SUMA LUB WOTYWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MSZA to:

suma lub wotywa (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MSZA

MSZA to:

w katolicyzmie i prawosławiu najważniejsza ceremonia (nabożeństwo), która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy i symbolicznym urzeczywistnieniem ofiary Chrystusa (na 4 lit.)MSZA to:

większa kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych (na 4 lit.)MSZA to:

główne nabożeństwo liturgiczne (na 4 lit.)MSZA to:

kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych (na 4 lit.)MSZA to:

odprawiana w kościele (na 4 lit.)MSZA to:

odprawia ją ksiądz (na 4 lit.)MSZA to:

suma w kościele (na 4 lit.)MSZA to:

odprawiana przy ołtarzu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUMA LUB WOTYWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.269

POTWÓR, CEGŁA DZIURAWKA, PORTUGALSKOŚĆ, BŁĘKITNY OLBRZYM, ZRĄB TEKTONICZNY, EMISJA, KOŁTRYNA, GAJA, GŁOWNIA, DENATURACJA BIAŁKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, FASOLKA MUNG, KOROWAJ, TRIADA, KONTENER, PAPRYKARZ, CIŚNIENIE STATYCZNE, MONTAŻ, SZKLANY SUFIT, HUBA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SZPRYCA, KRAWAT, DWURÓG, PRZENOSKA, KOGUT, OPERETKA, MASER, METRYKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, BUM, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, CHARYZMAT, PRZEWRÓT, SZCZELINA BRZEŻNA, SZCZUR TUNELOWY, ZEBROID, MINIATURA, BAZYLIKA KATEDRALNA, PEAN, GALARETA, SZCZENIACZEK, KOMPLANACJA, WIWAT, REZEDA, DYPTYK KONSULARNY, OTWÓR, DEZETA, TERAPIA, HUCULSKI, PRZEWÓD, ŚLIWKA, AUTOPARODIA, PRYMITYW, DYPTYCH, ALEUCKI, TWÓR, ADWENTYSTA, OKTET, JASKINIA LODOWA, SŁUGA BOŻY, KARTA MOBILIZACYJNA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, OKRUCH SKALNY, SZCZEĆ, ORBITA POLARNA, SURFINGOWIEC, ŁACINNIK, PRZEDSTAWIENIE, FOSFORYT, CINGULUM, SALETRA, STUDNIA ABISYŃSKA, TETRAMER, DWUDZIESTY PIERWSZY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, PULWERYZATOR, AUGUR, PASTEL, NAMASZCZENIE CHORYCH, PYZY, SŁUPISKO, FORMAT, ŻORŻETA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, AKWEN, DRAJREP, BITUMIZACJA, LIGATURKA, TRÓJKA, ZATYŁ, KISZONKA, BALON, ABERRACJA, PRYMITYW, PRZYSTOSOWANIE, EMPIREUM, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, KACZKA, OBRAZEK, PLAGIAT, ZEWŁOK, ZŁOTÓWKA, OBRĘCZ, ŁATA, LEJ KRASOWY, LIST ZASTAWNY, KHMER, SZTUBAK, KLUCZ, WSKAZ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ADIANTUM WŁOSY WENERY, FACHOWIEC, NIESTOSOWNOŚĆ, MOCZ, RZEKA EPIZODYCZNA, SAMOPOMOC, BRZOZA OJCOWSKA, PIWO, HIPODROM, ZNAKOMITOŚĆ, ŁAPA, DZIESIĘCINA, SAMPLER, PRAWDA, BEZPOWROTNOŚĆ, NAKŁAD, TŁUMIENIE, NATURA, BATALIA, ESPADRYLA, ZIARNKO, APARAT REGENERACYJNY, PRAWO ZATRZYMANIA, TANIEC, POKRYWA, CANZONETTA, DANIE KOSZA, UKŁAD ADAPTACYJNY, LIDER, GEORGE, SYNDYK, DOBROSĄSIEDZTWO, FAWORYT, USTRÓJ, SZMAT, KAŁAMARZ, KOSÓWKA, SZWEDZKI, SALATERKA, KORUPCJA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, WYZIEW, PRZETŁOK, BULLA, WIECZNE PIÓRO, ESTER, KABEL, FINAŁ, BASILEUS, BERŻERKA, CYGANECZKA, AMBASADOR, SPECJAŁ, FARMA, PYSZCZEK, MAKROPOLECENIE, WŁOSY WENUS, POLEWKA, RUSEK, KONFEDERACJA KANADY, AUTOMAT, LIPA, KITAJ, AWAL, JEŻYNA, FIRMA WYDMUSZKA, KABLOBETON, PRZYNĘTA, EMIRAT, PUSZKA MÓZGOWA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, TABOR, MIRABELKA, CZASZA, SYMFONIK, PAPRYKA, BYK, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, NASTURAN, STRZYKAWKA, GULASZ IRLANDZKI, PLOTER PŁASKI, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SOŁTYSOSTWO, KUNA, AKREDYTACJA, WASĄG, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, FILM NOIR, NAWA GŁÓWNA, DRABIK DRZEWKOWATY, WIDOWISKO, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, TYSIĄC, TAJNE KOMPLETY, TEATR, SPUSZCZENIE, RYLEC, PIĄTKA, WARSZTAT, ZAJĄKNIĘCIE, KUPLET, PANNUS, ALIENACJA RODZICIELSKA, TANIEC, SMOLUCH, RANA, CECHA, FANTOM, LEKTURKA, STAROŚCIŃSKI, LINIA MONTAŻOWA, MELASA, MOLEKUŁA, POLICJA, MATURZYSTA, POMPA POŻARNICZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, BROKAT, CZYSTKA ETNICZNA, NASTURCJA, PODMIOT LOGICZNY, JĘZYK, REWALIDACJA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, HAMERNIA, KANOE, STEWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, OLEJEK, NIEMIECKI, TYK, GAZOLINA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, EDYKUŁ, PROFESOR, KONWERGENCJA, UDERZENIE, DZIEGCIARZ, FOCH, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PODPINKA, CERATA, SZYCH, MALUNEK, SZACHY KORESPONDENCYJNE, LAMPA KSENONOWA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, SZALKA PETRIEGO, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, GLORYFIKATOR, KOŁKOWNICA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ROZPAD, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, GAD, PASZTETOWA, USZAK, SPRAWA, JEDYNKA, NEKROMANTA, WYPEŁNIENIE, ASYGNACJA, SERPENTYNA, LARYNGEKTOMIA, EMIGRACYJNOŚĆ, POLE, SOLIDARNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PIERNIK LUBELSKI, KONTRABANDA, CAŁKA PIERWSZA, ENUMERACJA, PATRZAŁKI, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ŻEBERKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PROWINCJA, SPÓD, KONTRAMARKA, IVAN, ?OBÓZ DOCHODZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUMA LUB WOTYWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUMA LUB WOTYWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MSZA suma lub wotywa (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MSZA
suma lub wotywa (na 4 lit.).

Oprócz SUMA LUB WOTYWA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SUMA LUB WOTYWA. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast