DŁUGIE I WĄSKIE PRZEJŚCIE WYKOPANE LUB WYŻŁOBIONE W ZIEMI LUB SKALE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORYTARZ to:

długie i wąskie przejście wykopane lub wyżłobione w ziemi lub skale (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORYTARZ

KORYTARZ to:

wąskie pomieszczenie w domu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGIE I WĄSKIE PRZEJŚCIE WYKOPANE LUB WYŻŁOBIONE W ZIEMI LUB SKALE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.804

POETA, KOMORA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ERA ARCHAICZNA, SCENARIUSZ, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CAŁKA PIERWSZA, PODŁOWCZY, BAZA ODSETKOWA, SZYNA, PRZEWIĄZKA, ELEMENT, IMITATOR, PIŁA, KRATER WULKANICZNY, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SZCZĘKOWIEC, POWSZECHNOŚĆ, BELWEDER, REZERWA, SKWARKI, PRZEPRÓCH, MIGAWKA CENTRALNA, ARMIA, PĘCHERZYK, PÓLKO, RZYMSKI, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, PATRYLINEARNOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, DROBNICA, IMIONISKO, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, OFLAG, TRZYDZIESTKA, PLASTYKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KOMANDOR, SIEKANKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, TENUTA, MOC, TUNIKA, TRAIL, CHIŃSZCZYZNA, CYGAN, EKSPOZYCJA, MASZYNOWNIA, AUTOMAT, ANGIELSKOŚĆ, KANCELARYZM, GAZ SPALINOWY, BIORÓŻNORODNOŚĆ, PLAKAT, SKOPEK, PANI, ODDANIE, ZABIEG, JASTRYCH, UPADEK, WYRĘB, MIEDZIONIKIEL, LICZARKA, APRETUROWANIE, ZAGĘSZCZACZ, DENATURACJA BIAŁKA, DOCHODZĄCA KOBIETA, MIECHERA, LINIA PRZEMIANY, RYT, GRUBOŚĆ, NIEISTOTNOŚĆ, WYPADEK, LIGAND, PĄK, PODZIEMIE, DUPEK ŻOŁĘDNY, CINGULUM, BAZA PŁYWAJĄCA, DOLNOPŁAT, TWARZYCZKA, BAK, ANTENA YAGI, UŻYTEK ZIELONY, MŁYN WODNY, GARKUCHNIA, OWOC RZEKOMY, PIEROGI, SĄCZEK, DOROBKOWICZ, ZUPA, PORWAK LODOWCOWY, TŁUMIK, REFLEKS, KOGUT, BATORÓWKA, CYKL FIGURALNY, PŁASKOSZ, WIŚNIÓWKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, STYMULACJA ODWIERTU, POŁYKACZ, GALARETA, PARTYCYPACJA, NOSOROŻEC, POWSTRZYMANIE, SZCZĘKOT, ANASTYLOZA, FALC, MIMEOGRAF, STROBILANT, GLIKOZYD FENOLOWY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ODWAŁ, DEWALUACJA, PROSAK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, MIMETYZM, PANDANOWIEC, PERYKARP, PIÓRO, ZRAZ, ORION, SZTURWAŁ, UDERZENIE, ZASZŁOŚĆ, PLAN MOBILIZACYJNY, PATYCZAK, WYŚCIGÓWKA, PLEZJOZAURY, CZTERDZIESTKA, ANAGLIF, LABORATORIUM, FIRMA WYDMUSZKA, MIESZACZ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, INWOLUCJA, KOSMITA, LODOWIEC FIELDOWY, WODZIK, SŁAWA, KONFORMER, AGREGAT KRYSTALICZNY, MOSTEK, ALUZJA, VIRGA, WESTA, SKIP, LEMIESZ, STREFA RYFTU, ATLAS, ODCHYŁKA, LISTEK, PIKIETA, CIĘGNO KOTWICZE, BRYTFANKA, DEMOBILIZACJA, FRYZ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PANOWANIE, ZAWIEJA, PRZEDZIAŁ, TARCZA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SZCZĘK ORĘŻA, KELT, LOGIKA NIEFREGOWSKA, NADZÓR INWESTORSKI, KSIĘŻNICZKA, TUNEL, BIOKOMPONENT, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, MIERZENIE, TEUTON, ŻNIWIARKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KWAS, MÓL BOROWICZAK, GÓRKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, SMREKUN, ODKOS, GARDZIEL, JĄDRO ZIEMI, BOK, KAPUŚCIANA GŁOWA, IMPREZA TURYSTYCZNA, JAGLANKA, PODATEK TONAŻOWY, POLEW, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, OCZKO, TENIS STOŁOWY, MANIFESTACJA, SIEROTA, TARNOWIANKA, PRZETWÓR, TOUROPERATOR, ZAPLECZE SANITARNE, PRZECIWSTAWIENIE, GAŁĘZATKA, WĄSKIE GARDŁO, ŁAKNIENIE SPACZONE, OWADZIARKI, KACZKA, TAKSYDERMIA, KOSMOGONIA, TYRANEK, GORSET, DZWONNICA, PODKŁAD, SYFON, PILAW, TWÓR, KOŹLAREK, KIJEK, RAFAŁ, POLEPA, LICZARKA BANKNOTÓW, STYL KOLONIALNY, KADŹ, GWINT, DWUDZIESTKA, WYSZUKIWARKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PAPROTNIK, MONETA OBIEGOWA, TURYSTYKA SEKSUALNA, STAUROPIGIA, KOBIECISKO, PIECZEŃ, PRASA, MARKGRAF, WINIARZ, KALANDER, KARTA RABATOWA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ARABESKA, KORPUS, KOD DWÓJKOWY, POWSINOGA, SZCZERBA, GOLONKA, TREPY, KACZKA, ZAKONNICZKA, STOPA DOCHODU, GŁUCHY TELEFON, DZIELNIK, MOC WYTWÓRCZA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, MIĄŻSZ, MIMETYZM FORMALNY, FILTR, REGENERACJA, SER PODPUSZCZKOWY, KAMIEŃ OBRAZY, MUZYKA PROGRAMOWA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, WRAK, FOKI, NIELEGAL, KNECHT, SAMOCHÓD POŻARNICZY, OKRUCH SKALNY, TEOGONIA, ORKA, PANSEKSUALIZM, PASIERB, HUTNIK, INDEKS RZECZOWY, MATERIAŁ EJEKCYJNY, WIDZENIE BARWNE, WYŁAWIACZ, RAWA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ŁĄCZE ABONENCKIE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, LOT SZYBOWCOWY, PUNKT GEODEZYJNY, NAWA, MANTELLOWATE, TELEKONWERTER, DEWOLUCJA, WYŚCIGI KONNE, ROZWÓJ WSTECZNY, LUK, KOŁO PODBIEGUNOWE, KONEW, LESZCZYNA, PACHCIARZ, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, NAKO, SPONDYLOSOMA, KAMIZELKA KULOODPORNA, DWUDZIESTY CZWARTY, ZASADA, ?GŁOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.804 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGIE I WĄSKIE PRZEJŚCIE WYKOPANE LUB WYŻŁOBIONE W ZIEMI LUB SKALE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGIE I WĄSKIE PRZEJŚCIE WYKOPANE LUB WYŻŁOBIONE W ZIEMI LUB SKALE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORYTARZ długie i wąskie przejście wykopane lub wyżłobione w ziemi lub skale (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORYTARZ
długie i wąskie przejście wykopane lub wyżłobione w ziemi lub skale (na 8 lit.).

Oprócz DŁUGIE I WĄSKIE PRZEJŚCIE WYKOPANE LUB WYŻŁOBIONE W ZIEMI LUB SKALE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - DŁUGIE I WĄSKIE PRZEJŚCIE WYKOPANE LUB WYŻŁOBIONE W ZIEMI LUB SKALE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast