STANOWISKO, MIEJSCE ZAJMOWANE PRZEZ WOJSKO LUB JEGO CZĘŚĆ W OKREŚLONYM CELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT to:

stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUNKT

PUNKT to:

w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny (na 5 lit.)PUNKT to:

określone miejsce, bardzo mała część powierzchni (na 5 lit.)PUNKT to:

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)PUNKT to:

jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć (na 5 lit.)PUNKT to:

wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego (na 5 lit.)PUNKT to:

problem, kwestia, przedmiot rozważań (na 5 lit.)PUNKT to:

mała plamka, kropka (na 5 lit.)PUNKT to:

zaplanowana część jakiegoś wydarzenia (na 5 lit.)PUNKT to:

moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru (na 5 lit.)PUNKT to:

kropka, plamka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STANOWISKO, MIEJSCE ZAJMOWANE PRZEZ WOJSKO LUB JEGO CZĘŚĆ W OKREŚLONYM CELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.850

ENZYM RESTRYKCYJNY, INSTRUMENT MECHANICZNY, BENZYLOPENICYLINA, NARAMIENNICA, GOLONKA, OGRÓDEK LETNI, REJESTRANT, KOS, ŁANIA, WRAK, WYWRÓT, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KOŁYSKA JUDASZA, JODEK, IGLIWIE, DRENAŻ RYNKU, WIETRZENIE ORGANICZNE, EMANUEL, GEST, LAKONIZM, INTERMEZZO, KORYTKO, GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA, SKOK W BOK, MATERIAŁ, KLAMRA, BLENDA, POŻARZYSKO, KLUCHY POŁOM BITE, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, ELEKTROCHIRURGIA, WIOŚLAK, KAMPUS, BIELIK, ROZSTĘP, OKRĘT DOZOROWY, OPATRUNEK UCISKOWY, AWANTURA, MIARA ŁUKOWA, KUPAŹ, TOKSYNA SINICOWA, KOSZULKA, NASIONNICE, EMBLEMAT, ŁONO ABRAHAMA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, MARSZ, INSTYTUT, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, ŚCIANA, RDZA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, POPRAWNOŚĆ, ROZMACH, BOASZKOWATE, ANALIZA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, PARADOKS LEONTIEFA, SZKUTNICTWO, JEDNOSTKA ZALEŻNA, LEGAT PAPIESKI, GAŁĘZIAK, APARAT WYLĘGOWY, DRACHMA, PRÓBKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, BIUSTONOSZ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PRÓG RZECZNY, NOCEK BECHSTEINA, FILM DROGI, FOTOLABORATORIUM, SKRYBA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ZAOLZIE, ZAKŁÓCENIE, CELLA, OPŁATA STOSUNKOWA, BOFORS, SPAD, PANAMERYKANIZM, SULFOTLENEK, ROZCIEŃCZALNIK, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, BALOT, TRZON, POWIERZCHNIA WALCOWA, FARBA DRUKARSKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, AWAL, INDUKCJA, WIERZCHOŁEK, PATENA, RAPT, RING, MITRA, UNIWERSYTECKOŚĆ, ZWIJARKA, KATEDRA, KANU, PLOMBOWIEC, VAT, KURONIÓWKA, RÓG, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ŻABKA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, STAW BIODROWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, MASER, JEDENASTKA, NIKAB, REGULARNOŚĆ, JEZIORO FIORDOWE, NUTA, CYKL REPRODUKCYJNY, STANOWISKO, ROŚLINA UŻYTKOWA, MACA, OPRICZNINA, KOLOR LUKOWY, CZUCHUNIA, WRZECIENNIK, OBUSTRONNOŚĆ, TACZANKA, ORGAN, ART BRUT, LOTNICTWO POKŁADOWE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, RAMIENICA SZCZECINOWATA, SPEAKER, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, TAKSON MONOTYPOWY, AKT PRAWNY, CZARNY DĄB, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KOMINOWE, GRYPS, ŁAWA DZIAŁOWA, SIATKA, ADWEKCJA, OBSZAR WIEJSKI, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, ANEGDOTA, INFLACJA BUDŻETOWA, SUKCESJA UNIWERSALNA, MASZT ANTENOWY, OBUCH, WYPADEK DROGOWY, INOKULACJA, NÓŻ BOJOWY, KONCYLIACJA, FORMA, GUZ ŁAGODNY, KOZŁOWANIE, ŻAKINADA, UKŁAD URBANISTYCZNY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ZBOWID, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, SAKIEWNIK, STONÓG MYSZATY, EKSPERYMENT MYŚLOWY, JAMRAJ, SOLO, DUROPLAST, ATUT, PANTOFAG, LOJALISTA, BOBÓWKA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, BALROG, REWALIDACJA, SZYSZKA, REWERSAŁ, VIOLA BASTARDA, OBERWANIE CHMURY, KANALIK NERKOWY, ZRAZOWA, TUNIKA, POPRAWIACZ, ZBROJNIK, STARTUP, RZEPKA KOLANOWA, SZEW KOSTNY, RZECZPOSPOLITA, FILIŻANKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, PIRACTWO, GRZYWA, KOMA, CEWKA MOCZOWA, KONWIKT, MINERAŁ, LAWA PODUSZKOWA, WZIĘCIE POD WŁOS, KASA, GRZYBIARZ, KATAPULTA, WIZYTOWNIK, TROJAN, ŻABKI, PROSTAK, ZIELONE, PUPCIA, CZYN SPOŁECZNY, KONSOLA, KLINKIER CEMENTOWY, STRUMIEŃ, METEORYT, KĄT OSTRY, KLESZCZE, PLANSZA, LODOWIEC NORWESKI, ARBITRAŻ, KŁĘBUSZEK NERKOWY, GMERK, ASPEKT, FALA WZROSTOWA, RYNNA, REMIKS, ZGIĘCIE PODESZWOWE, TATAR, PSIA MINA, WINO, RZECZ PRZYSZŁA, KORSARZ, PIKIETA, GRA, IDIOMATYZM, BĄBELEK, CYWILKI, DZIECINKA, ZATOKA, PLUS, PLASTYKA, TERCJA, DZBANEK DO KAWY, CEGŁA DZIURAWKA, PINGLE, RAJDER, KOLBA, ALBULOWATE, TYNKTURA, WIATKA, TERMA, HEBRA, FINKA, RENTA SZKOLENIOWA, KLOSZ, PŁETWA, KURIER PODHALAŃSKI, NATRYSK, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, STARTER, ULOTKA, FLAK, IRC, LICZKO, KAZACZOK, DELUWIUM, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PODANIE, PUNKT GEODEZYJNY, TARPAN, SKAŁA ORGANOGENICZNA, DRAMATYZM, LOŻA, SOKOLE OKO, OSIEDLINY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ELIMINACJA, LUK, NIEPYLAK MNEMOZYNA, WIELKOŚĆ, PLETYZMOGRAF, KONSTRUKCJA NOŚNA, TREPANG, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, MANEŻ, WISZNICA, ZMYWACZ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ŚWIEŻAK, ALLOFONIA, BATON, ZMROK, KRÓL, GRAB, DZIENNIK URZĘDOWY, KONKURENCJA, SAMBENITO, OSTOJA, MIÓD SPADZIOWY, SEKSIZM, ?TELETECHNIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STANOWISKO, MIEJSCE ZAJMOWANE PRZEZ WOJSKO LUB JEGO CZĘŚĆ W OKREŚLONYM CELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STANOWISKO, MIEJSCE ZAJMOWANE PRZEZ WOJSKO LUB JEGO CZĘŚĆ W OKREŚLONYM CELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT
stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.).

Oprócz STANOWISKO, MIEJSCE ZAJMOWANE PRZEZ WOJSKO LUB JEGO CZĘŚĆ W OKREŚLONYM CELU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - STANOWISKO, MIEJSCE ZAJMOWANE PRZEZ WOJSKO LUB JEGO CZĘŚĆ W OKREŚLONYM CELU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x