KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENTEROBAKTERIA to:

każda bakteria, która żyje w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także niktóre żyjące w glebie i roślinach - może to być jakaś bakteria kwalifikowana do taksonu, którego łacińska nazwa zaczyna się od Enterobacter-, ale nie musi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.318

PORZĄDEK DORYCKI, PASMO PRZENOSZENIA, FACELIA, ZAOPATRZENIE, PERSONAŁ, ŚRUBOKRĘT, NIFE, JĘZYK DAHALIK, DUPLIKACJA, OGROM, OSNUJA, CHIŃSZCZYZNA, PROTOBUŁGARSKI, RUCHOMY PIASEK, INSTAGRAMERKA, JEDNOLATEK, SEMESTR ZIMOWY, GOŁYSZEK, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, EUTEKTOID, ARCHAISTA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, MAKROELEMENT, ZAGRANIE, CYBORIUM, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, RYBY ŁAWICOWE, ŁUSKOWIEC CHIŃSKI, WOŁEK, CHWYT PONIŻEJ PASA, KOŁEK, ACID WESTERN, REGULARYZACJA TICHONOWA, RYBOŁÓWSTWO, FANTAZJA, JĘZYCZEK U WAGI, ŁUSKA, USTALENIE, EGZOTARIUM, AKROPOL, USTNIK, PINGWINY, BACIK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, ASPIRATA, SSAK, EMALIA, PREZENTER, ŚMIERCIOŻERCA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, BÓR WRZOSOWY, BOŚNIACKOŚĆ, GONIOMETRIA STATYCZNA, KOSMOLOGIA, GNIOTOWE, CYGAN, GAMA, ZAPRAWA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, NEGACJONISTKA, WIRTUOZOSTWO, JEDNOKLASÓWKA, PORZĄDEK CIĄGŁY, GEOBOTANIKA, TRADER, MAK NIEBIESKI, FRONT STACJONARNY, SYN MARNOTRAWNY, DOBRA STRONA, MARKETING INWAZYJNY, JABŁKO ADAMA, KOŁPACZEK, HOBBISTA, SZYNSZYLE, TABLOIDYZACJA, AUTARCHA, CHOMIK MANDŻURSKI, CYBORIUM, KANCONETA, NIHILIZM, FIZYKA, WALKA, LEWOSKRĘT, MINISTER BEZ TEKI, KOŁO, POŻAR, KOKLUSZ, MPA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, BIOENERGOTERAPIA, NARZUT, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, ALERGOLOGIA, KATERING, WATA, SOWIET, KRYTERIUM WALDA, NOWINIARZ, ŚLIMAK, LEMUR KATTA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, RURA GŁOSOWA, NIĆ WIODĄCA, NIEOCHRZCZONY, RECEPTA PUNKTOWA, EOTYTANOZUCH, SAMOGŁOSKA USTNA, PRZYRODOZNAWCA, SZUM, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, ODCZYN ZAPALNY, PRZETOKOWY, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, STARY WRÓBEL, TEREN, KOLEGIUM KONSULTORÓW, JARSTWO, KRÓLIK, OBSZUKANIE, GALWANIZM, POWAGA, KRYJÓWKA, WYNAJMUJĄCA, PÓŁNOC, BRYZOMANCJA, OGNISKO, CYBUCH, FONIATRIA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, OKRZOS, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, TECHNOZAUR, CYTADELA, MIARKA, WYCIĄG TOWAROWY, ODNIESIENIE, PIASECZNICA, STYL CASUALOWY, ZSYP, CIEŚŃ NADGARSTKA, CAŁUSEK, WSTĘPNICA, SYLWETKA, ŚWIATOWOŚĆ, KOMPANIA, TANY, ROZKŁAD, ARYTMETYKA MODULARNA, MIELINA, PAŃSTWO POLICYJNE, ROZDZIAŁKA, OSAD, NIEPOKORNOŚĆ, POIDŁO, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, SKŁADANKA, PIEPRZ CZERWONY, CZYNNIK SYTUACYJNY, ZŁOTÓWA, CZUWAK, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, CZERWONE, ODWSZAWIANIE, PIECZONKA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PLAMA GORĄCA, ZŁOTY DESZCZ, WŁAŚCIWOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, FIRMAMENT, BIOETYK, KANTON, KOMISJA, DOROBKOWICZ, SŁONOROŚL, PROSCENIUM, MESA, MAKUTRA, SOZOLOGIA, FILOLOGIA ORIENTALNA, REALNOŚĆ, BIAŁA GORĄCZKA, PIĘTA, FERMENT, SCHIZOTYMIA, DEHYDROGENAZA, GOT, ROZTWÓR WZORCOWY, OSKÓREK, TOGA, SKI, FELOPLASTYKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, BRYKA, LAUROWIŚNIA, STOSUNEK SPOŁECZNY, JĘZYK ANGIELSKI, OKOŃ, OGROM, BUFOR, RZEZAK, STARY WYGA, GLORIETKA, MAŁYSZOMANIA, OBRZĄDEK, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, MNOŻNA, CYTRYNADA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, STARA MALUTKA, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, MACHANIE RĘKĄ, KOMUNIA, TECHNICZNY NOKAUT, SZOK POPORODOWY, FRYZYJSKI, TRIADA KARTAGENERA, LITEWSKI, AWANGARDA, TRÓJDŹWIĘK, MNIEJSZE ZŁO, DESZCZ, BIDAKA, DETALISTKA, SEROHEMATOLOGIA, PIERŚCIEŃ, FALOWNIK NAPIĘCIA, PUSTELNICZKA, MLECZARKA, FREEGANIN, CZŁOWIEK PIÓRA, MIKROSILNIK, ŻABA KRZYKLIWA, MONTANISTA, NACZYNIAK, HESPERIA, MONOTOPIZM, FUZJA PIONOWA, PRAWO UNIJNE, MIMETYZM, LIPODYSTROFIA, ORIBI, OKSFORD, ŁUPEK, KRYZA, NIEZRĘCZNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, GRAMATYK, BIZNES, FILOLOGIA ROSYJSKA, ROLADA, KOSA, ŚWISTUŁA, KRAJ, SOLARIUM, JOL, UPADŁY ANIOŁ, FAŁ, ZAKURZENIE, INTERMEZZO, IZOFONA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, STAROPANIEŃSTWO, TELEROBOTYKA, JEMIOŁA, INTERWENIENT UBOCZNY, BIOGEOCENOZA, CHLEBOWIEC, OSIEDLE, NADKRWISTOŚĆ, WILCZEK, KOŃ ANDALUZYJSKI, MASA STARTOWA, KREACJONIZM, KINOMANIAK, BŁONA LOTNA, MRÓWKA RUDNICA, PARABOLICZNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, OKRUTNOŚĆ, SZYLD, AKTORKA, CHORÓBKA, LUSTERKO, LISTNIENIE, MACEDONIA, NARZĘDZIE, PLEŚNIAK, KRONIKARZ, INWERSJA, UPIÓR, MERIDIAN, CERTACJA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ?GAMBUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENTEROBAKTERIA każda bakteria, która żyje w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także niktóre żyjące w glebie i roślinach - może to być jakaś bakteria kwalifikowana do taksonu, którego łacińska nazwa zaczyna się od Enterobacter-, ale nie musi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENTEROBAKTERIA
każda bakteria, która żyje w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a także niktóre żyjące w glebie i roślinach - może to być jakaś bakteria kwalifikowana do taksonu, którego łacińska nazwa zaczyna się od Enterobacter-, ale nie musi (na 14 lit.).

Oprócz KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KAŻDA BAKTERIA, KTÓRA ŻYJE W PRZEWODZIE POKARMOWYM LUDZI I ZWIERZĄT, A TAKŻE NIKTÓRE ŻYJĄCE W GLEBIE I ROŚLINACH - MOŻE TO BYĆ JAKAŚ BAKTERIA KWALIFIKOWANA DO TAKSONU, KTÓREGO ŁACIŃSKA NAZWA ZACZYNA SIĘ OD ENTEROBACTER-, ALE NIE MUSI. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x