KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENTEROBAKTERIA to:

każda bakteria, która żyje w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także niktóre żyjące w glebie i roślinach - może to być jakaś bakteria kwalifikowana do taksonu, którego łacińska nazwa zaczyna się od Enterobacter-, ale nie musi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.318

STRATEG, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, DOSTĘP WARUNKOWY, NACJA, MAMA, ERYTROCYT, BAKAŁARZ, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, FUTERKO, BIOGEOCENOZA, ŻABKA, ENCYKLOPEDYSTA, RZĄD KOALICYJNY, TAPINOCEFAL, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ZAZDROŚĆ, GROTESKA, HARDOŚĆ, CUD, ZBIERACZKA, KOALA, ROCK PROGRESYWNY, STYL KOLONIALNY, RADIOTA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, WERSJA STABILNA, KAUCZUKOWIEC, KULTYWAR, PISMO FONETYCZNE, PILATES, DIALER, RETOROMANIN, CESARZ, BŁONKA, FALOWNIK NAPIĘCIA, STARA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, KOLEŻANKA PO FACHU, TASMANIOZAUR, GARŚĆ, UKŁAD POKARMOWY, NIEDYSKRETNOŚĆ, TROFOBLAST, TARANTULA, SPÓD, DICYNODON, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ŻYCZLIWY, MECHANIK POKŁADOWY, ZALANIE SIĘ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, TAKSON, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, GAZ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KRÓLEWICZĄTKO, RÓW TEKTONICZNY, CYGANOLOGIA, KAFLARZ, URZECZOWIENIE, ANTAŁEK, BAZA LOKALOWA, REAKTOR PRĘDKI, MECENAS, CHILLI, WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PRZYBYSZ, JĄDRO, MISJA, OWCZAREK, KOSA, LICZBA AUTOMORFICZNA, OFIARA, GARNUSZEK, ZDRADA, KLASTER DYSKOWY, EWOLUCJA NARCIARSKA, LEKARZ, WIRUSY, ARAKAŃCZYK, GROMADA, GRZYB NIEJADALNY, JĘCZMIEŃ JARY, ŁUK OBNIŻONY, HOL, MIEDZIOWNIK, BULDOG, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, ŚLIZGAWKA, CZYŻNIE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SKRĘT, ASYSTENT, WAGON PULMANOWSKI, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GROSZ PRZY DUSZY, WTYCZKA, FRANK, SKRZYNECZKA, GNIAZDO, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, GILOSZ, KAWA ROZPUSZCZALNA, GIEZŁO, TRAFIKA, POPŁÓD, WŁOSEK, KUJNOŚĆ, BOLERO, GARNUSZECZEK, ARTYSTKA, HUMOR, OBSESJA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, WIĄZANIE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, FILCAK, FLOREN, TURBINA AKCYJNA, ROTUNDA, BAS, PRZEZNACZENIE, SALWINIOWCE, HORYZONT CZĄSTEK, EGZOCENTRYZM, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ŁONO, BULIONÓWKA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ORBIWIRUS, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, LĘG, MARSZ ŚMIERCI, RADIANT, ŻYCIAN, SPORT KWALIFIKOWANY, KOŃ ARDEŃSKI, ŻYWICIELKA, PASZTET, INFLACJA KONSUMENCKA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, SIDLISZ PIWNICZNY, MECHOWIEC, SZPIEG, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, BIODRÓWKA, PIES OZDOBNY, MIEDNICZKA, BROMOLEJ, ROZBRATEL, ZMARZLAK, ACHIROPITA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, SOJUZ, ANKSJOGENIK, ENTOMOFAGI, DIAMAGNETYZM, DZIENNIK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, FEMINIZM, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, GORETEKS, RUSAŁKA, ROZTERKA, TECHNOZAUR, KOKSIAK, BIEG PATROLOWY, BIOMETEOROLOGIA, HIPOTERMIA, NOBIL, MISJONARZ, MRÓWNIKI, SYNDROM WILKOŁACZY, BOREWICZ, SYZYGIA, TCHÓRZ, MAKROPLATA, RELACJA DWUCZŁONOWA, KASZA PERŁOWA, SPIĘTRZENIE, DANIE, MIKROSKOP SKANINGOWY, FUTRO, DOBRO KOMPLEMENTARNE, BYT, DETALISTA, CZABAN, UNIŻENIE SIĘ, PALPACJA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, KSIĘSTWO, NOZDRZAKI, OBJAWIENIE PRYWATNE, FERMA, WSPÓŁRZĄDCA, TOPIEL, ROBOTA, HETEROSFERA, NEUROPROTEKCJA, MAMICIEL, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BYK SYCYLIJSKI, CHOROBA CSILLAGA, OCHRONA UZDROWISKOWA, PEROWSKIT, PSAŁTERZYSTA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, ZYSK INFLACYJNY, ŹDZIERSTWO, OGNIWO STĘŻENIOWE, KOPROFAG, SKRZYNKA LĘGOWA, KILOFEK, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KWAS, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SEN LETNI, MAMMOLOGIA, SZPRYCA, CZAS, SPEDYTOR, WYTWÓRCZOŚĆ, GRUCZOŁ PŁCIOWY, BLUSZCZ, ANGLISTYKA, PIRAT DROGOWY, PRETOR MIEJSKI, DILERKA, SNIFFER, LIKORIN, DEISTA, GORĄCE KRZESŁA, CHORIJAMB, WRAŻENIE, STAW SKOKOWY, ARCHEOTYRIS, WTÓRNY ANALFABETYZM, WRONA, MIENIE ZAMIENNE, PITU PITU, CIUŁACZ, DZIECIORÓB, GAMBIR, RODZICIELKA, KASZANKA, SKROMNOŚĆ, CATERING, ZAKOCHANY, GOŹDZIANKA, DZIESIĄTKA, ŻYŁKA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, POCZĄTEK, NIEMY, FILM PSYCHOLOGICZNY, ESCUDO, KONSERWIARNIA, NAWÓJ, ANIMAG, KASA ZAPOMOGOWA, NOGAJOWIE, WODA PODSKÓRNA, TOTEM, UROJENIE KSOBNE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, IRRADIACJA, SŁOWO, MENISK, NIESZLACHECTWO, JĘZYK STAROEGIPSKI, BRZEGOWIEC, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, AEROLIT, NUTACJA, MAŹNICA, OCZKO, HERKULES, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ŻMIJA, RZEZAK, SŁUŻĄCY, PIJALNIA, TABLOIDYZACJA, MAFIA PALIWOWA, BATALION, POWIEŚĆ Z TEZĄ, HEROS, ANIOŁEK, GRAFITYZACJA, CICHE DNI, CHRZEST PRAGNIENIA, WYSYPKA, GREEN, TAIKONAUTA, ?POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENTEROBAKTERIA każda bakteria, która żyje w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także niktóre żyjące w glebie i roślinach - może to być jakaś bakteria kwalifikowana do taksonu, którego łacińska nazwa zaczyna się od Enterobacter-, ale nie musi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENTEROBAKTERIA
każda bakteria, która żyje w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także niktóre żyjące w glebie i roślinach - może to być jakaś bakteria kwalifikowana do taksonu, którego łacińska nazwa zaczyna się od Enterobacter-, ale nie musi (na 14 lit.).

Oprócz KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast