COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone dziewiątką, noszące taki numer (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĄTKA

DZIEWIĄTKA to:

karta z cyfrą 9 (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 9 elementów (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

cyfra 9, numer 9 (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

rodzaj gry bilardowej (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

węzeł stosowany we wspinaczce (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.757

ARABICA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ZASADZKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, GŁĄB KAPUŚCIANY, OKO OPATRZNOŚCI, POŚWIADCZENIE, LUSTRO, PROMIENNIK, KAPRALSTWO, RANGA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, OBRZYD, PODSKOK, NATARCZYWOŚĆ, WIRTUOZERIA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, COASTER, BER, BADACZ POLARNY, PRZERYWACZ, SZAŁAS, ALKILACJA, SMOLUCH, AZOLLA KAROLIŃSKA, WIEŻA KONTROLNA, ALT, ZARZĄDZENIE, ASOCJACJA, KUNA, SY, PANEL STEROWNICZY, OLEJEK, DOVE, MONETYZACJA, LUSTRO TEKTONICZNE, FUGA, RODNIK, SCHADOW, ROMANTYZM, LASKA MARSZAŁKOWSKA, NIEZGRABIASZ, WIELKI PORZĄDEK, BOMBIARZ, CHOJAK, SPÓD, SARNA, ALBAŃSKOŚĆ, AKORD, RADIOODTWARZACZ, PATOGENNOŚĆ, KOPALINA STAŁA, KURCZAK TIKKA MASALA, FALA, FOTEL OBROTOWY, WSPOMINKI, KIEROWCA, FILAR, DŁUGIE RĘCE, KLESZCZE, DOMICYL, URAN, MATOŁ, PALCÓWKA, UKŁAD, BARWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, STACJA, WIZJONER, WŁOSY TETYDY, MIKOZA, GLORIETTA, SKARB, BIAŁA NOC, PYSZCZEK, SENES, PUNKT ODNIESIENIA, METRYKA, PALETA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, KISZKA PASZTETOWA, INSZA INSZOŚĆ, SĄD OSTATECZNY, PRZYLŻEŃCE, WIDZENIE, ŻAGIEW, ZAJAWKA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, KROKIET, NUGAT, WYMIENNIK, FILM OBYCZAJOWY, MAŁOPOLSKOŚĆ, PASKUDZTWO, DRUK, ANGLOFOBIA, KORNET, DERESZOWATY, SPUST, MÓR, BURZA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GÓRY, CIASTKO, ADOLF, POWŁOKA GALWANICZNA, CIEŃ, RANA, KAMUFLAŻ, RECEPTA, PARK MIEJSKI, POMORSKI, ŁAPÓWKARSTWO, KARABIN PLAZMOWY, DEKIELEK, OFICER, TENOR, KEM, KRATER, ODCZYNNIK CHEMICZNY, NASTAWIENIE, PANGSZURA INDYJSKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, PRZYJACIEL DOMU, LAMA, MASZOPERIA, PŁYCINA, KATAR, KONTRASYGNATURA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KRÓCIEC, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, ILUMINATOR, FILIŻANKA, WYWOŁYWACZ, BRUK, ANODA, MUSZKA, STARTER, RAMIĘ, BĘCKI, GLINIASTOŚĆ, DZIRYT, ULEGŁOŚĆ, BĄK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, KARAWAN, CHRYJA, MICHAŁ, ROPNICA, WŚCIEKŁY PIES, RADIANT, CZĘBOREK, KOTLET, STRES OKSYDACYJNY, PARKA, RYNKA, TRÓJKĄT, ALTOSTRATUS, LUZ, ATRYBUCJA, PODMIOT GRAMATYCZNY, SZCZOTKA, TUNICZKA, INTENSJA, APOSTOŁ, GŁÓG, CANTUS FIRMUS, CHYBOTLIWOŚĆ, JAJA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, BOMBER, SKRAJNIK, KUMULACJA, CZAPRAK, PLAMICA, AKADEMICKOŚĆ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, BARWA OCHRONNA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, JAGLANKA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, BEZWŁAD, KORYTO, GRAF PODSTAWOWY, DINO, BRAND, SMOCZA KREW, KONSERWA, WIDZOWNIA, GALAKTOLIPID, ZAŻALENIE, WIDEŁKI, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, MUR, PROFESOR, ZAKWAS, PIRAMIDA, PARCIAKI, SZÓSTKA, RELING, IDEALNOŚĆ, POSŁANIEC, CACKO, LIPA, WELWET, GORĄCA GŁOWA, ELEGIA, ZMOTORYZOWANY, RIKSZARZ, POSUW, ROBOTY BUDOWLANE, METALOPROTEINA, KARTA TYTUŁOWA, GEN SPRZĘŻONY, STYPENDIUM SOCJALNE, PASKUDNIK, ŁUK, PROPAGANDA, PAPRYKA, RESPONSYWNOŚĆ, ROZSADNIK, NOSOROŻEC, PŁOMYCZEK, KASETOWIEC, POPARZENIE, TATRA, ROGER, KILOBAJT, ROLNIK INDYWIDUALNY, DELICJE, SSAK WYMARŁY, ADRES BEZWZGLĘDNY, KRWAWNIK, GŁUCHY TELEFON, ŁAMANY DACH POLSKI, KOALICYJNOŚĆ, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, INKORPORACJA, HEGEMONICZNOŚĆ, PACYFIKAŁ, STEP, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WOTUM, USTANOWICIEL, DRĘCZYCIEL, CZUPRYNA, OCIEPLENIE, PRÓBKA, DEZETA, GREGORIANKA, OPINIOTWÓRCA, DUCHOWY OJCIEC, WYJAZD, KOMBAJN GÓRNICZY, STATEK TRANSPORTOWY, KASKADER, BUTERSZNIT, LAUDATOR, OLEJ PALMOWY, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, SKLEPIENIE PALMOWE, BĘCKI, KATAKUMBY, ZBROJOWNIA, KARTA MOBILIZACYJNA, UROBEK, SERENADA, BLOKADA, ZRĘBICA, KARAFECZKA, CZWÓRKA, GRANICA, NIESKALANOŚĆ, PIERWSZY PLAN, JASKÓŁKA, HEL, POGODNOŚĆ, IMAGE, FREGATA ŻAGLOWA, STYPENDIUM, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, LOGIKA ZDAŃ, LOSOWOŚĆ, PALIWO SILNIKOWE, CHOROBA GENETYCZNA, NIEZBIEŻNOŚĆ, NAWROTOWOŚĆ, PARA, PHISHING, KOŃ, OKŁAD, PACHOŁEK, NIECZUCIE, KRYZA, CZWARTY, SANKI, WEJŚCIE, MODYFIKACJA, ?PRACA DOMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĄTKA coś lub ktoś oznaczone dziewiątką, noszące taki numer (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone dziewiątką, noszące taki numer (na 10 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast