PRZEWÓD IZOLOWANY JEDNO - LUB WIELOŻYŁOWY OTOCZONY WSPÓLNĄ POWŁOKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABEL to:

przewód izolowany jedno - lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KABEL

KABEL to:

przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 5 lit.)KABEL to:

kapuś, donosiciel; ktoś, kto donosi komuś o czymś, informuje kogoś o czymś (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka odległości stosowana w nawigacji; 1 kabel = 0,1 mili morskiej = 608 stóp angielskich = 185,2 metra (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka odległości stosowana w żegludze; stanowi dziesiątą cześć mili morskie (na 5 lit.)KABEL to:

izolowany przewód elektr. (na 5 lit.)KABEL to:

elektryczny 'kapuś' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWÓD IZOLOWANY JEDNO - LUB WIELOŻYŁOWY OTOCZONY WSPÓLNĄ POWŁOKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.510

AMUR, BEZŻENNOŚĆ, KAFAR, STANOWISKO PRACY, FUZJA JĄDROWA, ODZYSK, AKINEZJA, KREDKA, EMISJA, ACEFALIA, KRATER, KARAWAN POGRZEBOWY, DŁUGI WEEKEND, MOST POWIETRZNY, SOK, FLAKI, WIERTŁO, ZAGROŻENIE, KARA, MACIEJ, ODKUP, FETYSZYSTA, ŁONO, NIEBOSKŁON, PIKSEL, TERMOS, WYRAŻENIE, WULWODYNIA, PRZENOSICIEL, BABINIEC, WŁÓCZYKIJ, UKŁAD ADAPTACYJNY, KRĄG KAMIENNY, FLAUSZ, TEATR, PŁAWA, DOSADNOŚĆ, SZKOŁA, KABRIOLECIK, PRESKRYPTYWIZM, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KOZACZKA, SMALCZYK, JON, WYŚCIGI, DEZERTER, ANTYBIOTYK, KASATA, NIESTAWIENNICTWO, TEATR, ANAGLIF, PRAŻUCHA, CZAJKA, RICOTTA, JACK, BIAŁE MIĘSO, DOWÓD ONTOLOGICZNY, OŚMIORNICA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, SALTARELLO, KOMISANT, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, NAWA, DŁUGODZIÓB, MYRMEKOFIL, DENDRODOA, TRZECI, MUSLI, SMUŻ, RAPORT, DOMEK LORETAŃSKI, DZIEWCZYNKA, KUPA, PLATFORMÓWKA, SPARRING, BONET, RUG, RZEMIOSŁO, PODOKARP, OSZCZĘDNOŚĆ, ZAPOJA, FILTRACJA, JEDEN CZORT, MARMURKOWANIE, CHIŃSKI, BAGAZJA, DRAM, TWIERDZENIE KRULLA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, MORGA, RÓŻANKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ROZSZCZEP, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, TYNK, KOLEC, KOCIE OKO, MARUDA, NEOGOTYK, BARWA, PACJENCJA, KAWALERIA, KASZKIET, NUMEREK, PRZEWÓD RATUNKOWY, ZAWIESIE, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, AGENDA, SPONDYLOSOMA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, DRZEWCE, ANKA, SKŁADNIK POKARMOWY, OGNIWO SREBROWE, PIKOTKA, LUK ŁADUNKOWY, EKSPOZYCJA, KANAŁY, TYSIĄC, SIOSTRZYCZKA, GRZEBIEŃ, ODRUCH, PYSZCZEK, WRAK, BUTELKA, AROMAT, NEANDERTALCZYK, SALAMANDRA KAUKASKA, KOLANO, ZŁORZECZENIE, KLASA, GLIZA, POLIKRYSZTAŁ, LIBELA, WIĘZADŁO OBŁE, KAMIEŃ NERKOWY, WIESZAK, USZKO, TEATR, PODOBIZNA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, STRZAŁKA, WARNIK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PLECIONKA, CENA DETALICZNA, PORTUGALSKOŚĆ, EMBOLIZACJA, STRZELNICA SPORTOWA, TUBULOPATIA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PARAFRAZA, ADADŻIO, FUSY, WINIETA, PROCES BUDOWLANY, MACH, TAKSON MONOFILETYCZNY, ROZSTĘP, LITERATKA, BAZYLISZEK, USŁUGI SPOŁECZNE, IZBA CZELADNA, RZECZY OSTATECZNE, ŁYCHA, ICHTIOFAUNA, DWUDZIESTY DRUGI, NORDYCKOŚĆ, NARTA, DODATEK RODZINNY, RUBASZNICA, FASOLA, ODSZCZEPIEŃSTWO, IMMUNOLOGIA, KATALIZA, PŁYWACZEK, DYKTAT, POPRAWKA, STACJA POMP, POŚWIĘCENIE, AZJATYCKOŚĆ, MUSZTARDA SAREPSKA, FRONTON, APORT, ZESTRÓJ INTONACYJNY, DEFERENT, ALBULOWATE, CYTADELA, SITEK, PRODUCENT, NARÓD, WIĆ ROŚLINNA, CIASTKO, KURACJA, GÓRKA, KASZYCA, SEZON, PRZĘSŁO, PIKOT, WIZERUNEK, KOREKTOR, FORT, PROMIEŃ, PRZYGOTOWANIE, ZABURZENIE UROJENIOWE, AALEN, REGLAN, KAWOWIEC, ENZYM, WAFELEK, DOBRO, ZGIĘCIE PODESZWOWE, PRZEZIERNOŚĆ, KROK, AFERKA, TRAGIZM, RZYMSKI, ZAŁATWIANIE, ELEWATOR, IBERYSTYKA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, WĘGIERSKI, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, TRANSPORTÓWKA, MONOGAMIA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WYROŚLE, WYCINEK, KARDAMON, HALOGENEK, ESKORTA, METADANE, STROP KLEINA, CHWYTNIK, ROZPAD, ELKI, GRUSZECZKA, KOPUŁA LODOWA, BLENDA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, PARTIA, MATRYCA STRUKTURALNA, IRENA, KAMIEŃ, CERAMIKA SANITARNA, METODA FEULGENA, ZBRODNIA STALINOWSKA, WYBREDNIŚ, PRZEMYSŁÓWKA, LITOTRYPSJA, OBSERWACJA, KOLEJKA GÓRSKA, KWAŚNICA, ŻEBERKA, FARBA DRUKARSKA, BIAŁA NOC, KĄT DWUŚCIENNY, KIERUNEK, WĄTEK, PODEJŹRZON LANCETOWATY, PELA, TRACKBALL, OKRĘT TRANSPORTOWY, RYPS, CISZA PRZED BURZĄ, SER EDAMSKI, STAROŚCIŃSKI, TRUD, WIESZAK, KOŻUSZYSKO, NOSICIEL, MOLESKIN, ANEGDOTA, LIST KREDYTOWY, OBJAW, SPOTKANIE MODLITEWNE, KATAPULTA, HETMAN NAKAŹNY, STOS, DUŃSKOŚĆ, TREPANG, EDYKUŁ, WSPÓŁRZĄDCA, CHOROBA ZARAŹLIWA, ZORZA, SMOLUCH, KLAPECZKA, KOMORA WULKANICZNA, ANGIELCZYK, DYSZA, BARWY, DYNAMIZM, PIKIETA, SENTYMENT, KWARTET, BLOCZEK, GERYLASI, ZIELONI, ?KARPLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWÓD IZOLOWANY JEDNO - LUB WIELOŻYŁOWY OTOCZONY WSPÓLNĄ POWŁOKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWÓD IZOLOWANY JEDNO - LUB WIELOŻYŁOWY OTOCZONY WSPÓLNĄ POWŁOKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABEL przewód izolowany jedno - lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABEL
przewód izolowany jedno - lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką (na 5 lit.).

Oprócz PRZEWÓD IZOLOWANY JEDNO - LUB WIELOŻYŁOWY OTOCZONY WSPÓLNĄ POWŁOKĄ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PRZEWÓD IZOLOWANY JEDNO - LUB WIELOŻYŁOWY OTOCZONY WSPÓLNĄ POWŁOKĄ. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast