SYSTEM ZNAKÓW DŹWIĘKOWYCH LUB MIGOWYCH I WTÓRNIE PISANYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ PRZEZ CZŁONKÓW DANEGO NARODU; MOWA, JĘZYK NATURALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK to:

system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYK

JĘZYK to:

część ciała, silnie umięśniony narząd położony na dnie jamy ustnej u zwierząt i ludzi, będący narządem zmysłu smaku, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów i będący u ludzi jednym z najważniejszych narządów mowy (na 5 lit.)JĘZYK to:

utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje, często poprzez układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś - często symboliczną - treść (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska lub zawodu, w tym nie tylko gwara, socjolekt i profesjolekt, ale także kod, będący tzw. sztucznym językiem lub językiem programowania (na 5 lit.)JĘZYK to:

ukształtowanie geologiczne, fragment terenu przypominający kształtem język (na 5 lit.)JĘZYK to:

wydłużona i zakrzywiona część urządzenia, która kształtem przypomina język (na 5 lit.)JĘZYK to:

jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu (na 5 lit.)JĘZYK to:

sposób wyrażania się, formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, gatunku, epoki lub sytuacji komunikacyjnej; styl (na 5 lit.)JĘZYK to:

miękki kawałek materii, który przypomina język swoją wiotkością (na 5 lit.)JĘZYK to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka obcego (na 5 lit.)JĘZYK to:

podłużna, trójkątna flaga sygnałowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZNAKÓW DŹWIĘKOWYCH LUB MIGOWYCH I WTÓRNIE PISANYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ PRZEZ CZŁONKÓW DANEGO NARODU; MOWA, JĘZYK NATURALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.213

KLINKIER, NERWIAK ZARODKOWY, FEININGER, SYNTEZA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, BEŁKOT, JĘZYK OGNIA, ROŚLINA UPRAWNA, GERMANISTYKA, WIESZAK, TRÓJNÓG, LOTOSOWA STOPA, DENUNCJANT, KOŃCZYNA, SUPERKUTER, MUŚLIN, SWĘDZENIE, BIBLIA, ALUMINOGRAFIA, SZEŚĆSETKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, JĘZYK ARABSKI, HARCERZ ORLI, MĘDRZEC, TWORZYWO SZTUCZNE, KOŻUSZYSKO, GIPSORYT, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, HATHAJOGA, CZEPEK, BAN, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MONDEO, MIASTO, PODSUFITKA, PROTEST, LĘDŹWIE, KLEKOT, TRIADA KARTAGENERA, ZŁÓBCOKI, SULFOTLENEK, HETEROMORFIZM, HERETYCZKA, SAMPEL, SIODZI, DIASYSTEM, NIMFA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PODMIOT LOGICZNY, KOMIN, MORGANUKODONTY, SUW, FRANK MONAKIJSKI, TWAROŻEK, KICZUA, BAJADERA, WYGŁAD LODOWCOWY, POMOC DROGOWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SEJMIK RELACYJNY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SZTURWAŁ, FARMERYZACJA, DRĄGAL, PRAWO KARNE PROCESOWE, ODCHYŁ, MAŁPA, HOTELING, BOCZEK, NALEGANIE, KAPITAŁOWOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIA, ITALIAŃSKI, ZRAZ, PRAWO, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, KASETKA, REDINGOT, POGOTOWIE, CIĘTOŚĆ, REZYDENTURA, WADA, WYTAPIALNIA, SIEDZISKO, REFLEKTOR, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BŁYSK, DRĘTWA, PLURALIZM, PLAFON, POWŁOKA, ZACIĘCIE, BRAMKA, SIŁA PŁYWOWA, FONDUE MIĘSNE, KLIENT, DERMATOGLIFIKA, CENUROZA, KURWIARZ, OBOWIĄZEK WIZOWY, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, PODAŻ NIEELASTYCZNA, DEFILADA, OLAF, LICENCJA PRAWNICZA, DEWOCJONALIA, PRZYJEMNOŚĆ, BAŃKA MYDLANA, TEATR EPICKI, DOBRO KLUBOWE, MIKROEWOLUCJA, WOJOWNICZOŚĆ, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, MAJAR, ŁÓJ, ABSOLUT, INTERLUDIUM, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PRANIE MÓZGU, NIESTRAWNOŚĆ, GEN LETALNY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, WYPALANKA, NOWELISTYKA, UGRUPOWANIE, WYDAWNICTWO ZWARTE, ULOT, ESCUDO GWINEJSKIE, SPADAJĄCA GWIAZDA, ATAWIZM, CYRK LODOWCOWY, ZEBRA, BENGALI, ZMIOTKI, SERNICA, KITAJ, DRUT, NIEODPARTOŚĆ, TANK, STYGOFAUNA, SKRAJNIK, KRATOWNICA, ALLEGRO, AFEKT PATOLOGICZNY, NIEDYSKRETNOŚĆ, BATAGURY, CHOROBA VERNEUILA, TRESER, ZAĆMA POURAZOWA, PRZYKRYCIE, DEOKSYADENOZYNA, DOJŚCIE, ANGEOLOGIA, KARTRIDŻ, HULAJDUSZA, BOJOWOŚĆ, FILTR BUTTERWORTHA, BATERIA AKUMULATOROWA, KLAPAK, MUSZLA, FARBA OLEJNA, STRZAŁ, DZIELNIK, KASZA, KURZAWKA, KROPKOWANIE, BUFOR, ŻAKIET, IZBA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, DYMISJA, ŁBISKO, SZCZEP, DAŃ, KOMBINACJA LINIOWA, ASEKURANTKA, WSPÓŁWŁADCA, DYWIZ, BANK KOMERCYJNY, ZAWÓD, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, DEPORTOWANY, SYSTEM DZIESIĘTNY, OBOZOWISKO, VIP, SZTYLPA, FORMA, DUSZNOŚCI, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, POSTRACH, SIEĆ, ROBER, GOLF, ZATRUCIE SIĘ, ZNAMIENITOŚĆ, ALPINARIUM, JAZDA, LOT KOSZĄCY, CERKIEW, ZWODNICZOŚĆ, TRYSEKCJA, UKRYCIE, DOM TOWAROWY, CIASTO MAKARONIKOWE, PAENULA, DZIAŁ PERSONALNY, ROBOTA, OPARZENIE, METRUM, CZOSNEK, OŚ PORTALOWA, NOWIAL, SONG, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ZANIK MIĘŚNIOWY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, CYKL KONIUNKTURALNY, IMIĘ, TRUFLA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ROZKŁAD MAXWELLA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, BANK CENTRALNY, PIES GOŃCZY, CHOROBA LUTZA, OBŻER, CUD, GRZECZNOŚĆ, WÓŁ, SZKAPLERZ, KORDON, PRZYRZĄD, KROPELKA, RÓŻA SKALNA, DROZD, PUGET, FUNK ART, INFLACJA AKADEMICKA, GŁOS ELEKTORSKI, MŁODZIEŻÓWKA, KIELICH, BLASZKA, PHISHER, KOTWICA RYBACKA, CHMURA KŁĘBIASTA, PRUSACZKA, NOGA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, QUICKSTEP, PRAWO, GULASZ, NAUKA ŚCISŁA, OMLET NORWESKI, PŁOW, MĄCZKA KOSTNA, JĘZYK BERBERYJSKI, POZYCJA TRENDELENBURGA, CZERWONE, MIKROSATELITA, KARA, KONCERT ŻYCZEŃ, ANYŻEK, KLUB, LINIA HODOWLANA, BATIK, ATRYBUCJA GLOBALNA, PARODIA, AMERYKA, JĘZYK KREOLSKI, SALSA, EKSPEKTATYWA, ODCZUCIE, KOTLINA, KABRIOLECIK, JEZIORO ZAPADLISKOWE, REGENT, ZAKAZ, HAK, DYWIZJA, PUBLIKACJA, GEN SPRZĘŻONY, WRZÓD TRAWIENNY, PACJENCJA, WYWIAD SKARBOWY, WIDLISZEK, DELFIN, CIAŁO OBCE, GEOBOTANIKA, BIAŁA NOC, POPRAWNOŚĆ, JEJMOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, JEMIOŁA, REKLAMIARZ, GOSPODARKA NATURALNA, ?EWANGELICYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM ZNAKÓW DŹWIĘKOWYCH LUB MIGOWYCH I WTÓRNIE PISANYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ PRZEZ CZŁONKÓW DANEGO NARODU; MOWA, JĘZYK NATURALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZNAKÓW DŹWIĘKOWYCH LUB MIGOWYCH I WTÓRNIE PISANYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ PRZEZ CZŁONKÓW DANEGO NARODU; MOWA, JĘZYK NATURALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK
system znaków dźwiękowych lub migowych i wtórnie pisanych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu; mowa, język naturalny (na 5 lit.).

Oprócz SYSTEM ZNAKÓW DŹWIĘKOWYCH LUB MIGOWYCH I WTÓRNIE PISANYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ PRZEZ CZŁONKÓW DANEGO NARODU; MOWA, JĘZYK NATURALNY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - SYSTEM ZNAKÓW DŹWIĘKOWYCH LUB MIGOWYCH I WTÓRNIE PISANYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ PRZEZ CZŁONKÓW DANEGO NARODU; MOWA, JĘZYK NATURALNY. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x