Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAŃCUSZEK

ŁAŃCUSZEK to:

ozdoba o charakterze biżuteryjnym wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, noszona najczęściej jako ozdoba na szyi lub będąca elementem innego wytworu; taki łańcuszek może się składać z ogniw lub elementów o różnych wymyślnych kształtach (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - szereg połączonych ogniw, które tworzą coś na kształt liny (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

ścieg w szyciu, który jest dość mocny i ma walor ozdobny; ścieg, w którym tworzy się małe pętelki z nici i przeszywa się je tak, że powstaje wzór przypominający ogniwa łańcucha (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

ścieg szydełkowy, wykonywany także igłą, w którym tworzy się szereg zazębiających się oczek (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

wiadomość, którą ludzie sobie przekazują, taka, której celem istnienia jest to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi, także: ta sytuacja komunikacyjna, w której ktoś otrzymuje wiadomość i jest zobligowany przekazać ją dalej (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej, szereg obiektów (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.404

MASZYNA SAMOWZBUDNA, PAWĘŻ, KOLORYSTYKA, GALERIA, KINDŻAŁ, RANWERSY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, POSZKODOWANA, PIERWSZY, MOSTEK KAPITAŃSKI, KAPISZON, KLINKIER, BŁĘKITNY OLBRZYM, KOLOKACJA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KOMISJA ROZJEMCZA, NOSIŁKI, REALIZM, NAKŁADKA, KOJEC, FILC, WYRAŻENIE, KAPAR, SYSTEM, SIEĆ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PIEGUS, KRÓLEWIĘTA, DEPESZA, CHAŁUPNICZKA, UKOICIEL, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ZBIERACZKA, PRZECHYŁKA, POPOVER, MASER, BIAŁY WĘGIEL, GLOBUS, SZASZŁYKARNIA, ZWAŁA, RETENCJA, MARSZ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, DYL, SZPRYCKA, BIURO PARLAMENTARNE, MATURA POMOSTOWA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, RUCH, PLECIONKA, METAFRAZA, DRELICH, MINUCJA, SUKMANA, TELEGRAF CHAPPE'A, SZALOWANIE, RUMSZTYK, SAMOCHODZIARZ, SŁONINA, ROKIET, GŁOWOCIS, TRÓJECZKA, KONFISKACJA, HUTNIK, AFERA, PRODROM, MATIZ, PAPAD, STRATEG, BOMBA WODOROWA, NAJEŹDŹCA, CNOTA KARDYNALNA, VOTUM, REKLAMANT, RDZA, ŻYWOT, KRYTYCZKA, SALAMI, NIECZUCIE, LISEK, PAUTSCH, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, RAMPA, TYRANIA, PODKÓWECZKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, BEJT, RYNKA, MANIERZYSTA, CZERWONY, PŁATKI ZBOŻOWE, OPOŁEK, ROBIGROSZ, KOBYŁKA, AZJATYCKOŚĆ, KORMA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, LABIRYNT, PUCH KIELICHOWY, LAUDATOR, BADACZ, TEST, SKUPINA, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, AWANTURNICA, PRZEMYSŁÓWKA, TURMA, FUTERKO, MEDIUM, KIERUNKOWSKAZ, ATMOSFERA, ZIELONE, AŁYCZA, LEKCJA, WSPÓŁKATEDRA, PONOCNICE, WSPÓŁKRÓL, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, GOLAS, ANAMNEZJA, KOCIOŁ WIROWY, ZAGĘSZCZACZ, APARTAMENT, PRĄDZIK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, FORMACJA SKALNA, NERKÓWKA, CIĘGNO KOTWICZNE, BUDDA, TYSIĄC, KURZYSKO, ŚMIESZKA, RENATURACJA BIAŁKA, RAK SYGNAŁOWY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ZMOTORYZOWANY, TRANSURAN, TYGIEL, RATYSZCZ, KROPKA, HURYSKA, TRAP, PAŃSTWO, SZWABIA, GATUNEK AGAMICZNY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, WRZĘCHY, CZTERDZIESTKA, PACHOŁ, ODTWÓRCA, RYNNA, ADHEZJA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, KOKARDKA, HARDTOP, KOPALINA SKALNA, ZAŚLEPIENIE, KAPITALNY REMONT, PROTETYKA, INWOLUCJA, KATEDRA, BALAST, SIEĆ, NUMERACJA PORZĄDKOWA, CIASTO PIASKOWE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SIEĆ ENERGETYCZNA, SZYBOLET, DZIENNIK URZĘDOWY, SCHABOWY, BEZCZUCIE, GŁOŻYNA, PRZYWÓZKA, HUMMUS, RÓŻA, METAL NIEŻELAZNY, SZYNA, HAJDUK, BONET, MUZYKA, CHWAST, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SCENKA RODZAJOWA, ORTALION, ROŻEK, ZAKUP, POKŁAD STATKU, TOLERANCJA, KROS, FRYWOLITKA, FILM KATASTROFICZNY, KIEROWCA, SKRZYDŁA, SZCZUDŁO, KIKS, POMOST, PAMPUCH, ZMARŁY, STYLON, PRZEBIERANIEC, NIESTAWIENNICTWO, PROMIENIOWANIE, ZGINIĘCIE, OBŁĘK, LOFIX, CIASTO MAKARONIKOWE, PŁOMYK, STYLIZATOR, POTENCJAŁ DZETA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KŁOPOTANIE SIĘ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, HYDROFIL, ANTENA MIKROPASKOWA, OBJAŚNIENIE, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ŁUK WYSPOWY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, POŁAWIACZ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, BLINDAŻ, STARY BYK, BRZOZA CZARNA, PODZIEMIE, WZÓR, TEUTON, CIĄG, FORTECZKA, OWOC POZORNY, OFICER FLAGOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OKO, NIEPOKALANEK, ACHTERPIK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ALBUMIK, UKRYCIE, SIEKANKA, LODÓWKA, DWORZANIN, ODPUST, DEFICYTY BLIŹNIACZE, REPUTACJA, DELEGACYJKA, KONWENANSE, EMALIA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, BOLOŃCZYK, BRATEK, DIAGNOSTYKA, WAŁECZEK, PIĘDŹ, PIGUŁKA GWAŁTU, ZRAZ, ŁUPIEŻ PSTRY, WĄTEK, SPIRYT, MIASTO, FETA, WYPADEK DROGOWY, EKSTRUZJA, BICIE CZOŁEM, LUR, PŁYTA STOLARSKA, LINON, POKRYWA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MIAŁ, ZBLIŻENIE, NIEGOSPODARNOŚĆ, LIMETA, BĄBELEK, SALCESON, ODNOWICIEL, RUCH, INTERKALACJA, TUSZ, GALASÓWKA, EKSPERTKA, GATUNEK ZBIOROWY, KOLAUDACJA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, TOR, MŁODZI, INFORMACJA POUFNA, FITONCYD, KORPUS, MONODIA, KALIBER, POTNIK, SUBSTANCJA AKTYWNA, KOMISUROTOMIA, BURGRAF, MUFA, GŁOWA DOMU, SOLANKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PAGINATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łańcuszek, zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAŃCUSZEK
zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x