MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRASA to:

maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRASA

PRASA to:

gazety, ogół gazet (na 5 lit.)PRASA to:

maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi (na 5 lit.)PRASA to:

maszyna rolnicza do zbierania siana, słomy lub zielonki z wałów oraz prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele lub wiązki (na 5 lit.)PRASA to:

ogół osób piszących do czasopism, grupa dziennikarzy prasowych (na 5 lit.)PRASA to:

ogół czasopism i gazet (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.863

KARTACZ, KONTRDEMONSTRACJA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, KIRYS, ŁAŃCUCH, POLIPTYK, LINA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, ROŚLINA JEDNOPIENNA, OSTOJA, SAMOODNOWA, OBRĘB, RZODKIEWNIK, KOLEŻEŃSTWO, WISZOR, NADZORCA SĄDOWY, CINGULUM, NOŚNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, HULK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, DEKANTER, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, STERYLNOŚĆ, DWÓJNIK, ZACHOWAWCZOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, MALARSTWO IKONOWE, WIELORASOWOŚĆ, NOWENNA, POLE DRUMLINOWE, KLAMOT, POBRATYMSTWO, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, CZAS TERAŹNIEJSZY, SZABROWNIK, MASZT, ASYSTENCJA, PRZESTARZAŁOŚĆ, AGNOZJA TWARZY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, KANONIK, TROCINIARKOWATE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KARDIGAN, KONTROLER, RULIK, WŁOSY WENUS, KLIMAKS, BACHATA, WIELKOŚĆ, KASZUBSKOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, DOBRO PRYWATNE, TĘTNICA NERKOWA, ZATOPIONA DEPRESJA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, BITWA, PLECHOWIEC, UWŁOSIENIE, ŁATA, DŹWIGAR, KRUPNIK, PRZEKAZIOR, GUMA, EGIDA, KURAK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SZTUKA ZDOBNICZA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, KOMERCJA, AUTOMATYKA POGODOWA, RECEPTYWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, TIPI, KONSOLA STEROWNICZA, BIAŁY KRUK, LUDEK, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, JĘZYK, WCIĄGARKA, ROZDZIAŁKA, RURKA, STACJA, FILOLOGIA CHORWACKA, USZKO, TRAGEDIA, ROZKŁAD, PRZEWROTOWIEC, BIURO PARLAMENTARNE, POCISK ODŁAMKOWY, SSANIE, EKTOMIKORYZA, WALCOWNIA ZIMNA, EMBRIOPATIA RETINOIDOWA, STAWKA, OPERA, PRZYZWOITOŚĆ, CYFRONIKA, BRZOSKWINIA, WĘGIER, MODERATOR, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, KOLUMBARIUM, ETERY, ŻUŻEL, DUPERELA, INFORMA, PLUTON, OBSZAR WIEJSKI, WYGASZACZ, MOTORÓWKA, STRZAŁA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, LĘDŹWIE, PROGRAM, SOLUBILIZACJA MICELARNA, STEROLOTKA, ODWIERT, GAĆ, SOŁTYSOSTWO, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, IDENTYCZNOŚĆ, KOSÓWKA, PSYCHODELICZNOŚĆ, SZPARA, SOKOLE OKO, PAWIMENT, PERSPEKTYWA, POLEWKA, OKRĘT-BAZA, FILEMON SĘDZIWY, WULKAN CZYNNY, TEFILIM, SĄD KOLEŻEŃSKI, PUSTAK, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, WYROCZNIA, ACHAJOWIE, PRZEGRUPOWANIE, RAD, ŻÓŁTAK, KONSERWACJA, ORZECHÓWKA, PRZEMYTNICTWO, KLASTER DYSKOWY, NIEGUSTOWNOŚĆ, LOBELIA, GRZĘDA, ANTEPEDIUM, KOJEC, PRZEWÓD, RENESANSOWOŚĆ, SPOIWO BUDOWLANE, SZARPAK, LEVEL, BRAZYLIJSKOŚĆ, KRWIOBIEG, ŚWIECA, KOSARZ, STRASZAKI, SIÓDMA WODA PO KISIELU, WARIATKA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, FRAZA, KAMERA, NIEJASNOŚĆ, PIEC MUFLOWY, HENNA, SKLEROPROTEID, PODBIERACZ, ARCHETYPOWOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KRYSZTAŁ, MINIPIŁKA, METODA KASOWA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, NADAWCA PUBLICZNY, KREDKA, BEREK KUCANY, DEGENERACJA, NAWŁOĆ, DRÓŻKA, MSZA GREGORIAŃSKA, SYFON, WYBLINKA, POMAZANIEC, INTROIT, TROJACZEK, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, LITEWSKOŚĆ, GOLAS, KONTRMANIFESTACJA, SZLAK ŻEGLUGOWY, DACH ŁAMANY, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, ADALINA, POJAZD KONNY, NEUROTRANSMITER, GŁOS WARGOWY, DZIWNY ATRAKTOR, LINIA ABSORPCYJNA, WIGILIA, OPUKIWANIE, BRAHE, DISNEY, ZEŚWIECCZENIE, WATA SZKLANA, DYMKA, WSPANIAŁOŚĆ, KURZAWKA, DUPERELE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, PANIER, MINERAŁ, PISECZNICZKA, SKOMPROMITOWANY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SUSZ, NARCIARSTWO DOWOLNE, PĘTO, KNOT, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, OPAŁ, SINUS HIPERBOLICZNY, HEDONIZM ETYCZNY, ROŚLINA, NANOHENR, PROSTY, PORZĄDNOŚĆ, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, POWAŻNOŚĆ, GROTESKA, MINERAŁ SIARCZKOWY, IMAGE, ALKOHOL, DURNOŚĆ, KOPYTO, HEMOROID, RZECZYWISTOŚĆ, STYGOFAUNA, ŻONISKO, HIPOTEKA, NAKŁADKA, KŁOPOTANIE SIĘ, DREWNO KĘDZIERZAWE, MALARZ, BLISKOZNACZNIK, KOS, TURBINA SPALINOWA, DRĄGAL, OSTATNIE PODRYGI, OBERWANIE CHMURY, ZARZĄD, STOPIWO, PRZEDSZKOLE, KABINA, WIERTNICZY, CHŁOPAK DO BICIA, WYKRZYKNIENIE, PODSZYWACZ, OSZCZĘDNOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PODBIJARKA TOROWA, PODKAST, SPRZĘCIOR, GRZECH, OPORA, HURTOWNIA DANYCH, KIT PSZCZELI, RZEZALNIA, POMADKI, GLINA ZWAŁOWA, POZIOM, ERYTROCYT, DESZCZOWOŚĆ, KUDŁACZ, FONDUE, NAZWA PATRONIMICZNA, TROL, ODTWÓRCA, SZTYCH, ANITA, TRAGICZNOŚĆ, DROŻDŻE, MLON, CHOROBA KAWASAKIEGO, POWIETRZNIA, PIGUŁKA, MARUNA NADMORSKA, WIDŁY, MOTOROWIEC, SINGIEL, PENDYNKA, ?OLEJ Z OLIWEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRASA maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRASA
maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x