ROZTWÓR, KTÓRY W KONTAKCIE Z INNYM ROZTWOREM PRZEZ BŁONĘ PÓŁPRZEPUSZCZALNĄ POZOSTAJE Z NIM W OSMOTYCZNEJ RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZTWÓR IZOTONICZNY to:

roztwór, który w kontakcie z innym roztworem przez błonę półprzepuszczalną pozostaje z nim w osmotycznej równowadze dynamicznej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZTWÓR, KTÓRY W KONTAKCIE Z INNYM ROZTWOREM PRZEZ BŁONĘ PÓŁPRZEPUSZCZALNĄ POZOSTAJE Z NIM W OSMOTYCZNEJ RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.038

PSEUDOMORFIZM, BUDOWLANIEC, TLENOWIEC, FAMOTYDYNA, ODRZUT, GRUPOWICZ, FAKTORIA, POTOCYZM, CHORWACKI, ZAIMEK PYTAJNY, SEJM ELEKCYJNY, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, POLIMER FLUOROWY, GOSPODARNOŚĆ, ZAPAŁKA, GRUPA ETYLOWA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, PROTEKTOR, KOŃ OLDENBURSKI, MORENA DENNA, ROTOR, KABALARZ, ŚWIATŁA DROGOWE, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, ZAWŁOTNIA, KOŁO ŁOWIECKIE, NIEOPATRZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, MODELUNEK, KAZUISTYKA, RAJD GWIAŹDZISTY, DUBLET, KUCZKA, STRUKTURALISTA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, REWIA MODY, MANOMETRIA ANOREKTALNA, OKSYBIONT, ODLEGŁOŚĆ, ZAKOPCENIE, SUWAK LOGARYTMICZNY, NEURON CZUCIOWY, EKSCYTARZ, OBÓZ DOCHODZENIOWY, URZĄD SKARBOWY, KOZIOROŻEC, NOMINAŁ, LACHS, BIAŁA DAMA, PRZEKŁADACZ, OENEROWIEC, BRYLE, TURCZYN, PRZEDSTAWIENIE, PIENIĄŻEK, OPERACJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SYRENI ŚPIEW, CELLULITIS, BIPOLARNOŚĆ, DEINSTALACJA, FIOLET WZROKOWY, SPIRYT, KOŁOWY, KUŁACTWO, MINISTER BEZ TEKI, PODUSZKA, ZROSTNICA, RAMOTKA, CHLEB PYTLOWY, SUCHY TYNK, SUBSTANCJA EGZOGENNA, HANDEL WYMIENNY, ŻARÓWKA, KWATERUNEK, NAMNAŻANIE, SĄD KAPERSKI, OJCIEC, PRZYGANIACZ, KWINTET, FRYGIJCZYCY, BABKA, TATUAŻ, ANTAGONISTA, HEZYCHAZM, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, MUNICYPIUM, ELUWIUM, TAMARYND, MIODOJAD CIEMNY, CHOROBA WELWETOWA, STAW BIODROWY, SUPERPRZEBÓJ, SZCZELINA LODOWCOWA, UCZUCIE, DAUMONT, SSAK MORSKI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, SONDA, IMMUNIZACJA CZYNNA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, TRANSLACJA, REZYDENTURA, METAFIZYKA KLASYCZNA, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, CZYCZ, NERWICA WEGETATYWNA, BIAŁY TRĄD, ZACHMURZENIE, GIPS, ODBIJANY, WIĄZANIE POTRÓJNE, ŻABA BŁOTNA, SKOWYT, INTELIGENCJA WERBALNA, BROSZKA, KURPIE, PUNK ROCK, CHAŁTUROWIEC, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, CHLEB KLASZTORNY, SĄD OSTATECZNY, MYDELNICZKA, PEDERASTKA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, TROGLODYTA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, BLEDZIUCH, TRÓJZĄB, CHOKER, KETOZA, OLIWKOBRODAL, BAŁTYSTYKA, LEKTORAT, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, HEMOCYT, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, POPIELNIK, LICZBA NIEPARZYSTA, STYGMATY, PAPIEROŚNICA, KLUCZ, DEFOLIANT, SUMER, KOŚCIÓŁ, NER, PROTAGONISTA, CASUAL, ORMIAŃSKI, PIRAT POWIETRZNY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PRODUKCJA WTÓRNA, FETOSKOPIA, ZASPOKAJANIE, EKONOMISTA, WSPÓŁTWÓRCZYNI, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, CZARNA, KURANT, FAKSYMILE, NIDA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, KUPIEC, OCHRZCZONY, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, KORZENIONÓŻKA, OBRONA CARO-KANN, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, MARSZ, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KONCENTRAT, MATERIAŁ ZECERSKI, WYRÓB HUTNICZY, MONOSTYCH, DETEKTOR AKTYWACYJNY, ŻÓŁW TORNIERA, OPUSZCZENIE, ZOOCHORIA, OBSERWATOR LUENBERGERA, DYSZEL, KAPOK, PŁUG DWUSKIBOWY, LICZBA PARZYSTA, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, FASOLA SZPARAGOWA, TRANSPOZYCJA, PIRAMIDA NERKOWA, OCEANNIKI, SZTANGA, CHOROBA VERNEUILA, ODZIERCA, ROŚLINA OWADOPYLNA, PALEC BOŻY, OBSŁUGA, MONK, NAŚLADOWCA, CIĄG SKOŃCZONY, BARWNIK NATURALNY, GIZARMA, PRZEJŚCIE, WĄTŁOŚĆ, LAGERPETON, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TECZKA PERSONALNA, STOPA DEPOZYTOWA, BLADA TWARZ, ROZWÓJ ZARODKOWY, NIEDOSTATECZNY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, TRANSAKCJA PAKIETOWA, BRUMBY, KOŁATKA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, SZCZUR TUNELOWY, HEROSTRATYZM, PRZEWIETRZNIK, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, MINA, TEMAT PODSTAWOWY, KONSEKRACJA, ROK SŁONECZNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, RAMIENICA POSPOLITA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, INTERFEROMETR MICHELSONA, ŚWIEGOT, NARRACJA POLIFONICZNA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, OWEROL, WICEPREMIER, MACEDONIA, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, HORYZONT, CHORAŁ LUTERAŃSKI, STRYJO, KONKURENT, GEN KUMULATYWNY, COKÓŁ, KARNIAK, KSIĄŻĘ, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, AWATARA, KOLOS, KONCESJA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, ISTAR, GNIOTOWCE, ŁĄCZNIK, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, BUSINESSMAN, MIÓD SZTUCZNY, BIOLOG, RAJD DAKAR, SKOK, DON KISZOT, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ARGO, KONIK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KASA MIESZKANIOWA, WSPÓŁKIEROWNIK, HYGROPSAMMON, PACZKA, WĘZEŁ ZWYKŁY, NAUCZYCIEL MIANOWANY, PODGLĄD, HAK, CAMRY, POKŁAD PANCERNY, KOD JĘZYKOWY, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, CEWKA RUHMKORFFA, CYBORG, BARBETA, ZIEMIANIN, KAWALER, ROSZCZENIE REGRESOWE, ASYSTENT, WISKOZA, WOLTAMPEROMETRIA, KONFIGURACJA, KOSZT SPRZEDAŻY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, FIRCYK, OSAD DELUWIALNY, KATAR KISZEK, RADA, ETAT, AGENCJA PŁATNICZA, PRZEKŁAD, DOLINA RYNNOWA, TAU, ORDYNUS, HALMA, PORTRECISTA, ?PACHCIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZTWÓR, KTÓRY W KONTAKCIE Z INNYM ROZTWOREM PRZEZ BŁONĘ PÓŁPRZEPUSZCZALNĄ POZOSTAJE Z NIM W OSMOTYCZNEJ RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZTWÓR, KTÓRY W KONTAKCIE Z INNYM ROZTWOREM PRZEZ BŁONĘ PÓŁPRZEPUSZCZALNĄ POZOSTAJE Z NIM W OSMOTYCZNEJ RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZTWÓR IZOTONICZNY roztwór, który w kontakcie z innym roztworem przez błonę półprzepuszczalną pozostaje z nim w osmotycznej równowadze dynamicznej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZTWÓR IZOTONICZNY
roztwór, który w kontakcie z innym roztworem przez błonę półprzepuszczalną pozostaje z nim w osmotycznej równowadze dynamicznej (na 18 lit.).

Oprócz ROZTWÓR, KTÓRY W KONTAKCIE Z INNYM ROZTWOREM PRZEZ BŁONĘ PÓŁPRZEPUSZCZALNĄ POZOSTAJE Z NIM W OSMOTYCZNEJ RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ROZTWÓR, KTÓRY W KONTAKCIE Z INNYM ROZTWOREM PRZEZ BŁONĘ PÓŁPRZEPUSZCZALNĄ POZOSTAJE Z NIM W OSMOTYCZNEJ RÓWNOWADZE DYNAMICZNEJ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x