OSOBA, KTÓRA ZMARŁA W WYNIKU ZAMACHU, WYPADKU LUB KATASTROFY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFIARA ŚMIERTELNA to:

osoba, która zmarła w wyniku zamachu, wypadku lub katastrofy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZMARŁA W WYNIKU ZAMACHU, WYPADKU LUB KATASTROFY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.038

SZPICEL, DYGNITARZ, POSIADACZ ZALEŻNY, BOLSZEWICY, ZAAWANSOWANIE, SZCZĘŚCIARA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, ESKORTA, VADEMECUM, DEMOT, KANAŁ TEMATYCZNY, KOASEKURACJA, PUL, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, RETRO, EKSPARTNER, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, CIS, DERESZOWATY, RAGOUT, MIODOJAD MARMURKOWY, OBJAW ZWIASTUNOWY, TERRINA, OPĘTANIE, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, DANA, MUZYKA TŁA, DILER WALUTOWY, DŁUŻNIK, AUTOTEMATYZM, ULICZNICA, NAROST, ASPEKT, MIZUNA, KURATORKA, NIEPODZIELNOŚĆ, KASKADA, POSZUKIWACZ, OBRAZ, KOBIETON, FORT, INTROIT, SKAŁA LUŹNA, MUSZLOWCE, ARENA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, OPAKOWANIE, MIĘDLARKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, PIGWA, BALUT, NIEMOŻLIWOŚĆ, UMARŁY, PUSZCZALSKA, DRŻĄCZKA, ZJAWISKO, TRZYDZIESTKA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, DZIAŁ WÓD, SZESNASTKA, BABINIEC, TEATR, GRANT, WIRTUOZERSTWO, REŻYSER, OSZAST, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KARL, IZBA, WIESZAK, OGRÓDEK, WPŁATA, GWIAZDA, BIG BAND, LODÓWKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ZAJĘCZA WARGA, MÓL BOROWICZAK, MĘTY SPOŁECZNE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, WYDRA, PACIORKOWIEC, RAJFURSTWO, ALKOHOLIK, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, MULTIPLET WIDMOWY, REALNOŚĆ, STALLA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, REHABILITACJA, KARB, BĄBEL, GAD, KLEDONISMANCJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WROŚNIAK, PRZEKAZ, KAWALARZ, ZASÓB, KOŁOWRÓT, WIATR KATABATYCZNY, UBARWIENIE OCHRONNE, WYKONAWCA, POETKA, EMISJA, GWAJAK, ÓSEMKA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, WYBREDNIŚ, RAJZERKA, PARAPET, PRZYPOCHLEBCA, STOWARZYSZONY, STAW, NIETOPERZ, ZAIMEK, SZCZEPONOGI, KAMIENICA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, LISTA TRANSFEROWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, UKAZ, SOLO, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, FLANELA, OMFALOMANCJA, SŁUP, RYNEK, UGRUPOWANIE, CZARNY KOŃ, ALKOWA, UMIŁOWANIE, NUDZIARZ, IDIOM, FASZYNA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ELEWATOR, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ŻONISKO, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, KAFETERIA, DRABINKA, WINA KWALIFIKOWANA, KATERING, ROŚLINA OKRYWOWA, FOTOJONIZACJA, LALKARSTWO, KALWARIA, KUCZBAJA, TORPEDA, SZTUCZNY LÓD, RYT, LUDOBÓJSTWO, KASZA, INICJATOR, RAMPA, KIERUNEK, POLATUCHA, WINIAN, KOMORA, PIEPRZ MNISI, KOMEDIA WYSOKA, GOŁOLEDŹ, WSPOMINKI, CZŁON KONSTYTUTYWNY, SOWIECKOŚĆ, OPASKA, OPERATOR, KLATKA BŁAZNÓW, EMOTKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PUNKT WĘZŁOWY, ŁĄCZNIK, ŻENIEC, ANTOWIE, ANOMALIA, HYDROLAT, SILNIK STRUMIENIOWY, SZPERACZ, GERYLASI, BASKINA, BIOREMEDIACJA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, MÓZG, PŁACZ, ENERGIA CIEPLNA, REŻYM, BŁOTNIAK, CYTADELA, PEDAŁÓWKA, PRZEPIĘCIE, TĘPAK, FIDEIKOMISARIUSZ, CHEMOATRAKTANT, UNIA, ASEKURANT, AOJDA, PODWOIK, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, AKSAMITNA REWOLUCJA, JUDASZOWIEC, CEBULA PERŁOWA, ŁEBEK, PAWĘŻ, INWESTYCJA, INWOLUCJA, KWASORYT, GRZECH POWSZEDNI, EKSPONENT, PĘDNIK OKRĘTOWY, ZIOMEK, FILET, OKRĘT TRANSPORTOWY, ANEMIK, ODSZCZEPIEŃSTWO, TARCZA, PŁYTA DETONACYJNA, MASA, DZIKA KARTA, DESKARZ, FLISAK, STATYWIK, POMOST, PĘCHERZ, AGRESOR, SAKWA, STRĄGA, WĘGLIK, FETYSZYZM, WSTĘŻNIAKI, SCENKA RODZAJOWA, GRÓDŹ, MALARZ, POSTOŁY, ALKOWA, EMIL, BRAT POLSKI, PLEBISCYT TERYTORIALNY, HEKATOMBA, OBRAMIENIE, PASAŻ, UNIZM, HEROD-BABA, MNISZEK, MINBAR, FALA WODNA, SPOIWO MALARSKIE, MACIERZ KOWARIANCJI, EKSPLOATACJA, EMPORA, MUNICYPIUM, STAWKA, BORDO, KAJMAKAM, ANTYFAN, SUBWOOFER AKTYWNY, DINO, HALE, PRAŻONKA, RADA, TYPOLOGIZACJA, SZERMIERZ, KOMORNICA, MORENA CZOŁOWA, APOLOGETA, BOMBER, ALLEGRO, POGROM, ROSZPONKA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KACZKA, BIEG, SZPILECZKA, KARTEL, DRUT, KRÓWSKO, BALOT, EFEKT SNOBIZMU, BRAZYLIJSKOŚĆ, LEUKOTOMIA, WYNACZYNIENIE, EKSPEDYCJA, GÓRNICZKA, PLEWKA, SYNONIMIA, FORMA DRUKOWA, PRZEDMIOT, MARA, SZTUCIEC, WIDOWISKO, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, BRYLE, MAJĄTEK, REDEMPTORYSTA, PRYMULA, GRUPA NILPOTENTNA, ?SILNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZMARŁA W WYNIKU ZAMACHU, WYPADKU LUB KATASTROFY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZMARŁA W WYNIKU ZAMACHU, WYPADKU LUB KATASTROFY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFIARA ŚMIERTELNA osoba, która zmarła w wyniku zamachu, wypadku lub katastrofy (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFIARA ŚMIERTELNA
osoba, która zmarła w wyniku zamachu, wypadku lub katastrofy (na 16 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZMARŁA W WYNIKU ZAMACHU, WYPADKU LUB KATASTROFY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZMARŁA W WYNIKU ZAMACHU, WYPADKU LUB KATASTROFY. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x