OBSZAR, KTÓRY NIE JEST W CAŁOŚCI WIDOCZNY, CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE JEST ZASŁONIĘTY PRZEZ LASY, ELEMENTY RZEŹBY TERENU CZY ZABUDOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN ZAKRYTY to:

obszar, który nie jest w całości widoczny, częściowo lub całkowicie jest zasłonięty przez lasy, elementy rzeźby terenu czy zabudowania (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, KTÓRY NIE JEST W CAŁOŚCI WIDOCZNY, CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE JEST ZASŁONIĘTY PRZEZ LASY, ELEMENTY RZEŹBY TERENU CZY ZABUDOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.133

GŁOS, PALISADA, KAPRALSTWO, ADBLOCK, KONIECZNY, SZUMOWINA, PAGÓREK, NIEKOMPLETNOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, LAPUNDER, GALASY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SEKSTURYSTYKA, CZERWONY, MÓZG, KLASZTOR, ROZTWÓR WZORCOWY, MEMORIAŁ, ASTER SOLNY, KAMIEŃ WĘGIELNY, BOLA, KROKIEW, OSIEDLENIEC, KARMA, BIERWIONO, CHCIWSTWO, SZPILECZKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, LAS, SZPRING, NIEWYPARZONY PYSK, KARAFKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PUCH KIELICHOWY, RZECKI, GRZECZNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, GRUBY, ŚRODKOWOŚĆ, NUDZIAK, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, PĘDRAK, ASTEROIDA, NIL, KOT, CZEREP, FILM ANTYWOJENNY, EKONOMIA, COTTON, SIOSTRA, SKOŃSKI, ŚPIEWAK, UBOGI KREWNY, ŚWIĘTOKRADZTWO, ŁĄCZNOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, SPRAWA, POŻYCZKA, KLUCZ, DERYWAT, SPRZĘT MECHANICZNY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻAKARD, TEKA, BABULINKA, POCIĄG EKSPRESOWY, MOTYLEK, ODNIESIENIE, KRWIOPIJCA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, ALARM BOJOWY, ZAPALENIE, SAMOGON, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, DWUDZIESTY PIERWSZY, NAMNAŻANIE, CZTERNASTY, LYGODIUM PALMIASTE, SYGNATURKA, BRZEMIĘ, SŁOWO MASZYNOWE, SIŁA NOŚNA, KOMENTARZYK, PRZEWODNICZĄCY, KULT SOLARNY, KUBEŁ, DOGRYWKA, MAGIEL, ZAKRĘT, SEKS, KARMIENIE, TRANSPARENCJA, PRYMAT, STÓŁ, TYTUŁ, SALCESON, PNEUMATOLIZA, HONOROWY GOL, WIERCENIE, KOMORA WULKANICZNA, PARTIA, BURKA, RERECORDING, SZATA GODOWA, GWARDZISTA, ILUMINATOR, GAŁĘŹNIK, NONAJRON, KRATKA ODPŁYWOWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, JUDAIZM, ODMIENNOŚĆ, SYMPTOMAT, POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY, BIEDOTA, EKOSFERA, MAKRON, ARGENTYŃSKOŚĆ, OBRUS, ZAWODOWO CZYNNY, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, SAMOCHÓD POŻARNICZY, CZWÓRKA, AMINOPENICYLINA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, ŻACHWA, CIT, LOGIKA MATEMATYCZNA, KREM, WYSOKOŚĆ NORMALNA, SZUM, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PROSPEKT EMISYJNY, REŻIM, RANEK, NABÓJ ĆWICZEBNY, HISZPAŃSKIE BUTY, STRATEGIA, PRASADAM, CHMURA NISKA, PAROBEK, ŁĄKA, PRZYWIDZENIE, POŚWIĘCENIE, KARTA, ZAWISAK, WINA NIEUMYŚLNA, DYSKONTYNUACJA, KORMOFITY, GLADIATORSTWO, PETARDA, SER, POTULNOŚĆ, CZOPEK, NISZA, BĘBEN, IRTYSZ, OBRONA CARO-KANN, DYSKRETKA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NIEZALEŻNOŚĆ, MORDENT, CHMIELEWSKI, FARBA DRUKARSKA, STYGON, SZTYWNA SPACJA, BALANSJER, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ANIMALIZM, ZGNILEC EUROPEJSKI, MASZYNOWNIA, CHARLES, PODOBNOŚĆ, PEPINIERA, SAMOGŁOSKA NISKA, TUSZ, KŁĘBCZAK, POROZUMIENIE, SPOWALNIACZ, TAJEMNOŚĆ, OBOWIĄZEK, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, CYJANOHYDRYNA, ROZKAZ DZIENNY, GAŁĘZIAK, JAKOŚĆ, NIEOKRZESANIEC, STÓJKA, OSTOJA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ZMIERZCH CYWILNY, MAJDANIARZ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, FUNDUSZ PŁAC, KRAJARKA, OSOBNIK, TRÓJKA, NALOKSON, SAMOISTNOŚĆ, ELKI, PĘPEK, KWATERA OKIENNA, PARTYKULARNOŚĆ, CELKA, AŁYCZA, IMIGRACJA, ŻYWOT, SZCZEĆ, MACERACJA, TUBKA, GŁOWICA FREZOWA, SZYBKOWAR, SUBSTANCJA OBCA, WĄS, GEOCENTRYZM, TRANSPOZYCJA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ROGER, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, NEANDERTAL, INWALIDA, CHOMIK EUROPEJSKI, MONARCHIA PATRYMONIALNA, WOREK, WYZIEWY, GOŁĄBEK, BRYTYJSKOŚĆ, ZAPORA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, HEROSTRATYZM, AMBITNOŚĆ, REKOMENDACJA, PĘTLA, AMFORA, RÓWNIK, KANAŁ LATERALNY, POBOŻNOŚĆ, STYGMAT, AREAŁ, PADWAN, PREPROCESOR, BIOFLAWONOID, DYSZKANCIK, SYMPATYCZNOŚĆ, REDA, FARMA, ĆWIARTKA, ALKILACJA, MUTACJA PUNKTOWA, ALGORYTM ITERACYJNY, PIELGRZYM, CZAPKA TEKTONICZNA, ANTYUTLENIACZ, ROMANSOPISARZ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, GOMBROWICZ, KOD OGRANICZONY, TRANSMITER, RETORYCZNOŚĆ, KOLCOROŚL, BEZBRZEŻ, FILM SZPIEGOWSKI, REGENERACJA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, NIEKLAROWNOŚĆ, OSTATNIE POŻEGNANIE, MASKA, WSPÓŁUCZEŃ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BĄK, NERW BŁĘDNY, LICZBA BRINELLA, BEZANMASZT, KALETA, PIERWSZOROCZNIAK, SARNA, MIODOJAD ZŁOTOLICY, UWERTURA, KUCHNIA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, ZAKONNICZKA, CIUPAGA, PODRZĘDNIK, NIEWYPAŁ, ŁONO, PIĘTKA, KILOKALORIA, SZPRYCA, KRWAWNIK, WĄTPLIWOŚĆ, GORSET, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, OTULINA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, FREGATA, ?GRUCZOŁ MLECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR, KTÓRY NIE JEST W CAŁOŚCI WIDOCZNY, CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE JEST ZASŁONIĘTY PRZEZ LASY, ELEMENTY RZEŹBY TERENU CZY ZABUDOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, KTÓRY NIE JEST W CAŁOŚCI WIDOCZNY, CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE JEST ZASŁONIĘTY PRZEZ LASY, ELEMENTY RZEŹBY TERENU CZY ZABUDOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN ZAKRYTY obszar, który nie jest w całości widoczny, częściowo lub całkowicie jest zasłonięty przez lasy, elementy rzeźby terenu czy zabudowania (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN ZAKRYTY
obszar, który nie jest w całości widoczny, częściowo lub całkowicie jest zasłonięty przez lasy, elementy rzeźby terenu czy zabudowania (na 12 lit.).

Oprócz OBSZAR, KTÓRY NIE JEST W CAŁOŚCI WIDOCZNY, CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE JEST ZASŁONIĘTY PRZEZ LASY, ELEMENTY RZEŹBY TERENU CZY ZABUDOWANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OBSZAR, KTÓRY NIE JEST W CAŁOŚCI WIDOCZNY, CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE JEST ZASŁONIĘTY PRZEZ LASY, ELEMENTY RZEŹBY TERENU CZY ZABUDOWANIA. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x