ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAŃCUSZEK

ŁAŃCUSZEK to:

ozdoba o charakterze biżuteryjnym wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, noszona najczęściej jako ozdoba na szyi lub będąca elementem innego wytworu; taki łańcuszek może się składać z ogniw lub elementów o różnych wymyślnych kształtach (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - szereg połączonych ogniw, które tworzą coś na kształt liny (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

ścieg w szyciu, który jest dość mocny i ma walor ozdobny; ścieg, w którym tworzy się małe pętelki z nici i przeszywa się je tak, że powstaje wzór przypominający ogniwa łańcucha (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

ścieg szydełkowy, wykonywany także igłą, w którym tworzy się szereg zazębiających się oczek (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

wiadomość, którą ludzie sobie przekazują, taka, której celem istnienia jest to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi, także: ta sytuacja komunikacyjna, w której ktoś otrzymuje wiadomość i jest zobligowany przekazać ją dalej (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej, szereg obiektów (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.046

CYNERARIA, KORPUS, PĘTLA, MUZYCZKA, CZARCIK, RELIEF WYPUKŁY, MECHANIZM CHWYTAKOWY, OBERLANDER, CENTRUM OBRÓBKOWE, SZCZELINA LODOWCOWA, LEWAR, SIKSA, REZONATOR, NIKOLAICI, ŁATWOPALNOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ANTYKOAGULANT, BÓG, KASIARZ, ILLOKUCJA, KONGELACJA, TERMOS, CACKO, TAKSON MONOTYPOWY, KONIUNKCJA, PRĘT, FAKTOR, DAMULA, PĘTO, GÓRA LODOWA, KLIKOWOŚĆ, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PÓŁKOLONIE, POTWARZ, GLOSA, ŁAPKA, KRACH, OKAP, PORZĄDEK PUBLICZNY, NASTAWIENIE, MINERALIZACJA, HACJENDER, WYPALANKA, KANAŁ, EUROPEJSKOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZMOTORYZOWANY, COPYPASTA, MATERIAŁ, TONAŻ, KASZA, ANORAK, RÓG, RURA, NICI, ROZMODLENIE, ZALEWA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, UNYTKO, ŻARŁOK, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, MATRYKUŁA, UCIECZKA, LĄDZIENIE, BRANIE POD WŁOS, ŚREDNIOPŁAT, VAT, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PLASTYKA, FARA, WYNACZYNIENIE, BANDOLIER, BIOGEN, SMUGA, KANU, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PRZETŁOK, RZEP, ZAĆMIENIE, DROGA LOKALNA, MUFA, CZESALNIA, KÓZKI, LEKKOZBROJNY, ZWŁOKI, POKRYCIE, CYWIL, ANIOŁEK CHARLIEGO, WYSTĘPOWANIE, LEGOWISKO, SUBEMITENT, KOŁPAK, MAKAK, CHOROBA SOMATYCZNA, INTENSJONALNOŚĆ, SKRÓT SYLABOWY, SZKLANICA, CZĄSTKA DZIWNA, KLINKIER, DOLNOPŁAT, ŚMIERDZIEL, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SYMFONIK, PARAZYT, STAW, RĄB, PALIWO KOPALNE, TELEWANGELIZM, SPISYWACZ, WŁODZIMIERZ, KLASTER, SUKMANA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KIELICH, DOMINATOR, SZAMANKO, KURS, ORNAMENTYKA, KOKPIT, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MARAZM, FLOTA, LAMPA LUTOWNICZA, PRZEŚMIEWKA, WYTWÓR, PIROGRAFIA, GODZ, KONWERGENCJA, SKAJLAJT, GEORGE, WYGASZACZ, KOLUMNA, JOGURT, SIECZKA, CZAS ZIMOWY, TRANSFERAZA, CIUŁACZ, NOK, CYRK LODOWCOWY, ODRÓBKA, STÓŁ, SYMPTOM, BASKINA, JAJECZNICA, STAUROPIGIA, MALATURA, ŚCISŁOŚĆ, TYGIEL, IMPEDYMENTA, KRYTYCZKA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, GOŁĄBECZEK, PODKÓWECZKA, BUCZYNA NIŻOWA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, HEMOROID, MEDRESA, ALTOCUMULUS, AGROPROMOCJA, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, SIEĆ KOLEJOWA, URCEUS, LINIA BRZEGOWA, ANTRESOLA, SHAPESHIFTER, MECENAS, ŁOŻE, SKARGOWOŚĆ, SZKIELET, ETYKIETA, POEMAT HEROICZNY, STACJA, OWOC, PODATEK GRUNTOWY, ASTRAGALOMANCJA, ALUZJA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, ADIUSTACJA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, TYRAŃSTWO, SATYRA, TELEFON, LODÓWKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, PANECZEK, KONFIGURACJA, RĘKAWEK, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, OWADOŻERNOŚĆ, WSPÓŁDECYZJA, FUNKCJA ADDYTYWNA, MSZA GREGORIAŃSKA, SAMOWOLKA, ETERIA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, DIADEM, OBRÓT PIENIĘŻNY, BUICK, WILCZY BILET, PRZECHYŁKA, SIEĆ, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ROZGRZEWACZ, SPONDYLOSOMA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KURATELA, PRZEDZIAŁ, WANIENKA, STRZELECTWO SPORTOWE, MURARKA RUDA, MAŁY PALEC, DEPRESJA, KRYZA, ŻARTOWNIŚ, PŁAWKA, ŁANIA, ELEMENT, OPRAWCA, STRZAŁA, NOWONABYWCA, KIFOZA PIERSIOWA, KOŁO HISTORII, BACKGROUND, ANIMACJA KOMPUTEROWA, INDUKTOR, TALERZ, ORKAN, IRENA, GENERAŁ, WIENIEC, HERBATKA, KĄPIEL LECZNICZA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, CZEK IMIENNY, ROŚLINA NACZYNIOWA, ÓSEMKA, ARENDARZ, MONK, TERYTORIUM POWIERNICZE, SPEKTAKL, NIEKOMPLETNOŚĆ, WICEMISTRZYNI, MENZURKA, KOMISJA SKRUTACYJNA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, ZNAK, CZECZOTKA, GRANT, RYFT, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, PODZIEMIE, CYWILKI, RÓŻNICA ZBIORÓW, MENU, PORWAK LODOWCOWY, PRZEZIERNIK, PRZEMOC, TANCERKA, KULTURA STARTEROWA, ZNAJDA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PIERSICZKA, UPADEK, SUCHORYT, WYCHODŹSTWO, BRAZYLIJSKOŚĆ, DETEKTORYSTKA, STWORZENIE NIEBOŻE, HIGIENISTKA, LAMPKA MAŚLANA, ZASIŁEK PORODOWY, WPŁATA, CYBORG, BLACHARZ, SIEWKA, CIŚNIENIE, ZARZĄD, PAJĄCZEK, TĘGA GŁOWA, PILNICZEK, KOT, KULTURA MATERIALNA, STREFA HEMIPELAGICZNA, ROZMIAR, ŁAJNO, MACIERZ KOWARIANCJI, DEMOT, OSTENTACYJNOŚĆ, NIESPOKOJNOŚĆ, HEMOROID, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, DYPODIA, PHISHING, BARANEK WIELKANOCNY, ?KONSTRUKCJA WIEŃCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAŃCUSZEK zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAŃCUSZEK
zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZDROBNIALE: ŁAŃCUCH - OZDOBA CHOINKOWA LUB KARNAWAŁOWA, KTÓRA MA FORMĘ DŁUGIEJ WIOTKIEJ OZDOBNEJ TAŚMY LUB SZEREGU MAŁYCH ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x