CZĘŚĆ CIĘŻARU POJAZDU PRZEKAZYWANA PRZEZ KOŁA OSI NA POWIERZCHNIĘ JEZDNI LUB NA SZYNY TORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACISK to:

część ciężaru pojazdu przekazywana przez koła osi na powierzchnię jezdni lub na szyny toru (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACISK

NACISK to:

ujmowany ogólnie nacisk fizyczny; siła (najczęściej stosunkowo duża), z jaką jedno ciało naciska, napiera na drugie, parcie (na 6 lit.)NACISK to:

wpływ (słowny lub poprzez działanie, również wpływ zewnętrznego czynnika, np. czasu) wywierany na osobę lub grupę w celu przyspieszenia jakichś działań, podjęcia decyzji (na 6 lit.)NACISK to:

napór, presja (na 6 lit.)NACISK to:

presja lub akcent (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ CIĘŻARU POJAZDU PRZEKAZYWANA PRZEZ KOŁA OSI NA POWIERZCHNIĘ JEZDNI LUB NA SZYNY TORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.376

MARSZ, ODROŚL, POKOLENIE, PORÓD RODZINNY, DRGANIE AKUSTYCZNE, NIĆ, CHARLES, NOSOWOŚĆ, ŚWIR, MASKA, AFERKA, KACZKA HEŁMIASTA, TERMINAL, STARY MALUTKI, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, WIROZA, DZIEWICTWO, SULFON, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SIŁY, ZMOTORYZOWANY, LUJEK, KRAWAT, FIGURACJA MELODYCZNA, AMBASADOR, GLEJT, KONWOJER, AURORA, BASEN ARTEZYJSKI, SREBRNY EKRAN, SIEKANKA, ZNACHOR, SEJSMIKA, WRAK, MIERZENIE, WKŁAD DEWIZOWY, ELASTOR, KASETA, CZYŚCIOSZKA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, EMOTIKONA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, JASZCZUR, TWARDZIEL, KOREK, CELOWNIK, GIEZŁO, PRZEGLĄDACZ, PALMETA, CHROMIK, BAWOLEC, HURYCKI, TOALETA, MŁOTEK, KORYNCKA, WŁODZIMIERZ, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, RETOROMAŃSKI, TERCJA, ŁOWCZYNI, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, DWORAK, ŚWIADECTWO, CIASTO PARZONE, PĘCZAK, KONGLOMERACJA, ELEKTROLUMINESCENCJA, NATASZA, ASYMETRIA, HUBA ŻÓŁTA, GEN DOMINUJĄCY, KAZALNICA, SUWAK, MIGAWKA CENTRALNA, BAK, BLOK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, MIÓD SZTUCZNY, TARANTELLA, ŹREBAK, JEŻOWCE, GEOLOGIA DYNAMICZNA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, FIGURA, MALINÓWKA, JEZUITA, RODZINA KONTRAKTOWA, USTRÓJ, BĘBEN, PĘCINA, KARCZEK, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, PERKAL, DOMINACJA, ŚMIERDZIEL, BARIERA TECHNICZNA, RDZEŃ KRĘGOWY, CHORIZO, PLIK GRAFICZNY, NAPRĘŻACZ, SEKTA, INDEKSACJA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ZASADA, TARCZA, FREGATA, REDAN, OBLĘŻENIEC, KONCENTRAT, GORSET ORTOPEDYCZNY, IKEBANA, PORTRET, KASKADER, KILSON, NEKROMANCJA, REN, OBWÓD MAGNETYCZNY, MONARCHIA ELEKCYJNA, FRAGMENTACJA PLECHY, NADZIAŁ, DEIZM, ALARM POŻAROWY, PRZYWODZICIEL, GŁOWICA, KONSOLA, GRÓD, KIWI, WIZJER, ROZKAZ, ŁUK MADZIARSKI, REPREZENTACJA, ŁATKA, UMOWA ADHEZYJNA, NUKLEOZYD, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, GENERACJA, CIOS, HUBA, IRYGATOR, BIAŁA SZKOŁA, TEKA REDAKCYJNA, HORA, ALKOHOL ROLNICZY, ALFABET PUNKTOWY, ZNAJOMY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, BUTWA, ANDROGINIZM, ODCINEK, GORĄCZKA, STEMPEL, TRACKLISTA, PUDŁO, ZADZIORNICA WŁOCHATA, KOMÓRKA SELENOWA, BALSA, INWESTYCJA, NACZYNIE WZBIORCZE, KULBAKA, NOŻYK, PRAKTYCZNOŚĆ, KÓŁECZKO, SUSZARKA, WIĄZADŁO, RENESANSOWOŚĆ, DYSOCJANT, KEYBOARD, MIELIZNA, SILNIK SZEREGOWY, RESPONDENTKA, ZAWIESZENIE BRONI, PAJĄK, BĘBEN, KRÓLOWA RENET, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, CZWÓRKA, LOK AGNESI, KONTAKT, MECHOWCOWE, MAPA AKUSTYCZNA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, REEDUKACJA, RACJONALIZM, GŁUPTAS, KONFLIKT SEROLOGICZNY, OZNAKA, WYŁĄCZNIK, GRUCZOŁ KROKOWY, BEGONIA, PRZECIWNIK, LOT KOSZĄCY, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, HAPEK, OSIEMNASTKA, ZAKOŃCZENIE, SZCZĘKA, ARTYLERIA LEKKA, WZGLĄD, CHRYZELEFANTYNA, FUTRÓWKA, GRZBIET, LASONOGI, RYZALIT, KLIENT, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, CHOINKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, PRZESTRZELENIE, LITEWSKI, STUDNIA ABISYŃSKA, AULA, IRRADIACJA, BIOTOP, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, WANIENKA, RYNEK, KROPLA, LENIWOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, SPADKOBIERCA, NAMNAŻANIE, EROZJA WODNA, ŁUPACZKA, WŁOSY WENUS, ŁEBEK, PŁYTA KORKOWA, LISTA TRANSFEROWA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, IMITACJA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ZWIERCIADŁO, KOMBAJN GÓRNICZY, ANTYFONA, WIESZAK, BIOLIT, WÓR, TERYNA, UPRZĄŻ, SIATKA, JĘZYK HETYCKI, ROZGRZEWACZ, BĄK ZWYCZAJNY, AREA, PRZERWANIE CIĄŻY, JAŁOWIEC POSPOLITY, TURMA, ŻYWOPŁOT, PRODUKCJA, OKRĄGŁOŚĆ, WIGOŃ, RÓWNIK, GRYZ, ELITARYSTA, MONITORING, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, PLECIONKA, KRĘTLIK, PAMIĘĆ MASOWA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, BLASZKA, SPÓŁKA CICHA, PRZEŁYKANIE, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PLIK DŹWIĘKOWY, SET, ZEW KRWI, KILOMETRAŻ, PÓŁKOLE, SPODNIE, KATECHIZM, KARTA WIZYTOWA, PIERWSZOŚĆ, TWIERDZENIE TOEPLITZA, ŻYŁKA, ŚLĄSKI, OPERETKA, ALLEGRO, IDIOMATYZM, PESTYCYD, CZARCIK, CHOROBA DZIEDZICZNA, OBIEG, TABU, AUTOKEMPING, DEPILACJA, DULKA, SARSAT, SAMOOKALECZENIE, ANTYPATRIOTYZM, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, MAGAZYN, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ?SZYPUŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ CIĘŻARU POJAZDU PRZEKAZYWANA PRZEZ KOŁA OSI NA POWIERZCHNIĘ JEZDNI LUB NA SZYNY TORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ CIĘŻARU POJAZDU PRZEKAZYWANA PRZEZ KOŁA OSI NA POWIERZCHNIĘ JEZDNI LUB NA SZYNY TORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACISK część ciężaru pojazdu przekazywana przez koła osi na powierzchnię jezdni lub na szyny toru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACISK
część ciężaru pojazdu przekazywana przez koła osi na powierzchnię jezdni lub na szyny toru (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ CIĘŻARU POJAZDU PRZEKAZYWANA PRZEZ KOŁA OSI NA POWIERZCHNIĘ JEZDNI LUB NA SZYNY TORU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ CIĘŻARU POJAZDU PRZEKAZYWANA PRZEZ KOŁA OSI NA POWIERZCHNIĘ JEZDNI LUB NA SZYNY TORU. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast