MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRASA to:

maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRASA

PRASA to:

gazety, ogół gazet (na 5 lit.)PRASA to:

maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi (na 5 lit.)PRASA to:

maszyna rolnicza do zbierania siana, słomy lub zielonki z wałów oraz prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele lub wiązki (na 5 lit.)PRASA to:

ogół osób piszących do czasopism, grupa dziennikarzy prasowych (na 5 lit.)PRASA to:

ogół czasopism i gazet (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.863

ŻARŁACZ LUDOJAD, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, APARAT, SANDALIN, KIJEK NARCIARSKI, IMACZ, PARAFRAZA, MRÓWKA, UZNAWALNOŚĆ, RĘKODZIEŁO, FORMANT, HIERARCHIA, KUPA, MIŚ, ZNAK, TYMPAN, SZYLKRET, RUCH PRZYSPIESZONY, DOGMAT, SZABER, OŁTARZYK PRZENOŚNY, KRUPNIK, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WUEF, TERRINA, KAPUSTA PASTEWNA, LISTEK, BIELIZNA, MIĘKKIE SERCE, LIBRA, HALO, KAMIEŃ SŁONECZNY, KOZA PIERWOTNA, KOMANDOR, WERYSTA, KEM, OPINIOTWÓRCA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PRODUCENT, JĘZYK POLSKI, KLEJ, OPERA, NEKTARNIK, LICZBA NIEWYMIERNA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, GOŁĘBIE SERCE, MATERIAŁ, ZWAŁ, FERMAN, CENOBIORCA, PILATES, OSŁONOWOŚĆ, KABOTAŻ, OPŁAKANA NOC, LIMUZYNA, ZANOKCICA MUROWA, GANC EGAL, LIST OKÓLNY, ANGIELCZYK, PODBIERACZ, POCIĄG EKSPRESOWY, KŁĘBCZAK, UKAZ, NIEDOSTATECZNY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, AUTOMAT, LEVEL, PUŁAP, JUBILEUSZ, ZASADA MACHA, URZĄD SKARBOWY, KASZTEL, SURF, HOMOFONIA, OCZYSZCZANIE, GÓWNIARA, LEGENDARNOŚĆ, METABAZA, ŚCIANA, KRUCHTA, SSAKI JAJORODNE, WIEŚNIAK, SER EDAMSKI, PAROBEK, CHROMATOGRAF GAZOWY, STRASZYK, RÓW PRZECIWPANCERNY, NAŁÓG, FIRMA KRZAK, PRZYGOTOWANIE, KAMIEŃ, KUSAK, ROZTOCZE, REAKCJA, GYYZ, BODZIEC, RANA, OSIEMNASTKA, SKUNKS, OBRABIALNOŚĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, POKRZYWA, BĄCZEK, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ZAPRZEDANIEC, SOCZEWKA, KOŁNIERZ, ROZMIAR, KLUCZ, AUTOTEMATYZM, DOM POSELSKI, BIEG BEZPOŚREDNI, KORESPONDENT, OZOREK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, IZBA, BALDACHIM, PANEWKA, MORENA POWIERZCHNIOWA, LINIA PODSTAWOWA, IMITATOR, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KRUCZOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, RZEKA CHWILOWA, TRZON MACICY, SKUN, WADA DREWNA, STEK, CZUJNIK JONIZACYJNY, SEKURYTYZACJA, SZCZAWIÓWKA, CHOŁODEĆ, CHOROBA BAKTERYJNA, CIELISTOŚĆ, ISKIERNIK, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, OLEJARSTWO, NIECIEKAWOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KARMIDEŁKO, EMBRIOGENEZA, ODCISK PALCA, SZORSTKOŚĆ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, RING, USTNIK, CUDOTWÓRCZYNI, CHOROBA KUFSA, MANES, TRAIL, LEGITYMACJA PROCESOWA, POLITYKA ENERGETYCZNA, JESIOTR, NOWENNA, ANGIELCZYK, OPIEKUŃCZOŚĆ, KRÓWSKO, BALUT, BAGATELA, WĄTROBIANKA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, USIŁOWANIE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BALOT, FISZUTKA, KOD DWÓJKOWY, TABLETKARKA, JEZIORO GLACJALNE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, SPORT KWALIFIKOWANY, URLOP WYCHOWAWCZY, MASZT, BARANECZEK, DOM TOWAROWY, CZERNINA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, BIAŁA ŚMIERĆ, ŁAMACZ, SPADEK, PRZYJEZDNY, BORIS, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, CIĘGNO KOTWICZE, CZERECHA, KRWINKA, PLAGA, WIENIEC, STAN, STAROIRLANDZKI, MODEL, BUŁA, HARTOWNOŚĆ, BENEFICJENT, PARK MIEJSKI, ILUSTRATYWNOŚĆ, EFEKTOWNOŚĆ, DELFIN BIAŁOBOKI, OSZCZĘDNOŚĆ, DANIO, KANAŁ, BRAMKARZ, PRESTIŻ, HAKATA, NIKIELINA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, FUCHA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, BEKHEND, IRRADIACJA, ALIENACJA RODZICIELSKA, TRAWERS, ANTROPOLOGIA MISYJNA, SPOKOJNOŚĆ, DOBIEG, S/Y, WINDA, INDEKS, OMER, ROBOTY DROGOWE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ŁUPACZKA, NATURYSTKA, KAWA ZBOŻOWA, WELWET, USYTUOWANIE, ANTYFAN, MORENA DENNA, PRZYKRYWKA, NEUROPATIA, DOBYTEK, PRZEZIERNIK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, GUMA ARABSKA, FORMACJA DEFENSYWNA, GWASZ, BICIE CZOŁEM, OFIARA ŚMIERTELNA, ATONIA, SZANTA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, DZYNDZEL, UBOGI, WYGŁAD TEKTONICZNY, ROGAINING, BEDŁKA MUCHOMOR, NON-IRON, RYTMICZNOŚĆ, BIAŁA BIERKA, LIST POETYCKI, PIEC PŁOMIENNY, WOJNA CELNA, OBROŃCZYNI, ZADOŚĆUCZYNIENIE, BOMBARDA, POLEPA, GRA, OTRUCIE, PASKUDA, TOŻSAMOŚĆ, WATERPROOF, ODBIJACZ, SITKO, ATREZJA ODBYTU, PRYMITYW, HADIS, KIJ, ZAJĄCZEK, BAGGALA, DROŻNOŚĆ, BUJAK, ŚWIDOŚLIWKA, MASS MEDIA, KOCHAŚ, SYGNAŁ CIĄGŁY, SUBTELNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, CZIP, KARNER, WSIOK, LAMPA LUTOWNICZA, EMERYTURA POMOSTOWA, TRZYDZIESTY, DOM KULTURY, ALFABET MORSE'A, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ODWAŻNIK, ELOPSOPODOBNE, LAMPA DÖBEREINERA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, METABOLIT WTÓRNY, CYZELATORSTWO, DURNOWATOŚĆ, WSPORNIK, KOMANDYTARIUM, SKRZELOTCHAWKI, ?LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRASA maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRASA
maszyna robocza, której działaniem jest wywieranie nacisku na materiał lub przedmiot (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - MASZYNA ROBOCZA, KTÓREJ DZIAŁANIEM JEST WYWIERANIE NACISKU NA MATERIAŁ LUB PRZEDMIOT. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast