNASTY, OTWARCIE SERCA, STATEK KORSARSKI, MAH JONG, RYFLA, PSYCHIATRYK, OSAD ABYSSALNY, REKOMENDACJA, WALCOWNIA ZIMNA, MANSZETA, ŻYDOWSKOŚĆ, OPERATOR, PIERWSZOŚĆ, KRĄG, MAZUREK, DYNAMIZM, PLANETA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, GRANICA FUNKCJI, ANATOMIA, KRUCHTA, MAŁŻEŃSTWO, BRYZG, SMUTNI PANOWIE, ZAPRAWA, SKAŁA PIERWOTNA, MUZA, PIWO, MEDALION, SOSJERKA, MAKAK JAPOŃSKI, KARYKATURALNOŚĆ, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DŻOLER, GLORIA, BON UWŁASZCZENIOWY, SYNDYK, POSMAK, PINZGAUER, DODATEK AKTYWIZACYJNY, BRANSOLETA KRZYWICZA, TAPIROWATE, FALA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, WARIACJA, TERMOS BUFETOWY, OGRANICZONOŚĆ, NERCZYŁUSK, BLENDA SMOLISTA, DOBRO PRAWNE, POJAWIENIE SIĘ, REGION WĘZŁOWY, INDEKS, DZIANET, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, OPRACOWANIE, CUKIER LODOWATY, MAŁPY WĄSKONOSE, USZATEK, NIEMOŻNOŚĆ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, WINIARZ, IMMUNOPATOLOGIA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, START ZATRZYMANY, ANNA, ANTRYKOT, TURANIE, UNIONISTKA, MEGAPOLIS, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ZROBIENIE RUCHU, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, BUT NARCIARSKI, SZKANDELA, IDIOMATYZM, SCENKA, ?POTENCJAŁ ZETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PREKURSOR LEKU, SUBSTANCJA NIEAKTYWNA LUB SŁABO AKTYWNA BIOLOGICZNIE, KTÓRA PO PRZEMIANACH METABOLICZNYCH IN VIVO PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRODUKTY O DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PREKURSOR LEKU, SUBSTANCJA NIEAKTYWNA LUB SŁABO AKTYWNA BIOLOGICZNIE, KTÓRA PO PRZEMIANACH METABOLICZNYCH IN VIVO PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRODUKTY O DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROLEK prekursor leku, substancja nieaktywna lub słabo aktywna biologicznie, która po przemianach metabolicznych in vivo przekształca się w produkty o działaniu farmakologicznym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROLEK
prekursor leku, substancja nieaktywna lub słabo aktywna biologicznie, która po przemianach metabolicznych in vivo przekształca się w produkty o działaniu farmakologicznym (na 6 lit.).

Oprócz PREKURSOR LEKU, SUBSTANCJA NIEAKTYWNA LUB SŁABO AKTYWNA BIOLOGICZNIE, KTÓRA PO PRZEMIANACH METABOLICZNYCH IN VIVO PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRODUKTY O DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PREKURSOR LEKU, SUBSTANCJA NIEAKTYWNA LUB SŁABO AKTYWNA BIOLOGICZNIE, KTÓRA PO PRZEMIANACH METABOLICZNYCH IN VIVO PRZEKSZTAŁCA SIĘ W PRODUKTY O DZIAŁANIU FARMAKOLOGICZNYM. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast