RODZAJ EGZAMINU PROMOCYJNEGO STOSOWANEGO W STOSUNKU DO UCZNIÓW LUB STUDENTÓW, KTÓRZY NIE UZYSKALI W WYMAGANYM TERMINIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW (UZYSKALI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZAMIN POPRAWKOWY to:

rodzaj egzaminu promocyjnego stosowanego w stosunku do uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów (uzyskali ocenę niedostateczną) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ EGZAMINU PROMOCYJNEGO STOSOWANEGO W STOSUNKU DO UCZNIÓW LUB STUDENTÓW, KTÓRZY NIE UZYSKALI W WYMAGANYM TERMINIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW (UZYSKALI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.817

FLOTA, FIOLET GENCJANOWY, MEMBRANA, ŻAŁOBA, CYTOKININA, WIRKI, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, SECIK, SILNIK TURBOODRZUTOWY, BUTLA, KIBOLSTWO, PÓŁKOSZULEK, OBCOWANIE PŁCIOWE, POMIDOR, KOKTAJL KRABOWY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, BUTYL, NEON, PLANETA TYPU JOWISZ, NIEMIASZEK, EUBAKTERIA, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, ŻYWICZLIN, KLUZA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KASKADA, HULAJDUSZA, MUZA, ZAKRĘTKA, PĘTLA, NIC, TRASZKA GÓRSKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, POMADKI, HALLOWEEN, KORNIK, ŻYWIEC, KATAPLAZM, BOMBARDON, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PERSYFLAŻ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, RANA, CZAS URZĘDOWY, MODENA, TONACJA, WILK, UBYTEK, DYSTANS, ZJAWISKO BARKHAUSENA, WĘZEŁ, METODA KASOWA, KWAS GIBERELINOWY, DEPOZYTORIUM, CHINE, SUCHAR, SZEWRON, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, NONAJRON, STERYLNOŚĆ, TERAPIA ODRUCHOWA, ZAPCHANIE DZIURY, NIEPRZYJACIEL, PUNKT ROSY, MINERALIZACJA, PRZEDŁUŻACZ, PERSONAŁ, SOSNA GÓRSKA, KANOE, DŻYN, LIDER, TRENCZ, OBIEKTYWIZM, KULTYSTA, GLIKOLIPID, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OPŁATA KONCESYJNA, PÓŁCIEŃ, ZARZĄD, SIAD, PLEZJOPLEURODON, BANK GENÓW, OBSZAR WODNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SMOLUCH, ALUZJA, SILNIK PRZELOTOWY, NASTAWNOŚĆ, PODMIOT, KĄT ROZWARTY, SPRZĘŻNICA, ROZJAZD, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KONFLIKT TRAGICZNY, POLEWA, SKOK, FUNKCJA, TRANSMUTACJA, SUBSTANCJA DODATKOWA, RADIO TRANZYSTOROWE, KABOTAŻ, OBMUROWANIE, OKRĘT TRANSPORTOWY, LAS, NOWALIA, SKAŁA METAMORFICZNA, TOWARZYSZKA BRONI, SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY, NEOTENIA, TWIST, POSTOJOWE, KANONIK, MORENA ABLACYJNA, RUCH OPORU, MENTALNOŚĆ, ŻYWY TRUP, PRZYCISK, RUSKOŚĆ, SZCZOTKA, QUADCOPTER, WYROŚLE, FILM KOSTIUMOWY, KREPA, NORDYCKOŚĆ, JAŚMIN, CEBULA PERŁOWA, SĘDZINA, KLUCZ OBCY, AMORFIK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, RENATA, WARUNEK KONIECZNY, WEKTOR WŁASNY, NACISK, SSANIE, KRATY, DZIESIĄTKA, KIFOZA PIERSIOWA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, BOM, KARL, KIPA, BABULA, PRZYJEZDNY, BANK DANYCH, SILNIK PIERŚCIENIOWY, WĄTROBIANKA, TORTOWNICA, WSPÓŁUCZENNICA, SZNAPS, PLATYCERIUM, MODRZEW, ZAPYCHACZ, KWASOWĘGLÓWKA, MARAKAS, SPOINA, ODPRZĘG, FUKS, MANKIETY, GLIF, ZBROJENIE, ŚWIDROWIEC, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SOLANKA, SIERPOŃ, WYCIĄG TALERZYKOWY, PKB PER CAPITA, BARYŁKARZ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ASD, CZERWONY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, SZPARAG, ARTEFAKT, NOOB, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, IRENA, METYS, WYPADEK PRZY PRACY, CORTLAND, RZADKOŚĆ, SNIFFER, SMERFETKA, INDEKS, DURNOWATOŚĆ, GŁODÓWKA, DOMNIEMANIE, TERMOPLASTYKA, MAK, BATYST, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, CZYNNIK ABIOTYCZNY, FEERIA, ŁAWA, ZAGRYWKA, DYSZKANCIK, WYWÓZKA, TENISISTA STOŁOWY, SUBSTANCJA OBCA, POZIOM, MIEJSCE ŚWIĘTE, KOD OGRANICZONY, ZWIJARKA, MŁOT, MAKSIMUM, KONSOLA STEROWNICZA, BUKSZPAN, NERCZYŁUSK, PILOKARPUS, SILNIK JONOWY, ATRYBUCJA GLOBALNA, PLECIONKA, POST, ORBITER, GORYL, OWALNICA, KASZTAN, CIS POSPOLITY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, OBSTRUKCJA, SKRZYDLIK, ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI, PANDRAK, MALCZEWSKI, LKM, TEREN ZIELENI, JOIK, HAMERNIA, DOKTOR, BRUS, LIMUZYNA, WROŚNIAK, PRAWO BERNOULLIEGO, SARNIAK, PRAWO PODMIOTOWE, ANTOCYJANIDYN, JON CENTRALNY, PIES LATAJĄCY, KLASTER, CZĄSTECZKA, EKRAN, JĘZYK OGÓLNY, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, KONCHYLIOLOGIA, NINGCHENGOPTERUS, PIJAWKA, SYLWETA, NOWENNA, MANEWR PRINGLE’A, INTERESOWNOŚĆ, DERP, ZAINTERESOWANIE, BAJOS, IKEBANA, ŚLUZAK, FUNT-SIŁA, SIAD, PROGRAM, KOMPARYCJA, DYNAMO, BAŁYK, SCHABOWY, PRAPTAK, SZEW, DOLICHOZUCH, WRZECIONO, ANTYFAN, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, TABLICA STEROWNICZA, KARMANIOLA, RUSEK, SEGMENTACJA, PINGLE, PŁYWACZEK, ILUZYJNOŚĆ, PRZEBITKA, TRIADA, ZIELONE, SUBWOOFER AKTYWNY, ZATOKA, BAKTERIOLIZYNA, EMBRIOGENIA, KOŁO POLARNE, JASKINIA LODOWA, PRZETWÓR, ŻOŁĄDKÓWKA, FICROJA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, SZATA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KONTAKT, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, MAŁY PALEC, POZAHISTORYCZNOŚĆ, BIERWIONO, CZAS, ODRUCH BEZWARUNKOWY, IZOLATKA, ?ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ EGZAMINU PROMOCYJNEGO STOSOWANEGO W STOSUNKU DO UCZNIÓW LUB STUDENTÓW, KTÓRZY NIE UZYSKALI W WYMAGANYM TERMINIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW (UZYSKALI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ EGZAMINU PROMOCYJNEGO STOSOWANEGO W STOSUNKU DO UCZNIÓW LUB STUDENTÓW, KTÓRZY NIE UZYSKALI W WYMAGANYM TERMINIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW (UZYSKALI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGZAMIN POPRAWKOWY rodzaj egzaminu promocyjnego stosowanego w stosunku do uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów (uzyskali ocenę niedostateczną) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZAMIN POPRAWKOWY
rodzaj egzaminu promocyjnego stosowanego w stosunku do uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów (uzyskali ocenę niedostateczną) (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ EGZAMINU PROMOCYJNEGO STOSOWANEGO W STOSUNKU DO UCZNIÓW LUB STUDENTÓW, KTÓRZY NIE UZYSKALI W WYMAGANYM TERMINIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW (UZYSKALI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ EGZAMINU PROMOCYJNEGO STOSOWANEGO W STOSUNKU DO UCZNIÓW LUB STUDENTÓW, KTÓRZY NIE UZYSKALI W WYMAGANYM TERMINIE ZALICZENIA Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZEDMIOTÓW (UZYSKALI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ). Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x