ROŚLINA LUB ZWIERZĘ, KTÓRE FUNKCJONUJE (W CZASIE CAŁEGO ŻYCIA LUB NA PEWNYCH JEGO ETAPACH) W INNYM ORGANIZMIE LUB NA JEGO POWIERZCHNI I ŻYJE KOSZTEM SWOJEGO ŻYWICIELA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASOŻYT to:

roślina lub zwierzę, które funkcjonuje (w czasie całego życia lub na pewnych jego etapach) w innym organizmie lub na jego powierzchni i żyje kosztem swojego żywiciela (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASOŻYT

PASOŻYT to:

osoba, która żyje cudzym kosztem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA LUB ZWIERZĘ, KTÓRE FUNKCJONUJE (W CZASIE CAŁEGO ŻYCIA LUB NA PEWNYCH JEGO ETAPACH) W INNYM ORGANIZMIE LUB NA JEGO POWIERZCHNI I ŻYJE KOSZTEM SWOJEGO ŻYWICIELA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.908

BAT, PRZEDROŚLE, FARBA KLEJOWA, BAŃKA, GOMI, OSTROGI, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, WIZA WYJAZDOWA, ABAJA, AUDYT, WIDŁY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, OCEMBROWANIE, SZWABSKI, STRUNOWCE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PACHNOTKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, BIOLIT, KREDYT KASOWY, KONFIGURACJA, ONE-LINER, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SATYRA, SKRZYDŁO, OBROŃCA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PLOTER GRAWERUJĄCY, MUR, PODCIĘCIE, NOSACZ, SALOPA, LITERATKA, ROD, KUBEŁ, KORYTO RZEKI, MANIFESTACJA, STAN POSIADANIA, DRAMATOPISARSTWO, REED, BRONA KOLCZASTA, ZRĘBICA, PRZEWÓD, NATURA, ŚWIERK SITKAJSKI, OBRĘCZ, PŁACHTA, PARKIET, GRA HAZARDOWA, KALANDER, BALON, DZIEŁO, REKIN ROGATEK, MOTYL NOCNY, ZAPACH, AEROBIONT, SZYCH, KONFORMER, MORALIZACJA, KARIN, SZKIC TOPOGRAFICZNY, DRYFT, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, LADA, PIGWA, MAJÓWKA, OKUCIE, BRUK, GAL, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ZASADA REAFERENCJI, WILCZA PASZCZA, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, BARWY, TELESKOP, OWOC POZORNY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, WIELKI SZLEM, EKSCESY, SIŁACZ, UTRILLO, GOŹDZIENIEC, PARTIA WŁOSKA, SZKUTNICTWO, OSTINATO, KOMISARZ WOJSKOWY, PLATYKLADUS, PALINGENEZA, WIELKOŚĆ, SKRZYP, ŚLĄSKOŚĆ, WYWÓZKA, STAN CZYNNY, SYR, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, EPIZOOTIA, WARSTWA OZONOWA, ESTOŃSKOŚĆ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SKOŃCZONOŚĆ, SZOŁDRA, CEWNIK, KORALINA, LIS, WIKLINA, POPYT ZAGREGOWANY, SKALNICA, ZATOPIONA DEPRESJA, UZYSK, DZIKI ZACHÓD, IRENA, LALKARSTWO, BĘBEN, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, UDAR, FLESZ, PANTALONY, POP, NIESTOSOWNOŚĆ, LAWENDA, AMFITEATR, MNICH, GALAKTYKA, GALWANOSTEGIA, ORGANIZM WYŻSZY, HERBATA, PALINGENEZA, BAWÓŁ MINDORSKI, WŁASNOŚĆ, PLAFON, CHÓR, PODZIEMIE, MATA GRAWITACYJNA, POPRAWA, BINOKLE, DZIANET, PÓŁPROFIL, GŁOS SUMIENIA, FILODENDRON, BIDAKA, ZGROMADZENIE, NADBITKA, MIKSTURA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, FITOCYD, RADA, REKLAMKA, WŁAŚCIWOŚĆ, TRUSKAWKA, JONIZACJA, DESTYLATOR, STRAWNOŚĆ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, STĄGIEW, PRACA STUDIALNA, KOCIOŁEK SKALNY, TREGGINSY, ZAKRES REAKCJI, POGONIEC, BULLA, RAMA KOMUNIKACYJNA, ODBICIE, CHRONOLOGIA, PRAWO POWIELACZOWE, ANATOMIA FUNKCJONALNA, CASSINI, PYTANIE, DOJŚCIE, BRANDZEL, PIERWSZY PLAN, PÓŁOKRĄG, ANTOLOGIA, ZWROT WEKTORA, PŁACA ZASADNICZA, PLACEK, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, PEŁNOMOCNICTWO, GALERIA, SASZETKA, KRYSZTAŁ, KAKAOWIEC, DEPESZOWIEC, SAŁATA, AŁYCZA, BRUKSELKA, HALLOWEEN, PLENNOŚĆ, TECHNIKA GRAFICZNA, LIZ, PIONEK, DZIESIĘCINA, MANTYLA, CHEMIA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, PRZYLEPNOŚĆ, KENAF, BOBAK, FASOLKA SZPARAGOWA, ŻYTO, PASTERSKOŚĆ, GRÓD, NACJA, TOR, WEREŻKA, DROGA KONIECZNA, KLASTER GENÓW, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, PÓŁRUCH, PREZENTER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, RYSUNEK, KARLIK ŚREDNI, DYSTORSJA, PATRZAŁKI, PISK, GZIK, EPOS, WIZJONER, KORKI, REMONTANTY, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, PUSZKIN, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, PRĄD, PANICZĄTKO, GALWANIZACJA, ROSYJSKOŚĆ, STANCJA, ŁYCHA, CEMENT ANHYDRYTOWY, SŁUPICA, CZEPLIWOŚĆ, ZAPRAWA, ZEBROID, SKŁAD, GĘSTE, ELANA, WÓR, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DZIAD, WŁÓKNO, REFLEKSOLOGIA, MENTALNOŚĆ, POWINNOŚĆ, KUGLARSTWO, BELKOWANIE, KMINEK INDYJSKI, ALABASTRON, SKAŁA ALITOWA, OKOLE, PANICZ, EKSPLANTAT, SYGNAŁ CYFROWY, CEDUŁA, IMPULS, MŁODA, KILIM, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, REGION WĘZŁOWY, WIEK, MAZER, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BROJLER, MAJSTERSZTYK, SZUPINKA, POPŁUCZYNA, ZASTRZALIN, WARIACJA, JACK, MALKONTENCTWO, WĄSONÓG, KONCENTRACJA, SPÓJNIK WYNIKOWY, DZIAŁANIE, LIGA, NALEWKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, TORNADO, SOBOL, KURATORSTWO, ZARYSOWANIE, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, SZAMPAN, ANTYLIBERALIZM, ZŁODZIEJKA, FREGATA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, BIAŁA DIETA, GÓRKA, MA, TON HARMONICZNY, DONARYT, CIASTO PIASKOWE, BITWA, PILOKARPUS, ?PRZYLEPNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA LUB ZWIERZĘ, KTÓRE FUNKCJONUJE (W CZASIE CAŁEGO ŻYCIA LUB NA PEWNYCH JEGO ETAPACH) W INNYM ORGANIZMIE LUB NA JEGO POWIERZCHNI I ŻYJE KOSZTEM SWOJEGO ŻYWICIELA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA LUB ZWIERZĘ, KTÓRE FUNKCJONUJE (W CZASIE CAŁEGO ŻYCIA LUB NA PEWNYCH JEGO ETAPACH) W INNYM ORGANIZMIE LUB NA JEGO POWIERZCHNI I ŻYJE KOSZTEM SWOJEGO ŻYWICIELA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASOŻYT roślina lub zwierzę, które funkcjonuje (w czasie całego życia lub na pewnych jego etapach) w innym organizmie lub na jego powierzchni i żyje kosztem swojego żywiciela (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASOŻYT
roślina lub zwierzę, które funkcjonuje (w czasie całego życia lub na pewnych jego etapach) w innym organizmie lub na jego powierzchni i żyje kosztem swojego żywiciela (na 7 lit.).

Oprócz ROŚLINA LUB ZWIERZĘ, KTÓRE FUNKCJONUJE (W CZASIE CAŁEGO ŻYCIA LUB NA PEWNYCH JEGO ETAPACH) W INNYM ORGANIZMIE LUB NA JEGO POWIERZCHNI I ŻYJE KOSZTEM SWOJEGO ŻYWICIELA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ROŚLINA LUB ZWIERZĘ, KTÓRE FUNKCJONUJE (W CZASIE CAŁEGO ŻYCIA LUB NA PEWNYCH JEGO ETAPACH) W INNYM ORGANIZMIE LUB NA JEGO POWIERZCHNI I ŻYJE KOSZTEM SWOJEGO ŻYWICIELA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast