CZĘŚĆ BUDOWLI W KSZTAŁCIE CYLINDRA LUB WIELOBOKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĘBEN to:

część budowli w kształcie cylindra lub wieloboku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĘBEN

BĘBEN to:

perkusyjny instrument muzyczny z grupy membranofonów (na 5 lit.)BĘBEN to:

element konstrukcyjny wciągarki (na 5 lit.)BĘBEN to:

część maszyny w kształcie obrotowego walca (na 5 lit.)BĘBEN to:

z dezaprobatą lub sympatią o dziecku (na 5 lit.)BĘBEN to:

duży, obwisły lub wypukły brzuch (na 5 lit.)BĘBEN to:

TAMBUR; cylindryczna lub wieloboczna podstawa kopuły bądź część składowa trzonu kolumny (na 5 lit.)BĘBEN to:

element maszyn i urządzeń w postaci obracającego się walca o małej wysokości w stosunku do średnicy (na 5 lit.)BĘBEN to:

muzyczny instrument perkusyjny (na 5 lit.)BĘBEN to:

przed doboszem (na 5 lit.)BĘBEN to:

wirujący - w pralce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BUDOWLI W KSZTAŁCIE CYLINDRA LUB WIELOBOKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.647

MATRIXY, TALERZ, BĘBEN, SKRZYNIA BIEGÓW, SIŁACZ, GRUSZECZKA, MASKA, SKRZYDŁO, PRĄTNIKOWCOWE, CEROFERARIUSZ, MIEJSCE ŚWIĘTE, JEZIORO PROGLACJALNE, DYSTANS, AUTOMAT, KOŁO HISTORII, OSA, TUMBA, KONEW, KARTA MOBILIZACYJNA, ODCHYŁ, ROZGRZEWACZ, NIEWYPAŁ, LAMA, MANEWR PRINGLE’A, SPOT, SAK, KIEŁ, MARSZ, DZIURKA, FRASZKA, GORĄCA KREW, POŚWIST, WYDATEK RZECZOWY, OŚLA GŁOWA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ADHD, WYCHODZTWO, RADIOODTWARZACZ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, TLENEK, ZNAKI, KASETA PRIBNOWA, CZAJKA, TYTOŃ, ŚRODEK MASY, ABOLICJONISTKA, UKAZ, UMOWA, WĘŻÓWKA, DANE, PEPICZEK, SEJSMOGRAF, ALBUMIK, ŚCIÓŁKOWANIE, ŚMIETANKA, SATELITA, SZYNKA, OKUPACJA, DYKTAT, TYGIEL, KRYZYS KATATYMICZNY, BUKRANION, CYMBAŁ, WARZYWNIK, REWALIDACJA, COMBER, FARMAKOTERAPIA, BRZEG, ZARZUT, ZATRUCIE, ZIMNE NÓŻKI, MŁYN WODNY, FASOWANIE, PROFITENT, PŁYTA KONTYNENTALNA, PLOMBA, POLISYNDETON, ZASTRZALIN, MODUŁ MIESZKALNY, POROZUMIENIE, PAPROĆ DRZEWIASTA, NUROGĘŚ, STUDNIA, WŁADZUCHNA, PROFESOR, PROGRAM, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PIGMALIONIZM, SAMOA ZACHODNIE, JĘZYK LODOWCOWY, WYŻYNY, RING, RODZIMOŚĆ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SIATECZKA, MENTALNOŚĆ, PÓŁKULA MÓZGOWA, RAJFURSTWO, CZÓŁNO, GNAT, KOPS, LITOTRYPSJA, JARZĘBINÓWKA, JODEK, SZEW PODNIEBIENNY, BANKIERKA, LIROGON, PĘDNIK OKRĘTOWY, SPRYCIARKA, KAPISZON, HUMMUS, ŚREDNIOPŁAT, DOGODZENIE SOBIE, MATKA, PERKOLACJA, WERANDA, UDERZENIE, ALABASTRON, SZÓSTKA, ARON, KONSTYTUCJA, DOMEK, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, SPÓD, GŁOWA KOŚCIOŁA, DUPLIKACJA, ŻÓŁW NATATOR, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, MÓL BOROWICZAK, LEBERA, PŁOMYCZEK, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ESTER, REWOLTA, PAMIĘĆ, PRZEDSCENIE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, HUNTER, DUŃSKOŚĆ, ALMANACH, RACJA, ODDZIAŁ, ZDENERWOWANIE, WYNAGRODZENIE, EMISJA WTÓRNA, PREZENT, KOSZYKÓWKA ULICZNA, MAGNOLIA, PRZEPOJA, KONTROLA, JAJA, TIURMA, CHEKKER, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, APSYDA, TRANSLOKACJA, ZLEWNIA, PIGULARZ, CZUBEK, SATYNA, OSADA, JĘZYK SZTUCZNY, CEMENT, KONWOLUCJA, CEDRAT, ZŁOTOGŁÓW, BITNIA, STADION, SKORUPA, CHOROBA WRZODOWA, POWIERNICTWO, TETRAMER, KLINKIER, STOŻEK DZIOBOWY, ALLEGRO, PASTWA, DIAKRYT, NOGA, KOSMOS, HAK, LAMPA KSENONOWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SESJA POPULARNONAUKOWA, KAPA, METEOR, RÓŻA BAZALTOWA, OKRĘT FLAGOWY, KLINIEC, JEDNOŚĆ, WŻER, NIESPIESZNOŚĆ, KASETOFON, KOLORYSTYKA, TĘSKNOTA, DUM-DUM, DYMKA, OMYŁKA, LEJEK, OSTRA REAKCJA NA STRES, TEST ATOMOWY, JARZENIÓWKA, APARAT SZPARKOWY, PRZENOŚNIK, TULEJA, INSEKT, NIEMIECKI, LAND, NATRYSK, MENISK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, PROLOG, RUCH PRZYSPIESZONY, KŁOBUK, OBŁĄKANIEC, OBCOWANIE PŁCIOWE, NARĘCZAK, AGADA, MŁOT, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, CHOWANIEC, LEJBIK, SAKRALIZACJA, CEDZAK, KOTEW, LESZCZYNA, PRZEWODZIK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, OSTATNIE POŻEGNANIE, CZYNNIK PRODUKCJI, KONTYNGENT, IWAN, HYDROFIT, AKATALEKSA, ZAPINKA, RENKLODA, CZUPRYNA, CZARTER, SUPRAPORTA, ZBROJENIE, PRZEJAZD KOLEJOWY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, DEPESZA, LIGAWA, IRYS, WYŚCIGÓWKA, KONKURS, PRZEWÓD, OSTATNIE NAMASZCZENIE, EDYKUŁ, STREFA NADGRANICZNA, CHABANINA, PATELNICA, ANATOL, SALAMI, PLUJKA, LAPILLI, ESCALIVADA, NAJDUCH, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KADŹ, BILLBOARD, PODUSZKA POWIETRZNA, PRZYWÓZ, PERUKARNIA, BLIN, PRESTIŻ, CZARNA KARTKA, PRZEGLĄDACZ, DRUK ULOTNY, CIĘŻKIE DZIAŁA, ŁAM, ZMORA, WĄTEK, STADIUM, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, SALCESON, ZAGŁÓWEK, LODOWIEC GRUZOWY, AFLASTON, MARKETING INWAZYJNY, MIRAŻ, FILET, INDUKTOR, SKŁADOWA, PIANISTYKA, MAŁPA OGONIASTA, SĄD POLOWY, WYŚCIGI KONNE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KIT, ODKRYCIE, PLASTIK, SKRZYDŁO, HAMERNIA, KWIATON, RATA, WARZYWNIAK, BULLETIN BOARD SYSTEM, ?BARK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BUDOWLI W KSZTAŁCIE CYLINDRA LUB WIELOBOKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BUDOWLI W KSZTAŁCIE CYLINDRA LUB WIELOBOKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĘBEN część budowli w kształcie cylindra lub wieloboku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĘBEN
część budowli w kształcie cylindra lub wieloboku (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BUDOWLI W KSZTAŁCIE CYLINDRA LUB WIELOBOKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ BUDOWLI W KSZTAŁCIE CYLINDRA LUB WIELOBOKU. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast