WYKONYWANE PRZEZ OSOBY AUTYSTYCZNE POWTARZALNE DZIAŁANIA MAJĄCE ZA ZADANIE ZACHOWANIE NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI, WPROWADZANIE W RODZAJ TRANSU, AUTOSTYMULACJĘ, NP. TRZEPOTANIE RĘKAMI, KRĄŻENIE PO POKOJU, KIWANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA to:

wykonywane przez osoby autystyczne powtarzalne działania mające za zadanie zachowanie niezmienności sytuacji, wprowadzanie w rodzaj transu, autostymulację, np. trzepotanie rękami, krążenie po pokoju, kiwanie się (na 20 lit.)STEREOTYPIA RUCHOWA to:

wykonywane przez osoby autystyczne powtarzalne działania mające za zadanie zachowanie niezmienności sytuacji, wprowadzanie w rodzaj transu, autostymulację, np. trzepotanie rękami, krążenie po pokoju, kiwanie się (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONYWANE PRZEZ OSOBY AUTYSTYCZNE POWTARZALNE DZIAŁANIA MAJĄCE ZA ZADANIE ZACHOWANIE NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI, WPROWADZANIE W RODZAJ TRANSU, AUTOSTYMULACJĘ, NP. TRZEPOTANIE RĘKAMI, KRĄŻENIE PO POKOJU, KIWANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.406

CECHOWNIA, ZALANIE SIĘ, DOLINA LODOWCOWA, ANAMORFOZA, NARNIA, PTERODAKTYL, MIT, LENIUSZEK, POCHUTNIK, SENAT, UNIWERSUM, NORMALNA, OSNUJA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, AKCJA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KREOL, TOPR, ANIOŁEK, ODRA, WIRUSY SSRNA-RT, LIEBIG, LEKARSTWO, BARIERA JĘZYKOWA, KAPOK, OSZCZĘDNOŚCI, ALLEMANDE, RUSYCYSTYKA, WŁÓKIENNICTWO, PROJEKT UNIJNY, AEROZOL BIOLOGICZNY, AEROFOBIA, GWAŁTOWNOŚĆ, ZAUSZNIK, CANZONETTA, FEDERACJA, AKTOR, POPYCHLE, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, DEMOBILIZACJA, SER PODPUSZCZKOWY, WILKOWNIA, ZAJĘCZA WARGA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, ZAWIĄZEK, TOBOGAN, ODCZUCIE, BIOSTYMULACJA, SAN, IMPULS, KLIRING PRACY, PRZESŁANKA, PADOK, PERLICA CZUBATA, SŁONECZNICA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PIASEK SANDROWY, KASA, LIGA, MINIMALIZM, BÓBR RZECZNY, SZEREG HOMOLOGICZNY, ALBULOKSZTAŁTNE, KLARYSKI, CELULOZOWNIA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, KISZONKA, CHRZAN, NIEZNAJOMY, DIDINIUM, USTERKOWOŚĆ, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ZBROJA ŁUSKOWA, SAMOAŃSKI, NADZIEMNOŚĆ, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, LUSITANO, DOGI, MAMMOLOGIA, ZAŁOM, PRZEMYT MRÓWKOWY, CHANEL, CHRUPKOŚĆ, KANCONA, SKRYPT DŁUŻNY, TURANIEC, BOBREK, SNUTKA GOLIŃSKA, POJAZD SILNIKOWY, EGZEMPLARZ PRÓBNY, DUSZNOŚCI, ROK, ZADANIE TRANSPORTOWE, PORZECZKA, ZWINNOŚĆ, DEVELOPER, NORICUM, PALEOORNITOLOGIA, USZTYWNIACZ, WIERTNIK, NIEZAWODNOŚĆ, OIOM, APOSTOŁ, NAGRZEW, FOSFATAZA KWAŚNA, PRAWO MENDLA, KOLABORACJONISTA, PISCHINGER, POWTÓRKA, DOM AKADEMICKI, KRZYŻODZIÓB, SKRZYP, REMINGTON, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, KULTURA JĘZYKA, MŁYN, SŁOMIANY ZAPAŁ, RUMUŃSKI, BŁOTNIARKA, PANTOGRAF, RODZAJ LITERACKI, WYRACHOWANIE, ROŚLINA FIKCYJNA, BLOKADA ALKOHOLOWA, ROKAZAUR, WINKRYSTYNA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PLURALISTA, BILARD FRANCUSKI, SUROGATOR, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, KARANKSY, ZASUWA, WYLĄG, REPARACJA WOJENNA, ANTYNATURALIZM, ZBIÓRKA, KNEBEL, WIEDZA O KULTURZE, PRZYKRYWKA, ŁAŃCUSZEK, GRANATOWA POLICJA, SPRAWNOŚĆ, LÓD LODOWCOWY, FECJAŁ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, OPSONINA, WODA KWASOWĘGLOWA, OBRÓT WTÓRNY, DROŻNOŚĆ, KWEF, JUFERS, SAMOISTNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, TARANTELA, ROK OBROTOWY, DYSK LOKALNY, OSZCZĘDNIŚ, ANARCHIA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PARTIA ANGIELSKA, IGLISHMEK, PRÓBA, WOSKOWNIA, ZMOWA MILCZENIA, MAORYSKI, FASETA, ZADRZECHNIA, ŚLĄSKI, POWIEŚĆ BRUKOWA, EMAIL, BIEDA, INTERPRETACJA, OTWIERANIE DUSZY, ZMARTWIENIE, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, MASIELNICZKA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, RAMIENICA OMSZONA, PROKONSUL, GRZEŚ, MANTYLA, REGION, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, GREJ, SPRAY, ANTROPOLOGIA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, WIERZYCIEL, BRUK MORENOWY, ODWIEDZALNOŚĆ, PRODUKT LECZNICZY, TEMPERATURA CURIE, ROZWAŻNOŚĆ, KROWIENTA, NIEODPORNOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, PRAWO ZWYCZAJOWE, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, BAS, CZĘŚĆ, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KATAR KISZEK, MOHORYCZ, WYNIOSŁOŚĆ, ŚWIATŁA, GRUNCIK, MODELARSTWO LOTNICZE, NAWIETRZAK, LINIA TRAMWAJOWA, RZEZ, DEZYNFEKCJA, DETERMINIZM, KURTYNA SKALNA, GRUPA ARYLOWA, KNOTNIK, NIECHLUJNOŚĆ, KANCEROGEN, BEGARDZI, KRAINA GEOGRAFICZNA, KORMORAN JAPOŃSKI, OSPAŁOŚĆ, WIZAWA, GROTBRAMREJA, SZERMIERZ, KĘDZIERZAWKA, REDUKCJA, PROPAGANDA, KOKSIAK, NIESUBORDYNACJA, LICZNIK OBROTÓW, PODATEK RZECZOWY, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, WYWRÓT, SUMATOR, OBSŁUGA, MUNK, REAKCJA ORIENTACYJNA, SERNIK, MAJEUTYKA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, FECHTMISTRZ, ATLAZAUR, MOST, NIDA, PRZELĘKNIENIE, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ŚLIZGAWKA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, SZCZUR PIŻMOWY, ZIMOWISKO, EUKALIPTUS, MORWA PAPIEROWA, ORBITA, STATEK KOSMICZNY, PĘD ROŚLINNY, STRZELNICA, WALEC KOŁOWY PROSTY, CIELĘCINKA, LACHS, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, BAŻAN, RUSZT, TUJOWIEC, ŻABA ŚMIESZKA, SATURACJA, EGIPSKI, ALBUMIK, WĘŻOWNIK, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, CIERNIOGŁOWY, ROZLUŹNIENIE, BIAŁY ROSJANIN, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, RODZINA PEŁNA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, KANTONIERA, RAJA MADERSKA, NIESZLACHECTWO, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ROZPAD SKAŁ, WETERYNARZ, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, ANTROPOLOG KULTURY, BAON, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KURS, PROCENT SKŁADANY, DYSFONIA, PREMIA GÓRSKA, SZTAJEREK, PĘK PROSTYCH, PANCERNIK SZCZECINIASTY, CZAROWNICA, STABILIZACJA, OBRAZ KLINICZNY, KOSZARNIAK, DAWKA DOPUSZCZALNA, PTASZNIK GIGANT, ?JASZMAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONYWANE PRZEZ OSOBY AUTYSTYCZNE POWTARZALNE DZIAŁANIA MAJĄCE ZA ZADANIE ZACHOWANIE NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI, WPROWADZANIE W RODZAJ TRANSU, AUTOSTYMULACJĘ, NP. TRZEPOTANIE RĘKAMI, KRĄŻENIE PO POKOJU, KIWANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYKONYWANE PRZEZ OSOBY AUTYSTYCZNE POWTARZALNE DZIAŁANIA MAJĄCE ZA ZADANIE ZACHOWANIE NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI, WPROWADZANIE W RODZAJ TRANSU, AUTOSTYMULACJĘ, NP. TRZEPOTANIE RĘKAMI, KRĄŻENIE PO POKOJU, KIWANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA wykonywane przez osoby autystyczne powtarzalne działania mające za zadanie zachowanie niezmienności sytuacji, wprowadzanie w rodzaj transu, autostymulację, np. trzepotanie rękami, krążenie po pokoju, kiwanie się (na 20 lit.)
STEREOTYPIA RUCHOWA wykonywane przez osoby autystyczne powtarzalne działania mające za zadanie zachowanie niezmienności sytuacji, wprowadzanie w rodzaj transu, autostymulację, np. trzepotanie rękami, krążenie po pokoju, kiwanie się (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA
wykonywane przez osoby autystyczne powtarzalne działania mające za zadanie zachowanie niezmienności sytuacji, wprowadzanie w rodzaj transu, autostymulację, np. trzepotanie rękami, krążenie po pokoju, kiwanie się (na 20 lit.).
STEREOTYPIA RUCHOWA
wykonywane przez osoby autystyczne powtarzalne działania mające za zadanie zachowanie niezmienności sytuacji, wprowadzanie w rodzaj transu, autostymulację, np. trzepotanie rękami, krążenie po pokoju, kiwanie się (na 18 lit.).

Oprócz WYKONYWANE PRZEZ OSOBY AUTYSTYCZNE POWTARZALNE DZIAŁANIA MAJĄCE ZA ZADANIE ZACHOWANIE NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI, WPROWADZANIE W RODZAJ TRANSU, AUTOSTYMULACJĘ, NP. TRZEPOTANIE RĘKAMI, KRĄŻENIE PO POKOJU, KIWANIE SIĘ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WYKONYWANE PRZEZ OSOBY AUTYSTYCZNE POWTARZALNE DZIAŁANIA MAJĄCE ZA ZADANIE ZACHOWANIE NIEZMIENNOŚCI SYTUACJI, WPROWADZANIE W RODZAJ TRANSU, AUTOSTYMULACJĘ, NP. TRZEPOTANIE RĘKAMI, KRĄŻENIE PO POKOJU, KIWANIE SIĘ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x