COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone dziewiątką, noszące taki numer (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĄTKA

DZIEWIĄTKA to:

karta z cyfrą 9 (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 9 elementów (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

cyfra 9, numer 9 (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

rodzaj gry bilardowej (na 10 lit.)DZIEWIĄTKA to:

węzeł stosowany we wspinaczce (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.757

SYGNALIZATOR, DZIKA KARTA, FOTOGRAM, PRZYLĄDEK, BARONIĄTKO, GLONY ZŁOCISTE, KONCERT, ZALEŻNOŚĆ, SZCZĘK ORĘŻA, RUBASZNOŚĆ, FAJKA POKOJU, NIEROZUMNOŚĆ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KWASKOWATOŚĆ, ENUMERACJA, PODATNOŚĆ, NARY, POPRĘG, MUZYKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, WYŻYNA, AUTOMAT TELEFONICZNY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TYRANIA, FREON, POLE, RZEZALNIA, PRACA INTERWENCYJNA, SZEPT, AMBICJA, REOFILE, WARUNEK, APOSTAZJA, PŁYTA, SZPULKA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, SAKLA, PRZEPAD, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KOMISANT, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, WPIERDZIEL, BLOKADA, PŁASKOSZ, KANAŁ, NAPASTLIWOŚĆ, INFORMACJA GENETYCZNA, PARA 0, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, STREFA HEMIPELAGICZNA, SALA, BIURO TECHNICZNE, WNIEBOWZIĘCIE, ORBITA, NAWÓZ SZTUCZNY, EMPORA, SZPIGAT, DUPERELA, SORBET, ALKID, DOM HANDLOWY, WĘGLIK SPIEKANY, KWADRATURA, MONITOR, SKARPA, ŚWIATŁO CZERWONE, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZBŁĄKANA OWCA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, IMPAST, RÓWNONOGI, SIATECZKA, SZLACHETNOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, KARTUSZ, ANTYBIOZA, MAŚLANKA, TARLAK, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, TARTINKA, PRODUKTYWNOŚĆ, EKSPOZYCJA, DWÓJKA, PRZEGRA, OGRANICZENIE, NIEISTOTNOŚĆ, GAMA, UPROSZCZENIE, MACICA, GNÓJ, CZWORONÓG, ESTRADOWOŚĆ, GALARETKA, SŁONINA, SERIAL TELEWIZYJNY, KASZTEL, EKRAN, ŚWIAT, KRÓTKOSZ SZORSTKI, WIOŚLAK, INTERLUDIUM, NAKŁADKA, CZWÓRKA, PROFIT, ARENDARZ, HALOGENEK, HACJENDA, KREPA, JACK, SZCZĘŚCIARA, DYMISJA, KABEL, BUDOWA, ZAOKRĄGLENIE, FILTR POLARYZACYJNY, WĄSKIE GARDŁO, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, ALKILACJA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, DAEWOO, KNAGA, ABOLICJONISTKA, WITAMINA, TEST ATOMOWY, TURNIA, EWOLUCJA KASKADERSKA, PALACZ, POSREBRZANIE, RELACJA BINARNA, TRZYDZIESTKA, PŁOMIEŃ, PUDDING, PRZECHYŁKA, DZIEWCZYNIĄTKO, MASOŃSKOŚĆ, NÓŻ, LESZCZYNA, MSZA GREGORIAŃSKA, ROZROST, BETON JAMISTY, SZCZI, SKRZYDŁO, CHLUBNOŚĆ, PRZEDDZIEŃ, NIEMIASZEK, AGREGACJA, ROZWIĄZALNOŚĆ, SKALAR, LAWOWANIE, PRZEJAW, OBCHODOWY, NOOB, ŁUG, ANTEPEDIUM, USZKO, ZUPA Z GWOŹDZIA, OKNO, PRZODOWNIK, SYFON, PIANISTYKA, ZASTAŁOŚĆ, HEAD-HUNTER, INSTRUMENT MECHANICZNY, CZĄSTKA DZIWNA, NAZWA PATRONIMICZNA, NEUROMEDIATOR, STACJA ORBITALNA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ARTROZA, AKSAMIT, LIBRA, DIALOGIZM, WYNALAZCA, KOMBINACJA, OGNISKO, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WARZONKA, POCHODNA FORMALNA, OKRZOSEK, BEK, WYROSTEK FILTRACYJNY, KIEROWCA, SIŁY POKOJOWE, ODZYSK, KOPUŁA PANCERNA, TENOR, GAJA, GLOBALNOŚĆ, ODBITKA, MŁAKA, TYTULATURA, GOŁĘBIĄTKO, ŚLEPA AMUNICJA, WIDOWNIA, PATRON, NAWROTOWOŚĆ, ROŚLINA KOPALNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SZKIELET, DINAR, KARZEŁEK, ŻAKOSTWO, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, RÓG, EUROSCEPTYCYZM, PREPARAT CHEMICZNY, KŁADKA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, HYDROFIT, PROROK, WZNOWIENIE, AGNOSTYCYZM, WŁAŚCIWOŚĆ, ŻÓŁW, KREM, PANNUS, KAPTUR, ALAN, ZNACZNIK, GŁOWICA, RUMIENIDŁO, TANDETA, SEKULARYZACJA, WOLNE, OKREŚLENIE, INDUKTOR, KOMPANIA, OKRUTNOŚĆ, ANTURAŻ, SZCZUDŁO, ZIOMEK, KUMKWAT, LEWICOWOŚĆ, DZIANINA, ZACIERKA, PATRON, KOLEŻEŃSKOŚĆ, BADANY, MIESZEK, AWAL, PĘTO, FLET PROSTY, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, SZCZUR TUNELOWY, NIEBIOSA, FLASZKA, KACOWE, OBJAWICIEL, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, MARS, NUMER, MAŁOSTKOWOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, MORENA ABLACYJNA, ZWORKA, BABINIEC, ŚNIEŻNIK, OCHRONA INDYWIDUALNA, WYŻYNY, NALEPKA, TŁO, NUROGĘŚ, KALETA, OSĘK, ŚLIWA, PANTALONY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PIĘĆSETKA, SUBDOMENA, KOZOJEBCA, HEL, POZIOM, KONTYNGENT TARYFOWY, KLASTER DYSKOWY, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, LIPA, POLE ELEKTRYCZNE, SMOCZEK, EMBARGO, GALASÓWKA, OSAD DELUWIALNY, BRZYDAL, KONCENTRAT, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, TEORIA CIAŁ, EMFAZA, PAŁĄCZEK, ZASOBNICZEK, NOWONABYWCA, LEKKOZBROJNY, STACJA, NIESTRAWNOŚĆ, INTELEKTUALIZM, MAZER, RUBLÓWKA, PODATEK, MIĄŻSZ, ?KAMICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĄTKA coś lub ktoś oznaczone dziewiątką, noszące taki numer (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone dziewiątką, noszące taki numer (na 10 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĄTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x